Hjem / Terapi / Diagnoser / Autisme

Autisme er en medført udviklingsforstyrrelse, der kan give besvær med social kommunikation, manglende evne til at engagere sig i aktiviteter og gentagende adfærdsmønstre. Bliv klogere på autisme her.

Hvad er autisme?

Autisme er en livslang udviklingsforstyrrelse. Mennesker med autisme opfatter verden omkring dem anderledes, og interagerer med andre på en måde som kan give sociale, kommunikations- og adfærdsmæssige problemer, da deres evne til at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser er nedsat. Nogle mennesker med autisme kan leve relativt uafhængige liv, men andre kan have brug for en livslang støtte og hjælp til at håndtere hverdagen. Autisme er en overordnet betegnelse for en række komplekse neuroudviklingsforstyrrelser, der samlet kaldes autismespektrumforstyrrelser (ASF).

Hvad er autismespektrumforstyrrelser?

Autismespektrum omfatter forskellige diagnoser, der tidligere blev betragtet som separate tilstande, herunder Infantil autisme, Aspergers syndrom, Atypisk autisme og Rett-syndrom (RTT). Hver af disse diagnoser varierer i deres specifikke udtryk, men har flere fællestræk som vanskeligheder med social kommunikation og interaktion, manglende evne til at engagere sig i aktiviteter og interesser, få eller ingen interesser og gentagende adfærdsmønstre.

 • Infantil autisme: Oftest diagnosticeret i de tidlige barneår, kendetegnet ved betydelige udviklingsmæssige forsinkelser i tale og social interaktion sammen med stereotyp adfærd.
 • Aspergers syndrom: Karakteriseret ved vanskeligheder med social interaktion og begrænsede, gentagne mønstre af adfærd eller interesser, men uden signifikant forsinkelse i sproglig eller kognitiv udvikling.
 • Atypisk autisme: Personer, der ikke fuldt ud opfylder kriterierne for autistisk forstyrrelse eller Aspergers syndrom, men som har signifikante autismelignende træk i deres adfærd.
 • Rett syndrom (RTT): Ses primært hos piger, karakteriseret ved normal tidlig vækst efterfulgt af en langsom nedgang i motoriske færdigheder, tab af evnen til at bruge hænderne mv.

Vores mål er at gøre det svære lettere for mennesker, som har brug for hjælp og opbakning.

Henriette Rendbæk Jønsson, leder og grundlægger


Mød vores terapeuter

Tegn på autisme

Tegn på autisme kan variere, men ofte ses vanskeligheder med social kommunikationen og interaktion med andre. For eksempel:

 • Tegn på autisme hos voksne og teenagere kan være vanskeligheder med at forstå sociale koder, følelsesmæssige udtryk og ikke-verbale signaler.
 • Børn med autisme viser måske ikke interesse for alderssvarende lege, kan have begrænset sprog eller gentage bestemte sætninger og lyde.
 • Babyer kan undgå øjenkontakt, være ligeglade med at blive holdt eller ikke smile tilbage, når man smiler til dem.

Symptomer

Det er vigtigt at bemærke, at en autismediagnose er baseret på observation og vurdering af adfærd. Symptomerne og deres sværhedsgrad kan ændre sig over tid, især med tidlig intervention og støtte. Fællestræk hos dem, der er på autismespektret, kan ofte ses allerede fra de tidlige barneår.

 • Social kommunikation og interaktion:
  Vanskeligheder med øjenkontakt, kropssprog og ansigtsudtryk.
  Problemer med at danne og opretholde venskaber.
  Svært ved at forstå andres følelser og perspektiver.
  Begrænset deling af interesser, aktiviteter eller følelser med andre.
 • Begrænsede, repetitive mønstre af adfærd, interesser eller aktiviteter:
  Gentagne bevægelser (som at rokke, flappe med hænderne eller dreje).
  Insisteren på ensartethed, rutiner eller ritualiserede mønstre af verbal eller ikke-verbal adfærd.
  Begrænsede interesser, der er intense og fokuserede.
  Hyper- eller hyporeaktivitet til sensoriske input (for eksempel ikke at tåle bestemte lyde, teksturer eller lys).
 • Udviklingsmæssige forsinkelser eller anomalier:
  Forsinkelse i sprogudviklingen eller fuldstændig mangel på tale.
  Udfordringer med finmotorik og koordination.
  Atypisk brug af objekter eller leg (for eksempel at sortere legetøj efter farve snarere end at lege med dem på forventede måder).
 • Variation i symptomer og funktioner:
  Nogle mennesker med autisme kan have mildt udtalte symptomer og være relativt uafhængige, mens andre kan have mere markante udfordringer og kræve stor støtte i dagligdagen.
  Evner kan også variere betydeligt, med nogle mennesker med autisme udviser bemærkelsesværdige talenter eller færdigheder inden for specifikke områder.

Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Årsager til autisme

Selvom den præcise årsag til autisme stadig er ukendt, peger forskning på en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer. Spejlneuroner, som er ansvarlige for vores evne til at efterligne og forstå andres handlinger, menes også at spille en rolle hos nogle med autisme.

Udredning og behandling

En udredning involverer typisk en række observationer og test udført af et team af specialister. Der er ingen “kur” mod autisme, men der findes en række interventioner, der kan hjælpe med at håndtere udfordringerne:

 • Tidlig intervention for børn med autisme kan inkludere adfærdsterapi for at udvikle sociale færdigheder og evnen til kommunikation.
 • Medicin kan nogle gange anvendes til at håndtere specifikke symptomer, som for eksempel ADHD, der kan forekomme sammen med autisme.
 • Støtte som rådgivning og terapi kan være til stor hjælp for både mennesker med autisme og deres familier.

Hverdagen med autisme

Mennesker med autisme kan opleve en række udfordringer, men også unikke styrker. Mange har ekstraordinære evner inden for musik, kunst, matematik og visuel tænkning. Hjælp og støtte i hverdagen kan f.eks være.

 • Tilpasning i hverdagen kan inkludere brug af piktogrammer for at strukturere dagen, sensorisk legetøj til at håndtere overstimulering eller høreværn for at mindske lydindtryk.
 • Social interaktion og relationer kan forbedres med hjælp fra en psykolog eller terapeut og ved at deltage i sociale grupper eller aktiviteter udarbejdet for mennesker med autisme.

Tal med en psykolog eller terapeut

Hvis du, eller en du kender, har brug en at tale med, står vi til rådighed. Kig på listen nedenfor og book en for-samtale på 20 minutter hos en af vores terapeuter eller psykologer.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Rådgivning, hjælp og støtte

For mennesker med autisme og deres familier er der hjælp og støtte at hente til de mange facetter af livet. Samarbejdet mellem lærere/pædagoger, psykologer/terapeuter, familier og andre støttesystemer er afgørende for at opnå de bedste resultater.

Det kan en psykolog eller terapeut hjælpe med

 • Forbedre kommunikationsfærdigheder: Udvikle verbale og ikke-verbale kommunikationsevner.
 • Styrke sociale kompetencer: Øve social interaktion og forstå sociale cues.
 • Håndtere følelsesmæssige udfordringer: Lære strategier til at regulere følelser og håndtere stress.
 • Fremme selvstændighed: Støtte i udviklingen af daglige livsfærdigheder og selvbetjening.
 • Adfærdsintervention: Identificere og modificere udfordrende adfærd.
 • Sensorisk bearbejdning: Hjælp til at forstå og regulere sensoriske udfordringer.
 • Selvforståelse og selvværd: Opbygge en positiv selvopfattelse og forståelse af egen autisme.

Et terapiforløb kan indeholde:

 • Individuel terapi: En-til-en sessioner, der fokuserer på personlige mål.
 • Gruppeterapi: Social træning og færdighedsopbygning i en gruppekontekst.
 • Familierådgivning: Vejledning til familier om den bedste støtte
 • Forældretræning: Læring af strategier til at støtte barnets udvikling hjemme.
 • Skolebaseret intervention: Samarbejde med skoler for at støtte faglige og sociale færdigheder.
 • Adfærdsterapi: Ofte baseret på anvendt adfærdsanalyse for at udvikle specifikke færdigheder.
 • Specialiserede terapier: Såsom tale- og sprogterapi eller ergoterapi afhængigt af behov.

Støtte og hjælp

For selvhjælpsgrupper, viden og info i bøger og pjecer, kurser, onlinenetværk og fora. Læs mere på Autismeforeningens hjemmeside her eller Autisme- og Aspergerforeningens hjemmeside her

Sådan gør vi det svære lettere

Oplever du eller jeres barn eller familie udfordringer med autisme, er der hjælp at hente. I Lavendla kan du komme i kontakt med kvalificerede psykologer og terapeuter, der har erfaring med samtaleterapi, familieterapi eller hvad I har brug for i jeres konkrete situation.


14 ofte stillede spørgsmål og svar om autisme

Er man født med autisme?

Ja, autisme betragtes som en neuroudviklingsforstyrrelse, hvilket betyder, at den er til stede fra fødslen. Forskning tyder på, at autisme skyldes en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker hjernens udvikling. Selvom tegn på autisme ofte kan blive mere tydelige, når barnet vokser, især i alderen 2-3 år, er det grundlæggende noget barnet er født med.

Hvad er tegn på autisme hos voksne?

Tegnene hos voksne kan variere, men inkluderer ofte vanskeligheder med social interaktion, som kan omfatte udfordringer med at forstå andres følelser, vanskeligheder med at opretholde samtaler eller forståelse for sociale koder eller normer. Andre tegn kan være begrænsede interesser eller gentagne adfærdsmønstre, samt en præference for rutiner og strukturer. Voksne med let autisme kan have udviklet strategier for at skjule deres vanskeligheder, hvilket nogle gange kan gøre det sværere at få en diagnose.

Hvordan foregår en udredning for autisme?

En udredning indebærer en række vurderinger og observationer foretaget af et tværfagligt team, som kan inkludere specialiserede psykologer, psykiatere og talepædagoger. Processen omfatter ofte interviews med forældrene om barnets udviklingshistorie, observation af barnet i forskellige situationer og specifikke tests, der måler kommunikationsfærdigheder, social interaktion og adfærdsmønstre. For voksne kan processen også omfatte selvrapportering og samtaler om livshistorie og nuværende udfordringer.

Kan medicin kurere autisme?

Der findes ingen medicin, der kan “kurere” autisme, da det er en kronisk tilstand. Noget medicin kan dog anvendes til at hjælpe med at håndtere specifikke symptomer eller samtidige forhold, som ADHD, angst eller depression, der ofte forekommer sammen med autisme. Det er vigtigt at arbejde tæt sammen med en læge eller psykiater for at finde den rette behandlingsplan.

Hvordan kan en psykolog eller terapeut hjælpe med autisme?

En psykolog eller terapeut kan tilbyde værdifuld støtte ved at udvikle individualiserede strategier for at håndtere de specifikke udfordringer, som gør sig gældende. Det kan væreterapier rettet mod at forbedre kommunikationsfærdigheder, social interaktion og at lære coping-strategier for at håndtere angst eller sensoriske udfordringer. For familier kan terapi også tilbyde støtte og vejledning i, hvordan man bedst støtter deres pårørende med autisme.

Hvad er autisme triaden?

Autisme triaden refererer til de tre hovedområder af udfordringer, der typisk ses hos mennesker med autisme: sociale interaktioner, kommunikation og forestillingsevne, og begrænsede, repetitive mønstre af adfærd eller interesser. Denne model bruges til at beskrive de fællestræk ved autismespektrumforstyrrelser, selvom det nu anerkendes, at symptomerne og deres sværhedsgrad kan variere betydeligt.

Hvordan kan jeg støtte et barn med autisme?

At give god støtte indebærer først og fremmest at skabe et kærligt, accepterende og forstående miljø i hjemmet og omgivelserne. Det kan også være hjælpsomt at lære så meget som muligt om autisme, arbejde tæt sammen med skole og læge, psykolog eller terapeut for at udarbejde en effektiv støtteplan, der passer til barnets behov.

Er autisme og mental retardering det samme?

Nej, det er ikke det samme. Autisme er en spektrumforstyrrelse, der primært påvirker social kommunikation og adfærd. Mens nogle personer med autisme også kan have intellektuelle udfordringer, har mange normal eller over gennemsnittet intelligens. Mental retardering refererer specifikt til begrænsninger i intellektuel funktion og adaptiv adfærd. Det er vigtigt at skelne mellem disse for at sikre en korrekt støtte, hjælp og interventioner.

Hvad er tegn på autisme hos en baby?

Tegn på autisme hos babyer kan være mangel på øjenkontakt, begrænset brug af gestus eller mimik til at kommunikere, forsinkelser i sprogudviklingen, og ikke reagerer på deres navn. Babyer med autisme kan også vise usædvanlig lidt interesse for social interaktion og kan ikke lide at blive krammet eller holdt på samme måde som andre babyer. Tidlig opmærksomhed på disse tegn er vigtig for at sikre tidlig intervention.

Kan voksne blive diagnosticeret med autisme?

Ja, voksne kan også blive diagnosticeret. Mange voksne med autisme kan have levet uden en diagnose, især hvis de har mildere symptomer eller har lært at maskere deres vanskeligheder. En diagnose som voksen kan bringe lettelse ved at tilbyde forklaringer på tidligere udfordringer og adgang til støtte og ressourcer.

Hvad er savant autisme?

Det er, når et menneske med autisme har enestående evner inden for et specifikt område, det kan være musik, kunst, matematik eller en særlig hukommelse. Det viser det brede spektrum af autisme og den unikke måde, det kan manifestere sig på, på individuelt niveau. Mennesker med savant autisme kan have udfordringer på andre områder, men deres særlige evner tilbyder unikke muligheder for udtryk og anerkendelse.

Hvad indebærer rådgivning for autisme?

Rådgivning kan give specialiseret støtte til mennesker med autisme og deres familier. Det kan være teknikker til at håndtere den sociale kommunikation, følelsesmæssig regulering eller tilpasning til ændringer. Rådgivning kan også hjælpe familier med at udvikle effektive strategier for at støtte deres pårørende og navigere i de udfordringer, som autisme kan medføre i dagligdagen.

Hvad koster terapi hos en terapeut eller psykolog?

Hos Lavendla er det terapeuterne og psykologerne, der selv sætter prisen. En terapigang ved individuel terapi hos Lavendlas terapeuter/psykologer varer normalt 45 minutter og koster mellem 800-1300 kr. Typisk vil parterapi eller familieterapi varer lidt længere tid, fordi I er flere mennesker involveret. Hvor lang tid et forløb skal vare, det afgør du sammen med terapeuten/psykologen. Det første møde handler om at lære hinanden at kende og definere hvilke udfordringer der er.

Hvordan kan en sensorisk profil hjælpe ved autisme?

En sensorisk profil er en vurdering, der bruges til at identificere, hvordan et menneske med autisme oplever og reagerer på sensoriske stimuli. Denne forståelse, som testen giver, kan hjælpe med at tilpasse miljøer og aktiviteter for at minimere sensorisk overbelastning og forbedre trivsel. Ved at tilpasse undervisning, hjemmet eller arbejdspladser efter behov bliver det muligt at deltage mere fuldt ud i forskellige aspekter af livet. Sensoriske udfordringer kan f.eks. være:

Overfølsomhed over for lyde: Pludselige eller høje lyde kan virke overvældende eller smertefulde.
Visuel overstimulering: Intense eller flimrende lys, samt overfyldte rum, kan skabe ubehag.
Taktil sensitivitet: Aversion mod at blive rørt, vanskeligheder med visse teksturer af tøj eller fødevarer.
Problemer med lugtesansen: Overfølsomhed eller aversion mod bestemte lugte, der kan virke ubetydelige for andre.
Smagssensitivitet: Begrænset kost pga. stærke præferencer eller aversioner mod bestemte fødevarer og teksturer.
Vestibulære udfordringer: Problemer med balance eller motorisk koordination, ubehag ved bevægelser som gyngning eller kørsel.
Proprioceptive udfordringer: Vanskeligheder med kropsbevidsthed, som kan påvirke motoriske færdigheder og personlig rumforståelse.

Kontakt os

Få hjælp og støtte af Lavendlas dygtige terapeuter og psykologer. En terapisession varer typisk 45 – 55 minutter pr. gang. Du kan også starte med at bestille en samtale på 20 minutter. Inden et behandlingsforløb starter op, kan en 20 minutters samtale være en god start for at få en fornemmelse af, hvordan det er at møde en professionel terapeut eller psykolog, og om kemien mellem jer er god.

Vi gør det svære lettere

At søge hjælp hos os kan være et vigtigt skridt i retning af lindring og en forbedret livskvalitet. Ved at søge professionel hjælp får du både støtte og behandling, der lindrer og virker.

Hvis du, eller en du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Journalist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.