Hjem / Terapi / OCD / Tvangstanker

Alle mennesker oplever at have bekymringer. Men tvangstanker er mere intense og vedvarende og kan medføre angst og stort ubehag. Læs mere her om tvangstanker, og hvordan du kan få hjælp til dem.

Hvad er tvangstanker?

Tvangstanker er vedvarende, uønskede tanker, forestillinger eller impulser, som ikke kan kontrolleres. Tankerne er ofte irrationelle og kan variere enormt i indhold, lige fra bekymringer om renlighed til frygt for at skade andre eller sig selv. Tvangstanker kan være meget forstyrrende for dagligdagen og livskvaliteten, og for nogen fører det til alvorlig angst.

Tanker og impulser

Tanker, billeder i hovedet eller impulser, som ofte forstyrrer og ikke er til at slippe af med kan være udtryk for tvangstanker. Eksempler kan være:

 • Frygt for snavs og baktier, bekymring om at forurene sig selv eller andre.
 • Frygt for at miste kontrol og skade sig selv eller andre.
 • Seksuelle eller aggressive tanker, der opleves som upassende.
 • Behov for symmetri og orden.

Vores mål er at gøre det svære lettere for mennesker, som har brug for hjælp og opbakning.

Henriette Rendbæk Jønsson, leder og grundlægger

Mød vores terapeuter

Tvangstanker og tvangshandlinger

Det er vigtigt at skelne mellem tvangstanker og tvangshandlinger. Mens tvangstanker er de ufrivillige tanker eller impulser, er tvangshandlinger den repetitive adfærd eller mentale handling, som en person føler sig tvunget til at udføre som reaktion på en tvangstanke.

Tegn på tvangstanker

 • Uophørlige bekymringer eller frygtelige tanker, der synes umulige at kontrollere.
 • Angst, der kun lindres midlertidigt ved at udføre visse rituelle handlinger.
 • Unødvendige rutiner eller ritualer, der forstyrrer dagligdagen.

Når det bliver overvældende

Tvangstanker kan blive så overvældende og dominerende, at de skabe en følelse af at være fanget i sine egne tanker. Tilstanden kan medføre intens angst, forstyrre daglige rutiner og reducere livskvaliteten markant. I nogle tilfælde kan det føre til alvorlig psykisk belastning og endda psykose. Det er derfor vigtigt at søge professionel hjælp, hvis du eller en du kender oplever tvangstanker, der bliver for overvældende.


Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Tegn på overvældende tvangstanker

 • Konstante, uønskede tanker, der forstyrrer arbejde, relationer og fritidsaktiviteter.
 • Voksende angst og stress, der føles uoverkommelig.
 • En følelse af magtesløshed over for tankerne, som om de har overtaget kontrollen.

Søg professionel hjælp. Tal med din læge. En psykolog eller terapeut kan give værktøjer og strategier til at håndtere tankerne og reducere dem, så de ikke i samme grad dominerer dagligdagen.

Børn med tvangstanker

Tvangstanker kan også forekomme hos børn, og det er vigtigt at være opmærksom på tegnene, da de kan være anderledes end hos voksne. Hos børn kan tvangstanker manifestere sig som gentagen bekymring eller frygt, som kan virke uforholdsmæssige i forhold til deres alder. De kan blive overdrevent optaget af regler, orden eller perfektionisme. Børn kan også udvise ængstelse, irritabilitet eller tristhed og kan have vanskeligt ved at forklare, hvorfor de bliver angste. Hvis du bemærker disse tegn hos et barn, er det vigtigt at søge professionel hjælp. En børnepsykolog eller -terapeut kan tilbyde skræddersyede behandlingsmetoder, der er tilpasset barnets alder og udviklingsniveau, og hjælpe dem med at forstå og håndtere deres tanker på en sund og konstruktiv måde.

Hos børn kan tegnene f.eks. være:

 • Overdreven bekymring om f.eks. bakterier, symmetri eller at komme til skade.
 • Gentagne spørgsmål for at forsikre sig.
 • Uforklarlige fysiske symptomer som hovedpine eller maveproblemer.

Tvangstanker og OCD

OCD er en psykisk lidelse med tilbagevendende og uønskede tanker, samt trangen til at udføre visse handlinger gentagne gange. Handlingerne udføres ofte i et forsøg på at lindre angst forårsaget af tvangstankerne. Det kan være gentagne gange at vaske sine hænder, kontrollere ting eller gentage ritualer. Tvangstanker er uønskede og vedvarende tanker, der kan forårsage angst, men de fører ikke nødvendigvis til tvangshandlinger, som det gør sig gældende ved OCD. Tvangstanker uden tvangshandlinger kan stadig være forstyrrende, men de karakteriserer ikke nødvendigvis OCD. Læs mere om OCD

ADHD, depression og angst

Tvangstanker kan være forbundet med andre psykiske lidelser. En stor del af dem, som har tvangstanker, oplever også depression, hvilket kan forværre følelsen af håbløshed og hjælpeløshed. Mennesker med ADHD kan have en tendens til at udvikle tvangstanker, hvilket kan forstærke deres koncentrationsbesvær. Tvangstanker kan også være en del af en bredere angstlidelse, hvor tvangstanker forstærker den generelle angsttilstand. Hvis du har tvangstanker og oplever, at det er ved at udvikle sig til mere end det, så er det vigtigt at søge professionel hjælp.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Få hjælp

Terapi kan hjælpe dig, så du bedre forstår dine tanker og lærer at håndtere og reducere både tankerne og symptomerne. Din livskvalitet kan blive meget bedre, med eller uden tankerne.

Først og fremmest at det vigtigt at forstå og anerkende tvangstankerne. Herefter bliver det muligt at arbejde med de lige præcis de problemstillinger, som du oplever. Behandlingen er somme tider en kombination af terapi og i nogle tilfælde medicinsk behandling, afhængigt af sværhedsgrad og behov.

Terapi

Terapi giver dig færdigheder og støtte. Du vil få det bedre og din livskvalitet vil højnes. Når en terapeut eller psykolog arbejder med en klient, der har tvangstanker, foregår det typisk med denne terapeutiske tilgang:

Forståelse og empati

 • Til en start i terapien skabes et trygt og støttende rum, hvor klienten kan føle sig tryg ved at udtrykke og udforske sine tanker og bekymringer.
 • Terapeuten lytter aktivt for at forstå din oplevelse af tvangstankerne og dit perspektiv på dem.

Udforskning og identifikation

 • Sammen med klienten arbejder terapeuten på at identificere tanker, følelser og adfærdsmønstre relateret til tvangstankerne.
 • Sammen udforsker I, hvordan tankerne påvirker dit daglige liv, relationer og velvære.

Styrke og strategi

 • Terapeuten hjælper klienten med at udvikle strategier og værktøjer til at håndtere og reducere tvangstankernes indflydelse.
 • Sammen arbejder I på at styrke din evne til at genkende og udfordre negative tankemønstre, hvilket kan reducere angst og forbedre coping-evner, dvs. evnen til at overkomme og håndtere tankerne.

Støtte

 • Terapeuten fremmer selvreflektion, hvilket hjælper klienten med at få indsigt i de dybere årsager til deres tvangstanker.
 • Terapeuten understøtter personlig vækst og hjælper dig med at opbygge en stærkere følelse af selvværd og selvtillid.

Samarbejde og tilpasning

 • Terapeutens tilgang er kollaborativ, dvs. terapeuten arbejder sammen med klienten for at tilpasse terapien til klientens unikke behov og situation.
 • Sammen vurderer I løbende fremskridt og justerer terapeutiske strategier for at sikre, at de er så effektive som muligt, efter dine behov.

Typer af terapeutiske metoder

En terapeut eller psykolog arbejder typisk med mange forskellige terapeutiske tilgange og metoder i et terapiforløb. Det kan f.eks. være kognitiv adfærdsterapi, der er blandt de mest effektive, når det drejer sig om tvangstanker. Terapiformen har særligt fokus på at identificere og ændre destruktive tankemønstre, der bidrager til tvangstanker. Arbejdet består blandt andet i at omstrukturere og ændre negative tanker og overbevisninger, så de bliver mere sunde og konstruktive.

Medicinsk behandling

I nogle tilfælde kan medicin være en vigtig del af behandlingen for tvangstanker. Medicinen kan hjælpe med at reducere symptomerne, da den justerer kemiske ubalancer i hjernen. Tal med dine læge om det for en vurdering.


18 ofte stillede spørgsmål og svar om tvangstanker

Hvad er tvangstanker?

Tvangstanker er vedvarende, uønskede og indtrængende tanker eller impulser, der fremkalder angst eller ubehag. De er ofte irrationelle og kan ikke kontrolleres gennem ren viljestyrke. Tankerne kan være om alt fra overdreven bekymring om bakterier til frygt for at skade sig selv eller andre.

 Hvordan adskiller tvangstanker sig fra normale bekymringer?

Mens alle oplever bekymringer, er tvangstanker mere intense og vedvarende. De kan give angst og forstyrrer dagligdagen. Tvangstanker er ofte irrationelle og kan føles uoverkommelige, hvilket ikke er tilfældet med almindelige bekymringer.

Kan børn have tvangstanker?

Ja. Tegn på tvangstanker hos børn kan være bekymringer, der gentager sig, behovet for at udføre visse ritualer og angst, når de ikke kan gøre det. Det er vigtigt at være opmærksom på disse tegn og søge professionel hjælp, da tidlig handling og intervention kan være afgørende for at give børn den bedste hjælp og støtte.

Er der forskellige typer af tvangstanker?

Ja, der findes forskellige typer. Det kan være frygt for skidt og snavs, behovet for symmetri eller orden, aggressive eller skræmmende tanker, seksuelle eller religiøse skrupler. Nogle er påvirket af flere tendenser samtidig, andre kun plaget af en bestemt type. Tankerne er helt individuelle og varierer i indhold og intensitet fra person til person.

Hvordan kan jeg bryde mine tvangstanker?

At bryde dem kræver ofte professionel hjælp. Terapeuter eller psykologer kan anvende teknikker som kognitiv adfærdsterapi for at hjælpe dig med at forstå og udfordre dine tvangstanker. Selvhjælpsteknikker som mindfulness, afslapningsøvelser og nedskrivning af tanker i f.eks. en dagbog kan også være hjælpsomme. Husk, det er en proces, og det tager tid.

Er medicin effektiv mod tvangstanker?

I nogle tilfælde kan medicin være en del af behandlingen. Selektive serotonin-genoptagshæmmere (SSRI’er) er ofte anvendt til at reducere symptomerne. Det er vigtigt at tale om og drøfte det med en læge eller psykiater, da medicin bør kombineres med terapi for at opnå de bedste resultater.

Hvordan ved jeg, om jeg skal kontakte en psykolog eller terapeut?

Hvis dine tvangstanker forhindrer dig i at leve et normalt liv, giver angst eller hvis du finder dig selv fanget i gentagne ritualer eller handlinger som respons på dine tanker, er det en god ide at kontakte en psykolog eller terapeut. Her vil du få tilbudt specialiseret behandling og støtte, der kan hjælpe dig. Du bør også tale med din læge.

Hvis du, eller en du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Kan tvangstanker føre til en psykose?

Selvom tvangstanker i sig selv typisk ikke fører til psykose, kan de i sjældne tilfælde og ved ekstrem intensitet bidrage til en forværret mental tilstand. Hvis en person oplever tab af virkelighedsfornemmelse eller andre psykotiske symptomer, er det vigtigt at søge øjeblikkelig professionel hjælp.
Hvis du, eller en du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Er tvangstanker og OCD det samme?

Tvangstanker er en del af OCD (Obsessiv-Kompulsiv Lidelse), men de er ikke det samme. OCD indebærer både tvangstanker og tvangshandlinger. En person kan sagtens have tvangstanker uden nødvendigvis at have OCD, hvis de ikke har tvangshandlinger.

Hvordan påvirker tvangstanker dagligdagen?

Tvangstanker kan forstyrre dagligdagen betydeligt. De kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig, forstyrrer dit arbejde eller din skole. De kan også påvirke dine personlige relationer og forårsage generel angst og ubehag. Det kan reducere livskvaliteten og dit generelle velbefindende. Afhængigt af hvor stærkt, du oplever, at det påvirker din dagligdag, kan du søge professionel hjælp, kontakt din læge og/eller en psykolog/terapeut for en samtale. Du kan også tale med dine venner og familie om det, så du får støtte i dit netværk. Og du kan inddrage sunde rutiner i din dagligdag som motion, god kost og søvn, samt forskellige teknikker som mindfulness og skrive dagbog.

Kan stress forårsage tvangstanker?

Ja, stress kan være en udløsende faktor. Høje stressniveauer kan forværre eksisterende tvangstanker eller udløse nye. Det er derfor vigtigt at håndtere sin stress effektivt, især mennesker, der er tilbøjelige til tvangstanker.

Kan man helbredes fuldstændigt fra tvangstanker?

Mange mennesker kan opnå en betydelig forbedring gennem behandling. Terapi, medicin og strategier for selvpleje og selvomsorg kan hjælpe med at reducere frekvensen og intensiteten af tvangstanker, hvilket fører til en forbedret livskvalitet.

Hvordan kan jeg støtte en, der lider af tvangstanker?

At være en støttende og forstående lytter er afgørende. Undgå at dømme eller kritisere deres tanker eller adfærd. Opfordre dem til at søge professionel hjælp og tilbyd at hjælpe. Husk, at din støtte kan være en vigtig del af deres helingsproces.

Hvordan er forholdet mellem tvangstanker og angst?

De er ofte tæt forbundne. Tvangstanker kan forårsage alvorlig angst, da de vedvarende og uønskede tanker skaber frygt og bekymring. Omvendt kan høje niveauer af angst forværre tvangstanker, hvilket skaber en ond cirkel. Behandling af angst er derfor en vigtig del af håndteringen af tvangstanker, og omvendt. Kontakt din læge og/eller en psykolog/terapeut hvis du oplever problemer af denne art.

Er der en sammenhæng mellem tvangstanker og depression?

Ja, der kan være en sammenhæng. De vedvarende og indtrængende tvangstanker kan føre til en følelse af magtesløshed, frustration og lavt selvværd, som kan bidrage til udviklingen af depression. Desuden kan eksisterende depression forstærke intensiteten og frekvensen af tvangstanker. Det er vigtigt at behandle begge tilstande samtidigt for at opnå den bedste mulige bedring.

Kan ADHD og tvangstanker hænge sammen?

Mennesker med ADHD kan være mere tilbøjelige til at udvikle tvangstanker uden at det dog altid er tilfældet. ADHD medfører typisk problemer med opmærksomhed og impulsivitet, hvilket kan forværre tvangstanker eller gøre det sværere at håndtere dem. Det er vigtigt at overveje en integreret tilgang til behandling, der tager højde for begge tilstande.

Hvad koster terapi hos en terapeut?

Hos Lavendla er det psykoterapeuterne og psykologerne, der selv sætter prisen. En terapigang ved individuel terapi hos Lavendlas terapeuter/psykologer varer normalt 45 minutter og koster mellem 800-1300 kr. Hvor lang tid dit forløb skal vare, det afgør du sammen med terapeuten/psykologen. Det første møde handler om at lære hinanden at kende, definere hvilke udfordringer du har.

Er tvangstanker arveligt?

Forskning tyder på, at det kan være arveligt, især i tilfælde hvor lidelsen optræder i familien. Dog spiller miljømæssige, sociale faktorer og personlige oplevelser også en vigtig rolle i udviklingen af tvangstanker.

5 gode råd

Du er ikke alene om at have tvangstanker. Det er mange menneskers virkelighed. Her 5 gode råd fra Lavendlas psykolog.

1. Søg professionel hjælp

Det første og måske vigtigste skridt, hvis du oplever tvangstanker, der er dominerende, måske invaliderende, er at søge professionel hjælp. Tal først med in læge. En psykolog eller terapeut kan herefter hjælpe dig med at få styr på tankerne, så de bliver færre og langt mindre styrende i dit liv. Du vil få en personlig behandlingsplan, der er skræddersyet til dine specifikke behov.

2. Mindfulness

Dyrk mindfulness hver dag – det virker godt overfor tvangstanker. Mindfulness handler om at være bevidst om nuet og acceptere tanker og følelser uden at dømme dem. Praktiser daglige mindfulness-øvelser, som dyb vejrtrækning, meditation eller yoga. Det kan forbedre din evne til at observere dine tanker uden at blive fanget af dem.

3. Skriv dine tanker ned

At nedfælde sine tanker kan være en effektiv måde at få et klart overblik over dem. Teknikken giver dig mulighed for at se dine tanker fra et nyt perspektiv, hvilket kan mindske deres intensitet og magt over dig. Skriv regelmæssigt i en dagbog eller blot på et stykke papir, hvor du beskriver dine tvangstanker og dine følelser omkring dem.

4. Sunde rutiner

At skabe og opretholde en sund daglig rutine kan hjælpe med at reducere stress og angst, som ofte forværrer tvangstanker. Sørg for at få regelmæssig motion, sund kost og tilstrækkelig med søvn. Det vil bidrage til en generel følelse af velvære hos dig og kan hjælpe med at mindske intensiteten af tvangstanker.

5. Støtte fra netværk

Tal med venner eller familie om dine oplevelser. At have et netværk, der støtter én, kan gøre en stor forskel i håndteringen af tvangstanker. Du kan også overveje at deltage i en støttegruppe, hvor du kan møde andre, der har lignende udfordringer. At dele erfaringer og lære af andre kan være utroligt givende og hjælpsomt.

Kontakt os

Få hjælp og støtte af Lavendlas dygtige terapeuter og psykologer. En terapisession varer typisk 45 – 55 minutter pr. gang. Du kan også starte med at bestille en samtale på 20 minutter. Inden et behandlingsforløb starter op, kan en 20 minutters samtale være en god start for at få en fornemmelse af, hvordan det er at møde en professionel terapeut eller psykolog, og om kemien mellem jer er god.

Vi gør det svære lettere

At søge hjælp hos os kan være et vigtigt skridt i retning af lindring og en forbedret livskvalitet. Ved at søge professionel hjælp får du både støtte og behandling, der lindrer og virker.

Hvis du, eller en du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.