78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Give

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Lavendla Begravelsesforretning Give

Når et menneske dør og begravelsen skal arrangeres, er det ikke blot et spørgsmål om praktiske forhold. Der er også en del jura på området, som der skal tages hensyn til. Boet skal gøres op og den afdøde skal formelt afmeldes alle aftaler, samt meldes død via myndighederne. Dertil kommer selvfølgelig også alle de praktiske ting, såsom valg af begravelsesform, kiste eller urne, lokation for mindehøjtideligheden og gravstedet, samt invitationer til gæster. Det kan være en stressende situation at stå i, hvis man skal håndtere alt dette på egen hånd. Derfor vælger mange i dag at benytte en bedemand.

Hos Lavendla Bedemand Give hjælper vi med både praktiske gøremål, juridiske problemstillinger og personlige spørgsmål. Vores bedemænd har mange års erfaring indenfor bedemandsfaget og kender til alle muligheder og begrænsninger, når det kommer til håndtering af en persons død. Derudover har vi omfattende erfaring med juraen på området og kan assistere, når boet skal opgøres og myndighederne skal kontaktes.

Vi sætter en stor ære i bedemandsfaget og ønsker altid, at vores kunder får netop det farvel, som de ønsker. Derfor sætter vi os grundigt ind i den afdøde persons ønsker, samt de pårørendes ønsker og behov, når vi sammen udvælger begravelsesform og sted. Vi ved desuden, at tiden omkring en begravelse ofte er presset, og derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og tidspunkter såsom almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Give

Om Lavendla Begravelse Give

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Give?

En begravelse/bisættelse i Give kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelser Give

Lavendla Bedemand i Give hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser Give

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Give Kirke: Kirken stammer fra 1100-tallet og var bygget som en lille romansk landsbykirke, der lå tæt på den vigtige handelsvej Hærvejen. På baggrund af kirkens lokations, giver det god mening at Give Kirke har gennemgået adskillige udbygninger og renovationer igennem årene. Eksempelvis blev tårnet og våbenhuset tilbygget i middelalderen efter datidens gotiske mode. Dengang var der desuden også en kvindeside og en mandsside i kirken. Kvindesiden var mod nord ved våbenhuset og mandssiden var mod syd. Man valgte dog at tilmure mandssiden efter mange år, da det primært var våbenhuset, der blev benyttet som indgangsparti. Give Kirke ligger 450meter til fods fra Give Station, og er således let at komme til med offentlig transport. Kommer man i bil, skal man køre via Bøgetorvet, hvor der er gode parkeringsmuligheder lige ved kirken.

Vorslunde Kirke: Behovet for arbejdskraft i midten af 1900-tallet bevirkede, at Vorslunde-egnen tiltrak mange mennesker, som senere bosatte sig i området. Derfor var der et ønske om at få bygget en kirke i Vorslunde, som kunne afløse kirken i Give. Allerede i starten af 1900-tallet begyndte man at planlægge kirkebyggeriet, men det blev hurtigt for dyrt, og derfor blev tanken ikke realiseret. Efter 2. Verdenskrig tog man igen hul på idéen om en ny kirke, og denne gang var prisen bedre. Kirken blev indviet d. 11. april 1954. Kirken ligger 8,2km til fods fra Give Station, og det er derfor en fordel at komme i bil. Tager man bilen, skal man blot følge Vorslundevej, hvor der er gode parkeringsmuligheder ved kirken.

Borgerlige Begravelser Give

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Give Kirkegård.

Begravelsesplads i Give

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Give.

Give Kirkegård: Kirkegården ligger i forbindelse med Give Kirke. Man finder traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og en anonym fællesplæne for urnegravsteder. Man kommer til kirkegården på samme måde, som man kommer til Give Kirke.

Vorslunde Kirkegård: I forbindelse med Vorslunde Kirke ligger en lille landsbykirkegård. Her finder man traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og anonyme urnegravsteder på fællesplæne. Man kommer til Vorslunde Kirkegård på samme vis, som man kommer til Vorslunde Kirke.