DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Høje-Taastrup

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Høje-Taastrup

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning

Når et menneske dør, skal en række processer sættes i gang. Den afdøde skal meldes bortgået på borger.dk. Der skal vælges begravelsesform, lokation og inviteres gæster. Der skal vælges pynt og materiale til kisten eller urnen. Der skal besluttes, hvorvidt I ønsker en mindehøjtidelighed efter selve ceremonien. Sidst, skal boet gøres op, og arven fordeles. Det kan være en stor mundfuld, og derfor vælger mange, at få hjælp fra en bedemand.

Hos Lavendla bedemand Høje-Taastrup tilbyder vi hjælp med praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget, og kender til alle muligheder og begrænsninger. Derudover er vores begravelsesrådgivere særligt uddannet indenfor den gældende jura på området, og kan derfor assistere, når boet skal gøres op, og arven fordeles.

Vi ved, at tiden omkring en begravelse kan være svær. Der skal træffes mange beslutninger, som de færreste har taget stilling til på forhånd. Da gravlæggelsen skal ske indenfor en fastsat tidsramme, skal disse valg ofte tages forholdsvist hurtigt. Det er udfordrende, når livet udenom kører videre. Vi tilbyder derfor fleksible mødeformer og mødetidspunkter, for at afhjælpe noget af den stress, der vil komme. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

 

Bedemand møde Høje-Taastrup

Om Lavendla Begravelsesforretning Høje-Taastrup

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Høje-Taastrup?

En begravelse/bisættelse i Høje-Taastrup kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Høje-Taastrup

Lavendla Bedemand Høje-Taastrup hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Kirke: Kirken er bygget i Danmarks storhedstid i 1100-tallet, kort tid efter, at danskerne officielt blev kristne. Den er bygget på egnens højeste punkt, efter gammel tradition omkring helligsteder. Oprindeligt var kirken bygget i romansk stil. Senere blev der dog tilføjet, efter datiden, moderne udbygninger. Eksempelvis blev kirketårnet tilføjet i 1400-tallets højmiddelalder, efter tidens gotiske og himmelstræbende mode. Da Danmark stadig var katolsk, var Høje-Taastrup Kirke helliget Sankt Bartholomæus, en af Jesu disciple. Efter reformationen blev kirkens navn dog sløjfet og ændret til Høje-Taastrup Kirke

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Høje-Taastrup

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Høje-Taastrup Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Kirkegård: Kirkegården ligger i forbindelse med Høje-Taastrup Kirke og har både traditionelle gravsteder for kister og urner, samt fællesgravsteder for kister og urner. Derudover er der også mulighed for urne nedsænkning på De Ukendtes fællesgravplæne.

Læs mere Læs mindre