Hjem / Terapi / Sorg / Ventesorg

Ventesorg er sorgen over at skulle miste en nærtstående. Sorgen opstår før tabet er en realitet. Få hjælp og støtte i Lavendla til at håndtere den meget komplekse situation at være pårørende til én, der skal dø.

Hvad er ventesorg?

Ventesorg er at vente på at miste en nærstående og allerede opleve sorg over tabet. Sorg kan have sin start, længe før selve dødsfaldet indtræffer. Det er en måde for sindet at forsøge at forberede sig på det kommende tab, en proces, der kan være lige så smertefuld som selve tabet. At vente på at miste, kan være en kompleks tid med turbulente følelser præget af usikkerhed, uvished, angst og sorg.

Støtte gennem ventesorg

At navigere gennem ventesorgen kan virke uoverskueligt. Trænger du til en at tale med? Så kontakt en terapeut eller psykolog i Lavendla. At tale med en psykolog eller terapeut kan være en hjælp til at bearbejde de komplekse følelser og kan give støtte i en svær tid.

Symptomer på ventesorg

Ventesorg kan påvirke et menneske på mange måder. Både det psykiske og det fysiske velbefindende kan være påvirket, og symptomerne mange. Du kan føle en stor tristhed, angst for fremtiden og udmattelse. Følelsesmæssigt oplever du måske også vrede, skyldfølelse og magtesløshed.

I Lavendla vil vi gerne gøre det svære lettere og vejen til terapi kortere

Signe Klitgaard, ansvarlig for faglighed, uddannelse og kvalitet

Mød vores terapeuter

Psykiske symptomer

 • Tristhed og depression: En følelse af dyb sorg, der kan synes uendelig.
 • Angst: Bekymringer for fremtiden og det uundgåelige tab.
 • Skyldfølelse og vrede: Følelser af skyld over ting, der er sagt eller ikke sagt, og vrede over situationens uretfærdighed.
 • Magtesløshed: En overvældende følelse af at være ude af stand til at ændre situationen.
 • Tilbagevendende tanker: Konstante tanker om sygdomsforløb eller forestillinger om livet uden den, der skal dø.

Fysiske symptomer

 • Udmattelse: En følelse af træthed, der ikke forsvinder med hvile.
 • Søvnproblemer: Vanskeligheder med at falde i søvn og blive i søvnen eller opleve mareridt.
 • Appetitændringer: Enten tab af appetit eller overspisning som følge af følelsesmæssig stress.
 • Muskelspændinger og hovedpine: Fysiske manifestationer af psykisk stress.
 • Generel rastløshed: Ude af stand til at slappe af eller finde ro.

Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Ventesorg og børn/unge

Ventesorg kan have en dybtgående effekt på børn og unge, som ofte kan opleve sorgen anderledes end voksne. De kan have sværere ved at udtrykke deres følelser eller forstå kompleksiteten af situationen, især når det drejer sig om alvorlige sygdomme som kræft eller demens. Det er vigtigt at:

 • Tale åbent og ærligt: Forklar situationen på en alderssvarende måde, og vær åben for spørgsmål.
 • Observere adfærdsændringer: Børn og unge kan udtrykke deres sorg gennem ændringer i adfærd, som f.eks. tilbagetrækning eller aggressivitet.
 • Søg professionel hjælp: En psykolog eller terapeut med speciale i børn og unge kan være en værdifuld støtte og vejledning til både barnet og familien.

Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


3 gode råd til dig i ventesorg

At være i ventesorg kan være svært og følelsesmæssigt udfordrende. Her er tre gode råd til dig, der er i ventesorg:

1. Tillad dig selv at føle

 • Accepter dine følelser: Det første skridt henimod at håndtere ventesorg er at anerkende og acceptere dine følelser. Vær åben over for sorgen, frygten, vreden eller enhver anden følelse, du måtte opleve. Det er helt normalt at have en bred vifte af følelser under disse omstændigheder. Husk, at det er okay ikke at være okay.

2. Søg støtte

 • Tal med nogen, du stoler på: At bære på ventesorgen alene kan være overvældende. Del dine tanker og følelser med venner, familie eller en støttegruppe. At tale om dine oplevelser kan hjælpe med at lette byrden og give dig en følelse af fællesskab og forståelse.
 • Overvej professionel hjælp: Hvis din sorg føles uoverkommelig, kan det være hjælpsomt at tale med en psykolog eller terapeut. Her kan du få værdifulde perspektiver og strategier til at navigere gennem ventesorgen.

3. Vær tålmodig med dig selv

 • Giv dig selv tid: Sorg er en individuel proces, der varierer fra person til person. Der er ingen “rigtig” måde at sørge på, og der er heller ingen tidsramme for, hvor længe sorgen “burde” vare. Vær tålmodig med dig selv og tillad dig at gennemgå processen i dit eget tempo.
 • Pas på dig selv: I en tid med sorg kan det være let at glemme at tage sig af sig selv. Prøv at opretholde sunde vaner som at spise nærende mad, få nok søvn og dyrk let motion. Blot en smule selvpleje kan gøre en stor forskel for din trivsel.

14 ofte stillede spørgsmål og svar om ventesorg

Hvad er ventesorg?

Ventesorg er en form for sorg, som opstår, når man står overfor udsigten til at miste en nærstående på grund af en alvorlig sygdom, det kan være til kræft, demens eller anden alvorlig sygdom. Denne sorg kan begynder længe før personen faktisk går bort og involverer ofte en blanding af følelser, herunder angst, depression, frygt og endda lettelse. Ventesorg er unik, fordi den sker i forventning om et tab, hvilket skaber en dyb følelse af uvished og magtesløshed.

Hvordan føles ventesorg?

Følelsesmæssigt kan der opstå mange forskellige reaktioner og følelser. Det kan være tristhed, vrede, fortvivlelse, savn, skyld, irritabilitet, angst, forvirring, tomhed, panik, lettelse. Det er individuelt, hvad det enkelte menneske føler. Mange oplever en blanding af forskellige følelser.

Hvordan adskiller ventesorg sig fra andre typer af sorg?

Ventesorg adskiller sig fra andre typer af sorg ved, at den opstår før tabet faktisk indtræffer. Mens traditionel sorg ofte relaterer sig til det faktiske tab af en person, fokuserer ventesorgen på de komplekse følelser, der opstår i forventning om dette tab. Det kan inkludere sorg over de forandringer, der sker hos en person med en demenssygdom, hvor man gradvist mister den person, man kendte. Ventesorg kan derfor føles som en langvarig proces, hvor man sørger over et tab, der endnu ikke er sket, men som føles uundgåeligt.

Kan ventesorg påvirke det fysiske helbred?

Ja, ventesorg kan have en mærkbar effekt på det fysiske helbred. Stress og angst, som ofte følger med ventesorgen, kan udløse en række fysiske symptomer, som søvnløshed, ændringer i appetitten, hovedpine og generel udmattelse. Den konstante følelsesmæssige belastning kan svække immunsystemet, hvilket gør kroppen mere modtagelig for infektioner og sygdomme. Det understreger vigtigheden af at søge støtte og finde måder at håndtere sine følelser på, for at bevare både mental og fysisk sundhed.

Hvilke strategier kan anvendes til at håndtere ventesorg?

At håndtere ventesorg kræver en bevidst indsats for at tage sig af både sit mentale og fysiske velbefindende. Nogle strategier kan være:
Søg professionel støtte: At tale med en psykolog eller terapeut kan tilbyde nye perspektiver og coping-strategier.
Vær åben om dine følelser: Del dine tanker og følelser med venner eller familie, eller find en støttegruppe for mennesker i lignende situation.
Praktiser selvomsorg: Prioriter dit eget velbefindende gennem aktiviteter, der giver dig glæde og afslapning.
Skriv dagbog: At skrive dine tanker og følelser ned kan være en måde at bearbejde sorgen på.
Viden og information: Læs bøger eller hør foredrag om ventesorg for at forstå dine følelser bedre og føle dig mindre alene.

Jeg føler mig fastlåst i min sorg, hvad gør jeg?

Føler du, at din sorg bliver ved med at fylde meget, og påvirker den din dagligdag på en pinefuld måde, kan det være vigtigt at søge professionel hjælp. En terapeut eller psykolog kan hjælpe dig med at forstå og bearbejde dine svære følelser.

Hvordan kan pårørende støtte en, der oplever ventesorg?

At støtte en, der oplever ventesorg, kræver empati, tålmodighed og forståelse. Her er nogle måder, pårørende kan hjælpe:
Lyttende øre: Vær der for at lytte uden at dømme eller forsøge på at “fixe” problemet.
Tilbyd praktisk hjælp: Hjælp med daglige opgaver for at mindske stress.
Hjælp til yderligere støtte: Hjælp med at finde bøger, en støttegruppe eller terapeut/psykolog, der kan tilbyde yderligere støtte.
Vær tålmodig: Forstå at sorg er en proces, der er helt individuel og varierer fra person til person.
Oprethold normaliteten: Forsøg at opretholde en vis normalitet og rutiner, som kan være en trøst i usikre tider.

Hvordan søger man hjælp for ventesorg?

At tage det første skridt for at søge hjælp for ventesorg kan virke overvældende, men det kan være en vigtig del af helingsprocessen. Start med at:
Anerkende dit behov for hjælp: Det første skridt er at indse, at det er okay at bede om hjælp.
Research: Søg efter en psykolog eller terapeut, der har erfaring med ventesorg. Lavendla tilbyder hjælp til sorg, og flere af vores psykologer og terapeuter har erfaringer på området.
Kontakt en professionel terapeut eller psykolog: I Lavendla kan du få en indledende samtale, hvor du kan få en fornemmelse af, hvordan vi kan hjælpe. 10 minutters gratis konsultation og/eller 20 minutters for-samtale kan give dig en ide om, hvad du har behov for.
Brug dit netværk: Venner, familie eller en støttegruppe kan hjælpe dig med anbefalinger og støtte i din søgning.
Husk, at søge hjælp er et tegn på styrke, og det første skridt på vej henimod at kunne navigere gennem din sorg.

Hvordan påvirker ventesorg børn og unge?

Ventesorg kan have en dybtgående effekt på børn og unge, som ofte kan opleve sorgen anderledes end voksne. De kan have sværere ved at udtrykke deres følelser eller forstå kompleksiteten af situationen, især når det drejer sig om alvorlige sygdomme som kræft eller demens.

Kan ventesorg føre til positive forandringer?

Selvom ventesorg er en utrolig smertefuld oplevelse, rapporterer nogle mennesker også om positive forandringer som følge heraf. Det kan være at have fået dybere relationer, en forstærket forbindelse og åbenhed med venner og familie og en fornyet forståelse af livets værdi og personlige styrker, samt en større evne til at forstå og forbinde sig med andres sorg og lidelse.

Hvad skal man gøre, hvis man føler sig skyldig i sin ventesorg?

Skyldfølelse er en almindelig del af ventesorg. Det er vigtigt at anerkende dine følelser og forstå, at det er normalt at føle skyld. Man funderer f.eks. over, hvad man kunne have gjort – eller burde gøre – anderledes. Tal om det og del dine følelser med en ven, familiemedlem eller en professionel terapeut eller psykolog, der kan hjælpe dig med at sætte tingene i perspektiv. Prøv at behandle dig selv med den samme medfølelse, som du ville tilbyde en ven i samme situation.

Er det normalt at føle lettelse efter tabet sker, når man har oplevet ventesorg?

Ja, det er helt normalt at føle en vis lettelse efter tabet, især efter en lang periode med ventesorg. Dette betyder ikke, at du elskede personen mindre, men snarere at en lang periode med emotionel og måske fysisk belastning er ovre. Det er en naturlig del af sorgprocessen og reflekterer behovet for personlig heling.

Hvornår skal jeg søge professionel hjælp for min sorg?

Hvis du oplever vedvarende vanskeligheder med at fungere i hverdagen, intense følelser af håbløshed, er det vigtigt at søge professionel hjælp. En terapeut eller psykolog vil kunne hjælpe dig gennem din ventesorg, så den bliver mindre i intensitet, og du lærer at leve med den.

Hvad koster terapi i Lavendla?

Hos Lavendla er det terapeuten og psykologen, der selv sætter prisen. En session eller terapigang varer normalt mellem 45-70 minutter og koster mellem 800-1300 kr. Du bestemmer i samråd med den du går hos, hvor mange antal gange, du har behov for.

Kontakt os

Få hjælp og støtte af Lavendlas dygtige terapeuter og psykologer. En terapisession varer typisk 45 – 70 minutter pr. gang. Du kan starte med at bestille en samtale på 20 minutter. Inden et forløb starter op, kan en 20 minutters samtale være en god start for at få en fornemmelse af, hvordan det er at møde en professionel terapeut eller psykolog, og om kemien mellem jer passer.

Vi gør det svære lettere

At søge hjælp hos os kan være et vigtigt skridt i retning af lindring og en forbedret livskvalitet. Ved at søge professionel hjælp får du både støtte og behandling, der lindrer og virker.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling..

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.