Hjem / Terapi / Depression / Bipolar lidelse

Bipolar lidelse er karakteriseret ved skiftende perioder med opstemthed (maniske episoder) og nedtrykthed (depressive episoder). Få hjælp og støtte her hos en psykolog eller terapeut.

Hvad er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse, også kendt som bipolar affektiv sindslidelse, er en tilstand, der kan påvirke menneskers liv på mange forskellige måder. Den er karakteriseret ved skiftende perioder med opstemthed (maniske episoder) og nedtrykthed (depressive episoder). Disse svingninger i humør og energi kan have en stor indvirkning på en persons evne til at udføre daglige opgaver og leve sit liv.

To hovedtyper

Bipolar lidelse deles ofte op i to hovedtyper:

 • Bipolar type 1 er kendetegnet ved maniske episoder, der varer i mindst en uge, og hvor det kan være nødvendigt med hospitalsindlæggelse. Depressive episoder optræder også ofte.
 • Bipolar type 2 involverer mindre alvorlige maniske episoder, kendt som hypomanier og en eller flere depressive episoder.

Symptomer på bipolar lidelse

Symptomerne kan variere betydeligt fra person til person, men de omfatter ofte:

 • I maniske episoder: Øget energi, mindre behov for søvn, grandiose ideer, risikofyldt adfærd.
 • I depressive episoder: Lav energi, følelse af håbløshed, tab af interesse i aktiviteter, søvnproblemer, tanker om selvmord kan forekomme.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

I Lavendla vil vi gerne gøre det svære lettere og vejen til terapi kortere

Signe Klitgaard, ansvarlig for faglighed, uddannelse og kvalitet

Mød vores terapeuter


Årsager og risikofaktorer

Bipolar lidelse skyldes en kompleks blanding af faktorer, der arbejder sammen for at påvirke et menneskes humør og adfærd. Selvom den nøjagtige årsag er ukendt, peger forskning på flere nøglefaktorer:

 • Genetik: En stærk familiær historie, hvor lidelsen optræder, øger risikoen for at andre i familien får den.
 • Biologi: Ændringer i hjernens struktur og kemiske ubalancer kan bidrage til lidelsen.
 • Miljø og psykologi: Stress, traumer og store livsændringer kan udløse eller forværre symptomerne.

Du er ikke alene

Ifølge Sundhed.dk er bipolar lidelse overset i Danmark, og der er et stort mørketal. Man mener, at 1 % af befolkningen har bipolar lidelse, hvilket svarer til ca. 60.000 danskere. Kun halvdelen har fået stillet diagnosen.


Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Hvordan stilles diagnosen bipolar lidelse?

Diagnosen stilles af en psykiater eller specialiseret psykolog. Diagnosticeringen kan være kompleks, da tilstanden ligner andre psykiske lidelser, herunder depression og borderline personlighedsforstyrrelse. En nøjagtig diagnose kræver en omfattende vurdering af den psykiske helbredshistorie, symptomer og adfærdsmønstre over tid.

Behandling

Behandlingen er typisk livslang og kan omfatte en kombination af medicin og terapi. Medicin såsom stemningsstabilisatorer (for eksempel lithium) og antipsykotika bruges ofte til at styre symptomerne. Psykoterapi, såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT), kan også være en vigtig del af behandlingsplanen.

Hvor kan man søge hjælp?

Hvis du eller en, du kender, oplever symptomer på bipolar lidelse, er det vigtigt at søge professionel hjælp. At kontakte en psykolog eller terapeut kan være det første skridt mod en bedre forståelse og håndtering af tilstanden. Bipolar lidelse er en kompleks tilstand, men med den rette behandling og støtte er det muligt at leve et fuldt og meningsfuldt liv. Kontakt også din læge.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


3 gode råd

Hvis du lever med bipolar lidelse, er det vigtigt at finde strategier, der hjælper dig med at håndtere tilstanden effektivt. Her er tre gode råd, der kan støtte dig i hverdagen:

Vær opmærksom på dine triggerpunkter og advarselstegn

 • Lær at genkende de tidlige tegn på både maniske og depressive episoder. De kan variere fra person til person, men kan indeholde ændringer i søvn, energiniveau, humør, tænkeevne eller adfærd.
 • At være opmærksom på disse tegn giver dig mulighed for proaktivt at håndtere dem, for eksempel ved at justere din medicin (i samråd med lægen), øge antallet af terapisessioner eller implementere strategier for selvomsorg

Vedligehold en stabil rutine

 • En regelmæssig rutine, især når det gælder søvn, måltider og motion, kan bidrage til at stabilisere dit humør. Uregelmæssigheder i f.eks. dit søvnmønster kan udløse humørsvingninger.
 • Prøv at opretholde en balance mellem arbejde, fritidsaktiviteter og hvile, og undgå overstimulering.

Opbyg et stærkt netværk af støtte

 • Del din oplevelse med gode venner, familie eller en støttegruppe, som kan tilbyde forståelse og hjælp, når du har brug for det.
 • Professionel støtte er også vigtig. Det kan inkludere regelmæssige aftaler med en terapeut, psykolog eller psykiater, der kan hjælpe med at overvåge din tilstand og justere din behandlingsplan efter behov. Læge og/eller psykiater skal stå for evt. medicinsk behandling.

16 ofte stillede spørgsmål og svar om bipolar lidelse

Hvad er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse er en psykisk helbredstilstand, som er karakteriseret ved ekstreme humørsvingninger. Det inkluderer perioder med intens opstemthed eller mani, efterfulgt af perioder med dyb depression. Det, der adskiller bipolar lidelse fra normale op- og nedture i livet, er intensiteten af stemningsændringerne, og hvordan de påvirker evnen til at fungere i dagligdagen.

Hvordan ved jeg, om jeg har bipolar lidelse?

At diagnosticere bipolar lidelse involverer en grundig evaluering og vurdering af dine symptomer og baggrundshistorie for dine stemningsændringer. Typiske tegn på bipolar lidelse kan være ekstreme humørsvingninger fra mani til depression, hvor man i maniske perioder kan føle sig overdrevent opstemt eller irritabel, og i depressive perioder føle sig særligt nedtrykt. En læge eller psykiater kan foretage en test for bipolar lidelse, som yderligere vurderer din psykiske historik og symptomer for præcist at diagnosticere din tilstand.

Er bipolar lidelse arvelig?

Ja, forskning viser, at genetik spiller en rolle i udviklingen af bipolar lidelse. Hvis en nært beslægtet familiemedlem har lidelsen, er der en højere risiko for, at du også kan udvikle den. Dog er arvelighed kun en del af årsagen; miljømæssige faktorer og personlige livsbegivenheder spiller også en vigtig rolle.

Hvordan påvirker bipolar lidelse et parforhold?

Bipolar lidelse kan udfordre parforholdet, primært gennem de uforudsigelige humørsvingninger, som kan skabe spændinger og misforståelser. Kommunikation, tålmodighed og forståelse er nøglerne til at navigere i disse udfordringer. Det er også vigtigt for partneren at søge støtte og oplysning om lidelsen for bedre at kunne støtte sin partner. Parterapi eller samtaleterapi for pårørende – individuelt eller i gruppe – kan også være hjælpsomt.

Kan bipolar lidelse behandles uden medicin?

Mens medicin ofte spiller en central rolle i behandlingen af bipolar lidelse, er der også andre vigtige elementer udover medicin, såsom psykoterapi, livsstilsændringer og støttegrupper. Terapiformer som kognitiv adfærdsterapi og mindfulness-baseret terapi kan være særlig gavnligt. Det er dog vigtigt at drøfte alle behandlingsmuligheder med en læge eller psykiater for at finde den rette strategi.

Hvad er forskellen på bipolar 1 og bipolar 2?

Bipolar 1 er karakteriseret ved maniske episoder, der varer i mindst en uge og kan kræve hospitalsindlæggelse. Der kan også forekomme depressive episoder. Bipolar 2 indebærer hypomaniske episoder, som er mindre alvorlige end almindelig mani, samt en eller flere depressive episoder. Selvom symptomerne kan variere, kræver begge tilstande professionel behandling.

Hvordan kan jeg støtte en nærtstående med bipolar lidelse?

At være pårørende og støtte en nærtstående indebærer først og fremmest at tilbyde en lyttende og ikke-dømmende tilstedeværelse. Søg information om lidelsen for bedre at forstå, hvad din nærtstående går igennem. Opfordre til og støt vedkommende til at søge professionel hjælp, og husk at passe på dig selv og søge støtte, når du har brug for det. At være der for en nærtstående med bipolar lidelse kan være udfordrende, men med den rette hjælp og støtte, er det muligt at navigere i udfordringerne sammen.

Hvordan håndteres bipolar lidelse og alkohol?

Alkohol kan forværre symptomerne og gøre medicinsk behandling mindre effektiv. Det er vigtigt for personer med bipolar lidelse at undgå alkohol, da det kan føre til risikofyldt adfærd og forstyrre humørstabiliserende behandlinger. Hvis du kæmper med alkoholmisbrug, er det afgørende at søge professionel hjælp, både for misbruget og din bipolar lidelse.

Kan børn have bipolar lidelse?

Ja, det kan også diagnosticeres hos børn, selvom det er mindre almindeligt. Symptomerne kan variere og ofte forveksles med andre adfærdsproblemer eller udviklingsforstyrrelser. Tidlig intervention og en skræddersyet behandlingsplan, der inkluderer terapi og eventuelt medicin, er vigtig for at støtte barnets velbefindende og udvikling.

Hvad er bipolar psykose?

I nogle tilfælde kan personer med bipolar lidelse opleve psykotiske symptomer under maniske eller depressive episoder, såsom vrangforestillinger eller hallucinationer. Det kaldes bipolar psykose. Behandlingen kan kræve en kombination af antipsykotika og stemningsstabiliserende medicin, samt støttende psykoterapi.

Hvad indebærer bipolar affektiv sindslidelse type 2?

Bipolar affektiv sindslidelse type 2 er kendetegnet ved perioder med signifikant depression skiftevis med episoder af hypomani, hvor man oplever forhøjet humør og energi, men ikke i samme grad som almindelig mani. Dette adskiller sig fra bipolar type 1 ved, at mani episoderne er mindre intense.

Hvordan kan terapi hjælpe med bipolar lidelse og seksualitet?

Bipolar lidelse kan påvirke seksualiteten og intime relationer, ofte gennem de humørsvingninger, der karakteriserer tilstanden. Terapi kan tilbyde et trygt rum til at udforske og adressere disse udfordringer, arbejde med evnen til kommunikation og udvikle strategier for at håndtere de seksuelle aspekter af relationen på en sund måde. Et åbent og ærligt samarbejde med din partner og en terapeut/psykolog er nøglen til at navigere i disse følsomme emner. Læs mere om parterapi

Hvordan påvirker bipolar lidelse dagligdagen?

Det kan have en markant indvirkning på dagligdagen, herunder arbejde, studier og personlige relationer. Under maniske episoder kan overdreven energi og risikobetonet adfærd føre til problemer i professionelle og sociale sammenhænge. I depressive perioder kan mangel på motivation, træthed og følelser af værdiløshed gøre selv grundlæggende opgaver vanskelige. Effektiv behandling og strategier til håndtering af symptomer er afgørende for at forbedre funktionsevnen i dagligdagen.

Hvordan kan man som pårørende til en med bipolar lidelse få støtte?

Pårørende kan få støtte gennem familieorienteret terapi eller familierådgivning eller støttegrupper. Desuden kan individuel terapi være hjælpsomt for pårørende til at håndtere de emotionelle udfordringer ved at støtte en nærtstående med lidelsen.

Hvordan interagerer bipolar lidelse med andre psykiske lidelser og tilstande?

Bipolar lidelse kan forekomme sammen med andre psykiske lidelser og tilstande, kendt som komorbiditet. De mest almindelige komorbide lidelser inkluderer angstlidelser, ADHD og spiseforstyrrelser. Denne overlapning af tilstande kan komplicere diagnosen og behandlingen af bipolar lidelse, da lidelserne hver især kan påvirke hinanden og intensivere symptomerne. For eksempel kan angstforstyrrelser forstærke de depressive episoder hos personer med bipolar lidelse.

Hvad koster terapi hos Lavendla?

Hos Lavendla er det terapeuten og psykologen, der selv sætter prisen. En session eller terapigang varer normalt mellem 45-60 minutter og koster mellem 800-1300 kr. Du bestemmer i samråd med den du går hos, hvor mange antal gange, du har behov for. Den første gang I mødes handler det om at lære hinanden at kende, definere hvilke udfordringer du har og derefter lægge en plan for, hvordan I vil arbejde sammen for at nå dine mål med terapien.

Hvordan foregår behandling i terapi?

Skal du i terapi eller ønsker at komme det. Her kan du få en ide om, hvad du kan forvente. Hvad sker der i et terapirum, og hvad vil I typisk berøre i terapien. Arbejdet i terapi er meget individuelt og forskelligt fra person til person, alt efter behov. Der er derfor ingen fast dagsorden eller bestemt rækkefølge.

Behandling med terapi for bipolar lidelse er en væsentlig komponent i en omfattende behandlingsplan, der ofte også omfatter medicin. Terapien sigter mod at give klienten strategier til at håndtere symptomer, forbedre den daglige funktion og øge livskvaliteten. Metoder, der inddrages, kan blandt andet være:

Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

 • Fokus: KAT hjælper med at identificere og ændre negative tanke- og adfærdsmønstre, der kan forværre bipolare episoder.
 • Proces: Terapeuten/psykologen arbejder sammen med dig hen imod at udvikle færdigheder til at håndtere stress, løse problemer og forebygge tilbagefald. Det kan inkludere teknikker til bedre søvnhygiejne og håndtering af triggers.

Familie-fokuseret terapi

 • Fokus: Denne terapiform – eller familierådgivning – inddrager familiemedlemmer mhp. at forbedre kommunikationen og løse konflikter inden for familien, hvilket kan støtte klientens behandlingsproces.
 • Proces: Gennem sessioner lærer familien om bipolar lidelse, identificerer stressorer og arbejder sammen om at skabe en støttende hjemmeatmosfære.

Psykoedukation

 • Fokus: Psykoedukation handler om at lære klienten og ofte deres pårørende om bipolar lidelse, herunder symptomer, behandlingsmuligheder og coping-strategier.
 • Proces: Ved at forstå deres tilstand bedre, kan klienter og deres familier blive bedre til at håndtere de udfordringer, der følger med lidelsen.

Kontakt os

Få hjælp og støtte af Lavendlas dygtige terapeuter og psykologer. En terapisamtale varer typisk 45 – 70 minutter pr. gang. Du kan også starte med at bestille en for-samtale på 20 minutter. Inden et behandlingsforløb starter op, kan en 20 minutters samtale være en god start for at få en fornemmelse af, hvordan det er at møde en professionel terapeut eller psykolog.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Journalist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.