Hjem / Terapi / CFT – compassionfokuseret terapi

CFT (compassionfokuseret terapi) udvikler din medfølelse overfor dig selv og andre. Terapien er god til dig, der kæmper med selvkritik, skam og lavt selvværd. Læs mere her om terapiformen.

Hvad er compassionfokuseret terapi (CFT)?

Compassionfokuseret terapi (CFT) er en terapiform, der hjælper mennesker med at overvinde psykiske udfordringer gennem udviklingen af medfølelse over for sig selv og andre. Dette terapeutiske fokus har vist sig at være særligt effektivt for dig, der kæmper med selvkritik, skam og lavt selvværd.

CFT og medfølelse

CFT (Compassionfokuseret Terapi) bygger på erkendelsen af, at menneskets hjerne er udviklet til at reagere på trusler med en række komplekse følelser. For nogle kan de følelsesmæssige reaktioner blive overvældende og føre til negativ selvopfattelse. CFT’s mål er at ændre denne selvopfattelse ved at fremme en følelse af varme, tryghed og medfølelse over for sig selv og andre.

Terapiformen er særligt velegnet til mennesker, der oplever:

Vores mål er at gøre det svære lettere for mennesker, som har brug for hjælp og opbakning.

Henriette Rendbæk Jønsson, leder og grundlægger

Mød vores terapeuter


Hvad kan terapi hjælpe med?

CFT (Compassionfokuseret Terapi) tilbyder unikke tilgange til at tackle en række psykiske udfordringer. Terapiformen, der er baseret på udviklingen af medfølelse over for sig selv og andre, er en kraftfuld metode til at fremme psykisk velbefindende og heling. Her er nogle specifikke områder, hvor CFT kan gøre en særlig forskel

Reducering af selvkritik og skamfølelse

Mange mennesker lider under konstant selvkritik og skamfølelse, som kan føre til en række psykologiske problemer, herunder depression og angst. CFT (Compassionfokuseret Terapi) hjælper med at opbygge en indre stemme af venlighed og forståelse, hvilket kan mindske de skadelige virkninger af selvkritik og skam.

Bedre selvværd

Ved at fremme en holdning af medfølelse og accept over for sig selv, kan CFT hjælpe dig med at udvikle et mere positivt selvbillede. Dette er afgørende for at opbygge selvtillid og forbedre det generelle selvværd.


Book et møde med os

Aftal et uforpligtende møde hos os, hjemme hos jer eller pr. telefon.


Håndtering af angst og depression

CFT tilbyder effektive strategier til at håndtere angst og depression. Det sker ved at ændre måden, vi forholder os til vores tanker og følelser. Gennem teknikker som mindfulness og selvmedfølelse lærer du at møde dine følelser med forståelse snarere end frygt eller afvisning.

Bearbejdning af traumer

For dig, der har oplevet traumatiske hændelser, kan CFT (Compassionfokuseret Terapi) tilbyde en vej til et bedre velbefindende. Terapien hjælper med at skabe et trygt rum, hvor følelser kan udforskes og bearbejdes med en grundlæggende indstilling af medfølelse og forståelse.

Forbedring af relationer

CFT (Compassionfokuseret Terapi) understreger vigtigheden af medfølelse ikke kun over for os selv men også over for andre. Dette fokus kan føre til mere meningsfulde og støttende relationer, da det fremmer en dybere forståelse og accept af andres følelser og oplevelser.


Vi hjælper dig der, hvor du er

At søge hjælp og støtte kan være et vigtigt skridt henimod et bedre psykisk og mentalt helbred. Hos Lavendla gør vi det svære lettere. Vores team af kvalificerede psykologer og terapeuter kan hjælpe dig. Vi har ingen ventetid. Men vi gør opmærksom på, at vores psykologer og terapeuter ikke tager imod henvisning fra lægen.

Hvis du eller en, du kender, har akutte symptomer eller er i en nødsituation, skal du ringe 112 eller søge akut lægehjælp med det samme.

Mød os fysisk eller digital

Vores terapeuter arbejder både digitalt og lokalt. De er også fleksible tidsmæssigt og kan tilpasse sig dine behov.

Vælg en terapeut her på siden

Vælg en terapeut direkte på hjemmesiden, som du synes passer til dig, ud fra baggrund, anmeldelser eller sprog. Ellers beskriv dit behov, så hjælper vi dig.

Få værktøjer

Alle mennesker er forskellige. Vi møder hvert enkelt, hvor de er. Vores terapeuter vil give dig personlige værktøjer, som passer til lige præcis din situation.


Hvordan virker CFT?

CFT (Compassionfokuseret Terapi) arbejder gennem en kombination af teoretisk forståelse og praktiske øvelser:

 • Øvelser i selvmedfølelse: Lære at behandle sig selv med samme venlighed og forståelse, som man behandler en god ven.
 • Mindfulness-træning: At blive mere bevidst om oplevelser i nuet og lære at forholde sig til dem uden dømmekraft.
 • Forståelse af hjernens evolutionære aspekter: At forstå, hvordan vores hjerner er udviklet til at reagere på trusler, kan hjælpe med at normalisere nogle af de følelser, vi oplever, og hvordan vi kan arbejde med dem.

15 ofte stillede spørgsmål og svar om CFT (compassionfokuseret terapi)

Hvad er CFT (compassionfokuseret terapi)?

Compassionfokuseret terapi er en psykologisk intervention, der har til formål at fremme mental og følelsesmæssig helbredelse ved at styrke individets evne til at udøve medfølelse over for sig selv og andre. Den bygger på forståelsen af, at mange psykologiske problemer stammer fra selvkritik, skam og en følelse af isolation. CFT hjælper individer med at udvikle en mere støttende og venlig indre dialog, hvilket kan reducere psykologisk stress og fremme velvære.

Hvordan kan CFT hjælpe mig?

CFT kan være særligt hjælpsomt, hvis du kæmper med selvkritik, lavt selvværd, angst, depression eller har oplevet traumer. Terapien arbejder med at ændre dit forhold til svære følelser og tanker gennem udvikling af medfølelse. Dette kan hjælpe dig med at skabe et mere positivt selvbillede, reducere angst og depression, bearbejde traumer, og forbedre dine relationer til andre.

Hvordan foregår en typisk CFT-session?

En typisk CFT-session involverer samtaler, hvor terapeuten vil guide dig gennem processen med at forstå og praktisere medfølelse. Dette kan inkludere mindfulness-øvelser, arbejde med selvmedfølelse gennem specifikke øvelser, og udforskning af din følelsesmæssige erfaring og tankemønstre. Terapeuten kan også anvende rollespil og visualiseringer for at hjælpe dig med at udvikle en dybere forståelse af medfølelse.

Hvilke øvelser anvendes i CFT?

Compassion fokuseret terapi omfatter en række øvelser designet til at fremme medfølelse og selvforståelse. Disse kan inkludere:
Selvmedfølelsesbrev: Skrive et brev til dig selv fra et medfølende perspektiv.
Mindfulness-øvelser: Øvelser, der hjælper dig med at være til stede i nuet og acceptere dine følelser uden dømmekraft.
Trygheds- og beroligelsesøvelser: Teknikker til at fremkalde følelser af sikkerhed og ro.

Er der forskning, der understøtter effektiviteten af CFT?

Ja, der er forskning, der understøtter effektiviteten af compassionfokuseret terapi i behandlingen af en række psykologiske tilstande. Studier har vist, at CFT kan være effektivt til at reducere symptomer på angst, depression, selvkritik og PTSD, blandt andre tilstande. Forskningen fremhæver terapiens rolle i at fremme psykisk fleksibilitet og følelsesmæssig regulering.

Hvordan adskiller CFT sig fra andre terapiformer?

Mens mange terapiformer fokuserer på at ændre negative tanker og adfærd, lægger CFT særlig vægt på udviklingen af medfølelse som et middel til heling. Denne tilgang anerkender den menneskelige tendens til hårdhed mod sig selv og forsøger at kultivere en mere venlig og medfølende indre dialog. I modsætning til visse andre terapier, der kan fokusere mere direkte på tankemønstre, integrerer CFT indsigt fra evolutionær psykologi, neurovidenskab og mindfulness, hvilket skaber en unik tilgang til psykisk sundhed.

Hvad koster CFT (compassionfokuseret terapi)?

Hos Lavendla er det terapeuterne og psykologerne, der selv sætter prisen. En terapigang varer normalt 45-60 minutter og koster mellem 800-1.300 kroner. Hvor mange terapigange, der skal til, eller hvad du har brug for hjælp til, beslutter du sammen med behandleren. Når I mødes første gang, er det som regel for at lære hinanden at kende, definere hvilke psykiske udfordringer du oplever, og derefter lægge en plan for, hvordan I vil arbejde sammen.

Hvilke bøger og uddannelse findes der om CFT?

For fagfolk, der ønsker at beskæftige sig med CFT, findes der uddannelse og kurser, der tilbyder undervisning i teorien og praksis bag compassion fokuseret terapi. Desuden er der udgivet en række bøger om CFT, som giver vejledning i, hvordan man kan integrere disse principper i sit liv og arbejde. Søg på internettet.

Hvordan kan jeg øve CFT-teknikker på egen hånd?

Selvom det anbefales at arbejde med en kvalificeret terapeut for at få mest muligt ud af CFT (compassionfokuseret terapi), er der øvelser og teknikker, du sagtens kan praktisere alene. Dette kan være daglig mindfulness eller meditation, at skrive dagbog med fokus på selv-medfølelse og at praktisere selv-medfølelses-øvelser, som at spørge dig selv, “Hvad ville jeg sige til en ven i denne situation?” Disse selvpraksisser kan hjælpe dig med at udvikle en mere medfølende tilgang til dig selv og dine udfordringer.

Hvor lang tid tager det typisk at se resultater med CFT?

Varigheden af terapien, og tiden det tager før du oplever resultater, varierer fra person til person, afhængig af den enkeltes unikke situation og de udfordringer, de arbejder med. Nogle kan opleve positive ændringer inden for få sessioner, mens andre måske har brug for en længere periode for at udvikle og integrere medfølelse i deres liv. En åben dialog med din terapeut kan hjælpe med at sætte realistiske forventninger til din terapiproces.

Kan CFT anvendes sammen med andre terapiformer?

Ja, compassionfokuseret terapi kan meget vel integreres med andre terapiformer for at skabe en mere omfattende behandlingsplan. For eksempel kan CFT kombineres med kognitiv adfærdsterapi (CBT) for at adressere specifikke tankemønstre og adfærd, mens man samtidig udvikler medfølelse og forståelse over for sig selv. At arbejde med en terapeut, der er kyndig i flere terapiformer, kan tilbyde en fleksibel og tilpasset tilgang til behandling.

Hvordan kan CFT hjælpe med stresshåndtering?

Compassionfokuseret terapi tilbyder effektive værktøjer til stresshåndtering ved at fremme en medfølende og forstående tilgang til egne tanker og følelser. Ved at praktisere mindfulness og selvmedfølelse lærer man at møde stressende situationer med større ro og accept, hvilket reducerer den samlede stressbelastning. CFT hjælper med at skifte perspektivet fra selvkritik til selvstøtte, hvilket kan gøre en stor forskel i, hvordan man håndterer stress.

Hvordan vælger jeg den rigtige terapeut eller psykolog?

Det er vigtigt at vælge en kvalificeret psykolog eller terapeut med erfaring i de specifikke udfordringer, du oplever eller står med. Ønsker du specifikt, at det skal være CFT (compassionfokuseret terapi), I arbejder med i et forløb, er det selvfølgelig også vigtigt, at psykologen eller terapeuten har denne erfaring. En indledende samtale kan hjælpe med at afgøre, om terapeuten er den rigtige for dig. I Lavendla er det muligt at booke en tid hos en psykolog eller terapeut, hvor første møde varer 20 minutter. Det kan give et godt indtryk.

Kan jeg få terapi online hos Lavendla?

Ja, det kan du. Hos Lavendla tilbyder alle psykologer og terapeuter onlineterapi, som foregår over internettet. Undersøgelser har vist, at det sagtens kan være lige så effektivt at få onlineterapi, som når det foregår fysisk ansigt til ansigt. Nogle foretrækker onlineterapi, fordi de føler sig mere beskyttet bag en skærm, og det gør det nemmere for dem at åbne op om tanker og følelser. Men det er meget individuelt, hvad der fungerer bedst for den enkelte. Tal med din psykolog eller terapeut om det.

Er CFT egnet for alle?

Mens compassionfokuseret terapi har vist sig at være effektivt for mange mennesker, er det vigtigt at erkende, at terapi er en meget individuel proces. Det, der virker for én person, virker måske ikke for en anden. Nogle kan finde den medfølende tilgang i CFT særligt givende, mens andre måske foretrækker en anden terapeutisk stil. Det anbefales at tale med en professionel for at afgøre, om CFT er den rigtige tilgang for dig. Hos Lavendla kan du booke 20 minutters for-samtale med en terapeut eller psykolog.

Teknikker fra andre terapiformer

CFT terapi integrerer teknikker fra flere terapeutiske traditioner, herunder:

 • Kognitiv adfærdsterapi (CBT): For at identificere og ændre negative tankemønstre.
 • Mindfulness: For at øge bevidstheden i øjeblikket og reducere selvbebrejdelse.
 • Evolutionær psykologi: For at forstå, hvordan vores hjerne er formet til at reagere på trusler.

Ved hjælp af disse teknikker arbejder CFT med at udvikle tre hovedkomponenter i medfølelse:

 • Venlighed: At være venlig og forstående over for sig selv i vanskelige tider.
 • Fælles menneskelighed: At erkende, at lidelse er en del af den menneskelige erfaring.
 • Mindfulness: At holde en afbalanceret og ikke-dømmende opmærksomhed på smertefulde tanker og følelser.

CFT øvelser

For at kultivere medfølelse og forståelse, anvender CFT (Compassionfokuseret Terapi) en række praktiske øvelser, som:

 • Selv-medfølelses-brev: Skriv et brev til dig selv fra et perspektiv af venlighed og forståelse.
 • Medfølelses-meditation: Meditationsteknikker, der fokuserer på at udvikle en følelse af varme og tryghed.
 • Mindfulness-øvelser: Øvelser, der hjælper med at forblive nærværende og reducere overvældende følelser.
Vores anmeldelser

Masser af omsorg og empati. Forstod mine behov og ønsker. God støtte og hjælp. Stor anbefaling.

Margrethe

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.