Hjem / Terapi / Personlig udvikling / Selvledelse

Selvledelse betyder, at du aktivt leder, styrer og motiverer dig selv frem mod dine mål. Læs mere her og få hjælp hos Lavendlas terapeuter og coaches til mere bevidst og aktiv selvledelse.

Hvad er selvledelse?

Selvledelse vil sige, at man leder sig selv. At man evner at styre sine egne handlinger, følelser og tanker på en måde, der fører til personlig og professionel udvikling og vækst. Selvledelse er en proces, hvor du aktivt styrer og motiverer dig selv mod dine mål. Det kræver god selvbevidsthed, selvregulering og evnen til at sætte og opnå mål. Gennem træning kan du sagtens udvikle din evne til selvledelse, både på arbejdspladsen, personligt og i dit privatliv.

Har du overvejet et personligt forløb?

Selvom selvledelse er en færdighed, du selv kan udvikle, kan du også vælge at blive inspireret og arbejde med dig selv i et forløb hos en professionel coach eller psykolog. I et forløb får du støtte og vejledning til lige præcis dine behov og ønsker.

Hvad får jeg i et forløb?

 • Individuelt tilpasset forløb: Forløbet bliver skræddersyet til dine individuelle behov og mål, hvilket sikrer, at du får mest muligt ud af oplevelsen.
 • Støtte og fortrolighed: Forløbet foregår i et trygt og fortroligt rum, hvor du kan udforske og arbejde med dine personlige og professionelle spørgsmål – ingen fordomme, alt er tilladt.
 • Værktøjer: Du vil få værktøjer og teknikker, som kan anvendes på mange områder i dit liv, både nu og i fremtiden.

Få hjælp i Lavendla hos en af vores coaches eller psykologer, der guider dig til bedre selvledelse, udvikling og vækst.

Vores mål er at gøre det svære lettere for mennesker, som har brug for hjælp og opbakning.

Henriette Rendbæk Jønsson, Leder og grundlægger


Mød vores terapeuter


Personlig selvledelse

Et personligt forløb hos en coach eller psykolog kan bidrage til dybere selvindsigt og personlig udvikling, samt hjælper dig med at klarlægge og nå dine personlige og professionelle mål. Du får skræddersyede strategier til at forbedre både personlig trivsel og arbejdspræstationer.

 1. Bedre selvindsigt: Hjælper dig med at opnå en dybere forståelse af dig selv, dine værdier, overbevisninger og adfærdsmønstre.
 2. Håndtering af følelser: Lær at forstå og håndtere dine følelser mere effektivt, hvilket kan føre til bedre personlige relationer og en højere grad af indre ro.
 3. Overvindelse af personlige udfordringer: Få hjælp til at tackle specifikke personlige problemer som angst, stress, selvværd eller livskriser.
 4. Personlig udvikling: Et forløb kan understøtte din personlige vækst og hjælpe dig med at sætte og nå personlige mål.
 5. Styrket livskvalitet: Ved at arbejde med personlige spørgsmål kan du opnå en højere livskvalitet og en stærkere følelse af velbefindende.


Professionel selvledelse

Et professionelt forløb hos en coach eller psykolog kan styrke dine ledelses- og kommunikationsevner og forbedre din evne til at håndtere arbejdsrelaterede udfordringer og stress. Det kan også bidrage til karriereudvikling og bedre samarbejde og produktivitet på arbejdspladsen.

 • Karriereudvikling: Hjælper dig med at klarlægge professionelle mål, udvikle lederevner og forbedre arbejdsperformance og præstationer.
 • Bedre kommunikation: Lær effektive strategier for kommunikation og bliv bedre til at kommunikere. Det kan styrke dine relationer på arbejdspladsen.
 • Stresshåndtering: Få strategier til at håndtere arbejdsrelateret stress, hvilket kan forbedre din samlede produktivitet og arbejdsglæde.
 • Konfliktløsning: Udvikl færdigheder til at navigere i og løse konflikter på arbejdspladsen på en konstruktiv måde.
 • Ledelsesudvikling: For dem i ledelsesroller, kan coaching være et værdifuldt middel til at udvikle effektive ledelsesstilarter og -strategier

Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Hvad er forskellen mellem selvledelse og traditionel ledelse

Traditionel ledelse fokuserer på styring og vejledning af andre, mens selvledelse handler om at styre og motivere sig selv. Selvledelse kræver en høj grad af selvbevidsthed og selvregulering, hvor traditionel ledelse kræver evnen til at påvirke og lede andre.

Strategier for selvledelse?

For at mestre selvledelse, er der flere strategier, du kan anvende:

 • Sæt klare mål: Definer hvad du ønsker at opnå, både på kort og lang sigt.
 • Selvbevidsthed: Vær opmærksom på dine styrker, svagheder og triggere/udløsere.
 • Selvregulering: Lær at kontrollere dine impulser og følelser.
 • Motivation: Find det der driver dig og brug det til at holde dig fokuseret.

Selvledelse i praksis

Selvledelse i praksis er at sætte klare mål, udvikle handlingsplaner, prioritere opgaver og reflektere over succesoplevelser, frem- og tilbageskridt. Det betyder også at udvikle en forståelse for egen motivation og at anvende det til at drive ens daglige handlinger og beslutninger.

 • Værdibaseret ledelse: At lede dig selv i overensstemmelse med dine kerneværdier.
 • Strategisk selvledelse: Anvende selvledelse i din karriere og personlige liv strategisk.
 • Selvledelse og fællesskaber: Forstå, hvordan din selvledelse påvirker dem omkring dig.

Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Foucault – et kendt navn indenfor selvledelse

Selvledelsesteorier har rødder i flere psykologiske discipliner som f.eks. kognitiv psykologi og adfærdspsykologi, samt den franske filosof Michel Foucaults teorier om selvledelse og “selvteknologier”. Foucault peger på, at menneskets indre udvikling er præget af det samfund, det lever i. Frihed er ifølge ham forudsætningen for selvledelse – og friheden til at lede sig selv, bliver i første omgang givet af andre. Begrebet selvteknologier dækker over bestemte styringsmekanismer, der involverer, at man ”af sig selv styrer sig selv”. På en arbejdsplads kan lederen f.eks. indprente visse værdier og praksisser i medarbejderen, som gør, at de kan lede sig selv, fordi de har gjort de pålagte opgaver til deres egen sag. Centralt er en tilgang med åbne spørgsmål, lytning og at lade andre tale.


20 ofte stillede spørgsmål og svar om selvledelse

Hvad er selvledelse?

Det er processen med aktivt at styre og motivere dig selv mod dine personlige og professionelle mål. Det indebærer selvbevidsthed, selvregulering og evnen til at sætte og opnå realistiske mål. Selvledelse kræver en forståelse for egne styrker, svagheder og den måde, hvorpå man bedst håndterer udfordringer og muligheder.

Hvordan kan selvledelse anvendes i praksis?

I praksis involverer det flere nøgleelementer: at sætte klare mål, udvikle handlingsplaner, prioritere opgaver og reflektere over egne fremskridt. Det betyder også at udvikle en forståelse for egne motivationsfaktorer og at anvende dem til at drive ens daglige handlinger og beslutninger.

Hvordan påvirker selvledelse og motivation hinanden?

Motivation er en central del af selvledelse. At forstå, hvad der motiverer dig, er afgørende for at kunne sætte meningsfulde mål og forblive engageret i at nå dem. Selvledelse hjælper med at kanalisere din motivation effektivt, hvilket fører til bedre selvstyring og opnåelse af personlige og professionelle mål.

Hvad betyder strategisk selvledelse?

Strategisk selvledelse handler om at anvende selvledelsesprincipper på en målrettet og overvejet måde. Det indebærer at integrere selvledelse i din daglige rutine og beslutningsprocesser, så du effektivt kan navigere i både dit personlige og professionelle liv. Strategisk selvledelse fokuserer på langsigtet planlægning og kontinuerlig selvforbedring.

Kan et kursus i selvledelse være nyttigt?

Ja, et kursus tilbyder strukturerede læringsmuligheder, praktiske værktøjer og teknikker, der kan hjælpe dig med at forbedre din evne til selvledelse. Kurserne dækker ofte emner som målsætning, tidsstyring, stresshåndtering og motivationsteknikker. Vil du arbejde mere personligt og grundigt er et forløb hos en coach eller psykolog en god ide.

Hvordan kan selvledelse hjælpe i f.eks. sygepleje?

I sygeplejen er det afgørende for at håndtere de ofte høje stressniveauer og krav. Det hjælper sygeplejersker med at forvalte deres tid og ressourcer effektivt, samtidig med at de opretholder en høj standard for patientpleje. I sygeplejen bidrager det til bedre beslutningstagning og øget arbejdsglæde.

Hvad er fordele og ulemper ved selvledelse?

Fordele ved selvledelse inkluderer øget produktivitet, forbedret tidsstyring, større arbejdsglæde og personlig vækst. Ulemperne kan være potentiel overvældelse på grund af for meget selvstyring og isolering, da selvledelse ofte er en individuel proces. Det er vigtigt at finde en balance og at være åben for feedback og støtte fra andre.

Hvordan kan selvledelse forbedre ens arbejdsliv?

Selvledelse i arbejdslivet fører til forbedret tidsstyring, øget effektivitet og bedre evne til at håndtere arbejdsrelateret stress. Ved at sætte klare professionelle mål og udvikle en plan for at nå dem, kan du opnå større arbejdsmæssig tilfredsstillelse og succesoplevelser.

Hvad indebærer ledelse af selvledelse?

Ledelse af selvledelse betyder at udvikle og understøtte selvledelsesfærdigheder hos andre, typisk i en organisationskontekst. Det omfatter at opmuntre til selvstændig målsætning, beslutningstagning og personlig ansvarlighed, samtidig med at man tilbyder vejledning og støtte. Nøgleord kunne være åbenhed, åbne spørgsmål, give ordet til den anden og lytte aktivt.

Kan selvledelse hjælpe med stresshåndtering?

Ja, det kan spille en nøglerolle i stresshåndtering. Ved at forstå dine stressorer og udvikle strategier til at håndtere dem, kan du bedre styre din reaktion på stressende situationer, hvilket fører til et sundere og mere balanceret liv, hvor du selv har styringen.

Hvad er forskellen mellem selvledelse og traditionel ledelse?

Traditionel ledelse fokuserer på styring og vejledning af andre, mens selvledelse handler om at styre og motivere sig selv. Selvledelse kræver en høj grad af selvbevidsthed og selvregulering, hvor traditionel ledelse kræver evnen til at påvirke og lede andre.

Hvordan kan et forløb hos en coach eller psykolog styrke selvledelsen?

Et forløb hos en coach eller psykolog kan give dig indsigt i dine personlige og professionelle udfordringer, hjælpe dig med at identificere og sætte realistiske mål, og udvikle effektive strategier for at nå målene. Forløbet tilbyder også støtte og vejledning i udviklingen af dine kompetencer.

Hvad betyder værdibaseret selvledelse?

Det er at justere dine handlinger og beslutninger, så de er i overensstemmelse med dine kerneværdier. Det skaber en stærkere følelse af formål og retning, hvilket gør det lettere at træffe valg, der er i overensstemmelse med det, du står for og tror på.

Hvordan påvirker Foucaults teori om selvledelse moderne praksis?

Foucaults teori fokuserer på forholdet mellem magt, viden og selvteknologier og har haft stor indflydelse på moderne selvledelsespraksis. Teorien udfordrer os til at overveje, hvordan vores ledelsesmetoder er formet af de samfundsmæssige og kulturelle strukturer, vi er en del af.

Hvordan kan selvledelse bidrage til personlig vækst?

Det kan være afgørende for personlig vækst, da den fremmer selvbevidsthed og selvrefleksion. Ved at sætte personlige mål og arbejde målrettet mod dem, udvikler du færdigheder og opnår indsigter, der er afgørende for personlig udvikling. Denne proces leder til en dybere forståelse af dine egne værdier, styrker og begrænsninger.

Hvad koster terapi hos en psykolog eller coach?

I Lavendla er det psykologerne og coaches, der selv sætter prisen. En gang varer normalt 45 minutter og koster mellem 800-1.300 kroner. Hvor mange gange, der skal til, beslutter du sammen med psykolog eller coach. Når I mødes første gang, er det som regel for at lære hinanden at kende, definere hvilke udfordringer du oplever og ønsker du har, herefter lægges en plan for, hvordan I vil arbejde sammen.

Hvordan kan selvledelse hjælpe med at opnå work-life balance?

Selvledelse spiller en hovedrolle i at opnå en god work-life balance. Ved at prioritere opgaver, sætte realistiske mål og udvikle effektive tidsstyringsstrategier, kan du bedre balancere professionelle krav med personlige behov og interesser, hvilket fører til et mere tilfredsstillende og balanceret liv.

Hvordan påvirker selvledelse beslutningstagning?

God selvledelse forbedrer din evne til at træffe beslutninger. Ved at have en klar forståelse af dine mål, værdier og prioriteter, er du bedre i stand til at vurdere muligheder og træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med dine langsigtede mål og interesser.

Kan selvledelse forbedre relationer?

Ja, det kan have en positiv effekt på personlige og professionelle relationer. Ved at forstå og regulere dine egne følelser og adfærd, kan du kommunikere mere effektivt, håndtere konflikter bedre og udvikle stærkere, mere meningsfulde relationer.

Hvordan kan selvledelse anvendes i teamwork?

Godt teamwork fungerer optimalt, når hvert medlem tager ansvar for sine egne handlinger, bidrager aktivt til teamets mål og arbejder proaktivt mod fælles succes. Ved at udøve selvledelse inden for et team fremmes ansvarlighed, initiativ og samarbejde, hvilket fører til bedre teamydelse og resultater.

Hvordan foregår et forløb?

Et forløb hos en coach, terapeut eller psykolog med fokus på selvledelse vil variere helt afhængigt af dine behov og mål, og hvilken professionelle profil, du har valgt skal hjælpe dig. Uanset vil et forløb typisk indeholde:

Indledende samtale

 • Indledende møde: Forløbet starter ofte med et indledende møde, hvor I lærer hinanden at kende, og coachen får indblik i dine specifikke behov, og I drøfter dine mål for selvledelse.
 • Vurdering: Der foretages en vurdering for at identificere dine styrker, svagheder, motivationsfaktor og eventuelle hindringer, der kan påvirke din evne til selvledelse.

Udviklingsfase

 • Målsætning: Sammen med din coach sætter du klare, realistiske mål for selvledelse. Det kan både være personlige og professionelle mål.
 • Udarbejdelse af en handlingsplan: På baggrund af de mål, du sætter, udvikles en handlingsplan. Planen inkluderer specifikke strategier og skridt, som du skal tage for at forbedre din selvledelse.

Implementering

 • Anvendelse af strategier: Du begynder at anvende de strategier, der er blevet udviklet, i dit daglige liv. Det kan være øvelser i tidsstyring, stresshåndtering, at træffe beslutninger og opbygning af selvtillid.
 • Regelmæssige møder: Du mødes regelmæssigt med din coach for at drøfte fremskridt, udfordringer og justere planen efter behov.

Refleksion og evaluering

 • Feedback og refleksion: Løbende feedback er en central del af forløbet. Du vil have mulighed for at reflektere over dine erfaringer og læring.
 • Evaluering af fremskridt: Fremskridt evalueres regelmæssigt for at sikre, at du bevæger dig mod dine mål, og at tilgangen er effektiv.

Afsluttende fase

 • Afsluttende evaluering: Når forløbet nærmer sig sin afslutning, foretages en afsluttende evaluering for at vurdere de opnåede fremskridt og læring.
 • Fremtidig plan: Der udvikles en plan for, hvordan du kan fortsætte med at anvende og udvikle dine færdigheder efter forløbet.

Efter forløbet

Opfølgning: Du vil få tilbudt opfølgende sessioner for at sikre vedvarende støtte og fortsat fremskridt.


3 gode råd

At træne selvledelse derhjemme kan være en givende proces. Her er tre gode råd til at komme i gang. Husk, det er en løbende proces, og det kræver tid og tålmodighed at mestre.

1. Sæt klare og realistiske mål

Start med at definere klare, opnåelige mål for dig selv. Dine mål bør være specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte. Skriv dem ned og gennemgå dem regelmæssigt for at holde dig selv ansvarlig og fokuseret. Husk at inkludere både kortsigtede og langsigtet mål.

2. Selvbevidsthed

Brug tid på at reflektere over dine styrker, svagheder, værdier og motivationsfaktorer. Det kan du gøre gennem dagbogsskrivning, meditation eller mindfulness-øvelser. At forstå dig selv bedre er afgørende for effektiv selvledelse, da det hjælper dig med at træffe bedre beslutninger på et grundigt grundlag og håndtere udfordringer mere effektivt.

3. Lær at prioritere og administrere din tid

Effektiv tidsstyring er en af nøglerne i selvledelse. Lær at prioritere dine opgaver baseret på vigtighed og frister. Brug værktøjer som to-do-lister, kalendere eller digitale planlægningsapps til at organisere dine opgaver. Sørg også for at indarbejde pauser og tid til afslapning for at undgå udbrændthed.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Journalist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.