Hjem / Økonomi og skifteret / Fremtidsfuldmagt

Sikre dig og dem du holder af ved at bemyndige en eller flere personer, til at kunne råde over din økonomi og andre forhold i tilfælde af, at du ikke selv er i stand til dette.

Opret Fremtidsfuldmagt – Sikre din fremtid

Det tager kun 5-10 min. at svare på alle spørgsmål. Pris 395 kr.

Hvorfor Lavendla?

  • Juridisk korrekt aftale
  • Skriv online på 5 min
  • Hvis du hellere vil udarbejde aftalen med en rådgiver, trækker vi omkostningerne fra.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan oprettes af enhver, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssig. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt, som i givet fald først får virkning i fremtiden.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

Hos Lavendla koster er fremtidsfuldmagt 395 kr.

Hvem kan være fremtidsfuldmægtig?

Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis eller når fremtidsfuldmagten sættes i kraft, fx fordi du bliver syg, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne.

Hvordan registrerer jeg fremtidsfuldmagten?

En fremtidsfuldmagt skal underskrives korrekt for at være juridisk gyldig.

Tinglysning.dk – Fremtidsfuldmagter skal først lægges ind på tinglysning.dk. Dette kan du selv gøre..

NEM-ID – Efterfølgende skal du vedkende dig fremtidsfuldmagten på  www.tinglysning.dk med dit NEM-ID.

Notering – Når du har vedkendt dig fremtidsfuldmagten på tinglysning.dk med dit NEM-ID, så skal du til sidst skrive den under hos notaren. Notarer kan findes på domstol.dk. Underskrift hos notaren koster 300 kr. i retsafgift.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte?

En fremtidsfuldmagt kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold.
Som fuldmagtsgiver bestemmer du selv, hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte. Fuldmagten kan begrænses til at omfatte enkelte forhold eller omfatte alle økonomiske og/eller personlige forhold.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du vælger selv, hvad en fremtidsfuldmagt skal indeholde. 

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du ikke længere kan varetage dine forhold på de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten. Det kan ske, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket eller lignende.

Kan jeg vælge flere fremtidsfuldmægtige?

Hvis du vælger at have flere fremtidsfuldmægtige, kan du beslutte, om de skal være subsidiære fuldmægtige, dvs. sekundære fuldmægtige, som skal træde til, hvis de primære fremtidsfuldmægtige må træde tilbage.

Om Lavendla

Det er vores mission at realisere den afsked, som du ønsker. Mange års erfaring har lært os at lydhørhed kommer først, ekspertise og gode råd derefter. Derfor har vi opbygget hele vores virksomhed omkring dig som kunde. Det er dine ønsker og forudsætninger, som ligger til grund for vores arbejde.

Læs mere >