78 70 63 63 Døgnåbent
Hjem / Hvad er en dødsattest?

Når en person i Danmark går bort, er det obligatorisk, at der udfyldes en dødsattest for afdøde. Det er en læges ansvar at skrive dødsattesten, men hvis du gerne vil vide lidt mere om, hvad en dødsattest er, så læs videre her, hvor vi forklarer lidt om indhold og brug.

Hvad er en dødsattest?

En dødsattest er et juridisk dokument, som beviser, at en person er afgået ved døden. I Danmark er dødsattester siden 2007 blevet udfyldt elektronisk, og de er forudsætningen for, at en bisættelse eller begravelse kan finde sted. Dødsattesten udfyldes umiddelbart efter dødsfaldet af en læge.

5 ting som er værd at vide om en dødsattest:

 • En dødsattest er et juridisk dokument, som beviser, at en person er afgået ved døden
 • En dødsattest er en forudsætning for, at bisættelse eller begravelse kan finde sted
 • Det er en læge, som fastslår, at en person er død og udfylder dødsattesten
 • Dødsattesten indeholder oplysninger om dødsårsag og dødsmåde
 • Dødsattesten bruges til statistik af myndighederne og kan have betydning for udbetaling af arv og forsikring til de pårørende

Dødsattester blev første gang påbudt i København i 1829, for at en begravelse kunne finde sted, og bare tre år senere blev det obligatorisk i resten af Danmark. Dødsattesten blev blandt andet indført for at undgå begravelse af skindøde.


Kan vi hjælpe dig?

Kan vi hjælpe dig? Ring til os på 78 70 63 63, eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.


Hvem er ansvarlig for at udfylde dødsattesten?

 • Det er afdødes egen læge eller eventuelt den lægevagt, som blev tilkaldt, hvis afdøde dør i eget hjem, som er ansvarlig for at udfylde dødsattesten.
 • Hvis dødsfaldet sker på et sygehus, hospice eller plejehjem er det en læge der, som udfylder den.
 • Ved retslægeligt ligsyn (obduktion) er det både politi og retsoverlæge, som underskriver dødsattesten. Det kan være ved forbrydelser, selvmord, ulykker, pludselig død, mistanke om førnævnte og en række andre årsager.
dødsattest, hvad er en dødsattest

Hvad står der i en dødsattest?

En dødsattest består af to sider, hvoraf den første indeholder basale oplysninger om afdødes navn, adresse, fødselsdato samt dato for dødsfaldet. Herudover angiver lægen, hvilke tegn der var på, at døden var trådt ind som f.eks. dødsstivhed, ligpletter osv. Denne side udleveres til begravelsesmyndigheden som dokumentation på, at begravelse eller bisættelse kan finde sted.

På anden side af dødsattesten udfyldes dødsårsagen, dødsmåden (som kan være naturlig, ikke-naturlig eller uoplyst) samt eventuelle oplysninger om øvrige sygdomme. Denne side indsendes efterfølgende til Sundhedsdatastyrelsen, som bruger den til statistiske formål.

En dødsattest består af to sider.

Side 1 – afleveres til begravelsesmyndigheden (Det sogn, hvor afdøde havde bopæl (også selvom afdøde ikke var medlem af folkekirken)).

 • Afdødes navn, adresse, fødselsdato samt dato for dødsfaldet.
 • Tegn på døden: dødsstivhed, ligpletter el.lign.

Side 2 – sendes til Sundhedsdatastyrelsen

 • Dødsårsag eller dødsmåden
 • Oplysninger om eventuelle sygdomme

Hvad bruger man en dødsattest til?

Myndighederne bruger dødsattesten til registrering af dødsårsager og andre kliniske årsager som bliver opbevaret i det såkaldte dødsårsagsregister. Oplysningerne bruges blandt andet til at dokumentere statistiske tendenser som antallet af selvmord, kræfttilfælde, hjertesygdomme osv.

Betydning for de pårørende

For de pårørende har dødsattesten betydning for arv og forsikring. Dødstidspunktet kan være relevant i arvesager, og i udbetaling af livsforsikringer- og pensioner kan dødsårsagen være yderst relevant.

Forskel på dødsattest og dødsanmeldelse

Husk at der er forskel på en dødsattest og en dødsanmeldelse. Mens dødsattesten udfyldes og indsendes af lægen, er det enten de pårørende eller bedemanden – hvis man har givet fuldmagt til det – som anmelder dødsfaldet via Borger.dk og i samme moment anmoder om, at en bisættelse eller begravelse kan finde sted. Når anmeldelsen er godkendt, modtager du en anmeldelseskvittering.

Hvad sker der efter dødsattesten er udfyldt?

Når dødsattesten er udfyldt, er det vigtigt, at du kontakter en begravelsesrådgiver (bedemand). En begravelsesrådgiver er uddannet til at håndtere alle de praktiske gøremål, samt at være lydhør overfor afdødes og pårørendes ønsker til begravelse og bisættelse. I første omgang får du hjælp til at anmelde dødsfaldet på borger.dk

En dygtig begravelsesrådgiver vil således både kunne hjælpe med det praktiske, formelle og arrangere en personlig og mindeværdig afsked med den afdøde.

Ring til os på 35 15 61 02 eller udfyld vores formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Der er også en lang række andre ting, du skal ordne ved dødsfald.

Læs mere her: Huskeliste ved dødsfald

Kontakt vores rådgivere

Mød nogle af Lavendlas rådgivere, som står klar til at hjælpe dig. Du kan nemt booke et møde med en af dem direkte via hjemmesiden.

Spørgsmål og svar

Hvad er det første, jeg skal gøre ved et dødsfald?

Kontakt en læge, der kan udskrive en dødsattest og meld dødsfaldet på borger.dk. Du kan få din begravelsesrådgiver (bedemand) til at hjælpe dig. Derefter bør du kontakte relevante pårørende, samt venner og kollegaer.

Hvad er en dødsattest?

En dødsattest er et juridisk dokument, som beviser, at en person er afgået ved døden. Dødsattesten er en forudsætning for, at bisættelse eller begravelse kan finde sted.
Det er en læge, som fastslår, at en person er død og udfylder dødsattesten. Attesten indeholder oplysninger om dødsårsag og dødsmåde. Den bruges til statistik af myndighederne og kan have betydning for udbetaling af arv og forsikring til de pårørende.

Hvem er ansvarlig for at udfylde dødsattesten?

Det er afdødes egen læge eller eventuelt den lægevagt, som blev tilkaldt, hvis afdøde dør i eget hjem, som er ansvarlig for at udfylde dødsattesten.

Hvis dødsfaldet sker på et sygehus, hospice eller plejehjem er det en læge der, som udfylder den.

Hvad står der i en dødsattest?

En dødsattest består af to sider, hvoraf den første indeholder basale oplysninger om afdødes navn, adresse, fødselsdato samt dato for dødsfaldet. Herudover angiver lægen, hvilke tegn der var på, at døden var trådt ind som f.eks. dødsstivhed, ligpletter osv.

Denne side udleveres til begravelsesmyndigheden som dokumentation på, at begravelse eller bisættelse kan finde sted.

På anden side af dødsattesten udfyldes dødsårsagen, dødsmåden (som kan være naturlig, ikke-naturlig eller uoplyst) samt eventuelle oplysninger om øvrige sygdomme. Denne side indsendes efterfølgende til Sundhedsdatastyrelsen, som bruger den til statistiske formål.

Hvad bruger man en dødsattest til?

Myndighederne bruger dødsattesten til registrering af dødsårsager og andre kliniske årsager, som bliver opbevaret i det såkaldte dødsårsagsregister.

Hvilken betydning har dødsattest for de pårørende?

For de pårørende har dødsattesten betydning for arv og forsikring. Dødstidspunktet kan være relevant i arvesager, og i udbetaling af livsforsikringer- og pensioner kan dødsårsagen være yderst relevant.

Hvad er forskellen på dødsattest og dødsanmeldelse?

Dødsattesten er første skridt, her skal døden dokumenteres. Den udfyldes og indsendes af en læge. Dødsanmeldelsen foretages af de pårørende selv – eller begravelsesrådgiveren – på borger.dk, hvor man i samme nu anmoder om bisættelse eller begravelse. Ved dødsanmeldelsen får alle instanser information om dødsfaldet.

Hvad sker der efter dødsattesten er udfyldt?

Når der sker et dødsfald, skal der laves en dødsattest af en læge.

Herefter er dette vigtigt at kontakte et bedemandsfirma. For at kontakte Lavendla kan du ringe 78 70 63 63 eller udfyld kontaktformularen her på siden.

Læs mere: Huskeliste ved dødsfald

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.