86 31 70 72 Døgnåbent

Ring hele døgnet

  • 86 31 70 72
  • Klamsagervej 32, Aarhus (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Velkommen til Lavendla Begravelse Aarhus

Har du brug for hjælp, så ring til os på 86 31 70 72 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Aarhus

Lavendla Begravelse Aarhus giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Aarhus uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Aarhus har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Aarhus

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Aarhus?

En begravelse/bisættelse i Aarhus kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Aarhus

Lavendla Bedemand Aarhus tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Aarhus Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Aarhus

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 63 folkekirker, som Aarhus Kommune råder over. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og tilgængelige for alle medlemmer af den danske folkekirke.

Vor Frue Kirke: Det oprindelige navn Skt. Nicolai Kirke blev givet omkring år 1080, hvor kirken stod færdigt. Dengang var den tænkt som domkirke, der skulle være viet til de søfarendes og børnenes helgen, Sankt Nicolaus. Domkirkestatussen blev dog sløjfet, da Aarhus i 1200-tallet fik Skt. Clemens Kirke, som overtog domkirke-statussen. Herefter skete der store ombygninger af Vor Frue Kirke, der ændrede kirkebygningen fra at være en frådstenskatedral til at være en gotisk kirkebygning. Derudover blev koret udvidet i 1250, kirkeskibet i 1350, sideskibet i 1450 og tårnet i 1500. Reformationen i 1536 ændrede ikke i selve kirkebygningen, men derimod i administrationen af kirken. Munkene, som havde holdt den, blev smidt ud, og kirken blev sognekirke under det mere protestantisk klingende navn ”Vor Frue Kirke”. Kirken ligger 1,1km nord for Aarhus Hovedbanegård til fods.

Aarhus Domkirke: Kirken blev bygget fra 1100-tallet og helt frem til 1300-tallet. Byggeriet tog så lang tid, da det først og fremmest var et kæmpe bygningsprojekt, og dernæst en helt ny metode at bygge kirker på – med røde teglsten. Fra den tidligste kirkebygning er de fire rundbuede kapeller og tværskibenes nordvæg bevaret. Kirken gennemgik en større ombygning fra 1449 til 1500-tallet, hvor det gotiske præg virkelig blev ført igennem hele konstruktionen, så kirken fremstod som et pejlemærke for Aarhus. Oprindeligt var kirken viet til Sankt. Clemens, som var helgen for de søfarende, men efter reformationen opnåede kirken status som domkirke, og kaldes derfor i dag for ”Aarhus Domkirke”. Domkirken ligger 850meter til fods fra Aarhus Hovedbanegård.

Sankt Johannes Kirke: Kirken ligger som nabo til Aarhus Universitet. I modsætning til både Vor Frue og Domkirken, er Sankt Johannes Kirke meget nyere. Den blev bygget fra 1902 til 1905, hvor den blev indviet. Siden kirken blev rejst, er der sket løbende renoveringer og udbygninger på kirken. Derfor er det faktisk kun alterpartiet og døbefonden, som er fra den oprindelige kirkebygning. Sankt Johannes Kirke ligger 2,4km fra Aarhus Hovedbanegård, men har gode forbindelser med centrum af Aarhus via både letbane og busser. Kommer man i bil, kan man tage O1 op til Universitetet, og dreje af ved Trøjborgvej. Der er gode parkeringsfaciliteter ved kirken.

Borgerlige Begravelser i Aarhus

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Aarhus tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Vestre Store Kapel: Kapellet på Vestre Kirkegård er åbent for brugere indenfor alle trosretninger. Kapellet har plads til 252 siddende, og har både moderne IT-faciliteter, som kan benyttes under ceremonien og et orgel for mere traditionelle ceremonier. Derudover er der også faciliteter til mennesker med handicap. Kapellet ligger på Viborgvej, cirka 2,3km fra Aarhus Hovedbanegård. Det er let at komme dertil i bil via O1, og der er gode parkeringsfaciliteter.

Nordre Kapel: Kapellet ved nordre Kirkegård er mindre end ved Vestre Kirkegård, og har plads til 160 siddende gæster. Derudover er kapellet åbent for alle, uanset deres religiøse overbevisning. Ligesom ved Vestre Store Kapel, er der både orgel og moderne IT-udstyr, som kan benyttes i forbindelse med ceremonier. Kapellet ligger 2,2km til fods fra Aarhus Hovedbanegård, men med gode forbindelser til offentlig transport. Kommer man i bil, kan man køre via O1 op til Universitetet, og dreje af ved Kirkegårdsvej. Der er gode parkeringsfaciliteter ved Nordre Kirkegård.

Begravelsesplads i Aarhus

I Danmark er det tilladt for alle, uagtet deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette gælder også i Aarhus, hvor man kan blive begravet på

Vestre Kirkegård: Kirkegården blev indviet i 1927, da pladsen på Nordre Kirkegård begyndte at blive for trang. I starten dækkede Vestre Kirkegård kun 5 ha, men i dag er den udvidet til 16,9 ha. På Kirkegården findes der to kapeller, hvoraf det store kapel allerede er omtalt her på siden. Det lille har plads til cirka 50 siddende gæster, men har et krematorium tilknyttet. Derudover er Vestre Kirkegård et kulturhistorisk mindemærke for de mange faldne under 2. Verdenskrig. Af gravsteder findes der både traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og en anonym plæne for urnebegravelser. Kirkegården ligger på Viborgvej, cirka 2,3km fra Aarhus Hovedbanegård.

Nordre Kirkegård: Kirkegården blev anlagt omkring 1870 og blev indviet i 1876. Dengang afløste Nordre Kirkegård den ældre Søndre Kirkegård, som lå på samme lokation, som Aarhus Rådhus gør i dag. Kirkegården er efterfølgende blevet udvidet adskillige gange, og dækker i dag et areal på 14,8 ha. På kirkegården findes der både traditionelle gravsteder for kister og urner, samt fællesgravsteder for kister og urner – med og uden plade. Kirkegården ligger 2,2km fra Aarhus Hovedbanegård i den nordlige del af Aarhus.