78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Roskilde

Ring hele døgnet

  • 78 70 63 63
  • Havnevej 1, Roskilde (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Velkommen til Lavendla Begravelse Roskilde

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla Bedemand Roskilde

Et dødsfald er altid anledning til livsændringer hos de nærmeste pårørende. Alt efter relation og omstændigheder befinder familie, kolleger og venner sig i en livskrise. Her kan det være svært at overskue så meget andet end at være i sin sorg. Man er et af de allermest sårbare steder i livet. Derfor er det vigtigt med kompetent rådgivning, sparring og praktisk hjælp til begravelsen og det, der følger efter.

Du er i trygge hænder

I en sårbar situation er det ekstra vigtigt, at du har tillid til de mennesker, du omgiver dig med. Det gælder også, når du skal vælge en bedemand. Det er en person, som trygt og nænsomt kan lede dig igennem processen med valget af, hvilken form for begravelse I ønsker for afdøde. En begravelse for afdøde er ligesom livets andre store begivenheder noget, som kun finder sted én gang, og som ikke kan laves om. Hos Lavendla Bedemand Roskilde tildeler vi dig en personlig rådgiver. Denne person kan med sin erfaring og dygtighed hjælpe jer dig til at træffe beslutninger, som er de rigtige for dig og din familie.

Professionel og kompetent service

Når du vælger os som bedemand, er det en opgave vi går til med den allerstørste respekt og professionalisme. Vi hjælper med at bringe orden på de praktiske opgaver i en kaotisk tid. På den mådebehøver du kun tænke på, hvad du ønsker, og ikke hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres. Du kan vælge, hvordan du vil kontakte os til et indledende møde pr. e-mail, telefon eller ved et personligt møde. Her gennemgår vi i et roligt tempo dine ønsker og de ting, du skal tage stilling til. Vi lytter, spørger og kommer med forslag, og vi sætter en ære i at planlægge dine ønsker ned til mindste detalje.

Bedemand møde Roskilde

 

Om Lavendla Begravelse Roskilde

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Roskilde?

En begravelse/bisættelse i Roskilde kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Roskilde

Hos Lavendla Bedemand Roskilde har vi mange års erfaring med at arrangere begravelser. Vi efterkommer jeres ønsker, hvad enten I ønsker en kirkelig begravelse eller en borgerlig begravelse i Roskilde.

Desuden tager vi os af alle de praktiske opgaver fra bestilling af kirke eller kapel og valg af blomster og salmer.

Kirkelig begravelse i Roskilde

Kirker i Roskilde

Der er i dag tre kirker i Roskilde, hvoraf den kendteste uden tvivl er Roskilde Domkirke. Engang var domkirken forbeholdt de kongelige, men i dag kan også almindelige borgere vælge at afholde begravelse fra kirken.

Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke blev opført i år 1175 i gotisk stil, og der ligger i dag stadig omkring 40 kongelige grave fra Svend Tveskæg til Frederik den 9. i og udenfor kirken. Kirken er en vigtig del af Danmarkshistorien, og den er også på UNESCOS liste over verdensarv. Nogen vil måske synes, at det er en anelse pompøst at holde begravelse i så stor en kirke. Andre vil føle sig tiltrukket af den spændende historie, som følger med kirken, og det at blive en del af noget, som er så symbolsk for dansk kulturarv og historie. Meget af inventaret og indretningen i domkirken er historisk og er naturligvis en kongelig begravelse værdig. Fra prædikestolen, der blev bestilt af Christian d. 4 i 1609 til højaltertavlen fra ca. 1560, skaber det alt sammen rammerne for en smuk og stemningsfyldt begravelse. Kirken egner sig godt til store begravelser med plads til ca. 1.500 siddende gæster. Der er god adgang for handicappede med en offentlig P-plads på kirkepladsens sydvestside og niveaufri adgang til domkirkens indgang i Søndre våbenhus. Kirkegulvet er dog ujævnt ind i mellem pga. ældre gravsten og fordybninger. Tidspunktet for begravelsen aftales med præsten.

Jakobskirken

Jakobskirken, som ligger i Roskilde Søndre Sogn er en nyere kirke, som blev opført i 1974. Det er en kirke bygget i moderne stil og materialer med røde mursten og indvendig udsmykning i sorte og gyldne farver. Kirkerummet er også fremført i moderne stil med stolerækker til 168 siddende gæster, ”edderkoppekupler” og tilsvarende nyt møblement som prædikestol, alterbord og døbefont, der alle er designet af arkitekten Jørgen Hartmann-Petersen ved kirkens tilblivelse.

Borgerlig begravelse i Roskilde

Ønsker familien eller afdøde ikke en traditionel kirkelig ceremoni, hjælper Lavendla Bedemand i Roskilde også med at planlægge en borgerlig begravelse i Roskilde fra et af kapellerne.

Med vores store lokalkendskab kender vi til de muligheder, der er, for at arrangere en ceremoni efter jeres ønsker og arrangere alt det praktiske. Lavendla bedemand bistår også med at arrangere jødiske eller muslimske begravelser i overensstemmelse med forskrifterne.

Begravelsesplads i Roskilde

Der findes tre kirkegårde i Roskilde, hvor afdøde kan stedes til hvile. Den ældste er Gråbrødre Kirkegård, som er Roskildes oprindelige kirkegård, der også fortæller en spændende historie om datidens normer.

Her er det muligt at tilegne sig et kistegravsted eller et urnegravsted og ligge i selskab med historiske skikkelser som forfatteren Gustav Wied og komponisten C.E.F Weyse.

Gl. Vor Frue Kirkegård ligger i forlængelse af Roskilde Domkirke tæt på centrum og stationen. Her kan man erhverve sig både kiste- og urnegravsteder.

Østre Kirkegård blev bygget i 1885 for at aflaste Gråbrødre Kirkegård, som efterhånden var fuldt belagt. Kirkegården er Roskilde borgeres kirkegård, ligesom borgere med tilknytning til Roskilde også har ret til at blive begravet her.

På Østre kirkegård kan man blive begravet på kiste- eller urnegravsted, på den anonyme urnefællesgrav eller i buskettet.