Hjem / Terapi / Angst / Social angst

Social angst kan medvirke til, at vi undgår vores liv med andre mennesker. Angsten forhindrer os i at få de oplevelser og relationer, som vi ønsker os. Vi kan hjælpe dig med at håndtere angsten.

Hvad er social angst?

Social angst, også kendt som social fobi, er en udbredt tilstand, hvor en person oplever intens angst i sociale situationer. Frygten kan være så overvældende, at den hindrer vedkommende i at deltage i dagligdagsaktiviteter, som at tale i grupper, møde nye mennesker eller endda spise foran andre. Angsten kan opstå både før, under og efter en social sammenkomst eller situation med mange mennesker.

Symptomer på social angst

Symptomer på social angst kan vise sig både fysisk og psykisk. Symptomerne varierer fra person til person, men de mest almindelige er:

 • Overdreven bekymring i sociale situationer
 • Frygt for at blive bedømt eller ydmyget
 • Undgåelse af sociale interaktioner
 • Fysiske symptomer som rysten, svedtendens eller hjertebanken

Hvor mange lider af angst i Danmark?

Angst vurderes til at være den mest hyppigst forekommende psykiske lidelse, både hos voksne, unge og børn. Det anslås, at omkring 400.000 voksne danskere har symptomer, der tyder på angst, mens op mod 50.000 børn og unge i Danmark har behandlingskrævende angst.

Vores mål er at gøre det svære lettere for mennesker, som har brug for hjælp og opbakning.

Henriette Rendbæk Jønsson, Country Manager og grundlægger Lavendla Danmark

Mød vores terapeuter


Psykiske symptomer

De psykiske symptomer på social angst handler om tanker og følelser. Symptomerne kan være lammende og skabe en ond cirkel, hvor alene frygten for sociale sammenhænge forstærker angsten.

 • Frygt for negativ bedømmelse: En vedvarende bekymring for, hvordan andre ser og bedømmer dig.
 • Undgåelsesadfærd: At undgå sociale situationer eller begivenheder for at undgå angstfølelsen.
 • Negativ selvopfattelse: En tendens til at se dig selv i et negativt lys, især i sociale sammenhænge.
 • Overanalysering af sociale interaktioner: Konstant at tænke over, hvad du sagde eller gjorde, og bekymre dig om, hvordan det blev opfattet.

Fysiske symptomer

Social angst påvirker ikke kun vores tanker og følelser, den kan også komme fysisk til udtryk. De fysiske symptomer kan være både synlige og skjulte.

 • Hjertebanken: En følelse af, at dit hjerte slår hurtigere end normalt.
 • Rysten: En ukontrollerbar rysten, især på hænderne.
 • Svedtendens: Overdreven tendens tl at svede, selv når du ikke er fysisk aktiv.
 • Rødmen: En pludselig følelse af varme og synlig rødmen i ansigtet.
 • Maveproblemer: Kvalme eller en uro i maven, især før eller under et sociale arrangement.

Årsager til social angst

Forskning peger på at en kombination af genetiske, psykologiske og miljømæssige faktorer kan spille ind på udviklingen af social angst. Tidlige dårlige erfaringer med kritik, mobning eller andet, der har givet følelsen af utilstrækkelighed og ubehag i sociale sammenhænge, kan også bidrage til udvikling af lidelsen.


Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Social angst hos børn og unge

Social angst er ikke kun en udfordring for voksne; også mange børn og unge kæmper med det. Det er svært at fastslå det præcise antal børn og unge i Danmark, der lider af det, da mange tilfælde forbliver udiagnosticerede. Men forskning tyder på, at en betydelig andel af unge oplever symptomer på social angst. Det er en tilstand, der ofte begynder i barndommen eller de tidlige teenageår. Tidlig hjælp og støtte kan gøre en stor forskel.

Symptomer og tegn hos børn og unge

 • Undgåelse af sociale aktiviteter eller skolearrangementer.
 • Frygt for at tale i klassen eller deltage i gruppearbejde.
 • Overdreven bekymring for, hvad jævnaldrende tænker om dem.
 • Fysiske symptomer som mavepine eller hovedpine, især før sociale arrangementer.

Diagnose

For at stille en diagnose er det vigtigt at konsultere en psykolog eller psykiater. En grundig vurdering af dine symptomer, og hvordan de påvirker din dagligdag er afgørende for, hvordan diagnosen formuleres. Det kan være hensigtsmæssigt at få en diagnose, for så er du sikret god hjælp og kan få en behandling, der understøtter dig meget præcist. Når vi stiller diagnoser i Danmark, benyttes ICD, og social angst figurerer som F40.1. i systemet. ICD er WHO’s internationale klassifikation af sygdomme. 

Hvornår skal du søge hjælp?

Hvis du, eller en du kender, oplever symptomer på social angst, er det vigtigt at søge professionel hjælp. Hos en psykolog eller terapeut er det muligt at få hjælp og støtte, der er tilpasset lige præcis den enkeltes behov.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Jeg vil gerne i behandling

Der er flere forskellige måder at behandle social angst. Hvilken behandling, der passer bedst til dig, afhænger af angstens sværhedsgrad, din historik og personlighed.

 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT): KAT fokuserer på at identificere og ændre negative tankemønstre og adfærd.
 • Medicin: Kan hjælpe til med at symptomerne bliver mindre og færre.
 • Selvhjælpsstrategier og støttegrupper: Kan give yderligere hjælp og forståelse.

Behandlingsmuligheder

Angst kan være ubehageligt og invaliderende. Men den er ikke umulig at leve med. Ved at lære din angst at kende og forstå symptomerne, kan du på sigt få et bedre liv og en god hverdag. Der er flere behandlingsmuligheder. Hos Lavendla kan du komme i kontakt med en af vores kvalificerede, professionelle terapeuter eller psykologer.


16 ofte stillede spørgsmål og svar om social angst

Hvad er social angst?

Det er en form for angstlidelse, hvor man oplever intens frygt i sociale situationer. Frygten er ofte forbundet med bekymring for at blive bedømt eller ydmyget af andre. Det kan føre til undgåelse af sociale aktiviteter og til stærke indre spændinger, når man er i blandt andre mennesker. Angsten kan opstå både før, under og efter en social sammenkomst eller situation med mange mennesker.

Hvilke symptomer er der på social angst?

Symptomerne kan vise sig både fysisk og psykisk. Det kan være hjertebanken, rysten, svedtendens, ubehag ved øjenkontakt, og en konstant frygt for at blive bedømt eller ydmyget i sociale situationer. Symptomerne varierer fra person til person, men de mest almindelige er:
– Overdreven bekymring i sociale situationer
– Frygt for at blive bedømt eller ydmyget
– Undgåelse af sociale interaktioner
– Fysiske symptomer som rysten, svedtendens eller hjertebanken

Er social angst og skam relateret?

Ja, social angst er ofte forbundet med en dyb følelse af skam og frygt for negativ bedømmelse. Skam kan være en central følelse med oplevelsen af utilstrækkelighed eller selvbebrejdelse i sociale situationer. Denne skam kan forstærke angstsymptomerne, da frygter for at blive negativt bedømt eller afvist af andre er stor. Det skaber en ond cirkel, hvor skam og social angst gensidigt forstærker hinanden.

Kan social angst behandles?

Ja, og det kan være meget effektivt. Især kognitiv adfærdsterapi (CBT), som hjælper med at ændre negative tankemønstre og adfærd, har vist sig at virke effektivt. I nogle tilfælde kan medicin som antidepressiva eller angstdæmpende medicin også anvendes. Selvhjælpsteknikker, mindfulness, yoga, støttegrupper og i visse tilfælde andre terapiformer som gruppeterapi kan også være effektive. Det er forskelligt fra person til person, hvad der virker. Det kan en psykolog eller terapeut vurdere. En vigtig del af behandlingen er gradvis eksponering for de sociale situationer, som skaber frygt og angst.

Hvad er forskellen mellem social angst og generthed?

Social angst er en mere intens og invaliderende form for frygt end generthed. Den indebærer en dyb angst for social bedømmelse og kan give betydelige hindringer i dagligdagen.

Kan børn have social angst?

Ja, det er ikke ualmindeligt. Det viser sig ofte hos barnet som frygt for skolesituationer, nye aktiviteter, eller omgang med jævnaldrende. Det er vigtigt, at børn med angst får hurtig og god professionel hjælp og støtte.

Hvordan påvirker social angst unge?

Unge mennesker kan være meget påvirket. Dels kan det påvirke deres selvværd og sociale omgang med andre unge. Dels kan det påvirke deres præstationer i skolen, fordi de ikke trives i sociale sammenhænge. Det kan føre til undgåelse af sociale aktiviteter, problemer i skolen og en følelse af isolation. Tidlig opdagelse og behandling, som kan omfatte terapi, støttegrupper og i nogle tilfælde medicin, er vigtigt for at hjælpe den unge effektivt og sikre en stabil livskvalitet og et godt ungdomsliv.

Er social angst arveligt?

Forskning tyder på, at det kan være arveligt, men miljømæssige faktorer spiller også en vigtig rolle i udviklingen af lidelsen.

Kan ADHD og social angst optræde sammen?

Ja, det er ikke ualmindeligt, at ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og social angst optræder samtidig, hvilket skaber komplekse udfordringer. ADHD er karakteriseret ved problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet, som kan føre til sociale vanskeligheder. Når social angst også er til stede, forstærkes frygten for negativ vurdering i sociale situationer. Kombinationen kan påvirke selvværdet og og evnen til at indgå i sociale sammenhænge. Behandlingen består ofte af en kombination af terapi og medicin, der er målrettet begge tilstande.

Hvordan kan jeg hjælpe en person med social angst?

At være en forstående og støttende er afgørende. Opfordr til professionel hjælp og vær tålmodig – det kan tage tid at overkomme sin angst.

Kan medicin hjælpe?

Ja, visse typer medicin, som antidepressiva eller angstdæmpende medicin, kan hjælpe med symptomerne på social angst. Det er vigtigt at drøfte det med en læge. Ofte anbefales det at medicinsk behandling ikke står alene, men sammen med terapi.

Hvordan kan terapi hjælpe med social angst?

Terapi, især kognitiv adfærdsterapi, kan hjælpe med at ændre negative tanker, tankemønstre og adfærd, der forstærker social angst. I terapi er det muligt at lære sin angst at kende til bunds og dermed nogle strategier for at håndtere den = coping-strategier.

Hvordan påvirker alkohol social angst?

Nogle mennesker med social angst bruger alkohol til at ‘selvmedicinere’, hvilket kan føre til misbrugsproblemer. På lang sigt forværrer det ofte angstsymptomerne at drikke for meget alkohol.

Hvad kan man gøre selv for at håndtere social angst?

Teknikker som åndedrætsøvelser og mindfulness, og gradvist at udsætte sig selv for frygtede sociale situationer i små skridt, kan være en en form for hjælp til selvhjælp. Det er kan dog i mange tilfælde være vigtigt at få professionel støtte og opbakning i processen.

Hvilken rolle spiller selvværd i social angst?

Lavt selvværd er ofte forbundet med social angst. At arbejde med sig selv henimod at få et bedre selvværd kan være en vigtig del af behandlingen.

Hvad koster terapi i Lavendla?

Hos Lavendla er det psykoterapeuterne og psykologerne, der selv sætter prisen. En terapigang varer normalt 45-60 minutter og koster mellem 800-1300 kr. Hvor lang tid dit forløb skal vare, det afgør du sammen med terapeuten/psykologen. Det første møde handler om at lære hinanden at kende.

Kognitiv adfærdsterapi (CBT)

Kognitiv adfærdsterapi er en af ​​de mest effektive metoder til behandling af social angst. Gennem terapien lærer klienten at identificere og udfordre negative tankemønstre og adfærd, der bidrager til lidelsen. Terapien indeholder ofte øvelser, der er rettet mod eller foregår i sociale sammenhænge og øvelser, der sigter mod gradvist at reducere angsten.

Medicin for social angst

I nogle tilfælde kan medicin være en del af behandlingen. Medicin kan lægge en dæmper på symptomerne og gøre det lettere at deltage i terapi og andre aktiviteter. Tal med din læge om det.

Gruppeterapi og støttegrupper

At deltage i grupper med andre, der også kæmper med de samme udfordringer, kan være meget givende og hjælpsomt, Gruppen giver mulighed for at dele erfaringer, lære af andre og føle sig mindre isoleret og alene med sin angst. At være i støttegruppe eller gå i gruppeterapi kan føles mere trygt og sikkert, end du er vant til i andre forsamlinger af mennesker. I en gruppe får du ud over samtaler og mulighed for spejling, mulighed for at træne at være sammen med andre mennesker.

Livsstilsændringer og egenomsorg

Ud over terapi – psykoterapi eller samtaleterapi – og eventuel medicin er der flere livsstilsændringer og egenomsorgsteknikker, der kan hjælpe med social angst:

 • Regelmæssig motion: Fysisk aktivitet kan reducere stress- og angstniveau.
 • Afbalanceret kost: En nærende kost kan have en positiv effekt på din mentale sundhed.
 • Tilstrækkelig søvn: Mangel på søvn og søvnbesvær kan forværre angstsymptomer.

Social angst behøver ikke at definere dit liv. Med den rette støtte og nye strategier kan du lære at styre og endda overvinde din angst. Hos Lavendla kan vi hjælpe dig med at understøtte den proces.

Søg hjælp

For nogen er det svært at erkende, at man har brug for hjælp. Men at søge professionel hjælp kan være et vigtigt og modigt skridt. Her er nogle gode råd til, hvordan du kan gribe det an:

 • Identificer den rette specialist: Søg blandt vores terapeuter eller psykologer, der har erfaring med at behandle angst i forhold til sociale sammenhænge.
 • Forbered dig på den første aftale: Skriv dine tanker og symptomer ned for at hjælpe med at beskrive din situation.
 • Vær åben og ærlig: Jo mere du deler med din terapeut, jo bedre kan de hjælpe dig.

Mulighed for onlineterapi

I Lavendla tilbyder vi terapi både online og fysisk. I en verden, hvor teknologi spiller en stadig større rolle i vores daglige liv, har onlineterapi vist sig at være særligt værdifuldt for dem, der kæmper med social angst. I stedet for fysisk terapi, der kan forekomme overvældende, mødes terapeut og klient over nettet, stadig ansigt-til-ansigt. Mange finder, at de over tid opbygger et lige så stærkt terapeutisk forhold online, som de ville gøre, hvis de mødtes fysisk.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvilke muligheder der er, og hvad vi kan tilbyde.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.