Hjem / Terapi / Følelser / Skam

De fleste mennesker har oplevet at føle skam, og det er en naturlig del af følelsesregisteret. Skamfølelse kan være både kompleks og smertefuld. Få hjælp til at forstå din skam og arbejd med den på en sund måde.

Hvad er skam?

Skam er en følelse, som kan påvirke os på mange forskellige måder. Skamfølelse opstår, når vi tror, vi har gjort noget forkert, og føler os uønskede, utilstrækkelige eller uelskede. Det er en indre overbevisning om, at vi ikke lever op til de forventninger, vi selv eller andre har til os. Følelsen kan relateres til specifikke handlinger eller fejltagelser, men kan også være en mere dybtliggende følelse af ikke at være god nok som person.

Når vi forstår skamfølelsen bedre, kan vi begynde at arbejde med den på en sund måde, der fremmer personlig vækst og heling.

Tegn på skam

 • Følelsen af at være utilstrækkelig
 • Frygten for afvisning
 • Tendens til at isolere sig
 • Selvkritik og negativ selvopfattelse
 • Angst og depression

Vores mål er at gøre det svære lettere for mennesker, som har brug for hjælp og opbakning.

Henriette Rendbæk Jønsson, leder og grundlægger

Mød vores terapeuter


Årsager til skamfølelse

Skamfølelse kan udspringe af mange forskellige årsager. Den opstår ofte i de tidlige år af vores liv og kan være resultatet af kritik eller afvisning fra forældre, lærere eller jævnaldrende. Årsagerne kan være:

 • Kritik eller afvisning fra andre
 • Sammenligning med andre, som synes at klare sig bedre eller være mere succesfulde
 • Egne standarder og idealer, som kan være urealistisk høje
 • Tidligere oplevelser af situationer, som har sat dybe spor og er blevet til oplevelse af skam

Konsekvenser af skam og skamfølelse

Følelsen af skam kan have vidtrækkende konsekvenser for vores mentale sundhed og velbefindende, hvis vi ikke anerkender den og får arbejdet med den på en sund og god måde. Skam kan blandt andet føre til:

Skam i relationer

Skamfølelse spiller ofte en stor rolle i vores relationer med andre. Det kan forhindre os i at udtrykke vores sande jeg af frygt for afvisning eller at blive fordømt. At lære at håndtere skammen kan føre til mere autentiske og tilfredsstillende relationer.

Når skam bliver overvældende

Hvis skamfølelsen bliver overvældende, er det vigtigt at søge hjælp. Psykologer og terapeuter er uddannede til at hjælpe med at navigere i de komplekse følelser, som skam kan frembringe. Samtaler med en psykolog eller terapeut vil give dig værktøjer og teknikker til at håndtere skammen, forbedre selvværdet og fremme din heling, at du får det bedre.

At arbejde med skamfølelse

Måder at arbejde med skamfølelse på, som kan føre til heling og personlig vækst:

 • Anerkend dine følelser: Det første skridt er at anerkende og acceptere, at skam er en del af din oplevelse. Skam er en normal og menneskelig følelse. Det er okay at føle sig skamfuld, og det er et vigtigt skridt henimod at overkomme de situationer, hvor skammen hæmmer livsudfoldelsen.
 • Tal om det: At dele dine følelser med en betroet ven eller familiemedlem, eller en terapeut/psykolog, som du stoler på, kan være utroligt befriende, og kan hjælpe med at bryde tabu og isolation omkring skam. At sætte ord på dine oplevelser kan i sig selv være helende.
 • Forstå skammens rødder: At udforske, hvor din skamfølelse kommer fra, kan hjælpe dig med at forstå dig selv. Dette kan være en dyb og ofte smertefuld proces, men kan være betydningsfuld og forandrende.
 • Selvmedfølelse: Behandl dig selv med den samme venlighed, forståelse og medfølelse, som du gør overfor en god ven. Selvmedfølelse kan være kraftfuld overfor svære følelser af skam.
 • Søg professionel hjælp: Hvis skamfølelsen er for overvældende, kan det være en god idé at søge hjælp hos en psykolog eller terapeut. De kan tilbyde hjælp, værktøjer og strategier til at arbejde med dine følelser på en sund måde.

Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Vi gør det svære lettere

Skamfølelse er en vanskelig, men vigtig følelse at forstå og arbejde med. Ved at tage et skridt henimod at forstå og bearbejde din skam, kan du åbne op for en vej til større selvforståelse, selvaccept og ultimativt, et mere oplyst liv. Husk, du er ikke alene om at have følelsen, og der er hjælp at hente. Tag kontakt til en terapeut eller psykolog i Lavendla. Vi er her for at gøre det svære lettere, sammen.

At arbejde terapeutisk med skam

I terapi er målet at identificere og finde kilden og årsagen til den skam, du føler. At forstå, hvor skamfølelsen stammer fra, er afgørende for processen at hele og få det bedre. I terapi vil du vil blive bevidst om din indre kritiker, som fodrer følelsen af skam, og du vil få hjælp til at ændre måden, du taler til dig selv. At bringe skamfulde følelser frem i lyset kan mindske deres magt. Eksponering og bearbejdning af skamfølelser er derfor også en del af det at gå i terapi. Ikke mindst opbygger du selv-medfølelse og udvikler en mere medfølende og accepterende holdning til dig selv.

Terapeutiske strategier

At arbejde med en psykolog eller terapeut tilbyder en sikker ramme, hvor skam kan udforskes og heles. Terapeutiske tilgange kan være:

* Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

Bidrager til at identificere og udfordre negative tanker og overbevisninger, der bidrager til skam. Læs mere om KAT

* Mindfulness og opmærksomhedstræning

At lære at være til stede med skamfulde følelser uden at dømme dem, kan reducere deres intensitet.

* Øvelser i selv-medfølelse

At udvikle en mere kærlig og accepterende opfattelse og holdning til sig selv.

* Eksponeringsterapi

Gradvis eksponering for skamfulde situationer kan mindske følsomheden over for skam.

* Narrativ terapi

At omfortælle din historie kan hjælpe med at ændre din opfattelse af skamfulde oplevelser eller hændelser.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Et skridt på vejen

Arbejdet med skam i terapi er en proces mod større selvindsigt, heling og forandring. Det kan kræve mod at stå ansigt til ansigt med sin skam, men det kan være vejen mod et mere autentisk liv og en bedre dagligdag. Samtaler med en psykolog eller terapeut kan hjælpe med at forstå skamfølelsen og frigøre dig fra de svære følelser, der hindrer gode ting for dig.

Mange mennesker kæmper med følelsen af skam, og mange har fundet nye veje til at overkomme det. Ved at søge hjælp tager du et vigtigt skridt mod at genvinde mere indre styrke og et selvværd, der ikke formes af skam.


10 ofte stillede spørgsmål og svar om skam

Hvad er skam?

Skam og skamfølelse er intense, ubehagelige følelser, der opstår, når vi tror, at vi har gjort noget forkert eller ikke lever op til visse standarder, hvilket gør os sårbare over for negativ bedømmelse fra os selv eller andre. Det er en følelse, der fortæller os, at vi på en eller anden måde er utilstrækkelige eller forkerte. Følelsen af skam kan være dybt forankret og påvirker ofte vores selvbillede og selvtillid i negativ retning.

Hvordan adskiller skam sig fra skyld?

Mens skam får os til at føle, at vi selv er problemet, fokuserer skyld på vores handlinger. Skyld siger “Jeg har gjort noget forkert” mens skam siger “Jeg er forkert.” Skyld kan motivere til ændring eller reparation af handlinger, vi har foretaget, mens skam kan føre til en dybere selvfordømmelse og er oftere forbundet med negative langsigtede psykologiske mén.

Hvad forårsager skamfølelse?

Skamfølelse kan udspringe af en række årsager, herunder tidlige erfaringer med kritik eller afvisning, kulturelle og sociale normer, personlige fejltagelser eller manglende opfyldelse af egne eller andres forventninger. Det kan også være forbundet med specifikke oplevelser, som involverer ydmygelse eller eksponering.

Hvordan påvirker skam den mentale sundhed?

Skam kan have en dybtgående indvirkning på den mentale sundhed. Det kan være lavt selvværd, angst, depression og i nogle tilfælde selvdestruktiv adfærd. Følelsen af skam kan også føre til undgåelsesadfærd og social isolation, da personen kan forsøge at skjule det, de skammer sig over, hvilket forhindrer dem i at søge hjælp eller støtte.

Kan man overvinde skam?

Ja, det er absolut muligt at arbejde med og overvinde skam og skamfølelse. Terapi kan være et kraftfuldt værktøj i denne proces, hvor man lærer at identificere, genkende og forstå de underliggende årsager til skam. Ved at udvikle større selv-medfølelse og ændre den indre dialog og negative selv-kritiker, kan man lære at skille sig af med den byrde, skam er.

Hvordan kan terapi hjælpe med at håndtere skam?

Terapi tilbyder et trygt rum til at udforske og bearbejde skam og skamfølelse. En psykolog eller terapeut kan bidrage med hjælp til at identificere de tanker, overbevisninger og erfaringer, der “fodrer” skammen. Gennem samtaleterapi og f.eks. teknikker som kognitiv adfærdsterapi (KAT), og selvmedfølelses-øvelser kan man arbejde på at ændre, hvordan man ser sig selv, og derved begynde at hele de sår, der ligger til grund for følelsen af skam.

Hvordan ved jeg, om jeg skal kontakte en psykolog eller terapeut?

At vide præcis hvornår man skal søge hjælp hos en psykolog eller terapeut, kan være lidt svært, men her er nogle tegn, der indikerer, at du kan være godt for dig med professionel hjælp og støtte:
Vedvarende tunge følelser: Hvis du oplever vedvarende følelser af skam, tristhed, angst eller andre emotionelle tilstande, som forstyrrer din dagligdag og evne til at fungere.
Daglige aktiviteter er påvirkede: Når dine følelser begynder at påvirke dit arbejde, studier, relationer eller andre vigtige aspekter af dit liv.
Social isolation: Hvis du oplever, at du trækker dig tilbage fra sociale situationer eller relationer på grund af dine følelser.
Selvskadende tanker eller adfærd: Dette er et klart tegn på, at det er nødvendigt at søge professionel hjælp.
Følelsen af håbløshed: Hvis du føler, at situationen er håbløs, og du ikke kan se en vej ud på egen hånd.
Nysgerrighed på selvforståelse og vækst: Selv uden akutte problemer kan ønsket om dybere selvforståelse og personlig vækst være en god grund til at kontakte en terapeut/psykolog.

At kontakte en psykolog eller terapeut er et tegn på styrke og et skridt mod at tage kontrol over dit velbefindende. Det er vigtigt at huske, at terapi er et værktøj, der kan hjælpe alle – uanset omfanget af kamp eller udfordringer.

Hvis du, eller en du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Hvordan starter jeg processen med at overvinde skam?

At anerkende, at du kæmper med skam og skamfølelse, er det første, vigtige skridt. At søge hjælp fra en psykolog eller terapeut kan være utroligt gavnligt. Husk, det kræver mod at konfrontere og arbejde med skam, men det er et vigtigt skridt på vejen mod et sundere og mere givende liv. Det at dele dine oplevelser med en professionel, kan hjælpe dig med at forstå og overvinde følelsen af skam, så du kan begynde at leve mere frit.

Hvad koster terapi hos en terapeut?

Hos Lavendla er det terapeuterne og psykologerne, der selv sætter prisen. En terapigang ved individuel terapi hos Lavendlas terapeuter/psykologer varer normalt 45 minutter og koster mellem 800-1300 kr. Hvor lang tid dit forløb skal vare, det afgør du sammen med terapeuten/psykologen. Det første møde handler om at lære hinanden at kende, definere hvilke udfordringer du har, og om kemien mellem jer passer.

Hvad kan jeg forvente af mit første møde med en psykolog eller terapeut?

Dit første møde er primært med til at etablere en tryg forbindelse og skabe en følelse af tillid mellem dig og din terapeut/psykolog. Det er vigtigt at huske, at terapi er en proces, og det kan tage tid at udvikle en dyb forståelse og begynde at arbejde effektivt med de udfordringer, du har. Vær åben og ærlig for at få mest muligt ud af din terapi.

3 gode råd hvis følelser af skam fylder din hverdag

1. Anerkend og accepter dine følelser

Det er vigtigt at anerkende, at skam og skamfølelse er en del af det at være menneske. At forsøge at undertrykke eller benægte følelserne kan forstærke dem. Ved at acceptere, at du føler skam, tager du det første skridt mod at håndtere følelsen konstruktivt. Husk, det er okay at føle skam; det gør dig ikke forkert eller mindre værdifuld som menneske.

2. Øv dig i selv-medfølelse

Medfølelse med sig selv er et kraftfuldt værktøj i kampen mod skam. Behandl dig selv med samme venlighed, forståelse og medfølelse, som du ville behandle en god ven, der har det svært. Når skamfølelsen opstår, så prøv at tal til dig selv med en blid og omsorgsfuld stemme. Husk, at ingen er perfekte, og alle laver fejl. Selvmedfølelse kan hjælpe med at mindske skamfølelsens intensitet og fremme dit velbefindende.

3. Del dine følelser

At holde skamfølelsen for dig selv kan forstærke følelsen af isolation og ensomhed. Ved at dele dine oplevelser med en person, du stoler på, kan du opleve, at en byrde løftes fra dine skuldre. Det kan være en ven, et familiemedlem eller en professionel terapeut eller psykolog. At tale om skam kan gøre det mindre skræmmende og hjælpe dig med at indse, at du ikke er alene. Deling fremmer forståelse og kan åbne døren til støtte og heling.

Kontakt os

Få hjælp og støtte af Lavendlas dygtige terapeuter og psykologer. En terapisession varer typisk 45 – 55 minutter pr. gang. Du kan også starte med at bestille en samtale på 20 minutter. Inden et behandlingsforløb starter op, kan en 20 minutters samtale være en god start for at få en fornemmelse af, hvordan det er at møde en professionel terapeut eller psykolog, og om kemien mellem jer er god.

Vi gør det svære lettere

At søge hjælp hos os kan være et vigtigt skridt i retning af lindring og en forbedret livskvalitet. Ved at søge professionel hjælp får du både støtte og behandling, der lindrer og virker.

Hvis du, eller en du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.