Mødet i skifteretten: Arv og bodeling efter dødsfald