78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Helsingør

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Helsingør

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla Bedemand Helsingør

Vi er en lokal bedemand i Helsingør, som hjælper familier trygt igennem planlægning og udførelse af begravelser. Når man mister en, man elsker, står man ofte tilbage med en masse svære følelser. Det kan gøre det uoverskueligt at tage sig af alt det praktiske, der følger med et dødsfald. Hos Lavendla overtager vi alt det praktiske og hjælper jer med at planlægge en begravelse, som ærer afdødes minde. Vi lytter til jeres ønsker, så I vælger lige præcis de blomster, den kiste, kirke, salmer osv. i forbindelse med begravelsen. 

Lavendla Bedemand Helsingør har også dygtige juridiske eksperter. De hjælper jer med behandling af dødsbo, sagen i skifteretten og beslutninger om arv og testamente. Vi har mange års erfaring med denne type sager, og vores kompetente jurister hjælper dig med at forstå jura og paragraffer.

 

Bedemand møde Helsingør

Om Lavendla Begravelse Helsingør

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Helsingør?

En begravelse/bisættelse i Helsingør kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

 • Begravelse fra 13.510,-
 • Bisættelse fra 11.510,-
 • Askespredning fra 9.720,-
 • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Helsingør

Lavendla Bedemand hjælper familier med at arrangere kirkelige og borgerlige begravelser overalt i Helsingør.

 

Kirkelig begravelse i Helsingør

Der findes i dag mere end fem kirker i Helsingør, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. Lavendla Bedemand Helsingør hjælper jer med at kontakte den præst og kirke i Helsingør, hvor I ønsker at afholde begravelsen. To af de mest brugte kirker i Helsingør er Sankt Olai Kirke og Sankt Mariæ Kirke.

Sankt Olai Kirke

Sankt Olai Kirke er Helsingørs domkirke og byens længst bevarede bygning. Dele af kirken kan spores helt tilbage til år 1200, men den nuværende kirke blev opført i 1559 og er bygget af røde munkesten. Bygningen er en treskibet basilika med lave sideskibe. Den har hverken tværskib eller separat korbygning.  Taget på dele af kirken er i sort glaserede teglsten, mens andre dele er beklædt med røde tagsten. Vægge og lofter i kirken er hvidmalede, og loftet er tillige beklædt med store hvælvinger. Der er plads til ca. 800 personer i kirken på traditionelle bænkerækker i lyst træ. Sankt Olai Kirke ligger centralt i Helsingør og kun knapt 300 meter fra Helsingør Station. Der er parkeringspladser foran kirken og i parkeringshuset ved Trækbanen knapt 700 meter fra kirken.

 

 

Sankt Mariæ Kirke

Sankt Mariæ Kirke er en del af Vor Frue Kloster i Helsingør stiftet af Erik af Pommern omkring år 1430. Den ligger på Sct. Anna Gade centralt i Helsingør kun fem minutters gang fra Helsingør Station. Kirkeskibet er dobbelt så højt og bredt som sideskibene og har et stort tegltag. Østgavlen er i gotisk stil og har et elleve meter højt vindue. Kirkerummet var oprindeligt hvidkalket, men fremstår nu i røde munkesten, mens gulvet er dækket af gamle gravsten fra dengang, folk kunne blive begravet inde i kirken. Kirken har hvide bænkerækker med pynt i grå og guld, og der er pladser til ca. 600 personer. Der er parkeringspladser foran kirken og i parkeringshuset ved Trækbanen knapt 700 meter fra kirken.

 

Kirkelig begravelse i Helsingør fra andre potentielle kirker

 • Vestervang Kirke 
 • Sthens Kirke
 • Gurre Kirke
 • Kronborg Slotskirke

 

Borgerlig begravelse i Helsingør

Lavendla Bedemand Helsingør hjælper pårørende med at arrangere borgerlige begravelser. Vi kan for eksempel hjælpe med at arrangere katolske ceremonier, muslimske begravelser, ikke-religiøse begravelser og jødiske begravelser.

Kapel i Helsingør

Kapellet ved Helsingør Kirkegård stod færdigt i 1903 og afløste det gamle kapel fra midten af 1800-tallet. Kapellet har plads til 165 siddende personer. Hvis I ønsker at bruge kapellet i forbindelse med en ceremoni, kan Lavendla Bedemand Helsingør hjælpe jer med at tage kontakt til kirken samt forestå de praktiske arrangementer ved begravelsen.

Katolsk ceremoni i Helsingør

Sankt Vincent Kirke er den romersk-katolske kirke i Helsingør og er sognekirke for alle katolikker i Nordsjællands østlige del. Lavendla Bedemand Lyngby kan hjælpe familier med at arrangere katolske begravelser. Vi har stor erfaring med at arrangere ceremonier ved begravelse af katolikker, så vi kan også hjælpe jer med at organisere en ceremoni i overensstemmelse med katolske skikke og traditioner. En katolsk ceremoni kan foregå således, at Lavendla Bedemand Helsingør ankommer til kapellet med afdøde ca. en time før ceremonien. Familie og øvrige gæster ankommer ca. en halv time før ceremonien begynder. Forskellen på en dansk begravelse og en katolsk ceremoni er primært, at den katolske messe foregår på latin. Efter ceremonien bæres kisten ud til rustvognen, hvor familie og pårørende siger det sidste farvel.

Begravelsesplads i Helsingør

Begravelse i Helsingør fra Helsingør Kirkegård

Helsingør Kirkegård lå oprindeligt uden for Helsingør by og kan spore sin historie tilbage til 1500-tallet. Kirkegården er omkring syv hektarer stor, men bruger i dag kun ca. halvdelen. På Helsingør Kirkegård kan afdøde blive begravet på følgende type gravpladser:

  • Traditionelt kistegravsted. En til seks kistepladser på 2,25 x 1,25 meter. Gravstedet er omgivet af hæk.
  • Kistegravsted i græs. 2,25 x 1,25 meter med gravsten i granit. Buketter skal sættes i nedgravet vase.
  • Traditionelt urnegravsted
  • Urnegravsted med specielle servitutter har enten bag- og sidehæk eller fællesbeplantning med baghæk. Gravstedet er 1,25 x 1,15 meter, og der er forskellige krav til blomster og beplantning.
  • Urnegravsted i græs har en størrelse på ca. 1,25 x 1,25 meter. Gravsten i granitplade med særlige krav til inskription og hugning. Buketter skal sættes i nedgravet vase.
 • Anonym askefællesgrav. Der er ikke mulighed for at deltage i urnenedsættelse eller få oplyst, hvor afdøde er begravet. Der er særligt indrettede pladser til blomster og kranse.