78 70 63 63 Døgnåbent
Hjem / Begravelseshjælp

VED DØDSFALD

Begravelseshjælp

Vores fornemmeste opgave er, at hjælpe med at arrangere præcis den afsked, der er brug for.

Står man i en svær økonomisk situation eller er usikker på hvor mange penge, der er i boet, betyder det ikke, at man må afstå for at arrangere en smuk begravelsesceremoni.

I Danmark er det vedtaget, at alle skal have ret til en begravelse. Derfor er det muligt at søge om begravelseshjælp til at få dækket udgifter i forbindelse med en begravelsen.

Lavendlas begravelsesrådgivere er kreative og hjælper gerne med at finde alternative løsninger, der kan gøre udgifterne mindre. Det er en del af planlægningen, så det er vigtigt og helt naturligt at tale om priser.

Da det er Udbetaling Danmark, som står for begravelseshjælpen, er det også op til Staten om den afdøde opfylder kravene for begravelseshjælpen. Grundlæggende må den afdøde kun have en begrænset formue og skal have haft ret til dansk sygesikring.

Hvis du er i tvivl om du opfylder kravene, kan du tage kontakt til Udbetaling Danmark for at høre om dine muligheder for begravelseshjælp. Se satser og kontaktoplysninger på borger.dk. Ønsker man ikke at gøre dette selv, kan Lavendla’s begravelsesrådgivere assistere med ansøgningen og kontakten til Udbetaling Danmark på vegne af de pårørende. Dette kræver , at I skriver en fuldmagt til den pågældende begravelsesrådgiver.

Vores mål er at gøre det lettere for mennesker i sorg. At møde de pårørende på den måde der passer dem bedst er således en selvfølge.

Henriette Rendbæk Jønsson, Country Manager og grundlægger Lavendla Danmark

Spørgsmål og svar

Hvad er begravelseshjælp?

Begravelseshjælp er et tilskud fra det offentlige, der skal hjælpe de pårørende med at få dækket udgifterne til en begravelse. Begravelseshjælpen er vedtaget ved lov, og kan derfor søges af alle – om end der stilles krav om en maksgrænse på den afdødes formue, og at den afdøde skal have ret til dansk sygesikring.

Hvor meget er begravelseshjælp?

Satsen for begravelseshjælpen kan variere fra sag til sag, da det afhænger af den afdødes formue. Grundlæggende fordeler satserne sig dog således:
–        Havde den afdøde børn under 18 år får man højest 11.800 kr. (2022-sats) i begravelseshjælp. Dette er et maksbeløb, som bliver påvirket af mange forskellige faktorer. Overstiger afdødes eller ægtefællernes formue 51.200 kr. (2022-sats), vil man ikke kunne komme i betragtning til begravelseshjælp.
–        Hvis afdøde hverken havde børn under 18 år eller en ægtefælle, er kravene til formuen mere strikse. I så fald må den nemlig højest ligge på 31.550 kr. (2022-sats), for at kunne komme i betragtning til begravelseshjælp.

Derudover kommer der særtilfælde, der ligeledes kan påvirke satsen for begravelseshjælp. Er afdøde eksempelvis født før 1. april 1957, kan man få mindst 1050 kr. i begravelseshjælp, uanset hvilken formue den afdøde havde. Var den afdøde under 18 år, er satsen for begravelseshjælp en fastlagt sats, og altså ikke underlagt de samme regler som for folk over 18 år. Denne sats ligger på 9.850 kr. (2022-sats) og dækker også dødfødte børn.

Hvad menes der med ”formue”?

Definitionen på en formue er: alt hvad en person ejer, som kan værdisættes i penge.

I forbindelse med dødsfald, hvor boet skal gøres op, kan ”formue” således dække over indestående i banken, værdipapirer, kontakter, ejendomsværdi, dokumenteret gæld mm. Vælger du at benytte en bedemand, indgår denne persons honorar ikke i ”formuen”.

Hvor søger man om begravelseshjælp?

Man søger begravelseshjælp på Borger.dk. Efter ansøgningen er sendt, vil kommunikationen foregå via Digital Post. Hvis I ønsker det, kan vores begravelsesrådgivere håndtere ansøgningen om begravelseshjælp. I så fald kræves der blot en fuldmagt til begravelsesrådgiveren, der så vil håndtere alt derefter.

Hvem står for begravelsen?

Det er som altid de efterladte, eller en udvalgt arrangør, der skal stå for at arrangere begravelsen eller bisættelsen – også selvom man modtager begravelseshjælp.

Hvad, hvis man ikke er medlem af folkekirken?

Begravelseshjælpen er ikke begrænset til medlemmer af folkekirken. Det kræves derimod, at den afdøde havde ret til dansk sygesikring, og at boet er blevet udlagt af Skifteretten.

Kan man få begravelseshjælp til et dødfødt barn?

Ja, det kan man godt. Ønsker man begravelseshjælp til et dødfødt barn, vil begravelseshjælpen ligge på en fast sats. I 2022 er denne sats på 9.850 kr. Der er dog krav til yderligere dokumentation i sager med dødfødte børn. Der kræves en nedgravningsattest eller dødsattest, samt moderens eller faderens CPR. Dette er gældende, hvis barnet ikke har fået et CPR-nummer. Såfremt barnet har fået et CPR-nummer, kræves der ikke yderligere dokumentation.

Hvilken dokumentation kræves der for begravelseshjælp?

Når Udbetaling Danmark vurderer de enkelte sager, gør de det på baggrund af den afdødes formue. Derfor er det vigtigt, at I kender denne inden I kontakter Udbetaling Danmark for begravelseshjælp.

Den måde, som Borger.dk selv nævner, er via en skifteretsattest. Attesten er et dokument, der beviser, at skifteretten har behandlet boet, samt hvilke værdier boet lå inde med. Derudover kommer der andre krav for dokumentation, alt efter hvordan boet er blevet gjort op.

Er boet blevet behandlet som et boudlæg, kræves der en skifterestattest, papir på den afdødes gæld, ægtefælles formue og ægtefælles gæld.

Blev boet behandlet som uskiftet bo eller ægtefælleudlæg kræves der en skifteretsattest, en kopi af formueoversigten og dokumentation for formuen samt særeje.

Er boet blevet behandlet som et forenklet privat skifte eller almindeligt privat skifte kræves der skifteretsattest, åbningsstatus, dokumentation for formue og gæld for både afdøde og ægtefælle.

Er boet blevet behandlet som bobestyret bo kræves der skifteretsattest, boopgørelse og oplysninger om ægtefælles formue og gæld.

Hvornår får jeg begravelseshjælpen udbetalt?

Der er selvfølgelig noget behandlingstid forbundet med denne type ansøgninger. Derfor må I forvente, at der kan gå op til 4 uger, fra I har sendt Jeres ansøgning til Udbetaling Danmark, til I får udbetalt begravelseshjælpen. For at gøre behandlingstiden kortere, er det vigtigt, at I har alle dokumenter klar til at sende af sted med Jeres ansøgning om begravelseshjælp. Får I hjælp af en af vores begravelsesrådgivere, vil de kunne hjælpe Jer igennem hele processen, og sikre at ansøgningsprocessen foregår så smertefrit, som muligt.

Hvor hurtigt går behandlingen af min ansøgning om begravelseshjælp?

Sagsbehandlingen ligger på 4 uger fra I afsender ansøgningen om begravelseshjælp, til Udbetaling Danmark har givet svar. Der kan forekomme længere tider, såfremt der er problemer hos Udbetaling Danmark, eller at I ikke har vedlagt al den nødvendige dokumentation. I så fald vil Udbetaling Danmark kontakte Jer, eller jeres begravelsesrådgiver.

Kan Lavendla’s begravelsesrådgivere hjælpe mig med at søge begravelseshjælp?

Ja. Vores begravelsesrådgivere er særligt uddannet indenfor de juridiske aspekter af begravelsesbranchen og kan derfor assistere Jer via vejledning eller via mere konkrete praktiske opgaver. Vi arbejder dagligt med Borger.dk, og kender, hvilke faldgruber I skal være opmærksomme på, når I vil søge begravelseshjælp. Derudover kender vi til de dokumentpapirer I må have klar til jeres ansøgning, og ved, hvor I kan skaffe dem.

Hvis I ønsker, at en af vores begravelsesrådgivere skal hjælpe Jer med at søge begravelseshjælp, kræver det at I skriver en fuldmagt til Jeres begravelsesrådgiver. Dette kan gøres enten via NemID eller ved at skrive en skriftlig fuldmagt.

Mød vores rådgivere

Mød nogle af Lavendlas rådgivere, som står klar til at hjælpe dig. Du kan nemt booke et møde med en af dem direkte via hjemmesiden.

Vi kan hjælpe dig

Ring til os på 78 70 63 63 eller udfyld vores formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Henriette Rendbæk Jønsson, Rådgiver