Hjem / Terapi / Sorg

Sorg er en psykisk tilstand eller reaktion på et tab, som kan påvirke vores følelser, tanker og adfærd. Mennesker sørger forskelligt, og der er ikke én rigtig måde at sørge på. Vi tilpasser vores støtte og hjælp til lige præcis dig og din situation.

Hvad er sorgbearbejdning?

Sorgbearbejdning i terapi kan hjælpe mennesker med at håndtere sorgen på en god og konstruktiv måde. Sorg kan føles voldsomt og altoverskyggende i øjeblikket, og i lang tid. I et forløb, der er naturligt, udvikler sorgen sig over tid og bliver mindre. For nogen kan sorgterapi være hjælpsomt og nødvendigt, henimod at tanker, følelser og adfærd tilpasser sig, og tabet accepteres.

Om sorg

Sorg kan opstå, når vi mister nogen eller noget, som har betydning for os. Det kan være, hvis vi mister en partner, et familiemedlem eller en ven ved dødsfald. Sorg kan også opstå i andre situationer som skilsmisse, barnløshed, parforholdsproblemer eller andre traumatiske begivenheder i livet. For nogen er sorgen kortvarig og forbigående, for andre er den langvarig og svær.

I Lavendla vil vi gerne gøre det svære lettere og vejen til terapi kortere

Signe Klitgaard, ansvarlig for faglighed, uddannelse og kvalitet

Mød vores terapeuter

At forstå sorg

Sorg viser sig forskelligt for alle mennesker. Derfor skal sorgbearbejdning også individuelt tilpasses. Vores dygtige terapeuter og psykologer har erfaring med sorg og samtaleterapi. De kender til metoder og redskaber, som vil passe til dig og din helingsproces. Uanset hvilket sorg, du er ramt af, så kan vi hjælpe dig.

Få professionel hjælp

Er du i sorg og har svært ved at håndtere det, kan du overveje at tale med en psykolog eller psykoterapeut. Professionel hjælp kan være afgørende for dit sorgforløb, og det kan være en god hjælp og støtte i en svær tid. Kontakt Lavendlas terapeuter og psykologer.


Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Symptomer på sorg

Er du i sorg, kan du opleve forskellige symptomer. Sorg kan have betydning for dit velbefindende, men føles og opleves individuelt og kan sætte sig forskelligt i kroppen. De psykologiske og fysiske symptomer på sorg varierer derfor fra person til person. Symptomerne kan også variere i intensitet og varighed, og det er vigtigt at søge støtte fra venner, familie eller en professionel, hvis sorgen bliver overvældende eller langvarig. Nogle almindelige symptomer kan være:

Psykiske symptomer:

 • Tristhed: Følelsen af dyb sorg og tristhed er en central del af sorgprocessen.
 • Fortvivlelse: En følelse af håbløshed og magtesløshed kan være fremherskende.
 • Angst: En bekymring for fremtiden og usikkerhed kan udløses af tabet.
 • Skyldfølelse: Mange i sorg kan opleve skyldfølelse, selvom det ikke er berettiget
 • Vrede: Følelsen af uretfærdighed og vrede over tabet kan opstå.
 • Forvirring: Det kan være svært at koncentrere sig, og tankerne kan være uklare.
 • Ensomhed og føle sig forkert: Sorg kan være omgærdet af tabu og berøringsangst fra omgivelserne.

Fysiske symptomer:

 • Søvnforstyrrelser: Problemer med at falde i søvn eller opretholde en stabil søvn kan forekomme.
 • Appetitændringer: Nogle oplever nedsat appetit, mens andre kan have trang til trøstespisning.
 • Træthed: Sorg kan give fysisk og mental udmattelse.
 • Muskelømhed: Kroppen kan reagere på stress med muskelspændinger og smerter.
 • Øget sårbarhed over for sygdom: Immunsystemet kan blive påvirket, og man er mere modtagelig for sygdomme.

Kompliceret sorg ved dødsfald

Man ved, at mellem 10-15% af voksne efterladte, der har mistet en nærtstående ved dødsfald, kan udvikle komplicerede sorgreaktioner. Her aftager sorgen ikke i et naturligt sorgforløb og kommer til at føles intens og invaliderende uden tegn på bedring. Her er professionel hjælp særdeles vigtigt, og terapi kan i høj grad være til stor støtte og hjælp.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Sorgens faser

Alle mennesker er forskellige og reagerer forskelligt på sorg. Alligevel oplever de fleste i et sorgforløb, at der er et mønster af følelser, tanker og tilstande, som er til stede, ikke i en bestemt rækkefølge eller bestemte faser, men mere som en pendulering mellem forskellige tilstande. Det er almindeligt, at sorgen hos det enkelte menneske svinger frem og tilbage.

Sorgforløb

De fleste sørgende vil efter tabet være meget fokuserede på tabet og opleve blandt andet tristhed, savn, længsel, søvnbesvær og meningsløshed. Reaktionerne vil i den naturlige sorgproces aftage over tid. Det betyder ikke, at den forsvinder, men det betyder, at den intense sorg med tiden fylder mindre, og den vil få en anden karakter, hvor den kommer og går i perioder. I sorgforløbet opstår der helt naturligt en balance mellem at bearbejde tabet og samtidig finde fodfæste i et forandret liv. Det bliver muligt at se en fremtid for sig og leve med tabet.


16 ofte stillede spørgsmål og svar om sorg

Hvad er sorg?

Sorg er en naturlig, dyb følelsesmæssig reaktion på et tab. Det kan være relateret til dødsfald, men kan også opstå ved andre former for tab f.eks. ved en skilsmisse.

Hvordan føles sorg?

Følelsesmæssigt kan der opstå mange forskellige reaktioner og følelser. Det kan være tristhed, vrede, fortvivlelse, savn, skyld, irritabilitet, angst, forvirring, tomhed, panik, lettelse. Det er individuelt, hvad det enkelte menneske føler. Mange oplever en blanding af forskellige følelser.

Hvad er sorgbearbejdning?

Sorgbearbejdning er den proces, et menneske i sorg gennemgår, når de har mistet og skal leve med tabet af nogen eller noget værdifuldt. Sorgbearbejdning kan være vigtigt, fordi det giver mulighed for at fordøje og forstå tabet. Og det kan give håb og trøst, og en ny måde at leve med sorgen på og få det godt igen.

Hvor lang tid tager sorgbearbejdning?

Hvor lang tid, der går, før sorgen er bearbejdet og føles mindre belastende, er meget forskelligt. Det varierer og afhænger af, hvilket tab, der er tale om, og det enkelte menneske. En sorgproces er meget individuel.

Er det almindeligt at have både gode og dårlige dage under sorgbearbejdning?

Ja, det er meget typisk at have dage, hvor man har det bedre og andre dage, hvor sorgen kan være overvældende. Udsving i følelser er en del af den naturlige sorgproces.

Jeg føler mig fastlåst i min sorg, hvad gør jeg?

Føler du, at din sorg bliver ved med at fylde meget, og påvirker den din dagligdag på en pinefuld måde, kan det være vigtigt at søge professionel hjælp. En terapeut eller psykolog kan hjælpe dig med at forstå og bearbejde dine svære følelser.

Hvad er de fysiske symptomer på sorg?

Fysiske symptomer kan være træthed, søvnforstyrrelser, ændringer i appetit og fysiske smerter som hovedpine eller maveproblemer.

Hvor sidder sorg i kroppen?

Sorg kan mærkes i hele kroppen. Mange oplever en tung eller smertefuld fornemmelse i brystet eller maven.

Hvordan kan jeg støtte en sørgende?

At lytte, tilbyde praktisk hjælp og bare være til stede, er vigtige måder at støtte på. Undgå klichéer og giv plads til den sørgendes følelser.

Hvordan kan jeg hjælpe mig selv gennem sorg?

Vær tålmodig med dig selv, udtryk dine følelser, giv dig selv omsorg, hvis det er muligt, bed om hjælp hos familie og venner, og overvej professionel hjælp. Det er vigtigt at give sig selv tid og plads til at sørge.

Hvad er kompleks sorg?

Kompleks sorg er en langvarig og intens sorgreaktion. I forbindelse med dødsfald taler man om ‘komplicerede sorgreaktioner’. Er sorgen kompliceret og kompleks, uanset hvilket tab der er tale om, dødsfald, skilsmisse, barnløshed mv., er der i høj grad behov for professionel hjælp. Terapi vil være til stor støtte og hjælp.

Hvad er tegn på sorg hos andre?

Tegn hos andre kan være, hvis du registrere en tilbagetrækning fra sociale aktiviteter, ændringer i adfærd og følelsesmæssige reaktioner, fysiske, helbredsmæssige forandringer.

Er det normalt at føle skyld under sorg?

Ja, skyldfølelse kan være en almindelig del af sorgprocessen. Man funderer f.eks. over, hvad man kunne have gjort anderledes.

Hvordan kan sorg påvirke børn?

Børn kan reagere på forskellige måder, såsom ved f.eks. at ændre adfærd eller regrediere i alder og gå tilbage til tidligere udviklingsstadier. Åben kommunikation og støtte, hvor de kan tale om deres følelser, er vigtigt. Det gælder også for unge og teenagere. Det kan være hjælpsomt at søge støtte hos en terapeut eller psykolog med speciale i børn og unge.

Hvornår skal jeg søge professionel hjælp for min sorg?

Hvis du oplever vedvarende vanskeligheder med at fungere i hverdagen, intense følelser af håbløshed, eller tanker om at skade dig selv, er det vigtigt at søge professionel hjælp. En terapeut eller psykolog vil kunne hjælpe dig gennem din sorg, så den bliver mindre i intensitet, og du lærer at leve med den.

Hvad er sorgens faser?

Tilstande som chok, benægtelse, vrede, ked-af det og accept er almindelige, men mennesker i sorg oplever dem individuelt og i forskellig rækkefølge.

Kontakt os

Få hjælp og støtte af Lavendlas dygtige terapeuter og psykologer. En terapisession varer typisk 45 – 55 minutter pr. gang. Ved parterapi ofte 75-90 min. Du kan starte med at bestille en samtale på 20 minutter. Inden et forløb starter op, kan en 20 minutters samtale være en god start for at få en fornemmelse af, hvordan det er at møde en professionel terapeut eller psykolog, og om kemien mellem jer er god.

Vi gør det svære lettere

At søge hjælp hos os kan være et vigtigt skridt i retning af lindring og en forbedret livskvalitet. Ved at søge professionel hjælp får du både støtte og behandling, der lindrer og virker.

Hvis du, eller en du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling..

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.