Hjem / Terapi

Tristhed, angst, sorg eller problemer i dit parforhold. Har du brug for en at tale med, så få hjælp og rådgivning i Lavendla Terapi. Vi tilbyder samtaler både fysisk og online, på tidspunkter der passer dig.


Mød vores terapeuter


Velkommen til Lavendla Terapi

Tristhed, angst, sorg eller problemer i dit parforhold. Har du brug for en at tale med, så få hjælp og rådgivning i Lavendla Terapi. Vi tilbyder samtaler både fysisk og online, på tidspunkter der passer dig.

Siden Lavendlas start i 2014 har vi stræbt efter at gøre det svære lettere.


21 ofte stillede spørgsmål og svar om terapi

Hvad er terapi?

Terapi er en proces, hvor mennesker gennem samtale får professionel hjælp til at håndtere problemer – det kan være psykiske, følelses- eller adfærdsmæssige udfordringer. Samtalerne foregår typisk med en psykolog eller psykoterapeut, der bruger forskellige metoder og teknikker til at hjælpe dig med at forstå og overkomme dine problemer.

Hvilke typer af terapi findes der?

Der findes flere forskellige retninger og metoder indenfor terapi. Ofte trækker den enkelte psykolog eller terapeut flere forskellige tilgange og metoder ind i terapien, afhængigt af klientens behov og situation. Typer af terapi er f.eks.:

Kognitiv adfærdsterapi (KAT): Fokuserer på at ændre negative tankemønstre.
Psykodynamisk terapi: Udforsker tidligere erfaringer og følelsesmæssige rødder til nuværende problemer.
Gruppeterapi: Deling af erfaringer og støtte i en gruppe med samme udfordringer.

Hvornår skal jeg søge terapi?

Hvis du oplever, at dine problemer ikke går over, eller at de bliver forværrede, kan terapi eventuelt hjælpe dig.
Tegn på at du måske har brug for terapi:
– Vedvarende tristhed eller håbløshed.
– Overvældende angst eller stress.
– Problemer med at håndtere daglige opgaver.
– Følelsen af isolation eller ensomhed.
– Udfordringer i relationer.

Hvad er fordelene ved terapi?

Fordelene ved terapi kan være, at du lærer dig selv bedre at kende, får bearbejdet problemstillinger og får en indsigt i, hvordan dine følelser, tanker og adfærd spiller sammen. I terapi kan du få en bedre selvforståelse, dvs. lære mere om dig selv og dine mønstre. Du kan på sigt på en bedre livskvalitet, fordi du finder måder at håndtere udfordringer på. Det kan også være en god støtte i krisetider, hvor du kan få hjælp til at navigere igennem en svær periode.

Hvordan vælger jeg den rigtige terapeut eller psykolog?

Det gør du ved at læse på vores hjemmeside under hver enkelt psykologs eller terapeuts profil. Se efter:
Kvalifikationer: Tjek terapeutens/psykologens baggrund og erfaring.
Specialiseringer: Vælg en, der har erfaring med dine specifikke problemer.
Tilgang: Forskellige terapeuter og psykologer anvender forskellige metoder. Find en, hvis tilgang passer til dig.
Anmeldelser: Tjek de anmeldelser de har fået online på nettet eller på egen hjemmeside.

Hvordan foregår et forløb hos en terapeut eller psykolog?

Det kan foregå forskelligt, afhængigt af den enkelte terapeut eller psykolog og dine ønsker og behov. Typisk vil

Indledende konsultation: En samtale om dine behov og forventninger.
Udvikling af en plan for forløb eller behandling: Skræddersyet plan baseret på dine specifikke problemer.
Regelmæssige terapigange: Fortløbende møder hvor du arbejde med dig selv og dine udfordringer.
Evaluering og tilpasning: Justering af forløbet eller din behandling efter behov for at sikre fremgang.

Hvad kan jeg forvente ved min første terapigang?

Den første gang i mødes vil terapeuten typisk stille spørgsmål for at lære dig og dine problemer bedre at kende. Det kan være spørgsmål om din baggrund, nuværende livssituation og hvad du håber at opnå med terapien. Det er også en mulighed for dig til at stille spørgsmål og få en fornemmelse af, om terapeuten er den rette for dig.

Hvor lang tid tager terapi?

Varigheden af et terapiforløb varierer meget afhængigt af klienten og de specifikke problemer. Nogle kan opleve forbedringer efter få gange, mens andre kan have brug for langvarig terapi. Det er vigtigt at huske på, at terapi er en proces, der kan tage tid.

Hvordan ved jeg, om terapi virker for mig?

Du kan vurdere terapiens effektivitet ved at reflektere over, hvorfor du startede i terapi, og om det har hjulpet på dine problemstillinger, og du oplever ændringer i dine tanker, følelser og adfærd. Mange oplever en forbedret evne til at håndtere stress, de får bedre relationer og en generel bedre livskvaliteten.

Er alt, hvad jeg fortæller min terapeut eller psykolog, fortroligt?

Ja, terapeuter og psykologer har tavshedspligt, hvilket betyder, at de ikke deler det, du fortæller dem, med nogen uden dit samtykke.

Hvad koster terapi hos Lavendla?

Hos Lavendla er det terapeuten, psykologen og coachen, der selv sætter prisen. En session eller terapigang varer normalt mellem 45-60 minutter og koster mellem 800-1300 kr. Du bestemmer i samråd med den du går hos, hvor mange antal gange, du har behov for. Den første gang I mødes handler det om at lære hinanden at kende, definere hvilke udfordringer du har og derefter lægge en plan for, hvordan I vil arbejde sammen for at nå dine mål med terapien.

Kan terapi hjælpe med angst og depression?

Ja, terapi er en effektiv behandling for både angst og depression. I terapien får du hjælp til at identificere årsagerne til dine følelser og til at arbejde med dig selv for at udvikle strategier, så du kan håndtere den angst eller depression, du er ramt af.

Kan terapi hjælpe mig med tab og sorg?

Ja, terapi kan være yderst hjælpsomt i en sorgproces. En terapeut eller psykolog kan hjælpe dig med at forstå og udtrykke dine følelser, lære dig hvordan du skal forholde dig til dem og til sorgen, støtte dig gennem din sorg, så den på sigt bliver mindre, og du lærer at leve med den.

Hvordan håndterer jeg følelsen af skam over at søge terapi?

Følelsen af skam er almindelig, men det er vigtigt at huske at, at søge terapi er et tegn på styrke, ikke svaghed. Det er et proaktivt skridt, du tager for at få det bedre mentalt og forbedre dit følelsesmæssige velbefindende. Over tid, og med støtte fra din terapeut eller psykolog, kan du arbejde på at nedbryde følelserne af skam.

Er der særlige terapiformer til børn og unge?

Ja, der findes specifikke terapiformer, som er særligt egnet til børn og unge, der tager hensyn til deres udviklingsniveau og behov. Det kan f.eks. være legeterapi, kognitiv adfærdsterapi, kunstterapi og terapi, der inddrager familien.

Kan terapi hjælpe med at forbedre mit selvværd?

Ja, det kan være meget effektivt i forhold til selvværd. Ved at arbejde intensivt i terapi kan du udforske og udfordre de negative tanker og overbevisninger, der bidrager til lavt selvværd og udvikle strategier for at styrke din selvfølelse.

Hvordan kan jeg vide, om jeg har brug for terapi eller coaching?

Typisk vil man anbefale, at du vælger terapi, hvis du har psykiske eller følelsesmæssige udfordringer, som påvirker dit daglige liv, eller hvis du ønsker at udforske dybere personlige problemer. Vælg coaching, hvis du har specifikke mål eller udfordringer i dit professionelle eller personlige liv, som du ønsker at overkomme med en mere målrettet og praktisk tilgang.

Er terapi eller coaching lige så effektivt, når det er online?

Ja, mange finder det lige så effektivt som traditionelle fysiske ansigt-til-ansigt-samtaler. Undersøgelser bekræfter det også. Et forløb online er fleksibelt og for mange bekvemt, da det er nemt og hurtigt tilgængeligt og kan foregå uanset, hvor klienten befinder sig. Det kan være en stor fordel for nogle.

Hvad er coaching?

Coaching hjælper mennesker med at nå deres personlige og professionelle mål. I modsætning til terapi, koncentrerer coaching sig primært om at udvikle og implementere strategier for at opnå specifikke kort- og langsigtede mål; det kan være på arbejdspladsen eller i det private liv.

Er der forskellige typer af coaching?

Ja, der findes mange typer af coaching, f.eks. livscoaching, erhvervscoaching, karrierecoaching, sundhedscoaching og mange andre. Hver type har fokus på forskellige områder af livet og hjælper dig med at opnå mål indenfor lige præcis dette område.

Kan jeg bruge en henvisning fra min læge hos jer?

Nej. En henvisning fra lægen kan kun anvendes hos en psykolog med ydernr. Disse psykologer kan have lang ventetid. Hos Lavendla er der ingen ventetid, så har du brug for hurtig hjælp, er der flere af vores psykologer der tilbyder særlige aftaler, hvis du har en henvisning.


Hvordan foregår et forløb i terapi?

Det er altid individuelt, hvordan terapiforløbet foregår, men her er de trin, der typisk indgår i terapi. Forløbet vil altid tage udgangspunkt i dig og dine behov samt hvad du har brug for i dit forløb eller din behandling.

Trin 1: En indledende for-samtale

Til det første møde med din psykolog eller terapeut taler Í om dine problemstillinger, ønsker og behov. Du kan blive stillet spørgsmål om din livssituation, følelser, tankemønstre og adfærd. For-samtalen er også til for at se hinanden an og lære hinanden lidt at kende, inden terapiforløbet besluttes endeligt.

Trin 2: Formulering af ønsker og mål

Her sætter du og din psykolog/terapeut konkrete mål for terapien, både på kort og lang sigt.

Trin 3: Selve terapien

Her starter selve forløbet eller behandlingsfasen. Terapien tilbyder en bred vifte af tilgange og teknikker, som tilpasses dine individuelle behov og ønsker. Det kan være, I tager afsæt i din barndom, opvækst, tidligere erfaringer og deres indflydelse på dit liv nu. Det kan være, I arbejder indgående med følelser, tanker og adfærd og ændring af negative tankemønstre. Terapien kan indeholde øvelser og hjemmearbejde, der har til formål at give dig redskaber til at ændre, hvordan du har det.

Trin 4: Opfølgning og evaluering

Forløbet følges løbende op for at se, hvor godt terapien virker. Om nødvendigt kan den plan, I har lagt sammen, justeres eller fornyes.

Trin 5: Afslutning og fremtid

Når terapien nærmer sig sin afslutning, vil I sammen reflektere over de mål og ønsker, du havde ved forløbets start, og hvordan du har det nu. Du får også en plan for, hvordan du kan bruge de værktøjer og strategier, du har lært, fremadrettet i livet. Måske aftaler I en opfølgning, hvor I igen mødes.

Kontakt os

Få hjælp og støtte af Lavendlas dygtige terapeuter og psykologer. En terapisamtale varer typisk 45 minutter pr. gang.

Vi gør det svære lettere

At søge hjælp er et vigtigt skridt i retning af lindring og en forbedret livskvalitet.

Hvis du, eller en du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.