78 70 63 63 Døgnåbent
Hjem / Forskellen på en begravelse og en bisættelse

Selvom vi i daglig tale omtaler det sidste farvel som en begravelse, findes der faktisk mange forskellige muligheder for hvor, hvordan det sidste farvel kan foregå. Vi giver dig her et overblik over, hvad der er af muligheder.

Hvad er forskellen på en begravelse og en bisættelse?

I Danmark har vi 2 tilladte begravelsesformer. Bisættelse eller begravelse.

Forskellen er, hvordan kisten håndteres efter ceremonien i kirken eller kapellet. Ved en begravelse nedsænkes kisten i jorden på gravpladsen. Ved en bisættelse bæres kisten ud til bedemandens rustvogn, der kører kisten til krematoriet.

Ved en begravelse beder præsten en bøn efter nedsænkelsen af kisten, inden de velkendte ord “Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå” siges, imens der kastes jord på kisten tre gange. Afslutningsvist bedes Fadervor, præsten lyser velsignelsen og forsamlingen synger en salme.

Ved en bisættelse sker jordpåkastelsen inde i kirken, alt imens præsten siger de samme ord, som han ville gøre ved graven. Efterfølgende synger forsamlingen en salme, inden kisten bæres ud til rustvognen, hvor de pårørende tager afsked med den døde.

Mange vælger at arrangere en mindesammenkomst efter både en begravelse og en bisættelse. Efter en mindesammenkomsten kan man besøge gravstedet, der nu er tildækket og pyntet med blomster.

Asken fra krematoriet udleveres til familien 8-14 dage efter kremering. Her afholdes typisk en mindre ceremoni for nærmeste familie i forbindelse med nedsænkning af urnen.

5 ting du skal vide om begravelse og bisættelse

  1. I danmark har vi 2 tilladte begravelsesformer. Bisættelse og begravelse
  2. Ca. 80% vælger i dag en bisættelse, hvorimod kun ca. 20% en begravelse
  3. Der er flere muligheder for valg af begravelsessted når man vælger en bisættelse. F.eks. Skoven, hjemme eller askespredning på havet
  4. Man får typisk udleveret urnen med afdødes aske 8 – 14 dage efter kremeringen
  5. I dag kan man blive begravet på særlige afdelinger på kirkegårde f.eks. relateret til afdødes religion. Det er også muligt at blive begravet i uindviet jord.

Kan vi hjælpe dig?

Kan vi hjælpe dig? Ring til os på 78 70 63 63, eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.


Særlige ønsker til gravsted

Vælger man en begravelse med jordfæstelse, har man også valgt, at man vil erhverve et gravsted på en kirkegård. Der er forskellige muligheder på de forskellige kirkegårde.

Vælger man kremering er mulighederne større. Her har man de samme muligheder som med kiste, men man kan også vælge en skovkirkegård, en klitkirkegård, et kolumabarium, at få strøet asken på havet eller en begravelse på egen grund.

Sidstnævnte kræver dog en særlig tilladelse fra Kirkeministeriet. Ved det afsluttende ritual skal der ikke være en præst til stede, medmindre de efterladte ønsker det, men graveren skal inddrages på en kirkegård, så nedsænkningen sker korrekt.

Det er også muligt at vælge at blive begravet på særlige afdelinger af kirkegårde, som for eksempel muslimske eller kinesiske gravpladser og i 2013 åbnede Vestre Kirkegård i København sine første gravpladser for ateister, som er helt uden religiøse symboler.


Vores begravelser

Begravelse

Ved en begravelse afsluttes ritualet ved graven på kirkegården, hvor kisten med afdøde nedsænkes i jorden.

fra 13.510,-

Bisættelse

Ved en bisættelse afsluttes ritualet i kirken eller kapellet, hvor familien bærer kisten ud til rustvognen, som kører til det lokale krematorium.

fra 11.510,-

Askespredning

Det er blevet mere almindeligt i dag at få sin aske spredt over havet. Vi hjælper gerne med planlægge det praktiske omkring askespredningen.

fra 9.720,-

Bisættelse uden ceremoni, fra 8.925 kr. Læs mere her.

Søg begravelseshjælp? Læs mere her.

Vi kan hjælpe dig

Ring til os på 78 70 63 63 eller udfyld vores formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Henriette Rendbæk Jønsson, Rådgiver