86 31 70 72 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Hammel

Har du brug for hjælp, så ring til os på 86 31 70 72 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Hammel

Lavendla Begravelse Hammel giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Hammel uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Hammel har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Hammel

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Hammel?

En begravelse/bisættelse i Hammel kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Hammel

Lavendla Bedemand i Hammel hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Hammel

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Hammel Kirke: Kirken er fra 1100-tallet og er bygget i datidens moderne romanske stil. Noget der er helt særligt ved Hammel Kirke er den runeinskription, som findes i kirkens sokkel øst for mandsdøren, hvilket attesterer til kirkens meget lange historie. Hammel Kirke var siden 1672 under greven på Frijsenborg, og fik først selveje d. 1. juli 1923. Kirkens lange slægtskab med Frijsenborg afspejles både i inventaret, og også de nyere renoveringer på selve kirkebygningen, som skete da kirken var under grevskabet. Derudover har kirken været det primære begravelsessted for Frijsenborgs ejere helt fra renæssancen og frem til moderne tid. Kirkebygningen har igennem årene fået flere tilbygninger og renoveringer. Eksempelvis blev tårnet tilføjet i senmiddelalderen i gotisk stil, koret blev udvidet i 1600-tallet og et gravkapel blev tilføjet i 1737. Hammel Kirke ligger 200meter til fods fra busterminalen. Kommer man i bil, kan man køre via Vestergade og Anbækvej, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Søby Kirke: Kirken blev bygget i den sene del af 1200-tallet, og var dengang konstrueret i romansk stil. Dette kender man fra mange andre danske kirker, da der netop i denne periode var en stor højkonjunktur i Danmark, samtidig med at man ønskede at give alle borgere adgang til et kristent fællesskab. Med årene blev Søby Kirke moderniseret efter datidens mode. Derfor ser vi, at tårnet og våbenhuset er bygget i gotisk stil, og derved adskiller sig fra den gamle romanske bygning. Dette var dog almindeligt, og kan ses på mange andre danske kirker. Søby Kirke ligger 400meter til fods fra det nærmeste busstop, og er således let at komme til med offentlig transport. Tager man bilen, kan man køre via Gyvelvej, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Borgerlige Begravelser i Hammel

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Hammel Kirkegård.

Begravelsespladser i Hammel

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Hammel.

Hammel Kirkegård: Kirkegården har eksisteret siden det blev ulovligt at begrave mennesker inde i kirkerne i 1801. Den ligger umiddelbart i forlængelse af Hammel Kirke og har alle de gængse gravstedstyper. Der findes således traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og en anonym plæne for urnegravsteder. Man kommer til kirkegården på samme vis, som man kommer til Hammel Kirke.

Søby Kirkegård: Ved Søby Kirke ligger en lille landsbykirkegård tilknyttet, hvor man kan få traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og anonyme urnegravsteder på fællesplænen.