78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse København

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand København

Lavendla Begravelse København giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Storkøbenhavn uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen. 

Lavendla i København har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje. 

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Om Lavendla Begravelse København

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i København?

En begravelse/bisættelse i København kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i København

Lavendla Bedemand arrangerer kirkelige og borgerlige begravelser overalt i København, så I ikke står alene med planlægningen.

Kirkelig begravelse i København

Kirker i København

Der findes i dag over 70 kirker i København, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. I Danmark har borgerne ret til at blive bisat eller begravet fra en af de kirker, som hører til det sogn, de bor i. Men man har også ret til at vælge en kirke, som man har et tilhørsforhold til- det kan for eksempel være en kirke, man er døbt, konfirmeret, gift i, eller som ligger i en by, man har boet i i mange år. Lavendla Bedemand København hjælper jer med at tage kontakt til den præst og kirke i København, hvor I ønsker at afholde begravelsen.

Lavendla Bedemand København, Trinitatis_Kirke_

Trinitatis Kirke

Trinitatis er en af Københavns mange historiske kirker, og den kan også benyttes af tilknyttede borger til begravelse i dag. Kirken blev bygget af Kong Christian den IV i 1930erne, som en særlig kirke til universitetspersonale, og den er en del af Trinitatis kirkekomplekset, der blandt andet også omfatter Rundetårn. Da kirken brændte i 1728, er meget af inventaret af nyere tid, men der er stadig mange antikke bevarede genstande som altersølvtøjet, barokaltertavlen og prædikestolen fra 1731. Kirken har plads til 450 personer (siddende og stående) ved begravelser og bisættelser, og begravelse finder sted efter aftale med præsten. Der er adgang til kirken for folk i kørestol, og gode transportforhold fra Nørreport Station og evt. aftalt parkering på kirkepladsen.

Helligåndskirken

Helligåndskirken ligger ved Amagertorv midt i København og blev opført mellem 1400 og 1450. Den blev hårdt medtaget efter den store brand i København i 1728 og blev herefter genopført af arkitekten J. C. Krieger. Helligåndskirken har plads til ca. 400 personer, og begravelser finder som regel sted mellem tirsdag og fredag fra kl. 10-11 og 13.30-14.30. De kan dog aftales fra gang til gang med præsten. Der er adgang for folk i kørestol, og kirken har nogle få p-pladser på kirkepladsen og kan ellers tilgås fra Nørreport Station.

Borgerlig begravelse i København

Lavendla Bedemand København hjælper pårørende med at arrangere begravelser og bisættelser efter ønske. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere borgerlige ceremonier eller begravelser indenfor andre trosretninger. Vi kan hjælpe jer med at booke kapel, bestille organist og sanger og pynte kapellet efter jeres ønske.

 

 

Begravelsesplads i København

Begravelse på Assistens Kirkegård i København

Assistens Kirkegård er en af Danmarks mest kendte kirkegårde, som blev taget i brug efter en epidemi i 1760, der kostede mere end 23.000 mennesker livet. Beliggende midt på Nørrebro er den i dag både museumsområde, kirkegårdspark og lokal kirkegård med et kæmpe udvalg af urne- og kirkegravsteder, urnefællesgrave og askefællesgraven for de ukendte. Lavendla Bedemand København kan hjælpe med at træffe foranstaltninger omkring valg af gravplads, hvis pårørende og afdøde ønsker en begravelse i København fra Assistens Kirkegård.

Andre begravelsespladser i København

Lavendla Bedemand København, Assistens_Kirkegård_1 (1)

Der findes følgende øvrige begravelsespladser i København:

  • Vestre Kirkegård
  • Bispebjerg Kirkegård
  • Brønshøj Kirkegård
  • Sundby Kirkegård