Hjem / Terapi / OCD

Det kan være udfordrende at leve med tvangstanker og tvangsprægede handlinger. Læs mere om måder at håndtere OCD på (obsessive-compulsive disorder). Søg hjælp hos en af vores psykologer eller terapeuter.

Hvad er OCD?

Obsessive-compulsive disorder (OCD) er en psykologisk tilstand, der er karakteriseret ved uønskede og påtrængende tanker (obsessions) tvangstanker og gentagende adfærd eller handlinger (compulsions) tvangshandlinger. OCD kan være en udfordring i hverdagen, men der er hjælp at hente.

Statistik og udbredelse

Det anslås, at omkring 1 – 3% af den danske befolkning lider af OCD. Lidelsen rammer både voksne og børn, mænd og kvinder og kan opstå i alle aldre, men oftest begynder den i barndommen eller i de tidlige voksenår.

3 gode råd

 • Søg professionel hjælp – Det første og måske vigtigste skridt er at søge professionel hjælp.
 • Tal om det – Vær åben. Tal med venner og familie om det. At åbne op og dele tanker og følelser kan lette byrden og minde dig om, at du ikke er alene.
 • Selvomsorg – Omsorg for dig selv er afgørende. Husk sunde spisevaner, motion og tilstrækkelig med søvn.

Vores mål er at gøre det svære lettere for mennesker, som har brug for hjælp og opbakning.

Henriette Rendbæk Jønsson, leder og grundlægger

Mød vores terapeuter

Eksempel på OCD

Symptomer og tegn på OCD

Symptomer og tegn på OCD er individuelt fra person og person og kan variere betydeligt, men de falder generelt ind under to hovedkategorier: tvangstanker og tvangshandlinger.


Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Tvangstanker

Vedvarende og uønskede tanker, billeder i hovedet eller impulser, som ofte forstyrrer og ikke er til at slippe af med. Eksempler på tvangstanker kan være:

 • Frygt for at blive syg ved at røre ved ting eller noget andre har rørt.
 • Tvivl om at have låst døren eller slukket komfuret.
 • Intense bekymringer om orden, symmetri eller præcision.
 • Tanker om at skade sig selv eller andre.
 • Uønskede tanker, det kan også være med et seksuelt eller voldeligt indhold.

Tvangshandlinger

Gentagne handlinger, som en person føler trang til at udføre, ofte som en reaktion på en tvangstanke. Formålet med handlingerne er at reducere angst eller forhindre et frygtet scenario, selvom handlingerne ikke er realistisk forbundet med det, de forsøger at forhindre, eller er klart overdrevne. Eksempler på tvangshandlinger kan være:

 • Overdreven håndvask, badning eller rengøring.
 • Kontrollere gentagne gange, for eksempel om døren er låst eller om apparater er slukkede.
 • Gentage bestemte ord, sætninger eller bønner.
 • Arrangere ting på en præcis måde.
 • Akkumulere eller hamstre genstande uden værdi.

Hvordan OCD kan påvirke dit daglige liv

Mange mennesker har rutinemæssige vaner eller bekymringer, det er ikke ualmindeligt. Men hos mennesker med OCD er tankerne og handlingerne så tidskrævende og forstyrrende, at de påvirker deres daglige liv og relationer i betydelig grad. Et eksempel kan være en overvældende følelsen af at have beskidte hænder. De skal vaskes en gang, men bliver hos mennesker med OCD ofte vasket to gange, måske ti gange, uden at følelsen af beskidte hænder forsvinder.

Hvis du oplever at have symptomer på tvangstanker og tvangshandlinger, er det vigtigt at søge professionel hjælp. OCD er en tilstand, der effektivt kan behandles med terapi og evt. medicin.

Få hjælp med kognitiv adfærdsterapi

Effekten af kognitiv adfærdsterapi til behandling af OCD er veldokumenteret. Kontakt vores terapeuter og psykologer i Lavendla for et behandlingsforløb og et første møde. Du finder oversigten over vores behandlere her på siden, hvor du kan læse om hver enkelt. Du er altid velkommen til at kontakte os.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.

At søge hjælp kan ændre dit liv

OCD er ikke noget, du behøver at håndtere alene. At tale med en professionel terapeut eller psykolog kan ikke kun hjælpe dig med at forstå din tilstand bedre, men også tilbyde effektive måder at håndtere den på. Du er ikke alene, og det er okay at bede om hjælp. På vores hjemmeside har vi kvalificerede terapeuter og psykologer, der har specialiseret sig i behandling af OCD.


18 ofte stillede spørgsmål og svar om OCD

Hvad er OCD?

OCD, eller obsessive-compulsive disorder, er en psykisk lidelse, der er karakteriseret ved tvangstanker og tvangshandlinger. Det kan påvirke en persons dagligdag i invaliderende grad, hvis det er særligt slemt. Få hjælp og støtte til at håndtere din OCD. Vi har specialiserede terapeuter og psykologer med erfaring indenfor området.

 Hvordan diagnosticeres OCD?

En diagnose af OCD stilles normalt af en psykolog eller psykiater gennem forskellige tests og vurderinger. Det kan omfatte spørgeskemaer og kliniske tests.

Er OCD arveligt?

Forskning viser, at OCD kan have en genetisk komponent, men miljø og opvækst spiller også en rolle.

Hvad sker der i terapi hos en terapeut?

Et behandlingsforløb er altid unikt og tilpasses individuelle behov. Terapeuten/psykologen søger at skabe et rum omkring klienten, hvor der dels er hjælp og støtte, dels skabes mulighed for at lære sin OCD at kende, arbejde med selvforståelse, følelser, tanker og adfærd – og skabe positive forandringer.

Hvad er symptomerne på OCD?

De mest almindelige symptomer er uønskede, påtrængende tanker, tvangstanker, som kan være angstprovokerende, samt gentagne ritualer eller adfærd, som f.eks. at vaske sig eller kontrollere sig selv. Tvangshandlingerne udføres for at reducere angsten for tvangstankerne.

Hvordan behandles OCD?

Behandlingen kan bestå af kognitiv adfærdsterapi (CBT), som har vist sig at være særlig effektiv, fordi det fokuserer på at ændre tanke- og adfærdsmønstre, evt. sammen med medicin. Det er vigtigt at behandlingen sker i et sammen med kvalificerede fagperson som læge og psykolog/terapeut.

Kan børn og unge have OCD?

Ja. Symptomerne ligner dem, voksne oplever, men kan være vanskeligere at genkende, da børn måske ikke forstår eller kan udtrykke, hvad de oplever. Hurtig og tidlig behandling er vigtigt for at hjælpe barnet eller den unge med at håndtere lidelsen.

Hvordan kan jeg vide, om jeg har OCD?

Hvis du oplever vedvarende tvangstanker og udfører tvangshandlinger, der forstyrrer dit daglige liv, kan det være tegn på OCD. En officiel diagnose kan kun stilles af en professionel, som en specialiseret psykolog eller psykiater, og gennem en grundig undersøgelse. Har du mistanke til eller er i tvivl, om du har OCD, så tag kontakt til din læge.

Kan børn få OCD?

Ja, OCD kan ramme børn og teenagere. Det er vigtigt at søge professionel hjælp så hurtigt som muligt for at få det bedst mulige behandlingsresultat.

Hvor længe varer en behandling?

Længden af behandlingen kan variere afhængigt af sværhedsgrad og individuelle behov.

Er der en test jeg kan tage for at finde ud af, om jeg har OCD?

Der findes flere tests online, som man selv kan tage. Men de kan ikke erstatte en professionel vurdering. Hvis du mistænker, at du har OCD, er det bedst at konsultere en læge, psykolog eller psykiater for en vurdering.

Hvorfor får man OCD?

Det vides ikke med sikkerhed, men man formoder, er det både kan være genetiske, biologiske og miljømæssige faktorer, der spiller ind. Stressende livsbegivenheder kan udløse eller forværre symptomerne.

Hvad er forholdet mellem OCD og angst?

OCD er tæt knyttet til angst. Tvangstanker skaber ofte intens angst, og tvangshandlinger udføres for at mindske denne angst. Behandling af OCD involverer ofte at arbejde med angsten, lære den at kende og forstå, hvornår og hvorfor den er opstået.

Kan man helbrede OCD?

Mens OCD ikke nødvendigvis kan “helbredes” i traditionel forstand, kan mange mennesker opnå signifikant lindring af deres symptomer og forbedre deres livskvalitet gennem behandling. Nogle oplever perioder med få eller ingen symptomer.

Skal jeg søge hjælp?

At søge hjælp kan være et stort skridt mod bedring. Hvis du eller en du kender oplever symptomer på OCD, er det vigtigt at søge professionel hjælp. At lære lidelsen at kende og få behandling er et afgørende skridt mod et bedre liv.

Hvordan adskiller OCD sig fra normale vaner eller rutiner?

I modsætning til almindelige vaner er tvangshandlinger og -tanker ufrivillige, tidskrævende og fører ofte til stor lidelse.

Findes der en kur mod OCD?

Der findes i øjeblikket ingen kur, men med den rette behandling kan symptomerne håndteres, og livskvaliteten kan forbedres betydeligt.

Hvad koster terapi hos en terapeut?

Hos Lavendla er det psykoterapeuterne og psykologerne, der selv sætter prisen. En terapigang ved individuel terapi hos Lavendlas terapeuter/psykologer varer normalt 45 minutter og koster mellem 800-1300 kr. Hvor lang tid dit forløb skal vare, det afgør du sammen med terapeuten/psykologen. Det første møde handler om at lære hinanden at kende, definere hvilke udfordringer du har.

Behandling

Trin 1: Søg professionel hjælp
Det første og måske vigtigste punkt er at søge professionel hjælp. En læge eller psykolog vil være i stand til at stille en præcis diagnose og foreslå en passende behandlingsplan.

Trin 2: Diagnose
Diagnostiske tests og undersøgelser vil blive gennemført for at afgøre, om du har OCD, og i så fald i hvilken grad.

Trin 3: Behandlingsplan
Efter diagnosen vil du og din læge gennemgå forskellige behandlingsmuligheder og udvikle en individuel behandlingsplan.

Trin 4: Kognitiv adfærdsterapi (CBT)
CBT er en almindelig behandlingsform for OCD. Den fokuserer på at ændre de tankemønstre og den adfærd, der bidrager til tvangssymptomerne.

Trin 5: Medicinsk behandling
I nogle tilfælde kan medicin være et effektivt supplement til terapi. Din læge vil foreslå dig det, hvis det er aktuelt.

Trin 6: Opfølgning
Regelmæssige opfølgninger hos din læge er nødvendigt for at se om behandlingen virker eller om der skal foretages eventuelle nødvendige justeringer.

Trin 7: Selvhjælps- og støttegrupper
Yderligere støtte fra selvhjælpsgrupper kan være hjælpsomt som supplement til professionel behandling.

Trin 8: Langsigtet plan
OCD er ofte en kronisk sygdom, hvilket gør det vigtigt med langsigtet planlægning og vedligeholdelsesbehandling.

Kontakt os

Få hjælp og støtte af Lavendlas dygtige terapeuter og psykologer. En terapisession varer typisk 45 – 55 minutter pr. gang. Du kan også starte med at bestille en samtale på 20 minutter. Inden et behandlingsforløb starter op, kan en 20 minutters samtale være en god start for at få en fornemmelse af, hvordan det er at møde en professionel psykoterapeut eller psykolog.

Vi gør det svære lettere

Det kan være et tabu at tale om OCD, men at søge hjælp hos din læge og hos os kan være et vigtigt skridt i retning af lindring og forbedret livskvalitet. Ved at søge professionel hjælp får du både støtte og behandling, der lindrer og virker.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.