78 70 63 63 Døgnåbent
Hjem / Økonomi og skifteret / Oprette testamente

Hvordan fungerer det, hvis du enten skal oprette et testamente eller er nævnt i et testamente? Læs med her.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et dokument, som bekendtgør, hvordan arven efter en afdød person skal fordeles, ud over den lovpligtige tvangsarv.

3 gode grunde til at oprette testamente

 • Afdøde får selv indflydelse på fordeling af arven, udover tvangsarv
 • Uden livsarvinger eller ægtefælle tilfalder arven statskassen
 • Man kan sikre sig ved særeje og kombinationssæreje, at arven forbliver i familien

Kan vi hjælpe dig?

Kan vi hjælpe dig? Ring til os på 78 70 63 63, eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.


Arveregler

I Danmark har vi regler, som betyder, at ægtefæller og livsarvinger (forældre, børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn) skal arve en fjerdedel af formuen efter en afdød.

Resten kan personen selv disponere over i et testamente, ligesom han/hun kan bestemme over hele arven, såfremt der ikke er ægtefælle eller livsarvinger.

I sidstnævnte tilfælde kan det være en rigtigt god idé at oprette testamente, da arven ellers vil tilfalde statskassen.

testamente

Hvorfor lave testamente?

I Danmark er det arveloven, som bestemmer, hvordan en arv skal fordeles. Det betyder, at det uden testamente kun er personer, som er knyttet til afdøde juridisk via ægteskab eller familieskab.

Kærester, samleversker, papbørn osv. arver ikke uden testamente, uanset hvor længe de har kendt eller boet sammen med afdøde.

Altid juridisk bindende?

For at et testamente er gyldigt og juridisk bindende, skal det opfylde visse betingelser.

 • Skal indeholde fulde navn og CPR-nummer på afdøde.
 • Afdøde var fyldt 18 år og kunne handle fornuftsmæssigt.
 • Testamentet skal være skriftligt.

Et notartestamente er den mest almindelige, sikreste type testamente at benytte sig af. Her underskrives to eksemplarer af testamentet foran en notar, der bekræfter identitet og evne til at handle. Notaren underskriver også og stempler testamentet som en bekræftelse på, at det nu er godkendt og gyldigt, med nærvær af en notar.

Tinglysningen har en kopi af testamentet, så det altid træder i kraft og er tilgængeligt ved dødsfald.

Typer af testamente

Der findes overordnet tre typer testamenter:

 • Notartestamente – udarbejdes i samarbejde med notar, det sikreste, opbevares hos tinglysningen
 • Vidnetestamente – uden notar, men med to uvildige underskrivere som vidner, underskriver opbevarer selv dokumentet
 • Nødtestamente – hvis det ikke er muligt at oprette notar- eller vidnetestamente, f.eks. under akut livstruende sygdom, ulykke el.lign.

Læs mere om forskellige typer testamenter på domstol.dk

Hvad står der i et testamente?

Der kan være mange årsager til, at man ønsker at oprette et testamente.

 • Det kan være, at man vil begrænse et eller flere af børnenes arv til tvangsarven, fordi man ikke har haft kontakt til dem.
 • Det kan også være, at man har papbørn, man gerne vil tilgodese på lige fod med sine biologiske børn, eller at man gerne vil dele arven mellem søskende, nevøer eller niecer.
 • Hvis man ikke er gift med sin samleverske, men har fælles mindreårige børn, kan det også være en god idé. Det kan nemlig have betydning for f.eks. bil og fast ejendom, da børnene er tvangsarvinger, hvis en af forældrene dør, som hermed skal have deres del af afdøde forældres arv. Det kan i værste tilfælde betyde, at den overlevende forælder må gå fra hus og hjem for at udbetale barnets arv.
 • Det kan også være, at afdøde gerne vil sikre sig, at arven forbliver et særeje. Ved oprettelse af testamente om fuldstændigt særeje vil arven efter afdøde ikke blive delt ved hverken skilsmisse eller død.
 • Kombinationssæreje derimod deler ikke arven ved skilsmisse, men sikrer overlevende ægtefælle ved arvingens død.

Hvornår er testamente gyldigt?

For at det skal være gyldigt, skal det være underskrevet enten foran en notar eller flere vidner. Et notartestamente oprettes ved at bestille tid og møde op hos den lokale notar. Du skal medbringe to kopier af det originale dokument, som IKKE må være underskrevet på forhånd samt en genpart.

Herudover skal du have gyldig dokumentation i form af pas, kørekort eller anden officiel billedlegitimation samt 300 kr. til at betale for notarens påtegning af testamente.


Vores ansvar

Vores begravelsesrådgivere (bedemænd) findes i hele landet og kan tilbyde samtaler på de tidspunkter, der passer bedst muligt ind i din hverdag.

Lavendlas begravelserådgivere kommer gerne hjem til dig, så du ikke skal bruge tid og energi på transport. Det kan mange gange føles mere trygt og roligt, at afholde mødet i egne omgivelser.

Vi ved, hvor turbulent og krævende det kan være at miste en pårørende. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at tilpasse os netop din situation.

På den måde kan vi gøre det svære lidt lettere.


Spørgsmål og svar

Hvad er et testamente?

Et testamente er et dokument, som bekendtgør, hvordan arven efter en afdød person skal fordeles, ud over den lovpligtige tvangsarv.

Er et testamente juridisk bindende?

For at et testamente er gyldigt og juridisk bindende, skal det opfylde visse betingelser: fulde navn og CPR-nummer, afdøde var fyldt 18 år og kunne handle fornuftsmæssigt. Testamentet er skriftligt. Et notartestamente er den mest almindelige, sikreste type testamente at benytte sig af.

Hvad er et notartestamente?

Et notartestamente er den mest almindelige, sikreste type testamente at benytte sig af. Her underskrives to eksemplarer af testamentet foran en notar, der bekræfter identitet. Notaren underskriver også og stempler testamentet som en bekræftelse på, at det nu er godkendt og gyldigt, med nærvær af en notar.

Herefter ligger det hos Tinglysningen, så det altid træder i kraft og er tilgængeligt ved dødsfald.

Hvorfor lave testamente?

I Danmark er det arveloven, som bestemmer, hvordan en arv skal fordeles. Det betyder, at det uden testamente kun er personer, som er knyttet til afdøde juridisk via ægteskab eller familieskab.

Kærester, samleversker, papbørn osv. arver ikke uden testamente, uanset hvor længe de har kendt eller boet sammen med afdøde.

Hvad er arvereglerne?

I Danmark har vi regler, som betyder, at ægtefæller og livsarvinger (forældre, børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn) skal arve en fjerdedel af formuen efter en afdød.

Resten kan personen selv disponere over i et testamente, ligesom han/hun kan bestemme over hele arven, såfremt der ikke er ægtefælle eller livsarvinger.

Hvilke typer af testamente findes?

Der findes tre typer: Notartestamente, vidnetestamente og nødtestamente.

Hvad står der i et testamente?

Der kan være mange årsager til, at man ønsker at oprette et testamente.

Det kan være, at man vil begrænse et eller flere af børnenes arv til tvangsarven, fordi man ikke har haft kontakt til dem.

Det kan også være, at man har papbørn, eller at man vil dele arven mellem søskende.

Hvis man ikke er gift med sin samleverske, men har fælles mindreårige børn, kan det også være en god idé.

Det kan også være, at afdøde gerne vil sikre sig, at arven forbliver et særeje. Ved oprettelse af testamente om fuldstændigt særeje vil arven efter afdøde ikke blive delt ved hverken skilsmisse eller død.

Hvornår er testamente gyldigt?

For at det skal være gyldigt, skal det være underskrevet enten foran en notar (notartestamente) eller flere vidner (vidnetestamente).