78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Aalborg

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Aalborg

Lavendla Begravelse Aalborg giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Aalborg uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Aalborg har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Aalborg

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Aalborg?

En begravelse/bisættelse i Aalborg kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Aalborg

Lavendla Bedemand Aalborg tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Aalborg Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Aalborg

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 67 folkekirker, som Aalborg Kommune råder over. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og tilgængelige for alle medlemmer af den danske folkekirke.

Budolfi Kirke: Kirken blev opført allerede omkring år 1000, men var dengang blot en trækirke. I 1200-tallet blev denne revet ned og genopført i romansk stil, som man kender det fra mange andre danske kirker. I dag er det dog kun i krypten, at man finder rester fra den romanske kirkebygning. I 1300-tallet blev kirken nemlig igen ombygget, denne gang i gotisk stil med gule mursten. Siden da, er der løbende blevet tilføjet elementer til kirken. Blandt andet, blev der i 1700-tallet tilføjet kirkens karakteristiske spir, som i dag er et vartegn for Aalborg. Kirken er viet til den engelske helgen Sankt Botholphus, der er helgen for de rejsende og for landbruget. Kirken ligger 650meter til fods fra Aalborg Banegård, i den ældre del af Aalborg by. Tæt på kirken findes der gode parkeringsfaciliteter – for eksempel ved Sallings parkeringshus, en kort gåtur ned ad Algade fra kirken.

Vor Frue Kirke: Kirken er opført i 1100-tallet, og var en del af et Benediktinerkloster. De gamle rester fra kirkens granitport anses i dag, for et af byens ældste kunstværker. Vor Frue Kirke har igennem hele sin levetid været helliget Maria, hvorfor den før i tiden blot hed ”Mariakirken”. Bygningen, som den fremstår i dag, er fra 1878, da kun gravkapellet og tårnet stammer fra den ældre middelalderkirke. Årsagen til dette var simpel mislighold af den ældre kirkebygning, der til sidst var faldefærdig. Vor Frue Kirke ligger 700meter til fods fra Aalborg Banegård. Kommer man i bil, kan man parkere på Frederikstorv og gå de 280meter til kirken derfra.

Ansgars Kirke: Kirken blev indviet d. 20. januar 1929, efter længere tids planlægning. Hele årsagen til, at man ville bygge en ny kirke var, at Budolfi Kirke ikke længere var stor nok til de mange kirkegængere, som var kommet til siden starten af industrialiseringen. Derefter var der en længere periode, hvor man forsøgte at finde en passende grund til den nye kirke. Man landede på grunden ved Enighedslund. Det blev Hother Paludan, som skulle tegne kirken og gennemføre bygningsprojektet. Man startede i 1925 og blev færdig i 1929. Kirken er bygget efter en græsk kirkemodel, med kapeller i kirkens hjørner. Inden indvielsen besluttede man at vie kirken til Ansgar, som er helgen for Norden. Ansgars Kirke ligger 500meter til fods fra Aalborg Station med gode parkeringsfaciliteter tæt ved.

Borgerlige Begravelser i Aalborg

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Aalborg tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Søndre Kirkegårdskapel: Kapellet blev bygget og indviet i 1933. Det er tegnet af K.W. Orland og er udvendigt beklædt med granitkvadre. Kapellet ligger på Søndre Kirkegård, godt 2,7km fra Aalborg Banegård. Kapellet kan benyttes af alle, uagtet deres religiøse tilhørsforhold.

Sygehuskapellet: Kapellet kan benyttes af pårørende til afdøde, der enten er afgået ved døden på hospitalet eller er bragt dertil efterfølgende. Derudover er der ingen krav til eksempelvis religiøs overbevisning eller andet. Da kapellet ligger på Aalborg Universitetshospital, er der gode parkeringsfaciliteter og let adgang med offentlig transport.

Begravelsesplads i Aalborg

I Danmark er det tilladt for alle, uagtet deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette gælder også i Aalborg, hvor man kan blive begravet på

Almen Kirkegård: Kirkegården er gammel og har eksisteret helt tilbage i middelalderen. Kirkegården har både traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner, en urnemur, og en anonym plæne for urnebegravelser. Almen Kirkegård ligger på Vesterbro, godt 600meter til fods fra Aalborg Station. Der er gode parkeringsfaciliteter ved kirkegården, hvis man kommer i bil.

Søndre Kirkegård: Kirkegården blev anlagt mellem 1928 og 1930. Der skulle dog gå en del år, inden kirkegården blev indviet. Det var først i 1940, at dét skete, da tyskerne krævede det i forbindelse med krigen. Kirkegården er på den måde også et kulturhistorisk monument for krigens hærgen i Aalborg-området, og der er da også en sektion på kirkegården, som er dedikeret til tyske flygtninge fra krigen. På kirkegården står et af byens kapeller, som kan benyttes til begravelsesceremonier. Søndre Kirkegård ligger i det sydlige Aalborg, godt 2,7km fra Aalborg Banegård til fods. Kommer man i bil, er der gode parkeringsfaciliteter ved kirkegården.