DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Randers

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Randers

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Randers

Når et menneske dør, sættes en række processer i gang. Først skal den afdøde meldes bortgået på borger.dk. Derefter skal planlægningen af begravelsen påbegyndes, med alt, hvad der dertil hører af valg og beslutninger. Til slut, når begravelsen eller bisættelsen er afholdt, skal den afdødes bo gøres op og arven fordeles. Det kan være en svær omgang for pårørende, der står i en uvant og stressende situation. Derfor vælger mange at benytte en bedemand undervejs i forløbet.

Hos Lavendla Bedemand Randers hjælper vi med alt fra valg af kistemateriale til opgørelse af boet. Vi kan assistere med både praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget og kender til alle muligheder og begrænsninger ved planlægninger af begravelser. Derudover er vores begravelsesrådgivere også særligt uddannet indenfor den gældende jura på området, og kan således assistere, når boet skal gøres op, eller når der skal formidles kontakt imellem pårørende og myndighedspersoner.

Vi sætter en stor ære i vores medmenneskelighed og lydhørhed. Vores vigtigste mål er altid, at vores kunder føler sig hørte og sete igennem hele processen. Derfor tager vi os god tid til at lytte til Jeres ønsker og behov, samt forsøger at sætte os ind i den afdødes ønsker og behov.

Vi ved, at omstændighederne omkring et dødsfald kan være svære. Det kan føles svært, at få dagligdagen til at gå op, samtidig med, at man er i gang med at planlægge en stor livsbegivenhed for den afdøde. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter til vores kunder. Vi gør dette, så vores kunder lettere kan passe møderne med vores begravelsesrådgivere ind i deres stramme kalendere. Hos os, kan I derfor booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Randers

Om Lavendla Begravelsesforretning Randers

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Randers?

En begravelse/bisættelse i Randers kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Randers

Lavendla Bedemand Randers tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Randers Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Randers

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 56 folkekirker, som Randers Kommune råder over. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og tilgængelige for alle medlemmer af den danske folkekirke.

Sct. Mortens Kirke: Kirken er bygget i slutningen af 1400-tallet. Dengang var den tænkt, som en del af et større klosterkompleks, der skulle stå færdigt i 1500-tallet. Historiens udvikling i 1500-tallet gjorde dog, at Sct. Mortens Kirke knapt nok nåede at fungere som katolsk kirke, da der allerede i midt-1500-tallet blev bandlyst at være katolik i Danmark på baggrund af reformationen. Man skulle tro, at det ville medføre en omstrukturering af det nye kirkerum, men dette skete ikke før midten af 1600-tallet, da midterskibets hvælv kollapsede og måtte genopbygges – denne gang i mere royalistisk og reformatorisk stil. Kirken ligger central i Randers, kun 900meter til fods fra Randers Station.

Sankt Peders Kirke: Kirken er bygget i 1902. Idéen med kirken havde ellers været, at den skulle stå færdig inden århundredeskiftet. Dette blev dog bremset, da de lokale medier berettede om stor modstand imod den nye Sankt Peders Kirke. Store dele af lokalbefolkningen så ingen grund til at bygge en ny kirke, da de ældre kirker sagtens kunne huse alle sognebørnene. Det viste sig dog, at det nye kirkebyggeri var fornuftigt, da befolkningstallet steg eksplosivt i netop disse år. Derudover var der også kamp om kirkens placering, som det tog Byrådet mere end to år, at komme til enighed omkring. I dag ligger Sankt Peders Kirke på Fabersvej, kun 1000meter fra Randers Station.

Sct. Clemens Kirke: Den nyeste kirke i Randers er Sct. Clemens Kirke. Kirken blev indviet d. 8. september 1963, og er tegnet af arkitekterne Inger og Johannes Exner og Knud Erik Larsen. Kirkebygningen er væsentlig mere moderne, end hvad man typisk ser. Der er tale om et femkantet kirkerum, med loft der går ud i en spids. Kirken er derudover særdeles handicapvenlig og har både elevator, samt tilbud om låne-kørestol. Sct. Clemens Kirke ligger på Parkboulevarden, kun 800meter til fods fra Randers Station.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Randers

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Randers tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Nordre Kirkegårdkapel: På Nordre Kirkegård ligger et kapel, som kan anvendes af alle, uagtet deres religiøse tilhørsforhold. Kapellet ligger centralt på kirkegården, og er således let at finde frem til, når man bevæger sig rundt på kirkegården.

Sygehuskapellet: På Regionshospitalet Randers finder du sygehuskapellet. Det kan anvendes til ceremonier for afdøde, der enten er døde på hospitalet, eller som er bragt til hospitalet efterfølgende. Kapellet ligger på Dronningborg Blvd, kun 2,3km til fods fra Randers Station. Kommer man i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved Regionshospitalet.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Randers

I Danmark er det tilladt for alle, uagtet deres religiøse overbevisning, at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette gælder også i Randers, hvor man kan blive begravet på

Østre Kirkegård: Kirkegården er anlagt som assistens-kirkegård, da man i 1805 forbød begravelser inde i de gamle kirker. Kirkegården tilbyder kun gravsteder med mindeplader eller steler i græs – og det gælder for både kister og urner. Derudover rummer Østre Kirkegård også et kapel, en muslimsk afdeling og en mosaisk afdeling. Kirkegården ligger 1,9km fra Randers Station, og har gode parkeringsfaciliteter.

Nordre Kirkegård: Kirkegården ligger på Nørrebrogade, og tilbyder traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner, anonymt gravsted for urner og et skovkirkegårdsafsnit. Derudover har Nordre Kirkegård også et kapel og en mindelund for faldne under 2. Verdenskrig, samt en børneafdeling. Nordre Kirkegård ligger 2,4km fra Randers Station, og har gode parkeringsfaciliteter.

Læs mere Læs mindre