78 70 63 63 Døgnåbent
Hjem / Om Lavendla / Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik er senest opdateret den 05-03-2018.

Tak fordi, du tager dig tid til at læse vores fortrolighedspolitik! Vi, der leverer tjenesterne, er Lavendla ApS med CVR-nummer 42625302 (“Lavendla”). For os er personlig fortrolighed af største betydning, og vi stræber derfor altid efter, at de mennesker, der bestiller vores tjenester eller på anden måde kommer i kontakt med os, skal føle sig trygge ved vores håndtering af personoplysninger (som defineret nedenfor). For at opnå en sådan sikkerhed stræber vi altid efter at opretholde den højest mulige standard for beskyttelse af personoplysninger.

Lavendla behandler, håndterer, bruger og beskytter derfor den registrerede persons personlige data i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik (“fortrolighedspolitik”). Lavendla behandler personoplysninger til to formål – for at kunne levere tjenesten (se afsnit 2 nedenfor) og for at kunne tilpasse vores tjenester bedst muligt og levere relevante tilbud til personer, der kommer i kontakt med vores tjenester (se afsnit 3 nedenfor)

1 Definitioner

1.1 Betydningen af følgende definitioner i denne fortrolighedspolitik er forklaret nedenfor:

“Generelle vilkår” – De nuværende generelle vilkår og betingelser, der regulerer Lavendlas levering af tjenester og produkter.

“Kunde” – Enhver fysisk eller juridisk person, der bestiller Lavendlas tjenester eller produkter på egne eller andres vegne.

“Besøgende” – Enhver fysisk person, der besøger hjemmesiden.

“Dødsbo” – Dødsboet, for hvem køberen bestiller Lavendlas ydelser.

“Implementere tjenesten” – Implementere alle Lavendlas forpligtelser over for køber og dødsboet. Det omfatter derfor også yderligere tjenester ud over transport og lægning i kiste, som f.eks. levering af forplejning, blomsterarrangementer, retshjælp og lignende.

“Kunde” – Den person, der er modtager af tjenesten. Det kan være køberen eller en juridisk enhed, f.eks. det dødsbo, han eller hun repræsenterer.

“Personoplysninger” – Alle oplysninger om fysiske personer i live, hvorigennem disse personer direkte eller indirekte kan identificeres. Sådanne oplysninger er f.eks. navn, adresse eller e-mailadresse og andre oplysninger, som en fysisk person kan identificeres ved. For overskuelighedens skyld understreges det, at dødsboet, der er en juridisk person, og afdøde ikke er omfattet af persondatalovgivningen.

“Registrerede” – Fysiske personer, hvis personoplysninger behandles af Lavendla.

“Hjemmeside” – Lavendlas hjemmeside med domænet www.lavendla.dk, eller et andet domæne, der ejes og administreres af Lavendla, herunder underdomæner til disse.

2 Behandling af personoplysninger for at opfylde aftalen

2.1 Lavendla behandler sådanne personoplysninger leveret af klienter eller andre personer med det primære formål at implementere tjenesten i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser. Det betyder for eksempel, at personoplysningerne indsamles og behandles, men ikke udelukkende, for at planlægge og gennemføre begravelsen og i kontakt med sognet eller Lavendlas partnere, der for eksempel leverer forplejning og blomsterarrangementer.

2.2 Retsgrundlaget for behandlingen nævnt i dette afsnit 2 er at kunne opfylde aftalen mellem Lavendla på den ene side og dødsboet og/eller køberen på den anden side.

2.3 Når en anden end køberen er en kunde, er kunden ansvarlig for personoplysninger. Lavendla er derefter personoplysningsassistent for kunden. Hvis kunden er en fysisk person, der foretager ordren som en del af en ren privat aktivitet, eller som er forbundet med købers husstand, er Lavendla ansvarlig for behandlingen af ​​købers personoplysninger som angivet i afsnit 2.1. Behandlingen af ​​andres personoplysninger (f.eks. andre dødsboejere eller begravelsesgæster) til de formål, der er nævnt i afsnit 2.1, falder uden for lovgivningen om persondata.

3 Behandling af personoplysninger til markedsføringsformål

3.1 Ud over de ovennævnte formål behandler Lavendla personoplysninger for bedre at kunne tilpasse vores tjenester og tilbyde relevante yderligere tjenester eller produkter til køber, dødsboet eller andre personer, hvis personoplysninger behandles af Lavendla.

3.2 Retsgrundlaget for behandlingen nævnt i dette afsnit 3 er at udføre en opgave, der vedrører Lavendlas legitime interesse. Registranten kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at Lavendla behandler data til dette formål.

3.3 Lavendla er ansvarlig for behandlingen af ​​personoplysninger nævnt i dette afsnit 3. Lavendla er således ansvarlig for behandlingen af ​​de personoplysninger, Lavendla indsamler i forbindelse med implementeringen af ​​tjenesten.

4 Anden behandling af personoplysninger

4.1 Det sker, at køberen giver personlige oplysninger, der ikke er nødvendige til de formål, der er angivet ovenfor. I tilfælde, hvor Lavendla anses for at være ansvarlig for personoplysninger til behandling af disse data, anses køber for at have givet samtykke eller garanterer, at der foreligger samtykke til en sådan behandling, som i betragtning af dataene art kan forventes. Under alle omstændigheder omfatter samtykket indhentning, opbevaring og sletning.

5 Oplysninger, der ikke er givet af den registrerede selv

5.1 Ved at indhente en dødsattest behandler Lavendla personoplysninger om ejeren af ​​boet (navn, adresse på personnummer). Klienten giver også oplysninger om begravelsesgæster (navn og kontaktoplysninger).

6 Registrerede rettigheder

6.1 Den registrerede har følgende rettigheder vedrørende personoplysninger, der behandles til det formål, der er angivet i afsnit 3.

6.2 Registranten har ret til at anmode om oplysninger om de personoplysninger, der behandles af Lavendla, ved at kontakte Lavendla skriftligt via kontaktoplysningerne i afsnit 12 nedenfor. Hver registrant er derfor berettiget til en kopi af de personoplysninger, der vedrører ham eller hende, og som behandles gratis. For yderligere kopier, som den registrerede part anmoder om, kan Lavendla opkræve et gebyr på 995 SEK i timen for at dække de administrative omkostninger.

6.3 Den registrerede part har ret til om nødvendigt at anmode om rettelse af sådanne forkerte eller forældede oplysninger ved en skriftlig anmodning til Lavendla.

6.4 Den registrerede part har ret til at tilbagekalde ethvert samtykke givet til behandling af personoplysninger, som den registrerede part tidligere har indsendt til Lavendla. En sådan tilbagekaldelse kan imidlertid betyde, at den registrerede part ikke længere kan anvende de tjenester, Lavendla leverer. Den registrerede part har ret til at anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen og gøre indsigelse mod behandling på visse betingelser.

6.5 Den registrerede har under visse betingelser ret til dataportabilitet, hvilket betyder en ret til at indhente personoplysninger og overføre dem til en anden personoplysningsansvarlig, så længe det ikke påvirker andres rettigheder og friheder negativt.

6.6 Hvis du mener, at vi har begået en fejl i behandlingen af ​​dine personoplysninger, bedes du kontakte os via oplysningerne i afsnit 12 nedenfor. Du har også ret til at indberette til Datatilsynet eller enhver myndighed, der erstatter Datatilsynet.

7 Opbevaring

7.1 Efter at en opgave er gennemført, kan dokumentationen opbevares i op til ti (10) år. Det skyldes, at dokumentationen stadig skal kunne findes i tilfælde af tvetydighed eller uenighed. Noget dokumentation gemmes også til regnskabsformål og lignende.

7.2 I tilfælde, hvor der ikke er et kontraktforhold, men behandlingen kun finder sted i markedsføringsøjemed, slettes personoplysningerne, så snart den registrerede part har gjort indsigelse mod denne behandling.

8 Sikkerhed

8.1 Lavendel sætter de registreredes personlige integritet i første række og arbejder derfor aktivt for at sikre, at de registreredes personoplysninger behandles med største omhyggelighed. Lavendla træffer de foranstaltninger, der med rimelighed kan kræves for at sikre, at de registrerede personers personoplysninger behandles sikkert og i
overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Overførsel af information via internettet og mobilnetværk kan dog aldrig finde sted helt risikofrit, hvorfor al sådan transmission sker på egen risiko.

9 Personoplysninger til tredjeparter

9.1 Lavendla sælger eller distribuerer ikke personlige oplysninger til tredjepart, medmindre andet er angivet i denne fortrolighedspolitik eller vilkår og betingelser.

9.2 Lavendla kan dog overføre personoplysninger vedrørende de registrerede til:
i. Lavendlas underleverandører og partnere, der i nogle henseender fungerer som vores personoplysningsassistenter i overensstemmelse med vores instruktioner, til levering af vores tjenester,
ii. myndigheder eller juridiske rådgivere i tilfælde af mistanke om overtrædelse af loven, denne fortrolighedspolitik eller vilkår og betingelser, og
iii. myndigheder, juridiske rådgivere eller andre aktører, hvis det kræves af Lavendla ved lov eller myndighedsbekendtgørelse.

9.3 Lavendla videregiver kun de registrerede personoplysninger til sådanne tredjeparter, som Lavendla har tillid til. Lavendla udvælger omhyggeligt alle partnere for at sikre, at brugernes data bruges på en måde, der er forenelig med de regler vedrørende persondatahåndtering, der gælder i Sverige.

10 Aggregerede data (ikke-identificerbare personoplysninger)

10.1 Lavender kan dele aggregerede oplysninger med tredjeparter. I et sådant tilfælde er de aggregerede oplysninger samlet fra oplysninger indsamlet under implementeringen af ​​Lavendlas tjenester og kan for eksempel bestå af statistik over internettrafik eller den geografiske placering ved bestilling af Lavendlas tjenester.

Aggregerede oplysninger indeholder ikke oplysninger, der kan spores til et specifikt individ og udgør dermed ikke personoplysninger.

11.1 Når en besøgende besøger hjemmesider, gemmes oplysninger om brugen via cookies. Cookies er passive tekstfiler, der gemmes af browseren i den besøgendes enhed, f.eks. computer, mobil eller tablet, når de er forbundet til hjemmesiden. Lavendla bruger cookies til at forbedre den besøgendes oplevelse af hjemmesiden og til at indsamle
oplysninger såsom statistik om besøgendes brug af hjemmesiden. Det gøres for at sikre, vedligeholde og forbedre hjemmesiden og Lavendlas tjenester og tilbud generelt.

11.2 Besøgende kan til enhver tid nægte brugen af ​​cookies ved at ændre indstillingerne på ​​deres enhed. Hvis det sker, kan den besøgendes oplevelse af hjemmesiden dog blive forringet.

11.3 Hjemmesiden kan indeholde links til hjemmesider, der tilhører tredjeparter. Besøgende, der følger et sådant link, bør kontrollere de vilkår og politikker, der gælder for den pågældende hjemmeside, inden de videregiver deres personlige oplysninger til den person, der giver siden. Lavendla er under ingen omstændigheder ansvarlig for en sådan
hjemmeside, der tilhører tredjeparter.

11.4 Læs mere om cookies her

12 Kontaktinformation

12.1 For spørgsmål, yderligere oplysninger om Lavendlas persondatahåndtering eller for kontakt med Lavendla generelt, skal du bruge nedenstående oplysninger:

Lavendla ApS
Vesterbrogade 149
1620 København V
E-mail: [email protected]
Telefonnummer: 78 70 63 63
Hjemmeside: lavendla.dk


13 Ændringer

13.1 Lavendla har til enhver tid ret til at ændre eller foretage tilføjelser til
fortrolighedspolitikken. Den seneste version af fortrolighedspolitikken vil altid være tilgængelig på hjemmeside. Nye versioner af fortrolighedspolitikken træder i kraft tredive
(30) dage efter, at oplysninger om ændringen tydeligt fremgår af hjemmeside.