86 31 70 72 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Randers

Har du brug for hjælp, så ring til os på 86 31 70 72 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla, bedemand Randers

Lavendla Begravelse Randers giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Randers uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Randers har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelse Randers

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Randers?

En begravelse/bisættelse i Randers kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 86 31 70 72 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Randers

Lavendla Bedemand Randers tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Randers Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Randers

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 56 folkekirker, som Randers Kommune råder over. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og tilgængelige for alle medlemmer af den danske folkekirke.

Sct. Mortens Kirke: Kirken er bygget i slutningen af 1400-tallet. Dengang var den tænkt, som en del af et større klosterkompleks, der skulle stå færdigt i 1500-tallet. Historiens udvikling i 1500-tallet gjorde dog, at Sct. Mortens Kirke knapt nok nåede at fungere som katolsk kirke, da der allerede i midt-1500-tallet blev bandlyst at være katolik i Danmark på baggrund af reformationen. Man skulle tro, at det ville medføre en omstrukturering af det nye kirkerum, men dette skete ikke før midten af 1600-tallet, da midterskibets hvælv kollapsede og måtte genopbygges – denne gang i mere royalistisk og reformatorisk stil. Kirken ligger central i Randers, kun 900meter til fods fra Randers Station.

Sankt Peders Kirke: Kirken er bygget i 1902. Idéen med kirken havde ellers været, at den skulle stå færdig inden århundredeskiftet. Dette blev dog bremset, da de lokale medier berettede om stor modstand imod den nye Sankt Peders Kirke. Store dele af lokalbefolkningen så ingen grund til at bygge en ny kirke, da de ældre kirker sagtens kunne huse alle sognebørnene. Det viste sig dog, at det nye kirkebyggeri var fornuftigt, da befolkningstallet steg eksplosivt i netop disse år. Derudover var der også kamp om kirkens placering, som det tog Byrådet mere end to år, at komme til enighed omkring. I dag ligger Sankt Peders Kirke på Fabersvej, kun 1000meter fra Randers Station.

Sct. Clemens Kirke: Den nyeste kirke i Randers er Sct. Clemens Kirke. Kirken blev indviet d. 8. september 1963, og er tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner og Knud Erik Larsen. Kirkebygningen er væsentlig mere moderne, end hvad man typisk ser. Der er tale om et femkantet kirkerum, med loft der går ud i en spids. Kirken er derudover særdeles handicapvenlig og har både elevator, samt tilbud om låne-kørestol. Sct. Clemens Kirke ligger på Parkboulevarden, kun 800meter til fods fra Randers Station.

Borgerlige Begravelser i Randers

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Randers tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Nordre Kirkegårdkapel: På Nordre Kirkegård ligger et kapel, som kan anvendes af alle, uagtet deres religiøse tilhørsforhold. Kapellet ligger centralt på kirkegården, og er således let at finde frem til, når man bevæger sig rundt på kirkegården.

Sygehuskapellet: På Regionshospitalet Randers finder du sygehuskapellet. Det kan anvendes til ceremonier for afdøde, der enten er døde på hospitalet, eller som er bragt til hospitalet efterfølgende. Kapellet ligger på Dronningborg Blvd, kun 2,3km til fods fra Randers Station. Kommer man i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved Regionshospitalet.

Begravelsesplads i Randers

I Danmark er det tilladt for alle, uagtet deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette gælder også i Randers, hvor man kan blive begravet på

Østre Kirkegård: Kirkegården er anlagt som assistens-kirkegård, da man i 1805 forbød begravelser inde i de gamle kirker. Kirkegården tilbyder kun gravsteder med mindeplader eller steler i græs – og det gælder for både kister og urner. Derudover rummer Østre Kirkegård også et kapel, en muslimsk afdeling og en mosaisk afdeling. Kirkegården ligger 1,9km fra Randers Station, og har gode parkeringsfaciliteter.

Nordre Kirkegård: Kirkegården ligger på Nørrebrogade, og tilbyder traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner, anonymt gravsted for urner og et skovkirkegårdsafsnit. Derudover har Nordre Kirkegård også et kapel og en mindelund for faldne under 2. Verdenskrig, samt en børneafdeling. Nordre Kirkegård ligger 2,4km fra Randers Station, og har gode parkeringsfaciliteter.