Hjem / Terapi / Depression / Fødselsdepression

At få et barn er en stor omvæltning. Det er ikke ualmindeligt at føle sig trist, nedtrykt og overvældet af modstridende følelser. Men er følelserne for voldsomme og vedvarende, kan det være tegn på en fødselsdepression. Så er det vigtigt at søge hjælp.

Hvad er fødselsdepression?

Fødselsdepression kan opstå under graviditet eller efter fødslen af et barn. Det er en alvorlig psykisk lidelse, der kan ramme både kvinder og mænd. Følelsen af overvældende tristhed eller manglende interesse for barnet og for dagligdagens aktiviteter er almindelige symptomer. Depressionen opstår typisk omkring fødslen, men kan også opstå op til et år efter barnet er født. Det er vigtigt at begge forældre får hjælp og støtte.

Få hjælp hos en psykolog eller terapeut hos Lavendla.

Definition af fødselsdepression

Sundhedsstyrelsen definerer fødselsdepression som en depressiv tilstand, der kan opstå under graviditeten eller inden for det første år efter fødslen. Det er vigtigt at skelne mellem fødselsdepression og de mere almindelige “baby blues”, som er kortvarige, helt almindelige og mindre alvorlige. En for-samtale hos en af vores terapeuter kan hjælpe dig med at afklare din situation og finde en god vej for støtte eller behandling. Det kan også være relevant at tale med sundhedsplejersken om, hvordan du har det.

Vores mål er at gøre det lettere for mennesker i sorg. At møde de pårørende på den måde der passer dem bedst er således en selvfølge.

Henriette Rendbæk Jønsson, Leder og grundlægger

Mød vores terapeuter


Du er ikke alene om at have fødselsdepression

I Danmark ved man, at omkring 10-15% af nybagte mødre udvikler fødselsdepression. Det præcise tal for mænd er uklart, men der er en voksende opmærksomhed på, at også mænd kan få fødselsdepression. Mange forældre søger ikke hjælp, derfor antages det, at der er et stort mørketal. Hvis du, eller en du kender, oplever symptomer på fødselsdepression, er det vigtigt at søge hjælp og få støtte og behandling. Kontakt egen læge eller sundhedsplejerske.

Symptomer på fødselsdepression

 • Vedvarende tristhed og gråd
 • Følelser af håbløshed og værdiløshed
 • Manglende interesse for barnet
 • Søvnforstyrrelser
 • Ændringer i appetit
 • Angst og irritabilitet

Fødselsdepression hos mænd

Mænd kan også opleve fødselsdepression. Symptomerne ligner dem hos kvinder, men kan også vise sig som tilbagetrækning fra familie og venner og en følelse af at være overvældet.

Fødselsdepression under graviditeten

Fødselsdepression kan tage sin start og udvikle sig allerede under graviditeten. Det er vigtigt at være opmærksom på tidlige tegn og hurtigt søge hjælp, hvis der er symptomer i den retning.


Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Årsager til fødselsdepression

Fødselsdepression kan skyldes en kombination af fysiske, psykiske og miljømæssige faktorer. For kvinder kan det være de hormonelle forandringer under graviditet og efter fødslen, der spiller en rolle. Stress og mangel på støtte kan også medvirke til det, eller hvis man i forvejen har en historie med depression.

Dobbelte følelser

Fødselsdepression kan opstå af mange årsager, og det er vanskeligt at leve med. Noget af det mest udfordrende er de dobbelte følelser, der ofte følger med. Det giver et pres. Forældrene skal være lykkelige, glade og opfylde de idealiserede forventninger til forældreskabet, men kæmper samtidig med overvældende følelser af tristhed, angst eller utilstrækkelighed. Denne konflikt mellem, hvordan man føler, og hvordan man tror, man burde føle, kan forstærke følelsen af isolation og skyld.

Dobbelte følelser er helt normale. Og er ikke udtryk for ens evner som forælder. Få hjælp til at håndtere følelserne. I samtaleterapi skabes der rum for alle følelser, og ingen følelser er mere rigtige eller forkerte end andre.

Risiko for fødselsdepression

Du kan være i risiko for at udvikle fødselsdepression, hvis du har oplevet:

 • Depression tidligere i dit liv
 • Stress i livet generelt eller hændelser, der har skabt stress
 • Mangel på støtte, socialt, følelsesmæssigt, praktik
 • Komplikationer under graviditet eller fødsel

Hvordan påvirker det barnet

Fødselsdepression kan have en indvirkning på forholdet mellem forældre og barn. Forskning viser, at det kan påvirke barnets udvikling og følelsesmæssige trivsel. Mødre med fødselsdepression kan have svært ved at etablere en følelsesmæssig forbindelse til deres barn, hvilket på sigt kan påvirke barnets sociale, emotionelle og kognitive udvikling. Det kan resultere i problemer med tilknytning, adfærd og forsinkelser i sprog- og følelsesmæssig udvikling.

Men der er hjælp at hente. Med den rigtige hjælp og støtte, er det muligt at komme gennem depressionen og sikre trivsel og velvære hos både barn, mor og forældre, på trods af depression.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Behandlingsmuligheder

Behandling af fødselsdepression kan være en kombination af terapi, medicin og støtte fra familie og venner. Des tidligere hjælpen søges, des bedre er muligheden for at få den bedste behandling. Psykoterapi, f.eks. kognitiv adfærdsterapi eller samtaleterapi, er effektivt i forhold til de underliggende årsager og følelsesmæssige udfordringer ved fødselsdepression.

Fødselsdepression og amning

Amning kan for nogen kvinder med fødselsdepression blive en udfordring af flere grunde. For det første kan den psykiske belastning og de fysiske symptomer på depression, som f.eks. træthed, nedsat energi og koncentrationsbesvær, gøre det vanskeligt at opretholde en regelmæssig amningsrutine. Kvinder med fødselsdepression kan også opleve nedsat mælkeproduktion, det kan være på grund af stress og hormonelle ubalancer forbundet med depressionen.

Desuden kan følelser af utilstrækkelighed, skyld og angst for ikke at være en god nok mor forstærke de udfordringer, der er forbundet med amning. Nogle kvinder kan føle sig overvældede af presset om at skulle amme og kan kæmpe med følelsen af at være bundet til barnet, hvilket kan forstærke følelser af tab af identitet og autonomi.

Medicin og amning

Endelig kan bekymringer om medicinering og dens effekt på barnet gennem modermælken også være en kilde til stress. Det er vigtigt at tale med lægen om eventuelle bekymringer. Der findes gode behandlingsmuligheder for ammende mødre.

Få professionel hjælp

Professionel hjælp kan være afgørende for dit velbefindende, hvis du har en fødselsdepression. Kontakt Lavendlas terapeuter og psykologer nedenfor.


20 ofte stillede spørgsmål og svar om fødselsdepression

Hvad er fødselsdepression?

Fødselsdepression er en form for depression, der kan ramme kvinder og mænd efter fødslen af et barn. Ofte medfører det en dyb følelse af tristhed, håbløshed og manglende interesse for barnet og andre aktiviteter. Symptomerne kan variere, men er ofte vanskeligheder med at knytte sig til barnet, søvnproblemer, ændringer i appetit og mange følelsesmæssige udsving.

Hvordan påvirker en fødselsdepression barnet?

Fødselsdepression kan påvirke den måde, en forælder interagerer med og tager sig af deres barn. Det kan føre til problemer med tilknytning, udviklingsforsinkelser og adfærdsproblemer hos barnet. Det er dog vigtigt at huske, at tidlig hjælp, intervention og behandling kan minimere det.

Hvad skyldes fødselsdepression?

Årsagerne til fødselsdepression kan være mange og varierer fra person til person. Hormonelle forandringer, stress, arvelige faktorer, tidligere psykiske problemer og vanskelige livsomstændigheder kan alle bidrage til udviklingen af tilstanden.

Hvornår opstår fødselsdepression typisk, og hvor længe varer den?

Fødselsdepression kan opstå når som helst inden for det første år efter fødslen. Hvor længe den varer kan variere; nogle oplever symptomer i et par måneder, mens andre kan opleve dem i længere tid. Tidlig behandling er afgørende for en hurtigere bedring.

Kan mænd få fødselsdepression?

Ja, mænd kan også udvikle fødselsdepression. Symptomerne ligner dem hos kvinder og kan også komme til udtryk som irritabilitet, trække sig væk fra familien og aktiviteter og har svært ved at udtrykke følelser.

Hvilke behandlingsmuligheder findes der for fødselsdepression?

Behandlingsmuligheder for fødselsdepression er f.eks. terapi som kognitiv adfærdsterapi, evt. i kombination med medicin som antidepressiva. Det anbefales ikke at indtage medicin uden også at få terapeutisk behandling.

Er der en sammenhæng mellem amning og fødselsdepression?

Forskning viser, at problemer med amning kan øge risikoen for fødselsdepression. Omvendt kan fødselsdepression gøre amning mere udfordrende. Det er vigtigt at søge støtte og hjælp til både amning og fødselsdepression.

Hvordan kan jeg vide, om jeg – eller en jeg kender – har fødselsdepression?

Tegn på fødselsdepression kan være vedvarende tristhed, problemer med at binde sig til barnet, tab af interesse for barnet og andre aktiviteter, følelsen af håbløshed. Hvis du eller nogen du kender oplever disse symptomer, er det vigtigt at søge professionel hjælp.

Hvordan kan jeg støtte en, der har fødselsdepression?

At lytte og give støtte, tilbyde hjælp med barnet eller huslige pligter og opmuntre til at søge professionel hjælp, kan alle være måder at støtte nogen med fødselsdepression. Det er vigtigt ikke at tage fejl af, at fødselsdepression er en tilstand, der kræver professionel behandling.

Er der måder at forebygge fødselsdepression på?

Mens det ikke altid er muligt at forhindre fødselsdepression, kan nogle tiltag være med til at mindske risikoen. Det kan være at søge støtte tidligt fra familie og venner, hvis man mærker en sårbarhed eller måske tidligere har haft depression, Det kan også være at deltage i fødselsforberedelseskurser, opretholde en sund livsstil og allerede tidligt drøfte sine eventuelle bekymringer med jordemoder, læge eller samtaleterapeut.

Hvordan adskiller det sig fra fødselspsykose?

Fødselsdepression og fødselspsykose er forskellige tilstande. Fødselsdepression er karakteriseret ved tristhed, angst og udmattelse, mens fødselspsykose er en alvorligere tilstand, der kan give hallucinationer, vrangforestillinger og ekstrem forvirring. Det er vigtigt at skelne mellem de to for at sikre passende behandling.

Kan fødselsdepression forekomme under graviditeten?

Ja, symptomerne kan begynde allerede under graviditeten. Det er vigtigt at være opmærksom på tidlige tegn og søge hjælp, da det kan have stor indflydelse på mor og barn. En tidlig indsats kan mildne forløbet.

Hvordan kan en partner støtte ved fødselsdepression?

Ens partnere kan spille en afgørende rolle i at støtte. De kan hjælpe ved at lytte uden at dømme, hjælpe med barnet og huslige opgaver, opmuntre til professionel hjælp og være tålmodige og forstående.

Hvad sker der, hvis fødselsdepression ikke behandles?

Ubehandlet fødselsdepression kan have langsigtede og alvorlige konsekvenser for både mor og barn, herunder vedvarende depressive symptomer, påvirket forældre-barn forhold, og i nogle tilfælde, udviklingsproblemer hos barnet. Derfor er tidlig intervention afgørende.

Hvad er nogle af de mest almindelige misforståelser?

En almindelig misforståelse er, at fødselsdepression altid starter umiddelbart efter fødslen. I virkeligheden kan den udvikle sig når som helst i løbet af det første år. En anden misforståelse er, at det kun rammer kvinder. Mænd kan også blive ramt af fødselsdepression.

Er der særlig hjælp til mænd?

Det er vigtigt for mænd at anerkende deres følelser og søge hjælp, da deres oplevelser og symptomer kan variere fra kvinders. Kontakt os i Lavendla for specifik hjælp og info til mænd hos en af vores terpeuter/psykologer med særlig indsigt i netop dette emne.

Hvordan kan fysisk aktivitet hjælpe?

Fysisk aktivitet er vist at have en positiv effekt generelt, når det handler om mental sundhed, og det kan derfor være en god komponent i behandlingen af fødselsdepression. Motion frigiver endorfiner, som kan forbedre humør og reducere angst. Fysisk aktivitet kan ikke stå alene, men som supplement til behandling.

Er der en sammenhæng mellem fødselsdepression og tidligere psykiske lidelser?

Ja, kvinder, der tidligere har haft en eller flere psykiske lidelser, er i højere risiko for at udvikle fødselsdepression. Det er vigtigt tidligt at forebygge og minimere risikoen. Tal med jordemoder, sundhedsplejerske, egen læge og evt. en samtaleterapeut, så du er på forkant med situationen.

Kan ernæring spille en rolle i håndteringen af fødselsdepression?

God ernæring kan understøtte den overordnede mentale sundhed. Selvom ernæring alene ikke kan helbrede en depression, kan en velafbalanceret kost med tilstrækkelige næringsstoffer bidrage til bedre fysisk og mental velvære.

Er det muligt at få fødselsdepression efter et graviditetstab eller en abort?

Ja, det kan også forekomme efter et graviditetstab eller en abort. Sorgen over tabet og de hormonelle ændring hormonelle kan udløse depressive symptomer, og det er vigtigt at søge støtte og behandling, hvis det opstår.


3 gode råd til dig, der har fødselsdepression

1. Søg professionel hjælp

 • Tal med en læge, en sundhedsplejerske og en psykolog/terapeut
  Det første og måske vigtigste skridt er at anerkende, at du har brug for hjælp. Kontakt din læge, sundhedsplejersken eller en psykolog, og tal med dem om dine symptomer og muligheder for behandling. Tidlig hjælp kan gøre en stor forskel.
 • Terapiforløb: Professionel terapi er meget effektivt i behandlingen af fødselsdepression. Terapien giver dig redskaber til at forstå og ændre de tanker og følelser, der bidrager til din depression.

2. Opbyg et støttenetværk

 • Tal om dine følelser: Åbenhed omkring dine følelser med familie og venner kan være utrolig hjælpsomt. Det kan mindske følelsen af isolation.
 • Bed om hjælp: Det er okay at bede om hjælp med barnet eller huslige opgaver. At have et netværk at trække på kan give dig det nødvendige pusterum til at fokusere på dig selv og egen heling.

3. Giv dog tid og vær tålmodig med dig selv

 • Selvomsorg: Husk at passe på dig selv. Sørg for at få nok hvile, spis sundt og prøv at få lidt fysisk motion, også selvom det bare er en kort gåtur. Små skridt kan have en stor positiv indvirkning på dit psykiske velbefindende.
 • Vær tålmodig: Det tager tid at blive behandlet og komme sig over fødselsdepression, og der vil være op- og nedture. Vær tålmodig med dig selv og anerkend hvert lille skridt i retning af bedring.

Hvad kan en behandling bestå af?

 1. Samtaleterapi (psykoterapi): Her arbejder terapeuten og klienten arbejder sammen om at udforske og forstå klientens følelser, tanker og adfærd. Målet er at identificere de underliggende årsager til depressionen og udvikle strategier til at håndtere dem.
 2. Kognitiv Adfærdsterapi (KAT): KAT er en effektiv form for terapi, der hjælper klienten med at ændre negative tankemønstre og adfærd, der bidrager til deres depression. Terapeuten arbejder med klienten på at udvikle mere positive og realistiske måder at tænke og handle på.
 3. Interpersonel terapi (IPT): Fokuserer på at forbedre klientens relationer og sociale liv. Terapeuten hjælper klienten med at navigere i interpersonelle udfordringer, kommunikere bedre og styrke relationer.
 4. Gruppeterapi: Deltagelse i gruppeterapi kan være særligt godt da det giver mulighed for at dele erfaringer og følelser med andre, der har lignende oplevelser. Det kan mindske følelsen af isolation og fremme en følelse af fællesskab og støtte.
 5. Mindfulness og afslapning: Teknikker, der kan hjælpe med at reducere stress og angst, som ofte følger med fødselsdepression. Det kan være vejrtrækningsøvelser, meditation og andre afslapningsøvelser.
 6. Støtte til amning og forældrekompetencer: Terapeuten kan give rådgivning og støtte vedrørende amning og forældrekompetencer, hvilket kan hjælpe med at styrke båndet mellem forælder og barn.
 7. Parterapi eller familieterapi: Når fødselsdepression påvirker familiens dynamik, kan parterapi eller familieterapi være hjælpsomt. Denne tilgang involverer andre familiemedlemmer i behandlingsprocessen og har fokus på at forbedre kommunikation og forståelse inden for familien.
 8. Livstilsændringer: Rådgivning om livsstilsændringer, det kan være ernæring, motion, søvn og tidsstyring, kan også være en del af behandlingen.


Hvordan foregår selve terapien?

1. Indledende samtale

 • Samtale med en terapeut: Terapien starter med en indledende samtale, hvor terapeuten vurderer dine symptomer, din historie og nuværende situation. Det kan indeholde spørgsmål om fødslen, familieliv, tidligere psykiske problemer, og om hvordan du klarer dig i dagligdagen.
 • Udarbejdelse af en behandlingsplan: På baggrund af jeres samtale udarbejder terapeuten en behandlingsplan, helt specifikt til dig. Planen tager højde for dine symptomer, behov og mål med terapien.

2. Behandlingsforløb

 • Regelmæssige terapigange: Terapien vil typisk foregår regelmæssigt, hvor du og terapeuten mødes og har samtaler. Hvad der helt præcist sker, afhænger af din unikke situation, og hvordan du har det. Behandlingsplanen justeres og rettes til løbende, så den passer til dig.
 • Hjemmeopgaver: Du vil ofte få hjemmeopgaver, hvis du kan overskue det – det kan være at føre dagbog over tanker og følelser, øvelser i meditation og mindfulness eller at praktisere nye måder at tale med andre på.
 • Evaluering og tilpasning: Terapien evalueres løbende, og behandlingsplanen justeres og rettes til løbende, så den passer til dig.

3. Familieinddragelse

 • Familieinddragelse: Familie eller partner bliver måske involveret i terapien, da deres støtte kan være afgørende. Terapien giver gode råd til dine nærmeste om, hvordan du bedst muligt kan støttes og hjælpes.

4. Afslutning

 • Når du har fået det bedre, både du og terapeuten oplever, at målene for terapien er nået, vil terapien gradvist blive afsluttet. Der vil typisk være en afsluttende terapigang, hvor der gøres status, og det aftales, hvordan det er muligt for dig at opretholde din nuværende tilstand og forebygge tilbagefald. Ofte aftales endnu en terapigang, hvor der kan følges op på, hvordan det går.
Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Journalist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.