86 31 70 72 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Silkeborg

Har du brug for hjælp, så ring til os på 86 31 70 72 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Silkeborg

Lavendla Begravelse Silkeborg giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Silkeborg uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Silkeborg har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Silkeborg

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Silkeborg?

En begravelse/bisættelse i Silkeborg kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Silkeborg

Lavendla Bedemand Silkeborg tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Silkeborg Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt. Derfor tager vi os altid tid til at høre, hvilke overvejelser den afdøde og I som pårørende måtte have.

Kirkelige Begravelser i Silkeborg

Vælger I en kirkelig begravelse, vil den foregå i en af de 38 folkekirker i Silkeborg Kommune. Ceremonien vil blive ledet af en præst fra den danske folkekirke, og ritualet vil følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og et yndet valg hos langt de fleste medlemmer af folkekirken.

Silkeborg Kirke: Silkeborg Kirke er indviet i 1877 og afspejler på den måde, hvordan Silkeborg har gennemgået en stor udvikling siden midten af 1800tallet. Det var først ved industrialiseringens komme, at der blev behov for en større kirkebygning. Man blev efter en del diskussion enige om en kirke til 700 personer. Kirken er tegnet af H.S. Sibbern i 1872 og bygget af røde teglsten. I 1941-43 gennemgik kirken en større ombygning, der skulle hæve hvælvingerne. Silkeborg Kirke ligger centralt i byen 1km fra Silkeborg Station og tæt ved både bycentrum og Silkeborg Langsø. Fra banegården er der gode forbindelser med bus, og ud for rådhuset er der gode parkeringsmuligheder til dem, som kommer i bil.

Vor Frue Kirke: Kirken er katolsk og ligger centralt i Silkeborg. Vor Frue kirkes historie rækker tilbage til 1895, hvor tyske arbejdere kom til byen for at arbejde på papirfabrikken. Det var hovedsageligt unge kvinder, og langt de fleste tilhørte den katolske tro. Behovet for et sted at udøve deres religion bevirkede, at Ansgarstiftelsen i 1898 købte et hus, som senere blev til kapel og skole. Det var således i julen 1898, da en sognepræst blev tilknyttet, at menigheden blev formelt oprettet. I 1912 blev det besluttet, at en kirke var nødvendig, og samme år blev Vor Frue Kirke indviet. Det er kun muligt at blive begravet i Vor Frue Kirke såfremt man er medlem af menigheden eller det katolske trossamfund.

Mariehøj Kirke: Kirken blev indviet i 1958 og udfyldte det stigende behov for en ny kirke i Silkeborg Sogn. Dog havde man måtte sætte planer om kirkebygninger på pause under krigen. Mariehøj kirke er inspireret af Sct. Lars Kirke og Helligåndskirken på Gotland, og har derfor samme udtryk som de svenske middelalderkirker. Mariehøj Kirke er opført i gule teglsten, og tårnet er af træ. Kirken ligger i det sydlige Silkeborg kun 950meter fra banegården.

Borgerlige Begravelser i Silkeborg

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Silkeborg tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Kapellet på Vestre Kirkegård: Kapellet ligger ved Vestergade 155 og har gode parkeringsfaciliteter. Kapellet må benyttes af alle og har plads til 200 siddende gæster. Derudover findes der et mindre lokale, som også kan benyttes.

Silkeborg Sygehus Kapel: Kapellet ligger på Silkeborg Sygehus og kan benyttes af dem, som har haft umiddelbar tilknytning til sygehuset. Det gælder dødsfald på sygehuset, og hvis afdøde er bragt dertil efter dødsfaldet.

Begravelsesplads i Silkeborg

I Danmark har alle ret til at blive begravet på en af de mange kirkegårde, uanset deres religiøse overbevisning. Dette gør sig ligeledes gældende i Silkeborg, der råder over 3 bykirkegårde. Det er dog kun Vestre Kirkegård og Alderslyst Kirkegård, som kan benyttes i dag.

Vestre Kirkegård: Kirkegården blev etableret i 1881, da der blev pladsmangel på den ældre Østre Kirkegård, som er fra 1851. Vestre Kirkegård er hovedkirkegården for borgerne i Silkeborg, og dækker over et stort areal, heriblandt 3,5 ha skov. Der tilbydes mange forskellige gravtyper, såsom traditionelle gravsteder for kister og urner, plænegravsted for kister og urner med og uden plade, skovgravpladser og gravsteder specifikt for børn. Kirkegården ligger 1km fra Silkeborg Station og har både gode parkeringsfaciliteter og busforbindelser.

Alderslyst Kirkegård: Kirkegården ligger 2,5km fra Silkeborg Station og kan nås via Kejlstrupvej. Der er gode busforbindelser dertil. Kirkegården tilbyder både traditionelle gravsteder for kister eller urner, og fællesplænegravsteder for kister og urner med og uden plade.