Hjem / Terapi / Angst / Generaliseret angst

Generaliseret angst er kendetegnet ved vedvarende og overdreven bekymring, ofte uden en årsag. Har du angst og oplever du, at det påvirker din dagligdag negativt? Få hjælp her hos en psykolog eller terapeut.

Hvad er generaliseret angst?

Generaliseret angst er en tilstand, hvor bekymring og angst er så fremtrædende, at det påvirker hverdagen på en negativ måde. Bekymring, ængstelse, frygt, anspændthed og angst er vedvarende og til stede det meste af tiden, uden en klar defineret årsag. Generaliseret angst kan manifestere sig og variere meget. Uanset, er der hjælp at hente. Få professionel støtte til at overkomme din angst – det kan både være ved en samtale og et længere forløb.

Du er ikke alene

Omkring 1-2% af befolkningen i Danmark lider af generaliseret angst, anslår Sundhed.dk. Angstlidelsen viser sig primært hos kvinder og ofte hos unge mennesker i deres tidlige voksenår, 20-30 år, men forekommer i alle aldre. 5% af danskerne vil i løbet af deres liv opleve mindst én episode med generaliseret angst.

Symptomer på generaliseret angst

Hvis du lider af generaliseret angst, kan du opleve en bred vifte af fysiske og psykiske symptomer. Det kan f.eks. være:

 • Konstant bekymring eller frygt
 • Svært ved at kontrollere bekymringer
 • Rastløshed
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Irritabilitet
 • Søvnbesvær

Vores mål er at gøre det svære lettere for mennesker, som har brug for hjælp og opbakning.

Henriette Rendbæk Jønsson, leder og grundlægger Lavendla Danmark

Mød vores terapeuter


Årsager og triggere

Generaliseret angst kan skyldes en kombination af genetiske, biologiske, miljømæssige og psykologiske faktorer. Ændringer i hjernens kemiske signalstoffer, f.eks. af serotonin og noradrenalin, spiller en rolle. Der er også en tendens til, at angstlidelser optræder hos flere personer i familier, hvilket antyder en arvelig komponent. Stressede livsbegivenheder som tab af en nærtstående, sorg, arbejdsløshed eller alvorlig sygdom, traumer i barndommen eller langvarig udsættelse for stressende situationer kan også udløse eller forværre angst.

Generaliseret angst og stress

Langvarig eller intens stress kan føre til udviklingen af generaliseret angstlidelse. Mennesker, der har vedvarende stress, kan opleve at deres evne til at håndtere dagligdags bekymringer bliver overvældende, hvilket resulterer i en konstant tilstand af angst og bekymring. Det skyldes, at stress påvirker kroppens naturlige alarm-systemer, hvilket kan gøre det sværere at vende tilbage til en tilstand af ro og balance. Behandling af generaliseret angst indebærer ofte teknikker til stresshåndtering, som mindfulness, afslapningsøvelser og ændringer i livsstil, der sigter mod at reducere stressbelastning og forbedre evnen til at håndtere stressede situationer på en sundere måde.


Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Generaliseret angst hos børn

Omkring 5-10% af danske børn og unge lider af en eller anden form for angst. Børn og unge med generaliseret angst oplever ofte en overdreven og vedvarende bekymring for begivenheder i dagligdagen eller aktiviteter. De kan bekymre sig urimeligt meget om deres præstationer, personlige relationer eller fremtidige begivenheder – og det kan påvirke både deres skolegang, sociale liv og familieliv. Hos børn kan symptomerne være vanskelige at identificere. Typiske symptomer hos børn kan være:

 • Overdreven bekymring for egne kompetencer eller præstationer
 • En tendens til gentagne gange at søge bekræftelse eller forsikring hos voksne
 • Undgåelsesadfærd i forhold til situationer eller aktiviteter, de frygter
 • Fysiske symptomer som mavesmerter eller hovedpine uden en helbredsmæssig årsag

Oplever du – eller har mistanke om – at dit barn har angst, er det væsentligt at kontakte jeres læge og skole/institution. Du kan også se vores liste over psykologer og terapeuter, hvor flere af dem har speciale i børn og angst. Det er vigtigt at anerkende og behandle angst hos børn og unge tidligt.

Diagnose

Diagnosekriterierne fokuserer på vedvarende bekymring, angst og de fysiske symptomer forbundet hermed, som ikke kan forklares. En præcis diagnose er afgørende for at kunne vælge den mest effektive behandlingsstrategi, herunder terapi, medicin eller en kombination af begge. Generaliseret angst er klassificeret under ICD-10 som F41.1. Med den nylige udgivelse af ICD-11, fortsætter det med at være et vigtigt værktøj til at diagnosticere og behandle angstlidelser.

Generaliseret angst og OCD

Generaliseret angst og obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er to forskellige psykiske tilstande, men de kan overlappe hinanden på visse punkter. Mens generaliseret angst er kendetegnet ved vedvarende og overdreven bekymring om en række forskellige emner, er OCD kendetegnet ved tvangstanker og -handlinger som et forsøg på at kontrollere tankerne. Begge tilstande er drevet af angst, og behandling kan bestå af terapi, såsom kognitiv adfærdsterapi, der hjælper og bidrager til bedre at forstå og ændre angstfremkaldende tanker og adfærd.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Behandling

Behandlingen af generaliseret angst er meget individuel og kan variere afhængigt af sværhedsgrad af angsten og den enkeltes behov og præferencer. Behandlingen kan bestå af en kombination af psykoterapi, medicin og strategier for selvpleje.

 • Terapi: Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en effektiv form for psykoterapi, der kan hjælpe med at identificere og ændre negative tankegangsmønstre og adfærd, der bidrager til angst.
 • Medicin: Midler mod generaliseret angst, såsom antidepressiva eller angstmedicin, kan anvendes som hjælp til at regulere humør og kontrollere symptomer.
 • Selvhjælp og støttegrupper: At lære strategier til selvhjælp og deltage i støttegrupper kan give yderligere hjælp og forståelse. Selvhjælp kan f.eks. være livsstilsændringer som regelmæssig motion, god søvnhygiejne og stresshåndtering.

14 ofte stillede spørgsmål og svar om generaliseret angst

Hvad er generaliseret angst, og hvilke er de mest almindelige symptomer?

Generaliseret angst er en tilstand karakteriseret ved vedvarende og overdreven bekymring om mange forskellige ting, ofte uden en specifik årsag. De mest almindelige symptomer er en konstant bekymring, angst, rastløshed, træthed, koncentrationsbesvær, irritabilitet, muskelstramhed og søvnproblemer. Symptomerne kan påvirke et menneskes dagligdag og livskvalitet betydeligt.

Hvordan påvirker generaliseret angst børn?

Det kan påvirke børn og voksne forskelligt. Børn, der lider af generaliseret angst, kan vise overdreven bekymring for deres præstationer i skolen eller sport, eller de kan frygte noget dårligt vil ske over for dem selv eller deres kære. De kan også søge gentagen forsikring fra voksne. Hos voksne manifesterer det sig ofte som bekymringer om arbejde, økonomi, helbred eller familie, selvom der ikke er nogen umiddelbar trussel eller årsag til bekymringen.

Hvilke behandlingsmuligheder findes der for generaliseret angst?

Behandlingen kan omfatte terapi, medicinering eller en kombination af begge. Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en effektiv form for terapi, der hjælper klienten med at forstå og ændre negative tanker og adfærdsmønstre. Medicinering, f.eks. med antidepressiva eller benzodiazepiner, kan anvendes for at hjælpe med at kontrollere angstsymptomer. Selvhjælpsstrategier og støttegrupper kan også være nyttige. Behandlingsplan skal udarbejdes i samarbejde med din læge.

Hvordan er forholdet mellem generaliseret angst og stress?

Generaliseret angst og stress er tæt forbundne, da langvarig stress kan udløse eller forværre angst. Mennesker med generaliseret angst kan opleve, at deres daglige bekymringer fører til høje stressniveauer, hvilket kan forstærke angstsymptomerne. At lære at håndtere stress gennem teknikker som mindfulness, afslapningstræning og tidsstyring kan være effektivt i behandlingen.

Kan generaliseret angst eksistere sammen med OCD (tvangslidelse)?

Ja, det er ikke ualmindeligt, at personer med generaliseret angst også oplever symptomer på OCD. Begge lidelser involverer overdreven bekymring og angst, men OCD karakteriseres specifikt af tvangstanker og tvangshandlinger som et forsøg på at lindre angst. Behandling, når begge lidelser er til stede samtidig, kan kræve en integreret tilgang.

Hvordan diagnosticeres generaliseret angst i ICD-10 og 11?

Generaliseret angst diagnosticeres typisk gennem en klinisk vurdering af en specialiseret psykolog eller psykiater baseret på symptomer og historie.
ICD-10 og ICD-11 er internationale klassifikationssystemer for sygdomme, som bruges globalt til at kode og kategorisere sygdomme, herunder psykiske lidelser. ICD-10 er den 10. revision, mens ICD-11 er den seneste opdatering, der giver mere detaljerede kriterier og kodeordninger for at forbedre diagnose og behandling af psykiske lidelser. Generaliseret angst er klassificeret under ICD-10 og ICD-11 som F41.1.

Hvilken rolle spiller genetik i udviklingen af generaliseret angst?

Genetik spiller en betydelig rolle. Forskning tyder på, at personer med en familiehistorie af angstlidelser har en højere risiko for selv at udvikle angst. Selvom det ikke er en direkte årsag, bidrager genetiske faktorer til sårbarheden over for angstlidelser ved at påvirke, hvordan en person reagerer på stress og håndterer følelser. Det er dog vigtigt at huske, at genetik kun er en del af ligningen, og at miljømæssige og psykologiske faktorer også spiller en vigtig rolle.

Hvorfor er det vigtigt at undgå selvmedicinering ved generaliseret angst?

Selvmedicinering, f.eks. med alkohol, stoffer eller ikke-receptpligtig medicin, kan synes at give midlertidig lindring fra angstsymptomer, men det kan i sidste ende forværre tilstanden. Det kan føre til afhængighed, øge risikoen for bivirkninger og sløre de underliggende problemer, der skal adresseres gennem professionel behandling. Derfor er det vigtigt at søge hjælp hos en læge og psykolog/terapeut for en effektiv og sikker behandlingsplan.

Hvordan kan mindfulness og meditation være godt for generaliseret angst?

Mindfulness og meditation er effektive teknikker til at håndtere angst, fordi det hjælper med at bringe opmærksomheden tilbage til nuet og reducere tendensen til at bekymre sig om fremtiden eller fortiden. Disse praksisser kan også lære dig at observere dine tanker og følelser uden at dømme dem, hvilket kan mindske intensiteten af angstsymptomer. Regelmæssig praksis af mindfulness og meditation kan forbedre stresshåndteringen og føre til en dybere følelse af ro og velvære.

Hvordan påvirker generaliseret angst ens arbejde og produktivitet?

Det kan have en dyb indvirkning på dit arbejdsliv og din produktivitet. Symptomer som konstant bekymring, træthed og koncentrationsbesvær kan gøre det svært at fokusere, træffe beslutninger og opfylde og færdiggøre arbejdsopgaverne effektivt. Angsten kan også føre til fravær eller undgåelsesadfærd, som yderligere kan påvirke dit professionelle liv. Det er afgørende for arbejdsgivere og kolleger at støtte dig, der kæmper med angst, og at overveje fleksible arbejdsarrangementer eller tilpasninger, der kan hjælpe dig. Tal med din arbejdsgiver.

Kan jeg få førtidspension med generaliseret angst?

I nogle tilfælde kan generaliseret angst være så invaliderende, at det forhindrer dig i at opretholde et arbejde, hvilket kan føre til førtidspension. Det er dog typisk en sidste udvej, da der findes mange effektive behandlingsmuligheder, der kan hjælpe mennesker med at håndtere deres angst. Læs mere om førtidspension på Borger.dk

Hvor meget koster terapi hos Lavendla?

Hos Lavendla er det terapeuterne og psykologerne, der selv sætter prisen. En terapigang varer normalt 45-60 minutter og koster mellem 800-1.300 kroner. Hvor mange terapigange, der skal til, eller hvad du har brug for hjælp til, beslutter du sammen med behandleren. Når I mødes første gang, er det som regel for at lære hinanden at kende, definere hvilke psykiske udfordringer du oplever, og derefter lægge en plan for, hvordan I vil arbejde sammen.

Kan jeg blive helbredt for generaliseret angst?

At forstå din angst er det første skridt mod helbredelse. At forstå og lære de udløsende faktorer at kende, genkende symptomerne og blive klar over behandlingsmuligheder, kan give en følelse af kontrol og håb. Behandlingen er en proces, som kan indeholde både op- og nedture, men det er vigtigt at huske på, at en forbedring er mulig med tiden med den rette støtte.

Kan kost og livsstil påvirke generaliseret angst?

Ja, kost og livsstil kan have en betydelig indvirkning. En generel sund kost kan bidrage til at reducere angstsymptomer. Regelmæssig motion frigiver endorfiner, som forbedrer humøret og kan mindske angst. Søvn er også væsentligt – søvnproblemer og dårlig søvnkvalitet kan forværre angstsymptomerne. Undgåelse af stimulanser som koffein og alkohol kan ligeledes være gavnlig.

Terapi som behandling

Terapi, især kognitiv adfærdsterapi (KAT), er en effektiv behandling for generaliseret angst. Den fokuserer på at identificere, forstå og ændre de tanke- og adfærdsmønstre, der bidrager til angst. Andre terapiformer vil typisk også blive taget i brug. Terapi tilbyder værktøjer og strategier til at håndtere angst i dagligdagen, forbedre coping-mekanismer og styrke de personlige relationer.

3 gode råd

At leve med generaliseret angst kan være udfordrende, men med den rette behandling og støtte er det muligt at håndtere symptomerne effektivt. Udover at opretholde en sund livsstil med regelmæssig motion, en næringsrig kost og at undgå alkohol og stoffer, som kan forværre angst, så er her 3 gode råd:

1. Mindfulness og afslapning

Lær at integrere mindfulness i din daglige rutine. Teknikker som dyb vejrtrækning, meditation og yoga kan hjælpe med at mindske angstniveauet, da det fokuserer dit sind på nuet og reducerer tendensen til overdreven bekymring. Disse praksisser kan også forbedre din søvnkvalitet og generelle velvære, og din evne til selvomsorg og stresshåndtering.

2. Små, realistiske mål

Del dine bekymringer og udfordringer op i håndterbare dele. Ved at sætte små, realistiske mål for dig selv hver dag eller uge, kan du langsomt arbejde dig hen imod større mål uden at blive overvældet. Fejring af de små sejre kan også forbedre dit selvværd og motivere dig til at fortsætte din indsats.

3. Søg professionel hjælp

Det er vigtigt at anerkende, når du har brug for hjælp, og at det er okay at bede om den. En psykolog eller terapeut specialiseret i angstlidelser kan tilbyde værdifuld støtte og vejledning. De kan hjælpe dig med at forstå dine angsttriggere og udvikle effektive coping-strategier, der er skræddersyet til dine behov. Husk, at søge hjælp er et tegn på styrke, ikke svaghed. Start med at kontakte din læge.

Kontakt os

Få hjælp og støtte af Lavendlas dygtige terapeuter og psykologer. En terapisamtale varer typisk 45-60 minutter pr. gang. Du kan også starte med at bestille en for-samtale på 20 minutter. Inden et behandlingsforløb starter op, kan en 20 minutters samtale være en god start for at få en fornemmelse af, hvordan det er at møde en professionel terapeut eller psykolog.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe


Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.