Hjem / Borgerlige begravelser og ceremoniledelse

Borgerlige begravelser og ceremoniledelse

Vi ser generelt en tendens til et stigende ønske om at afholde ceremonier, der ikke er relaterede til en trosretning - det man kalder en borgerlig ceremoni. Ved disse ceremonier kan familien selv stå for at planlægge indholdet, musikken og ordene, der skal siges. 

Mange føler dog ikke de kan overskue selv at påtage sig opgaven med planlægning, koordinering og ledelse af en ceremoni, hvor der skal tages afsked med en nærtstående. Særligt det at skulle skrive og holde en tale kan for mange være en stor udfordring. I Lavendla har vi ceremoniledere, der i tæt samarbejde med jer, kan planlægge ceremonien og stå for at hele eller dele af opgaven. Vi påtager os gerne opgaven med at holde tale, udføre afskedsritualer og sørge for sammenhæng og tryghed ved ceremonien. Den borgerlige afskedsceremoni kan foregå i et kapel, i naturen, i eget hjem eller andet sted egnet til formålet. 

I Lavendla ønsker vi at imødekomme alle i deres individuelle ønsker for en afskedsceremoni. Uanset om der er tale om store eller små ceremonier, er det afgørende for os, at afskeden bliver nærværende, unik og personlig. Dette kan komme til udtryk i f.eks. indhold, æstetik og inddragelse af de pårørende.

Lavendlas ceremoniledere har alle gennemført kursus i ceremoniledelse.

Lavendla har ligeledes tilknyttet en erfaren freelance præst, Anette Berg, så vi også kan tilbyde ceremonier med gejstlig medvirken, hvis der er ønske om dette.

Om Anette

Den kristne tro er mit fundament. PræstINDE og UDE angiver, at jeg hører hjemme både i og udenfor vores traditionsrige og dyrebare Folkekirke.

  • Jeg holder af at møde mennesker, hvor DE er.
  • Jeg forretter både bisættelser og begravelser i kirke og kapel. I kapeller er jeg gerne ceremonileder – med eller uden præstekjole –  dvs. med eller uden det kirkelige ritual.
  • I kirker forretter jeg “kun” kirkelige handlinger inkl. det kirkelige ritual og i præstekjole. (I kirken skal den stedlige præst give tilladelse).
  • Borgerlige ceremoni foretager jeg som ceremonileder i civilt / uden  præstekjole og uden for kirkens rum, hvor og hvordan I måtte ønske det.
  • Ceremoni omkring afdødes urne, er også en mulighed og dette kan både kan være i – og uden for kirkens rammer.
  • Er der brug for en nødvielse eller vielse i det hele taget, kontakt mig også gerne.

Læs mere om Anette

Annette Berg, Begravelsesrådgiver v/ Lavendla. Præst og Ceremonileder

Kan vi hjælpe dig?

Kan vi hjælpe dig? Ring til os på 78 70 63 63, eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.