Hjem / Terapi / Fobier / Højdeskræk

For mange mennesker er frygten for højder, også kendt som højdeskræk eller akrofobi, en reel og ofte lammende tilstand, som kan begrænse hverdagen. Men der er hjælp at hente. Få støtte i Lavendla og lær at håndtere fobien.

Hvad er højdeskræk (akrofobi)?

Højdeskræk, eller akrofobi, er en intens frygt for højder. Frygten er mere end en mild bekymring; den kan være dybt forankret og forårsage alvorligt ubehag eller panik i situationer, hvor du befinder dig i højden eller forestiller sig at være det. Læs mere om, hvad der udløser denne frygt. Og få hjælp til at håndtere udfordringen med psykoterapi / samtaleterapi.

Symptomer på højdeskræk

Symptomerne på højdeskræk (akrofobi) kan variere fra person til person, men inkluderer ofte:

 • Svimmelhed eller følelsen af at ville besvime
 • Hurtig puls eller hjertebanken
 • Svedtendens
 • Kvalme eller ubehag
 • Rysten eller følelsen af at være “lammet”

For dem, der lider af højdeskræk, kan selv tanken om at skulle forholde sig til højder udløse symptomer. En terapeut eller psykolog kan hjælpe dig. Søg støtte her.

I Lavendla vil vi gerne gøre det svære lettere og vejen til terapi kortere

Signe Klitgaard, ansvarlig for faglighed, uddannelse og kvalitet

Mød vores terapeuter

Årsager til højdeskræk

Årsagerne til højdeskræk, eller akrofobi, er mange og kan variere fra person til person. Forskning tyder på, at en kombination af genetiske, biologiske og miljømæssige faktorer spiller en rolle. Nogle af de mest almindelige årsager kan være:

 • Tidligere traumatiske oplevelser: Ubehagelige eller skræmmende oplevelser med højder, som f.eks. at falde fra en højde eller at være vidne til en andens fald, kan bidrage til udviklingen af akrofobi.
 • Genetisk disponeret: En tendens til angstlidelser, inklusiv højdeskræk, kan være genetisk nedarvet.
 • Læring fra andre: At observere andres reaktioner på højder kan også udløse eller forstærke ens egen højdeskræk.
 • Problemer med balance: Nogle forskere mener, at problemer i kroppens vestibulære system, som hjælper med at regulere balancen, kan medvirke til højdeskræk.

At forstå disse årsager kan være det første skridt mod at håndtere og overvinde din højdeskræk. Det er en proces, som kan kræve professionel støtte, men for mange er det et skridt værd at tage for at kunne leve et friere og mere ubesværet liv.

Behandling af højdeskræk

Der findes flere forskellige tilgange til behandling af højdeskræk, og den rette metode afhænger af den enkelte person:

 • Psykoterapi: Sammen med psykolog eller terapeut kan man udforske de underliggende årsager til sin frygt og lære strategier til at håndtere den, f.eks. med kognitiv adfærdsterapi som kan hjælpe med at ændre de tankeprocesser, der bidrager til frygten.
 • Hypnose: Nogen har gavn af hypnose mod højdeskræk, der efter sigende kan hjælpe mennesker med at overkomme deres frygt ved at ændre deres underbevidste reaktioner på højder.
 • Eksponeringsterapi: Gradvis og kontrolleret eksponering for højder kan også være en effektiv måde at reducere frygten på.

Hvordan slipper jeg af med højdeskræk?

Processen med at overvinde akrofobi kræver tålmodighed og ofte professionel hjælp. Her er nogle skridt, du kan tage:

 • Søg professionel hjælp: En psykolog eller terapeut kan tilbyde vejledning og støtte via terapi og terapeutiske metoder.
 • Få viden: At forstå, hvad højdeskræk er, kan i sig selv være beroligende.
 • Gradvis eksponering: Start småt og øg gradvist din eksponering for højder under kontrollerede forhold.
 • Afslapningsøvelser: Lær teknikker som dyb vejrtrækning eller meditation for at håndtere angstsymptomer.

Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Husk, du er ikke alene

Akrofobi (højdeskræk) er en almindelig fobi, og mange har fundet veje til at håndtere eller helt overvinde deres frygt. Ved at søge hjælp og tage små skridt ad gangen kan du begynde at ændre din oplevelse med højder. Husk, vi er her for at gøre det svære lettere. Uanset om du overvejer terapi eller blot ønsker at tale med nogen, der forstår dig. Tag kontakt til en af vores psykologer eller terapeuter, som du finder en liste over her på siden eller brug kontaktformularen.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Terapi for højdeskræk

Terapi for højdeskræk vil altid være skræddersyet tilgang, der tager hensyn til dine unikke erfaringer og behov. En psykolog eller terapeut vil typisk arbejde gennem flere faser for at hjælpe dig med at forstå og overvinde frygten. Dette kan terapien indeholde:

Første fase: Vurdering

 • Indledende samtaler: Terapeuten/psykologen starter med at lære dig at kende og forstå dybden og arten af din højdeskræk.
 • Identifikation af specifikke udløsere: Sammen med dig vil terapeuten/psykologen arbejde på at identificere specifikke situationer eller tanker, der udløser frygten for højder.

Anden fase: Viden og strategi

 • Viden: Terapeuten/psykologen forklarer, hvad højdeskræk er, og hvordan kroppen reagerer på frygt.
 • Udvikling af coping-strategier: Du lærer teknikker til at håndtere angst, som dyb vejrtrækning, afslapningsøvelser og visualisering.

Tredje fase: Eksponeringsterapi

 • Gradvis eksponering: Terapeuten/psykologen vil ofte anvende eksponeringsterapi, hvor du gradvist og kontrolleret udsættes for højder. Det kan til en begyndelse være at forestille sig situationer, der involverer højder, og kan til sidst inkludere virkelige situationer i et trygt miljø.
 • Bearbejdning af oplevelser: Efter hver eksponering drøfter terapeuten/psykologen og du oplevelsen, herunder dine reaktioner og følelser, for at øge forståelsen og udvikle yderligere strategier for håndtering.

Fjerde fase: Færdigheder og selvtillid

 • Styrke mestringsevne: Gennem gentagen eksponering og positiv forstærkning arbejder terapeuten/psykologen på at styrke din tro på din evne til at håndtere højder.
 • Integration i dagligdagen: Du opmuntres til at anvende de lærte teknikker i reelle situationer, hvilket bidrager til at reducere frygten yderligere.

Femte fase: Opfølgning og vedligeholdelse

 • Opfølgende sessioner: Terapeuten/psykologen planlægger opfølgende møder for at vurdere fremskridt og håndtere eventuelle tilbagefald.
 • Langsigtet strategiplan: Der udvikles en plan for, hvordan du kan vedligeholde dine fremskridt og fortsat håndtere din højdeskræk selvstændigt.

10 ofte stillede spørgsmål og svar om højdeskræk

Hvad er højdeskræk?

Højdeskræk, også kendt som akrofobi, er en intens og ofte lammende frygt for højder. Det er mere end blot en nervøsitet; det er en dybtfølt angst, der kan udløse kraftige fysiske og psykiske reaktioner, selv ved tanken om eller udsigten til at befinde sig i en høj position. Forståelsen af, at denne frygt er almindelig og kan behandles, er det første skridt mod at søge hjælp.

Hvilke symptomer kan man opleve med højdeskræk?

Symptomer på højdeskræk kan variere fra person til person, men ofte inkluderer de:
– Svimmelhed eller en følelse af at være ved at besvime
– Hurtig hjerteslag eller hjertebanken
– Svedudbrud
– Kvalme eller generelt ubehag
– Kroppen ryster eller følelsen af at være “lammet” Disse reaktioner er kroppens måde at reagere på det, den opfatter som en farefuld situation.

Hvordan kan højdeskræk behandles?

Behandling af højdeskræk kan være forskellig, afhængigt af præferencer og behov. Nogle effektive behandlingsformer inkluderer psykoterapi, hvor teknikker som kognitiv adfærdsterapi (CBT) kan hjælpe med at ændre de tankeprocesser, der bidrager til frygten. Hypnose mod højdeskræk er også en mulighed, som nogle finder nyttig for at adressere den underbevidste frygt. Derudover kan eksponeringsterapi, hvor man gradvist bliver mere udsat for højder i et trygt og kontrolleret miljø, være meget effektivt. Kontakt en psykolog eller terapeut hos Lavendla og hør mere.

Kan hypnose hjælpe mod højdeskræk?

Ja, hypnose har vist sig at være en nyttig metode for nogle mennesker til at håndtere deres højdeskræk. Hypnose kan bidrage til at nå ind til og ændre de underbevidste tanker, der bidrager til deres frygt. Det er en personlig oplevelse, og mens det ikke er løsningen for alle, har mange rapporteret positiv fremgang efter hypnosebehandlinger.

Er højdeskræk en fobi eller blot nervøsitet?

Højdeskræk betragtes som en specifik fobi, hvilket betyder, at det er en overdreven og irrationel frygt for et bestemt objekt, situation eller aktivitet – i dette tilfælde, højder. Det adskiller sig fra almindelig nervøsitet ved sin intensitet og de fysiske symptomer det kan fremkalde, hvilket kan forstyrre dagligdagen og aktiviteter.

Hvordan slipper jeg af med højdeskræk?

At slippe af med højdeskræk er en proces, der kræver tålmodighed og ofte professionel hjælp. Med den rette støtte og de rette teknikker, kan mange overvinde deres frygt helt eller delvist. Nøglen ligger i gradvis eksponering kombineret med teknikker til at håndtere og mindske angst, støttet af terapi. Det starter med det første skridt: at anerkende frygten og beslutte sig for at søge hjælp.

Kan højdeskræk kureres helt?

Mange mennesker har med succes overvundet deres højdeskræk gennem forskellige former for behandling og terapi. Det er bestemt muligt at nå til et punkt, hvor frygten ikke længere har en lammende effekt på dit liv. Succesen afhænger af en række faktorer, herunder din vilje til at engagere dig i behandlingen, typen af terapi og sværhedsgraden af fobien. Med den rette tilgang kan din højdeskræk blive håndteret effektivt.

Hvor meget koster terapi hos Lavendla?

Hos Lavendla er det terapeuterne og psykologerne, der selv sætter prisen. En terapigang varer normalt 45-70 minutter og koster mellem 800-1.300 kroner. Hvor mange terapigange, der skal til, eller hvad du har brug for hjælp til, beslutter du sammen med behandleren. Når I mødes første gang, er det som regel for at lære hinanden at kende, definere hvilke psykiske udfordringer du oplever, og derefter lægge en plan for, hvordan I vil arbejde sammen.

Hvad er den latinske betegnelse for højdeskræk, og hvorfor er det relevant?

Den latinske betegnelse for højdeskræk er “acrofobia”, som stammer fra de græske ord “akron”, der betyder højeste punkt eller top, og “phobos”, der betyder frygt. Denne terminologi er relevant, fordi den giver en præcis beskrivelse af fobien og hjælper med at standardisere forståelsen og behandlingen af tilstanden på tværs af forskellige kulturer og sprog. At kende til den specifikke betegnelse kan også gøre det lettere for mennesker, der lider af højdeskræk, at søge information og hjælp, da det er en anerkendt tilstand.

Hvor almindelig er højdeskræk?

Højdeskræk er en af de mest almindelige fobier. Det anslås, at en betydelig procentdel af den danske befolkning oplever en vis grad af angst i forbindelse med højder. Højdeskræk kan påvirke mennesker i alle aldre, køn og baggrund, men forskning viser, at det oftest starter i barndommen eller de tidlige teenageår. Det kan variere, hvordan mennesker håndterer eller reagerer på deres frygt, hvilket kan afhænge af personlige erfaringer, kulturelle holdninger til frygt og adgang til mulighed for at søge hjælp.

3 gode råd hvis du lider af højdeskræk

Hvis du lider af emetofobi, er her en række gode råd til selv at håndtere din frygt. Selvhjælp kan være en værdifuld del af din overordnede behandlingsstrategi.

1. Søg viden

Søg viden om højdeskræk – hvad det er, hvorfor det opstår, og hvordan det kan behandles. Jo mere du forstår din frygt, desto bedre udstyret vil du være til at håndtere den.

2. Lær afslapningsøvelser

Teknikker som dyb vejrtrækning, meditation eller progressiv muskelafslapning kan være utrolig effektivt til at mindske den fysiske og mentale angst, der følger med højdeskræk. Ved at praktisere disse teknikker og øvelser regelmæssigt kan du forbedre din evne til at forblive rolig, når du står overfor din frygt.

3. Søg støtte og del dine oplevelser

At tale åbent om din højdeskræk med venner, familie eller i en støttegruppe kan være utrolig helende. At dele dine udfordringerne kan lette byrden, som du bærer alene – og det åbner også op for muligheden for at modtage forståelse, opmuntring og praktiske råd fra andre. Overvej at kontakte en terapeut eller psykolog, der kan understøtte dig i processen. Husk, at bede om hjælp er et tegn på styrke, ikke svaghed.

Kontakt en psykolog eller terapeut

Hvis du, eller en du kender, har højdeskræk, kan det være vigtigt at søge professionel hjælp. Se listen på denne side over alle psykologer og terapeuter i Lavendla – under hver profil kan du læse om deres uddannelse, erfaring og specialer.

Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.