86 31 70 72 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Viborg

Har du brug for hjælp, så ring til os på 86 31 70 72 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Viborg

Lavendla Begravelse Viborg giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Viborg uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Viborg har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Viborg

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Viborg?

En begravelse/bisættelse i Viborg kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Viborg

Lavendla Bedemand Viborg tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Viborg Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Viborg

Viborg indre by har to hovedkirker: Viborg Domkirke og Sortebrødre Kirke. Derudover findes der fire andre bykirker, som er en del af den danske folkekirke: Søndermarkskirken, Sankt Kjelds Kirke, Vestervang Kirke og Houlkær Kirke.

Viborg Domkirke: Viborg Domkirke er en af Danmarks mest kendte og største kirker. Den blev bygget i 1060, samtidig med de andre store domkirker i Lund, Slesvig og Ribe. Kirkens lange levetid har naturligvis bidraget til mange lokale historier omkring den, såvel som faktuelle historiske begivenheder – såsom brandene i 1567 og 1726. Kirken var i katolsk tid viet til St. Marie, og det afspejles i det mere nydanske kaldenavn ”Vor Frue Kirke”.

Sortebrødre Kirke: Sortebrødres Kirke er en tidligere katolsk klosterkirke, som blev benyttet af Dominikanerordenen. Denne munkeorden er særligt kendt for munken Thomas Aquinas, der havde stor indflydelse på skolastikken i kristen teologi. Kirken er efter sigende fra omkring år 1227, og fik i 1300tallet et teglværk tilknyttet. I en længere periode fra 1726 og til 2004 gik kirken under navnet ”Søndre sogns Kirke”, da lokale kirkelige ansatte mente, at det var problematisk at have et katolsk navn tilknyttet en protestantisk kirke. Dette blev dog ændret tilbage i 2004.

Søndermarkskirken: Søndermarkskirken en ret ny kirke. Den stod færdig i 1981 efter en længere periode fra 1965-1974, hvor lokale havde ønsket en lokal kirke i Søndermarken. Kirkens arkitektur er således i en væsentlig mere moderne stil end de andre kirker i Viborg.

Borgerlige Begravelser i Viborg

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Viborg tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser.

Viborgs Sygehuskapel: Kapellet på Viborg Regionshospital tilbyder mulighed for begravelser eller bisættelser for alle – uanset deres religiøse overbevisning. I kapelsalen er der plads til 80 personer. Man kan som pårørende eller arrangør af begravelsen eller bisættelsen selv bestemme, om der skal være religiøse aktører involveret eller ej. Kapellet ligger ved indgang P og har gode parkeringsmuligheder. Der er både gode busforbindelser og gode vejnet dertil – eller man kan gå de 270meter fra togstationen.

Viborg Kirkegårdskapel: På Viborg kirkegård ligger der to kapeller i samme bygning. Det store kapel har plads til 168 personer, og det mindre har plads til 15 personer. Kapellet tillader ikke at pårørende pynter eller sætter lys op. Til gengæld er kapellet tilgængeligt for alle, uagtet deres religiøse overbevisning. Kapellet ligger ved Gammel Skivevej, kun fire minutter i bil fra indre by, med gode busforbindelser og parkeringsmuligheder.

Begravelsesplads i Viborg

Viborg Kirkegård: Viborg Kirkegård er fungerende kirkegård for størstedelen af byens kirker. Den blev indviet i 1808 og har i dag hovedindgang tæt ved kapellet på Gammel Skivevej. På kirkegården er der både mulighed for traditionelle kistegravsteder eller urnegravsteder, samt gravsteder m/u plade på græsplæne.