Hjem / Terapi / Parterapi / Kommunikation

Kommunikation er fundamentet i ethver relation. At kunne udtrykke sine følelser, tanker og behov på en konstruktiv måde. Få hjælp i Lavendla til at styrke jeres parforhold. Book en samtale hos en terapeut eller psykolog.

Kommunikation i forholdet

Kommunikation er fundamentet i enhver relation, og i et parforhold kan den rigtige kommunikation have afgørende betydning for, om I oplever harmoni eller konflikt. At kunne udtrykke sine følelser, tanker og behov på en konstruktiv måde er essentielt for at opbygge og vedligeholde et sundt og stærkt parforhold. Dog oplever mange par udfordringer med netop dette, hvilket kan føre til misforståelser, frustrationer og i værste fald, adskillelse.

Men der er hjælp at hente. Hos Lavendla tilbyder vi hjælp til jer, der gerne vil blive bedre til at kommunikere og styrke jeres forhold. Vi tilbyder parterapi ved både fysiske møder og parterapi online.

Book en tid

At tage skridtet og søge hjælp er et tegn på styrke, ikke svaghed. Sammen kan I finde vejen til bedre kommunikation og et stærkere parforhold. Du kan bestille en tid direkte hos en af vores terapeuter eller psykologer. I deres profiler kan du læse om dem og booke en tid.

Vores mål er at gøre det svære lettere for mennesker, som har brug for hjælp og opbakning.

Henriette Rendbæk Jønsson, leder og grundlægger

Mød vores terapeuter

Kontakt en terapeut eller psykolog i Lavendla

God kommunikation i parforholdet bidrager til en dybere forståelse og respekt for hinanden. Hos en terapeut eller psykolog i Lavendla vil I kunne føle jer trygge begge parter, og I vil blive hørt og set – og I vil lære at håndtere uenigheder og konflikter på en sund måde, uden at det eskalerer til langvarige og dybere konflikter. Kontakt os for en samtale og styrk jeres parforhold, både lige nu og på sigt.

Tegn på dårlig kommunikation

 • Manglende åbenhed: Når én eller begge parter holder følelser tilbage.
 • Antagelser: At antage hvad partneren føler eller tænker uden at spørge direkte.
 • Undgåelse: At undgå samtaler om vigtige emner.
 • Kritik uden konstruktivitet: Konstant kritik uden at tilbyde løsninger.

Hvorfor kan vi ikke kommunikere?

Årsagen til kommunikationsproblemer i parforhold kan være mange og det påvirker dynamikken mellem parterne på forskellig vis. Ofte ligger underliggende dynamikker og personlig historik som betydningsfulde faktorer for kommunikationen i forholdet. Stress på arbejde, økonomiske bekymringer og forskelle i opvækst og personlighed kan alle spille en rolle.

Stress og pres

Dagligdagens stress fra arbejde, økonomi og familieliv kan tage opmærksomheden væk fra parforholdet og mindske evnen og energien til konstruktiv kommunikation.

Forskelle i måden af kommunikere

Mennesker udtrykker og opfatter kommunikation på forskellige måder, hvilket kan føre til misforståelser. Eksempler: Den ene partner foretrækker direkte kommunikation, mens den anden bruger mere indirekte signaler.

Manglende evne eller vilje til at lytte

At lytte er lige så vigtigt som at tale. Manglende evne eller vilje til at lytte aktivt til hinanden, kan give problemer i kommunikationen og mindske forståelsen af hinanden. Manglende aktiv lytning kan skabe en følelse af at blive overset eller misforstået.


Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Frygt for afvisning

Nogle mennesker har svært ved at åbne op om deres følelser og finder det udfordrende at udtrykke ægte følelser og behov, af frygt for afvisning eller konflikt. Det kan hæmme ærlig og åben kommunikation.

Absolutte udsagn

Brug af absolutte udsagn som “du gør altid…” eller “du tænker aldrig på…”, kan forværre situationen ved at sætte den anden i forsvarsposition.

Uudtalte forventninger og antagelser

Når man antager, at ens partner kender ens behov og forventninger uden at kommunikere dem, kan det føre til frustration og skuffelse.

Mangel på tid og opmærksomhed

Endelig er en hyppig årsag til kommunikationsproblemer simpelthen mangel på tid og opmærksomhed til hinanden, i en verden hvor tidspres og digitale distraktioner konstant kæmper om vores opmærksomhed. For at overkomme disse udfordringer kræver det en bevidst indsats fra begge parter om at skabe rum og vilje til åben og ærlig dialog.

Sådan forbedrer du kommunikationen

At forstå de forskellige årsager til den dårlige kommunikation og forståelse af hinanden kræver indsats og tålmodighed fra begge parter. Det starter med et ønske om at forstå og værdsætte hinandens perspektiver, og en forpligtelse til at arbejde igennem udfordringerne sammen.

 • Lyt aktivt: Vis din partner, at du lytter, ved at nikke og gentage noget af det, de siger.
 • Udtryk dig klart: Vær præcis og direkte med dine ord for at undgå misforståelser.
 • Brug “jeg”-budskaber: I stedet for at sige “Du gør…”. Prøv “Jeg føler mig…” for at undgå anklager.
 • Afsæt tid til samtaler: Vælg et tidspunkt, hvor I begge er afslappede og ikke distraherede, til at snakke om vigtige ting.

Få professionel hjælp

En psykolog eller terapeut kan hjælpe jer og understøtte jeres proces henimod at opnå en bedre måde at kommunikere på. Læs mere om parterapi og book en tid hos en af vores terapeuter eller psykologer her på siden.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Søg professionel hjælp

Kommunikation i et parforhold er en løbende proces, der kræver tålmodighed, øvelse og engagement fra begge sider. Hvis du oplever vedvarende udfordringer med kommunikationen i dit forhold, kan det være en god idé at søge professionel hjælp. En psykolog eller terapeut kan tilbyde værktøjer og teknikker til at forbedre kommunikationen og styrke jeres forhold. Lavendla tilbyder parterapi og er fleksible omkring både fysiske møder og parterapi online.

Kontakt terapeut eller psykolog i Lavendla

At tage skridtet og søge hjælp er et tegn på styrke, ikke svaghed. Sammen kan I finde vejen til bedre kommunikation og et stærkere parforhold. Kontakt en af vores terapeuter eller psykologer. Kig i listen under hver enkel profil – her kan du se deres uddannelse og specialer, f.eks. parterapi.


16 ofte stillede spørgsmål og svar om kommunikation

Hvad er god kommunikation i et parforhold?

God kommunikation i et parforhold indebærer en åben, ærlig og respektfuld udveksling af tanker, følelser og behov mellem partnere. Det er fundamentet for forståelse og tillid. At kommunikere godt betyder, at begge parter lytter aktivt, udtrykker sig klart og undgår misforståelser ved at stille opklarende spørgsmål. Det handler også om at anerkende partnerens perspektiv, selv når man er uenig, og at udtrykke kærlighed og påskønnelse regelmæssigt.

Hvordan kan vi forbedre vores kommunikation?

Forbedring af kommunikation i parforholdet starter med selvrefleksion og viljen til at ændre egne adfærdsmønstre. Prøv følgende strategier:

Lyt aktivt: Vis interesse for, hvad din partner siger, uden at afbryde eller forberede dit svar, mens de taler.
Brug “jeg”-udtryk: Tal om dine følelser og oplevelser uden at placere skyld på din partner.
Vær åben og ærlig: Del dine tanker og følelser, selv når det er svært.
Planlæg regelmæssige “tjek-ind”: Afsæt tid til at tale om jeres forhold og eventuelle bekymringer.

Hvordan starter vi en samtale om et følsomt emne?

At starte en samtale om et følsomt emne kræver takt og forberedelse:
Vælg et roligt tidspunkt, hvor I begge er afslappede.
Udtryk din hensigt positivt og forsikr om, at du ønsker at forstå og forbedre jeres forhold.
Brug “jeg”-udtryk for at formidle dine følelser og undgå at anklage din partner.
Vær åben for din partners perspektiv og lyt aktivt.

Hvad gør vi, hvis vi ikke kan kommunikere uden at skændes?

Når samtaler konstant fører til skænderier, kan det være tegn på dybere liggende problemer eller en manglende evne til at håndtere konflikter sundt. Overvej at:
Tage en pause, hvis samtalen bliver for opildnet, og aftal et tidspunkt at genoptage den på.
Øve jer i teknikker for konflikthåndtering, som for eksempel at holde sig til emnet og undgå personlige angreb.
Søge hjælp fra en parterapeut, der kan tilbyde nye perspektiver og værktøjer til bedre kommunikation.

I Lavendla kan du gå i parterapi med din partner hos en af vores terapeuter eller psykologer. Flere af dem er specialiserede i parforhold. Tjek listen og deres profiler her på siden og book en tid direkte hos dem.

Hvordan kan vi bruge positive forstærkninger i vores kommunikation?

Positive forstærkninger, såsom ros, påskønnelse og taknemmelighed, kan styrke jeres forhold ved at øge følelsen af værdi og kærlighed. Prøv at:
Udtrykke taknemmelighed regelmæssigt for de små ting din partner gør.
Rose din partner for deres bidrag til forholdet og deres personlige styrker.
Fejre hinandens succeser, store som små.

Hvordan håndterer vi dårlig kommunikation fra fortiden?

Dårlig kommunikation fra fortiden kan skabe langvarige problemer, men det er muligt at bearbejde dem og bevæge sig fremad ved at:
Anerkende og acceptere fortidens fejl fra begge sider.
Udtrykke følelser og behov ærligt, relateret til tidligere kommunikationsfejl.
Arbejde sammen om at opbygge nye, sundere kommunikationsmønstre.
Overveje parterapi for at løse uløste konflikter og lære effektive kommunikationsteknikker.

I Lavendla kan du gå i parterapi med din partner hos en af vores terapeuter eller psykologer. Flere af dem er specialiserede i parforhold. Tjek listen og deres profiler her på siden og book en tid direkte hos dem.

Hvordan ved vi, at vi har behov for hjælp fra en psykolog eller terapeut?

Det kan være tid til at søge hjælp, når:
I konstant ender i skænderier uden resolution.
I føler jer fastlåste og ude af stand til at løse konflikter på egen hånd.
Der er en følelse af afstand eller fravær af intimitet, der ikke forbedres trods indsats.
Én eller begge føler sig oversete, undervurderede eller misforståede i lang tid.
I er villige til at arbejde for jeres forhold, men usikre på hvordan.
At søge hjælp er et tegn på styrke og et skridt mod et sundere og mere tilfredsstillende parforhold. En professionel kan tilbyde de værktøjer og perspektiver, der er nødvendige for, at I kan overvinde jeres kommunikationsudfordringer.

Hvordan kan vi genopbygge tillid gennem kommunikation efter et svigt?

Genopbygning af tillid efter et svigt kræver tid, tålmodighed og en dedikeret indsats fra begge parter. Kommunikation spiller en central rolle i denne proces. Start med åbent at anerkende det skete og udtrykke de følelser, det har fremkaldt. Det er vigtigt, at den part, der har følt sig svigtet, får mulighed for at udtrykke sin smerte uden frygt for kritik. På samme tid skal den anden part være villig til ærligt at erkende sine handlinger og vise oprigtig anger. At sætte konkrete mål for, hvordan I vil forbedre jeres kommunikation og forhold fremadrettet, kan også hjælpe. Dette kan indebære aftaler om åbenhed, regelmæssige tjek-ind samtaler og eventuelt støtte fra en terapeut. Husk, at genopbygning af tillid er en proces, der kræver, at begge parter arbejder sammen mod forståelse og tilgivelse.

Hvorfor er det vigtigt at forstå sin partners kommunikationsstil?

At forstå din partners kommunikationsstil er essentielt for at skabe et stærkt og sundt parforhold. Forskellige mennesker udtrykker og modtager information på forskellige måder. Nogle foretrækker direkte og klart formulerede budskaber, mens andre måske udtrykker sig bedre gennem handlinger eller nonverbal kommunikation. Ved at forstå og anerkende disse forskelle kan I undgå mange misforståelser og konflikter. Det kræver, at I begge er villige til at lære og tilpasse jer. Denne indsats kan styrke jeres forbindelse, da det viser, at I værdsætter og respekterer hinandens unikke måder at kommunikere på.

Hvad gør man, hvis man føler sig overset i kommunikationen?

Følelsen af at blive overset i kommunikationen med din partner kan være dybt sårende. Det første skridt mod at ændre denne dynamik er at udtrykke dine følelser på en rolig og konstruktiv måde. Forklar, hvordan du føler dig, og giv specifikke eksempler på situationer, hvor du følte dig overset. Det er vigtigt at bruge “jeg”-udtryk for ikke at anklage din partner, hvilket kan føre til forsvar. Anmod om, at I sammen finder løsninger, som kunne omfatte faste tidspunkter for at tale sammen, hvor begge parter aktivt lytter til hinanden. Husk, at det er et fælles ansvar at sikre, at begge føler sig hørt og værdsat.

Hvordan kan man håndtere forskelle i behov for kommunikation?

Forskelle i behov for kommunikation er almindelige i parforhold, men de kan overvindes med forståelse og kompromis. Det er vigtigt først at anerkende og acceptere, at din partner måske har forskellige behov end dig selv. Herefter kan I diskutere og udtrykke jeres individuelle behov på en åben og ærlig måde. Find en balance, der imødekommer begge parters behov, hvilket kan betyde at aftale bestemte tider for dybere samtaler eller forstå, når den ene partner har brug for mere alenetid. Flexibilitet og viljen til at mødes på midten er nøglen til at navigere i disse forskelle.

Er kommunikation pr. skrift en god ide?

At kommunikere sammen på skrift kan for nogen være en god ide. Men det kan også have uheldige udfald. På den ene side kan det være en måde at dele oplevelser og udtrykke kærlighed, og udtrykke følelser og behov, som måske er svære at italesætte direkte ansigt-til-ansigt. Her kan det være en god måde at få udtrykt sig og skabt forbindelse. På den anden side kan overdreven brug af f.eks. breve, mails og kommunikation via digitale kanaler føre til misforståelser, distraktion fra kvalitetstid sammen og endda jalousi eller mistillid, hvis kommunikationen opfattes som skjult eller tvetydig. Det er vigtigt at sætte grænser for skriftlig og digital kommunikation og sikre, at den supplerer, snarere end erstatter, ansigt-til-ansigt interaktioner i den virkelige fysiske verden.

Hvad er nonverbal kommunikation i et parforhold?

Nonverbal kommunikation, såsom kropssprog, øjenkontakt og berøring, spiller en afgørende rolle i, hvordan vi opfatter og forstår hinanden i parforhold. Disse signaler kan ofte sige mere end ord og er essentielle for at udtrykke følelser og forståelse. Positiv nonverbal kommunikation, som et kærligt blik eller en beroligende berøring, kan styrke følelsen af nærhed og forbindelse. Omvendt kan negativ nonverbal kommunikation, som undvigende øjenkontakt eller lukket kropssprog, signalere afstand eller utilfredshed. At være opmærksom på og arbejde med at forbedre jeres nonverbale kommunikationsmønstre kan have en dyb effekt på jeres forholds kvalitet.

Hvad koster terapi hos en terapeut?

Hos Lavendla er det terapeuten og psykologen, der selv sætter prisen. En terapigang kan vare mellem 20, 45, 70 og 90 minutter. Prisen ligger mellem 300-1.300 kroner. Ved parterapi varer en session ofte længere, da det involverer to mennesker og dermed er der behov for mere tid. Hvor lang tid hver terapigang og dit forløb skal vare, det afgør I sammen med terapeuten/psykologen. Det første møde handler om at lære hinanden at kende, definere hvilke udfordringer I har, og om kemien mellem jer passer. Start med at booke en for-samtale på 20 minutter.

Kan jeg bruge en henvisning fra lægen hos jer?

Nej. En henvisning fra lægen kan kun anvendes hos en psykolog med ydernr. Disse psykologer kan have lang ventetid. Hos Lavendla er der ingen ventetid, så har du brug for hurtig hjælp, er der flere af vores psykologer, der tilbyder særlige aftaler, hvis du har en henvisning.

Kan jeg få et fysisk møde med en terapeut/psykolog tæt på mig?

I Lavendla har vi psykologer og terapeuter i hele landet. Det er ikke sikkert, at vi har en repræsentant i lige præcis din by. Men så kan vi tilbyde terapi online. Mange af vores klienter finder online-terapi enkelt og lige så nærværende og virksomt som samtaler ved fysiske møder. Læs mere her om terapi online med en psykolog eller terapeut


Gode måder at starte en samtale på

 • Del dine tanker og følelser om dagen.
 • Spørg ind til din partners tanker og følelser.
 • Brug evt. samtalekort til inspiration for nye emner.

Kontakt os

Få hjælp og støtte af Lavendlas dygtige terapeuter og psykologer. En terapisession varer typisk 45 – 55 minutter pr. gang. Ved parterapi ofte 75-90 min. Du kan starte med at bestille en samtale på 20 minutter. Inden et forløb starter op, kan en 20 minutters samtale være en god start for at få en fornemmelse af, hvordan det er at møde en professionel terapeut eller psykolog, og om kemien mellem jer er god.

Vi gør det svære lettere

At søge hjælp hos os kan være et vigtigt skridt i retning af lindring og en forbedret livskvalitet. Ved at søge professionel hjælp får du både støtte og behandling, der lindrer og virker.

Hvis du, eller en du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.