DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Ry

Lavendla Begravelsesforretning Ry

Hos Lavendla bedemand Ry tilbyder vi hjælp til praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget og kan hjælpe med alt fra kontakt til den lokale præst, til opgørelse af boet.

Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelsesplanlægning kan være svær. Der skal træffes mange vigtige beslutninger på meget kort tid. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

bedemand møde Ry

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Ry

Om Lavendla Begravelsesforretning Ry

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Ry?

En begravelse/bisættelse i Ry kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Ry

Lavendla Bedemand i Ry hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Ry

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Ry Kirke: Kirken er fra d. 31. oktober 1909. Den er tegnet af S.F. Kühnel og opført af lokale håndværkere. Årsagen til, at man valgte at bygge Ry Kirke hænger tæt sammen med den danske industrialisering og jernbaneudvidelse i 1800-tallet. I forbindelse med konstruktionen af jernbanen fra Skanderborg til Silkeborg valgte man at lave en station ved Rye Mølle, og derfra opstod der en række forretningsmuligheder for lokale iværksættere. Alt dette medførte at befolkningstilvæksten i Ry eksploderede, og derfor blev der behov for opførelsen af en kirke til alle de nye sognebørn. Den gruppe, der igangsatte kirkeprojektet i Ry var en nyoprettet kvindeforening, der senere blev til Dansk Kvindesamfund – derfor kaldtes Ry Kirke for ”Kvindernes Kirke” i sine tidlige år. Ry Kirke ligger cirka 650meter til fods fra Ry Station. Kommer man i bil, kan man køre via Skanderborgvej og Agnetevej til kirken, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Ry

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Ry Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Ry

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Ry.

Ry Kirkegård: Kirkegården er omtrent lige så gammel som Ry Kirke. På kirkegården findes der traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og anonym fællesplæne for urnegravsteder. Derudover findes der også et særligt skovafsnit, hvor der også findes gravsteder for kister og urner. Kirkegården ligger på samme lokation som Ry Kirke, og derfor skal man følge anvisningerne til Ry Kirke, for at komme til Ry Kirkegård.

Læs mere Læs mindre