Hjem / Terapi / Diagnoser / ADHD

Har du - eller en i din familie - svært ved at koncentrere sig og er hyperaktiv? Få hjælp til at forstå, hvad ADHD er, og hvordan det kan behandles. Læs mere her. Der er hjælp og støtte at hente.

Hvad er ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), er en neuropsykiatrisk lidelse, der karakteriseres ved tre primære symptomer: opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet. Mennesker med ADHD kan have svært ved at koncentrere sig, bliver let distraherede og har problemer med at fuldføre opgaver. De kan også udvise hyperaktiv adfærd, som konstant rastløshed og en trang til at bevæge sig. Impulsivitet manifesterer sig ofte i hurtige, uovervejede handlinger og beslutninger. Både børn, unge og voksne kan have ADHD. Behandling og støtte kan markant forbedre livskvaliteten

Symptomer på ADHD

Symptomerne kan være forskellige fra person til person og afhænger ofte af alder og køn. Generelt kan symptomerne inddeles i tre hovedkategorier: opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet.

Vores mål er at gøre det svære lettere for mennesker, som har brug for hjælp og opbakning.

Henriette Rendbæk Jønsson, leder og grundlægger

Mød vores terapeuter

Opmærksomhedsforstyrrelser

Mennesker med ADHD kan have svært ved at fokusere på opgaver, bliver ofte let distraheret og kan have udfordringer med at organisere og fuldføre opgaver. De kan også have problemer med at følge instruktioner og kan virke som om de ikke lytter, når de bliver talt til.

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet er især fremtrædende hos børn, men kan også ses hos voksne. Det viser sig som en konstant følelse af rastløshed, vanskeligheder med at sidde stille og ofte en tendens til at bevæge sig konstant. Hos voksne kan dette symptom præsentere sig mere som en indre uro.

Impulsivitet

Impulsivitet manifesterer sig i hastige beslutninger uden at tænke på konsekvenserne, afbrydelse af andre under samtaler og en generel tendens til at handle uden at tænke først. Det kan resultere i problemer i sociale, arbejdsmæssige eller skolemæssige sammenhænge.

Søg hjælp for en vurdering

Det er vigtigt at være opmærksom på, at mens disse symptomer er kendetegnende for ADHD, kan de også forekomme i andre sammenhænge. Derfor er det afgørende at søge professionel vurdering, hvis man oplever disse symptomer, især hvis de påvirker dagligdagen og livskvaliteten. Start med at kontakte din læge.


Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Tal og statistik – du er ikke alene

Man anslår, at 2-3 % af skolebørn i Danmark har ADHD, og 4,5 % af børn og unge mellem 10 og 24 år har diagnosen. Ifølge opgørelser blev 4.715 børn og unge mellem 0-18 år henvist til udredning i 2022. Der er langt flere drenge end piger, som har diagnosen. 1-3 % af voksne danskere har ADHD.

Årsagen til ADHD

Der kan være mange årsager til ADHD. Forskning peger på både genetiske, neurobiologiske og miljømæssige faktorer. Genetik spiller en stor rolle, med anslåede 75% arvelighed. Andre årsager kan være hjernens struktur og funktion, især i områder der styrer opmærksomhed, impulskontrol og planlægning. Traumer i barndommen menes også at kunne være en medspiller i udvikling af lidelsen.

Tal med en psykolog eller terapeut

Hvis du, eller en du kender, har brug en at tale med, står vi til rådighed. Kig på listen ovenfor og book en for-samtale på 20 minutter hos en af vores terapeuter eller psykologer.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


ADHD og ADD

ADHD og ADD (Attention Deficit Disorder) minder om hinanden, men ADD er en ældre betegnelse, der ofte bruges til at beskrive en type ADHD uden tydelig hyperaktivitet (H). ADD er karakteriseret ved opmærksomhedsforstyrrelser uden den hyperaktivitet, der gør sig gældende ved ADHD. Forståelsen af forskelle og opmærksomhed på det, er afgørende for korrekt diagnose og behandling.

Behandling

Behandling af ADHD har typisk en multifacetteret tilgang, der kan indeholde medicinsk behandling, adfærdsterapi og støtte fra omgivelserne. Diagnosen stilles oftest af en psykiater, der er specialiseret i at identificere og behandle psykiske lidelser.

  • Diagnose af en psykiater: Diagnoseprocessen omfatter en grundig undersøgelse af din historie, adfærdsmønstre og psykologiske test. Psykiateren vil også vurdere, hvordan symptomerne påvirker dit daglige liv.
  • Medicinsk behandling: Mange får medicinsk behandling. Medicinen hjælper på evne til koncentration, mindsker impulsivitet og hyperaktivitet. Det er vigtigt at have regelmæssig opfølgning med psykiateren for at overvåge effekten af medicinen og justere doseringen om nødvendigt.
  • Støtte i institutioner og uddannelse: Når en diagnose er stillet, er der hjælp at hente i form af støtte og hjælp i institutioner, skole, gymnasier og på uddannelsessteder mv. Det kan være tilpasninger i undervisningen, ekstra tid til opgaver og eksamener og specifikke læringsteknikker, der tager højde for ADHD. Skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner har ofte ressourcer og personale dedikeret til at støtte elever med ADHD.
  • Terapi og psykologisk støtte: For dem, der stadig oplever udfordringer trods medicin og støtte i uddannelsesmiljøet, kan terapi være en værdifuld hjælp. En terapeut eller psykolog kan bidrage med hjælp til at udvikle strategier for at håndtere dagligdagens udfordringer, forbedre sociale færdigheder og øge selvtilliden. Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er især effektivt med hjælp til at ændre negative tanke- og adfærdsmønstre.
  • Hjemme- og arbejdsliv: Udover professionel hjælp, er støtte fra familie, venner og arbejdsgiver også afgørende. Forståelse og tilpasning i hjemmet og på arbejdspladsen kan hjælpe personer med ADHD til at trives i deres daglige liv.

Børn

ADHD hos børn præsenterer sig ofte som vanskeligheder med at opretholde opmærksomhed, hyperaktiv adfærd og impulsivitet. Symptomerne kan føre til udfordringer i skolen, f.eks. problemer med at følge undervisningen, lave lektier og interagere passende med klassekammerater. Børn med ADHD kan også opleve lavt selvværd, frustration og social isolering. Tidlig opdagelse og intervention er afgørende, da det kan bidrage til at udvikle effektive coping-strategier og forhindre langsigtede udfordringer. Forældre og lærere spiller en central rolle i at støtte børn med ADHD, hvilket omfatter tilrettelæggelse af en struktureret rutine, konsekvente grænser og klar kommunikation.

Unge

I ungdomsårene kan ADHD manifestere sig gennem fortsatte opmærksomhedsforstyrrelser og impulsivitet, men hyperaktiviteten kan være mindre åbenlys. Unge kan stå over for uddannelsesmæssige udfordringer, sociale vanskeligheder og øget risiko for risikofyldt adfærd. Denne periode kan også medføre yderligere stress, da de unge kæmper med selvstændighed, identitetsdannelse og øgede forventninger fra omverdenen. Tilpasset støtte, herunder terapi, coaching og eventuelt medicin, kan for nogen være nødvendigt for at hjælpe dem med at navigere i udfordringer og udvikle effektive livsfærdigheder.

Voksne

Voksne med ADHD kan opleve problemer med tidsstyring, organisering, prioritering af opgaver og opretholdelse af relationer. De kan også kæmpe med udfordringer mht. arbejdsliv og være mere tilbøjelige til at skifte jobs. Og så kan de også have en øget risiko for andre psykiske helbredsproblemer f.eks. angst og depression. Diagnose og behandling hos voksne kan være mere kompleks, da symptomerne ofte er mere nuancerede og overlapper med andre forhold. En kombination af medicin, adfærdsterapi og livsstilsændringer kan hjælpe voksne med at håndtere deres symptomer og få en forbedret livskvalitet.

Sådan gør vi det svære lettere

Oplever du eller jeres familie udfordringer med ADHD og måske følgevirkninger som tristhed, angst eller depression, konflikter i familien eller i institution, skole eller på arbejde, er der hjælp at hente. I Lavendla kan du komme i kontakt med kvalificerede psykologer og terapeuter, der har erfaring med samtaleterapi, familierådgivning eller hvad I måtte have brug for i jeres konkrete situation.


22 ofte stillede spørgsmål og svar om ADHD

Hvad er de grundlæggende symptomer på ADHD?

Generelt kan symptomerne inddeles i tre hovedkategorier: opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet. Opmærksomhedsforstyrrelser kan indebære vanskeligheder med at koncentrere sig, let distraherbarhed og udfordringer med at fuldføre opgaver. Hyperaktivitet viser sig ofte som rastløshed og en konstant trang til bevægelse. Impulsivitet kan omfatte abrupte beslutninger og handlinger uden tanke for konsekvenser. Symptomerne kan være forskellige fra person til person i grad og intensitet, og kan afhænge af alder og køn.

Kan man håndtere ADHD uden medicin?

Ja, det vælger nogen, og der er flere tilgange til at håndtere ADHD uden medicin, det kan være adfærdsterapi, kognitiv adfærdsterapi, kostændringer og øget fysisk aktivitet, som skulle være gode metoder. Metoderne kan især være effektive i kombination med støtte fra familie og institutioner, skole eller arbejdsplads.
Tal altid med en læge eller psykiater om dine valg.

Hvordan påvirker ADHD piger og kvinder specifikt?

ADHD hos piger og kvinder kan ofte blive overset eller fejldiagnosticeret, da symptomerne kan være mindre åbenlyse eller forskellige fra mænds. Kvinder med ADHD kan opleve større indre uro, opmærksomhedsforstyrrelser og kan ofte kæmpe med lavt selvværd og angst.

Hvad er almindelige bivirkninger ved ADHD medicin?

Almindelige bivirkninger ved medicinen kan være søvnbesvær, nedsat appetit, hovedpine og humørsvingninger. Det er vigtigt at diskutere eventuelle bivirkninger med en læge for at finde den rette balance i behandlingen.

Kan kostændringer påvirke ADHD symptomer?

Det mener nogen, at de kan. Visse kostændringer, som at øge indtaget af omega-3 fedtsyrer og reducere forarbejdede fødevarer og sukker, kan potentielt for nogen mennesker have en positiv effekt på ADHD symptomer. Tal altid med din læge eller ernæringsekspert om det.

Hvordan er forholdet mellem skizotypi og ADHD?

Skizotypi, en lidelse præget af excentrisk adfærd og atypisk tænkning, kan nogle gange forekomme sammen med ADHD. Kombinationen af skizotypi og ADHD kan forstærke visse adfærdsmønstre, såsom upålidelig opmærksomhed og usædvanlige tankeprocesser. Personer med begge lidelser kan opleve en forhøjet grad af sociale og kognitive udfordringer. En integreret tilgang til behandling er afgørende hjælp til håndtering af de komplekse og overlappende symptomer. Det kræver en omhyggelig og specialiseret undersøgelse og vurdering af en psykiater eller psykolog at sikre en korrekt diagnose og effektiv behandlingsplan.

hvad er ligheder og forskelle mellem autisme og ADHD?

Autisme og ADHD deler visse ligheder, såsom vanskeligheder med social interaktion og opmærksomhedsproblemer, men der er også markante forskelle. Autisme er primært karakteriseret ved udfordringer med social kommunikation og interaktion samt begrænsede, repetitive adfærdsmønstre. ADHD, derimod, er mest kendt for symptomer som opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet. Mens en person kan have både ADHD og autisme, kræver hver tilstand sin egen specifikke tilgang til behandling og støtte. En nøjagtig diagnose er afgørende for at sikre passende intervention og forståelse af individets unikke behov.

Hvordan kan man blive udredt for ADHD?

At blive udredt for involverer en proces med en psykiater eller specialiseret psykolog, som omfatter din historie, adfærdsvurdering og psykologiske test, der fortæller om graden af opmærksomhed, hyperaktivitet, impulsivitet, humør og generelt velbefindende. En grundig udredning sikrer en korrekt diagnose og en effektiv behandlingsplan.

Hvordan kan forældre støtte et barn med ADHD?

Forældre kan støtte et barn med ADHD ved at skabe en struktureret hverdag, fastholde konsekvente regler og grænser, og sikre positiv forstærkning. Derudover kan forældretræningsprogrammer og rådgivning være til stor hjælp.

 Hvordan påvirker ADHD voksne, og hvordan kan de få hjælp?

Voksne med ADHD kan opleve udfordringer i forhold til arbejde, tidsstyring og social interaktion. Professionel hjælp med medicin, terapi og livsstilsændringer kan være effektive. Desuden kan støtte på arbejdspladsen og forståelse fra nære relationer bidrage positivt til at håndtere ADHD i voksenlivet.

Hvilke tidlige tegn på ADHD kan man se hos babyer og småbørn?

Tidlige tegn på ADHD hos babyer og småbørn kan være en oplevelse af, at de udviser en ekstrem rastløshed, søvnproblemer og f.eks. forsinkelse i deres sprogudvikling. Det er vigtigt at være opmærksom på disse tidlige indikatorer, da tidlig intervention kan være afgørende for barnets udvikling.

Kan ADHD medicin forårsage vægttab?

Ja, vægttab er en kendt bivirkning af visse typer ADHD medicin, primært på grund af nedsat appetit. Det er vigtigt at overvåge vægten, især hos børn og unge, og diskutere eventuelle bekymringer med en sundhedsprofessionel, læge eller psykiater.

Hvorfor lyver nogle børn med ADHD?

Børn med ADHD kan nogle gange finde på at lyve som en måde at undgå konsekvenser eller som en impulsiv reaktion på stressende situationer. Det er vigtigt at forstå baggrunden for denne adfærd og reagere med tålmodighed og vejledning snarere end straf eller konflikt. At børn med ADHD nogle gange kan have den tendens at lyve skyldes oftest ikke en intention om at snyde og bedrage, men kan være en coping-mekanisme for at håndtere frustration eller angst.

Hvad er forskellen på ADHD og ADD?

ADD (Attention Deficit Disorder) er en ældre betegnelse for en type ADHD, der primært karakteriseres ved opmærksomhedsforstyrrelser uden den hyperaktivitet, der er associeret med ADHD. Forståelse af denne forskel er vigtig for at sikre korrekt diagnose og behandling.

Hvordan kan koffein påvirke mennesker med ADHD?

Nogle mennesker med ADHD oplever, at koffein kan forbedre deres koncentration og fokus. Dog kan det også forværre symptomer som angst og søvnforstyrrelser. Det anbefales at konsultere en læge eller psykiater, både hvis koffein forværre ens symptomer, eller hvis man ønsker at bruge koffein som en del af behandlingen.

Hvordan tester man sig selv for ADHD?

Selvtest kan give en indikation af, om man måske har symptomer på ADHD, men de kan ikke erstatte en professionel vurdering. Disse tests består typisk af en række spørgsmål relateret til opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsiv adfærd og kan findes ved en søgning på nettet. Hvis resultaterne indikerer mulige symptomer, er det vigtigt at søge professionel vejledning for en nøjagtig diagnose.

Hvordan ved jeg, om jeg har ADHD som voksen?

Voksne med ADHD kan opleve udfordringer med tidsstyring, organisering, fastholdelse af fokus og impulsiv adfærd. Ofte har de haft disse vanskeligheder siden barndommen. Hvis udfordringer påvirker dagligdagen betydeligt, kan det være en indikation. En professionel undersøgelse og vurdering er nødvendig for en korrekt diagnose.

Hvordan påvirker alkohol ADHD?

Har du ADHD og er i medicinsk behandling frarådes det at drikke alkohol. Kombinationen af medicin og alkohol kan forstærke hinanden på uheldig vis.
Mennesker med ADHD kan desuden have en øget risiko for at udvikle alkoholmisbrug, ofte som et forsøg på selvmedicinering for at håndtere deres symptomer. Det er vigtigt at være opmærksom på denne risiko og søge professionel hjælp, hvis alkoholforbrug bliver et problem.

Hvad indebærer ADHD screening?

Screening indebærer en vurdering, der typisk omfatter en række spørgeskemaer og adfærdsvurderinger designet til at identificere karakteristiske træk ved ADHD. Denne første screening kan følges op med en mere detaljeret evaluering af en sundhedsprofessionel for at fastslå en diagnose.

Hvordan kan ADHD påvirke parforhold?

Det kan have en betydelig indvirkning på parforholdet, især udfordringer med kommunikation, impulsiv adfærd og problemer med opgavefordeling. Par, hvor en eller begge partnere har ADHD, kan have gavn af parterapi, hvor de kan lære strategier til bedre at forstå og støtte hinanden. I Lavendla kan du komme i kontakt med en kvalificeret psykolog og terapeut, der har erfaring med samtaleterapi, familieterapi eller hvad I måtte have brug for i jeres konkrete situation.

Er ADHD arveligt?

Ja, det kan det være. ADHD er kendt for at have en stærk genetisk komponent, hvilket betyder, at lidelsen ofte ses hos flere i familier. Forskning tyder også på, at hvis en person har ADHD, er der en øget sandsynlighed for, at andre familiemedlemmer også har det.

Det anslås, at arveligheden af ADHD kan være så høj som 75%. Det understreger den genetiske faktor.

Selvom genetik spiller en afgørende rolle, findes der ingen specifik genetisk test, der kan påvise det. Diagnosen baseres i stedet på en omfattende undersøgelse af symptomer, adfærd og medicinsk, helbredsmæssig historie. Udredningen foretages typisk af en psykiater eller specialiseret psykolog.

Hvad koster terapi hos en terapeut eller psykolog?

Hos Lavendla er det terapeuterne og psykologerne, der selv sætter prisen. En terapigang ved individuel terapi hos Lavendlas terapeuter/psykologer varer normalt 45 minutter og koster mellem 800-1300 kr. Typisk vil parterapi eller familieterapi varer lidt længere tid, fordi I er flere mennesker involveret. Hvor lang tid et forløb skal vare, det afgør du sammen med terapeuten/psykologen. Det første møde handler om at lære hinanden at kende og definere hvilke udfordringer der er.

Kontakt os

Få hjælp og støtte af Lavendlas dygtige terapeuter og psykologer. En terapisession varer typisk 45 – 55 minutter pr. gang. Du kan også starte med at bestille en samtale på 20 minutter. Inden et behandlingsforløb starter op, kan en 20 minutters samtale være en god start for at få en fornemmelse af, hvordan det er at møde en professionel terapeut eller psykolog, og om kemien mellem jer er god.

Vi gør det svære lettere

At søge hjælp hos os kan være et vigtigt skridt i retning af lindring og en forbedret livskvalitet. Ved at søge professionel hjælp får du både støtte og behandling, der lindrer og virker.

Hvis du, eller en du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Journalist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.