Hjem » Huskeliste ved dødsfald

En dag står vi alle i den situation, hvor vi skal tage afsked med én af vore nærmeste. Det er ofte en svær og uoverskuelig situation, hvor der er mange praktiske spørgsmål at tage stilling til.

Sådan gør I

Ved dødsfald i eget hjem
Ved dødsfald skal I kontakte egen læge eller lægevagten på telefon 1813. I kan også kontakte Lavendla Bedemandssforretning. I vil altid få personlig kontakt, og vi vil kunne råde og vejlede jer.

Hvad gør man som pårørende?
I skal kontakte Lavendla med henblik på en samtale enten i vores forretninger eller hjemme hos jer. Under samtalen tager vi kontakt til præsten og får fastsat dagen og tidspunktet for begravelsen/ bisættelsen.

Hvis dødsfaldet er forventet og sker i eget hjem
I skal kontakte jeres egen læge eller lægevagten på telefon 1813 eller hjemmeplejen. Lægen kommer inden for de næste timer og udfærdiger dødsattesten. Først når dødsattesten er udfærdiget må Lavendla komme og afhente afdøde.


Kan vi hjælpe dig?

Kan vi hjælpe dig? Ring til os på 78 70 63 63, eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.


Hvis dødsfaldet er uventet og sker i eget hjem
Kontakt alarmcentralen på telefon 112. Ambulancen hjælper med transport til sygehuset.

Hvis dødsfaldet er sket på et plejehjem eller beskyttet bolig
Plejehjemmets personale kontakter lægen. Sker dødsfaldet uden for lægens åbningstid, kontaktes lægevagten. Når lægen er kontaktet, kan I kontakte Lavendla, som efter aftale kommer og lægger afdøde i kiste og kører afdøde til kapel.

Hvis dødsfaldet er sket på sygehus
Afdøde overføres til sygehusets kapel, hvor en hospitalslæge udfærdiger dødsattesten. Vi tager selv kontakt til sygehuskapellet, efter aftale med jer og henter dødsattesten. Hvis I gerne vil være tilstede i forbindelse med ilægning i kiste, kan dette naturligvis lade sig gøre.

Samtale med bedemanden
Vi lægger vægt på, at give jer en personlig og tryg rådgivning. Vores samtale kan finde sted i jeres eget hjem, men I er også velkomne hos os. Under samtalen aftaler vi de praktiske forhold omkring dødsfaldet og den begravelseshandling, I ønsker for afdøde.

Under samtalen aftaler vi blandt andet:
– om afdøde skal kremeres (bisættelse) eller jordfæstes(begravelse)
– tid og sted for højtid
– kontakt til præst
– valg af kiste/urne
– hvordan iklædning af afdøde skal være (f.eks. eget tøj)
– om afdøde evt. skal have nogle personlige effekter med
kistepynt og øvrige blomster
– indrykning af dødsannonce i aviser og dagblade
– trykte salmer
– kirkegård
– gravsten/gravsted
– sted for mindesammenkomst efter højtideligheden

Det er ikke nødvendigt at medbringe dokumenter såsom dåbsattest, og vielsesattest til samtalen. Vi kan indhente alle relevante oplysninger digitalt. Lavendla sørger for underretning og udfyldelse af alle offentlige anmeldelser – herunder også ansøgning om begravelseshjælp, dødsanmeldelse og underretning til skifteretten.