DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Skjern

Lavendla Begravelsesforretning Skjern

Når et menneske dør, skal en række processer sættes i gang. Først skal den afdøde meldes bortgået på borger.dk. Dernæst, skal selve begravelsen eller bisættelsen planlægges og udføres – med alle de valg og beslutninger som dertil hører. Til slut, skal boet gøres op og arven fordeles. Det kan være en stor mundfuld at stå med alene, og derfor vælger mange at hyre en bedemand, som kan hjælpe til undervejs.

Hos Lavendla bedemand Skjern tilbyder vi hjælp til praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget og kender til alle muligheder og begrænsninger i en begravelsesplanlægning. Vores begravelsesrådgivere er desuden særligt uddannet indenfor den gældende jura på området, og kan således assistere, når boet skal gøres op og arven fordeles.

Vi ved, at tiden omkring en begravelsesplanlægning kan være presset. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

bedemand møde Skjern

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Skjern

Om Lavendla Begravelsesforretning Skjern

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Skjern?

En begravelse/bisættelse i Skjern kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Skjern

Lavendla Bedemand i Skjern hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Skjern

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Skjern Kirke: Kirken er fra 1100-tallet, men man har fundet gode indikationer på, at der har ligget en trækirke på samme lokation. Den gamle middelalderkirke eksisterer stadig i dag, da skibet stort set er det oprindelige – om end med visse udvidelser. Eksempelvis er kirken blevet udvidet med kor, tårn, sideskibe og våbenhuse i 1915. Man valgte at gennemføre denne store udbygning så ”sent” som 1915, da det var her, at befolkningstilvæksten eksploderede i Skjern. Sognebørnene var trætte af at skulle stå op, og derfor blev kirken udvidet til at kunne have 700 gæster. Skjern Kirke ligger 700meter til fods fra Skjern Station. Kommer man i bil, kan man blot køre via Vardevej og Ånumvej, hvor der er gode parkeringsmuligheder.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Skjern

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Skjern Kirkegård.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Skjern

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Skjern.

Skjern Kirkegård: Kirkegården ligger i forbindelse med Skjern Kirke. Der findes alle de almindelige gravstedstyper, såsom traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og fællesplæne for kister og urner med og uden plade. Skjern Kirkegård kan nås på samme måde, som man finder Skjern Kirke.

Læs mere Læs mindre