Hjem / Terapi / Angst / Eksistentiel angst

Store grundlæggende spørgsmål som, hvad er meningen med livet, døden, mig selv og mine valg, kan føre til en form for eksistentiel angst. Gennem samtale og terapi får du hjælp til at sætte det hele lidt i perspektiv.

Hvad er eksistentiel angst?

Eksistentiel angst er en slags angst, der opstår, når man, ud over det sædvanlige, tænker og reflekterer over de grundlæggende spørgsmål i livet. Det kan være, hvad er meningen med livet og med døden. Det kan være spørgsmål, der kredser om ens livssituation, personlige identitet eller valg i livet og friheden til at vælge. Angsten er ikke kun en frygt for noget specifikt, men snarere en dyb og ofte overvældende følelse af usikkerhed, måske meningsløshed, og tvivl om livet helt grundlæggende.

Få hjælp og perspektivering med samtale og terapi i Lavendla hos én af vores terapeuter/psykologer.

Hvordan kommer eksistentiel angst til udtryk?

Eksistentiel angst kommer til udtryk på mange forskellige måder, også hvordan den opleves. Kendetegn ved eksistentiel angst er:

 • Meningen med livet: En tendens til konstant at tænke over livets mening, ens egen rolle i verden, og hvad der sker efter døden. Livet kan føles usikkert, frustrerende og meningsløst.
 • Bange for døden: En følelse af uro eller ubehag ved tanken om døden og det ukendte forbundet med det at dø. Hvad sker der efter døden.
 • Isolation og ensomhed: En følelse af at være isoleret fra andre, selv når man er i selskab, fordi ens tanker og bekymringer synes unikke og uforståelige for andre.
 • Angst for frihed: Angsten forværres ved erkendelsen af, at man har frihed til at træffe valg, og at der i disse valg ligger et ansvar for ens eget liv og fremtid.
 • Tvivl om egen identitet: En følelse af usikkerhed eller tvivl omkring ens egen identitet, værdier og overbevisninger.

Vores mål er at gøre det svære lettere for mennesker, som har brug for hjælp og opbakning.

Henriette Rendbæk Jønsson, leder og grundlægger


Mød vores terapeuter

Årsager til eksistentiel angst

Eksistentiel angst kan optræde i perioder i alle menneskers liv. Det er helt naturligt og almindeligt hos de fleste, især i perioder med store livsændringer eller stress. Det kan f. eks være i forbindelse med dødsfald og sorg i familien, det at blive ældre eller blive forældre, ved flytninger eller nyt job. Situationer hvor man kan blive i tvivl om, hvor man er på vej hen i livet, om man kan tackle det eller oplever en ændring i ens livsudfoldelse. Det er vigtigt at anerkende tilstanden og om nødvendigt søge professionel hjælp for at lære at håndtere den.

Eksistentiel angst og filosofi

Eksistentiel angst har optaget store filosoffer som Søren Kierkegaard. Kierkegaard betragtes som en pioner inden for eksistentialismen og beskrev eksistentiel angst som et grundvilkår i mennesket – en naturlig del af den menneskelige erfaring, en følelse af dissonans (ubalance, ubehag) når man står over for livets uendelige muligheder. Angst og frihed hænger sammen, sagde han.

Symptomer på eksistentiel angst

Symptomerne kan være mange, og hvordan de kommer til udtryk er helt individuelt. Nogle af de mest almindelige symptomer forbundet med eksistentiel angst kan være:

 • Overvældende følelse af usikkerhed: En intens følelse af usikkerhed og tvivl omkring livets mening, ens formål og fremtiden.
 • Konstante spørgsmål om eksistens: Hyppige tanker om eksistensens natur, dødens uundgåelighed, og spørgsmål om, hvad der sker efter døden.
 • Følelse af isolation: En følelse af at være adskilt fra andre, selv når man er i selskab med dem, eller en følelse af at ens dybe tanker og bekymringer ikke kan deles eller forstås af andre.
 • Angst for frihed og valg: Angst forværres ofte af erkendelsen af, at man har friheden til at vælge, og at disse valg bærer et ansvar for ens eget liv.
 • Meningsløshed: En følelse af meningsløshed eller spørgsmålet om, hvorvidt livet har en mening, kan bidrage til eksistentiel angst. Hvad er formålet og betydningen af ens eksistens.
 • Tvivl om identitet: Spørgsmål og usikkerhed omkring egen identitet, værdier og overbevisninger.
 • Ændringer i humør og adfærd: Perioder med dyb tristhed, apati eller pludselig mangel på interesse for aktiviteter.
 • Søvnproblemer: Søvnløshed eller ændringer i søvnmønstre, ofte forbundet med bekymringer eller dybtgående tanker om natten.
 • Fysisk ubehag: Symptomer som maveproblemer, hovedpine, muskelspændinger eller generel uro.
 • Undgåelsesadfærd: Undgåelse af situationer eller tanker, der kan fremkalde eksistentielle spørgsmål.
 • Søgen efter mening: En intens søgen efter meningen med livet, personlig identitet og en plads i verden, som kan føre til en konstant følelse af utilfredshed.

Hvis du, eller en du kender, har symptomer på angst, og det påvirker dagligdagen i negativ grad, anbefales det at søge professionel hjælp. En psykolog eller terapeut kan give dig støtte til at håndtere og forstå de eksistentielle følelser og tanker. Din egen læge kan også rådgive dig, hvis du oplever følelser af angst.


Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Behandlingsmuligheder

Behandling kan bidrage til at finde mening i de følelser, tanker og oplevelser, som angsten giver og dermed en større forståelse af dig selv. Behandling giver også nye værktøjer og strategier til at håndtere udfordringerne, så det bliver nemmere at leve med angsten.

Der findes flere forskellige effektive tilgange og behandlingsmuligheder:

 • Eksistentiel terapi: En form for terapi der fokuserer specifikt på eksistentielle spørgsmål som meningen med livet, døden, frihed, isolation og ansvar.
 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT): Undersøger irrationelle tanker og overbevisninger, der bidrager til angst, identificerer og ændrer negative tankemønstre.
 • Psykoterapi: Terapien udforsker de underliggende årsager til angst og arbejder med at finde mening, og udvikle strategier til at håndtere følelser.

Oftest bruger psykologer og terapeuter mange tilgange på en gang, afhængigt af hvilke problemstillinger, behov og ønsker den enkelte klient har.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Hvad kan jeg selv gøre?

At håndtere eksistentiel angst er en dybt personlig proces, som kræver både selvindsigt og mod. Eksistentiel angst opstår, når vi står over for livets store spørgsmål: meningen med vores eksistens, vores dødelighed og vores rolle i en ofte uforståelig verden. Det kan føles overvældende og angstprovokerende. Konkret kan du selv forsøge at lette angsten på flere måder.


13 ofte stillede spørgsmål og svar om eksistentiel angst

Hvad er eksistentiel angst?

Eksistentiel angst er en form for angst, der opstår, når man reflekterer over livets grundlæggende spørgsmål. Det kan være meningen med livet, døden og individuel frihed. Tanker der kredser om livets uundgåelige usikkerheder og paradokser. Ofte ledsaget af en dyb foruroligende følelse, som kan udfordre vores opfattelse af os selv og vores placering i verden.

Hvordan kan jeg håndtere eksistentiel angst i hverdagen?

Der er flere ting, du kan gøre i hverdagen f.eks. indføre faste rutiner, praktisere meditation og mindfulness. Du kan også søge støtte gennem terapi eller samtaler.

Er eksistentiel angst en form for depression?

Nej, den er ikke i sig selv en form for depression, men kan være relateret. Eksistentiel angst, som handler om de dybe spørgsmål som meningen med livet, døden, frihed og ensomhed, kan føre til eller forværre symptomer på depression med følelser af meningsløshed eller håbløshed. Dog er eksistentiel angst mere knyttet til de filosofiske og eksistentielle aspekter af den menneskelige natur, mens depression er en bredere stemningsforstyrrelse, der påvirker følelser, tanker og adfærd generelt.

Hvordan kan man håndtere eksistentiel angst?

Det kan man gøre på mange måder, både på egen hånd eller i terapi. Selvreflektion, meditation, psykoterapi og eksistentiel terapi er nogle af metoderne, der kan bidrage til at sætte livet og de mange spørgsmål i perspektiv. Det kan være vigtigt at anerkende og acceptere følelserne og evt. søge professionel hjælp.

Er eksistentiel angst almindelig?

Ja, det er en almindelig del af den menneskelige natur og et menneskes erfaring. Mange mennesker oplever perioder med eksistentiel angst gennem deres liv, især i tider med store omvæltninger, tab eller personlig krise. Det er en normal reaktion på livets kompleksitet og usikkerhed.

Hvad er betyder det, at angsten er eksistentiel?

Betydningen af eksistentiel angst ligger i spejlingen af de dybeste bekymringer og spørgsmål, som mennesker står over for. Den kan være en katalysator for personlig vækst og selvforståelse, da det tvinger os til at overveje vores værdier, overbevisninger og mål i livet.

Hvordan kan man skelne mellem almindelig angst og eksistentiel angst?

Almindelig angst fokuserer ofte på specifikke bekymringer eller frygt. Eksistentiel angst er mere knyttet til dybere spørgsmål som meningen med livet, døden og ens egen identitet. Eksistentiel angst har en tendens til at være mere filosofisk. Søg hjælp hos en professionel terapeut, hvis du er i tvivl eller mener, du lider af angst. Især hvis det påvirker din hverdag i negativ grad.

Hvordan relaterer eksistentiel angst til Kierkegaards filosofi?

Søren Kierkegaard, en dansk filosof, anses for at være en pioner inden for eksistentialisme. Han så eksistentiel angst som en uundgåelig del af menneskelig erfaring, et udtryk for den dybe bekymring og usikkerhed, der opstår, når vi konfronteres med frihedens byrde og livets uundgåelige valg. Pia Søltoft, en ekspert i Kierkegaards filosofi, beskriver eksistentiel angst som en naturlig del af den menneskelige erfaring. Hun understreger, at angst kan være en kilde til indsigt og selvforståelse, da den tvinger os til at konfrontere de dybeste aspekter af vores eksistens.

Hvordan kan eksistentiel angst påvirke relationer?

Eksistentiel angst kan føre til en følelse af isolation eller misforståelse, da det kan have svært at dele og forklare dybe bekymringer med andre. Dette kan skabe afstand i relationer og påvirke evnen til at opretholde tætte bånd til andre mennesker. I terapi kan man arbejde med netop denne problemstilling.

Kan børn og unge opleve eksistentiel angst?

Ja, børn og unge kan også opleve eksistentiel angst, især i overgangsperioder som puberteten, hvor spørgsmål om identitet og livets mening kan blive særligt fremtrædende.

Hvordan kan kunst og kreativitet hjælpe med at håndtere eksistentiel angst?

Kunst og kreativitet kan være en måde at udtrykke og udforske følelser, der kan være svære at sætte ord på. Gennem kreative udtryk kan man bearbejde og få indsigt i sine eksistentielle bekymringer.

Kan eksistentiel angst behandles, eller er det en naturlig del af livet?

Eksistentiel angst betragtes som en del af den menneskelige natur og erfaring. Terapi og selvrefleksion kan hjælpe med at håndtere den, hvis den fylder for meget og præger dagligdagen negativt.

Hvad koster terapi i Lavendla?

Hos Lavendla er det psykoterapeuterne og psykologerne, der selv sætter prisen. En terapisession varer normalt 45 minutter og koster mellem 800-1300 kr. Hvor lang tid dit forløb skal vare, det afgør du sammen med terapeuten/psykologen. Det første møde handler om at lære hinanden at kende.

Gode råd til dig med angst

 • Acceptér følelserne
  Anerkend og accepter dine følelser. Eksistentiel angst er en del af den menneskelige natur. Og et ønske om at finde sin plads og forstå sig selv i en urolig og usikker verden.
 • Selvrefleksion
  Giv dig tid til at reflektere over dine tanker og følelser og undersøg, hvad din angst går ud på, og hvad den handler om. Ved at reflektere – f.eks. gennem meditation, yoga eller skrive dagbog – begynder du at forstå kilden til din angst, og hvordan den påvirker dig.
 • Dialog og samtale
  At tale med andre kan være utrolig helende. Det kan være venner, familie eller en professionel terapeut. At dele dine tanker og følelser med andre kan hjælpe dig med at føle dig mindre isoleret og give nye perspektiver på dine bekymringer.
 • Professionel hjælp
  Overvej at søge hjælp hos en psykolog eller terapeut, især hvis din angst påvirker din evne til at fungere i hverdagen. En professionel samtaleterapeut kan give dig et nyt perspektiv og en række værktøjer, så du bedre kan håndtere angsten og forstå dig selv.
 • Find mening
  Find mening og formål med dit liv. Det kan være at engagere dig i aktiviteter, som du sætter stor pris på, og som gør dig glad eller bidrager til noget, der føles større end dig selv.
 • Mindfulness og meditation
  Mindfulness og meditation kan berolige sindet og reducere angsten. Hjælper dig med at fokusere på nuet og acceptere dine tanker og følelser uden at dømme dem.
 • Rutiner
  Skab rutiner i dagligdagen – f.eks. faste tider for måltider, arbejde, motion, pauser og søvn. Det kan bidrage til en følelse af orden og forudsigelighed
 • Fysisk aktivitet
  Regelmæssig motion kan have en positiv indvirken på din mentale sundhed. Motion frigiver endorfiner, som forbedrer humøret.
 • Kreativitet
  At udtrykke og bearbejde sine følelser gennem kunst, musik, skrivning eller dans giver for nogen stor mening – en mulighed for udforske og udtrykke tanker og følelser.
Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe


Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.