78 70 63 63 Døgnåbent
Hjem / Økonomi og skifteret / Arv og skifte efter dødsfald

Arv og skifte efter dødsfald kan være kompliceret. Få hjælp her til at skabe dig et overblik.

Arv og skifte efter dødsfald – hjælp til at forstå det

Udover at du skal stå for begravelse eller bisættelse, kan der i forbindelse med et dødsfald i familien, også opstå spørgsmål om økonomi. Det kan handle om betaling af udgifter i forbindelse med begravelsen, om arv eller ansvaret for afdødes ejendele.  

Det kan let bliver uoverskueligt, og der kan desværre let opstå uenigheder.

Det kan være en god idé at kende sine muligheder på forhånd, så du er bedre ”klædt på” til mødet med skifteretten. Har du spørgsmål til forløbet i Skifteretten eller den forestående behandling af dødsboet, så læs med her.

Typiske spørgsmål om arv og skifte efter dødsfald

Måske du har spørgsmål, som vedrører:

 • Hvad du må og ikke må som familie/pårørende til afdøde, særlig i relation til afdødes indbo og bolig.
 • Hvordan du skal forholde dig til ubetalte regninger, huslejeopkrævninger mv.
 • Hvad sker der hvis afdøde ikke selv har midler til at dække begravelsesudgifterne?
 • Om du som nærmeste pårørende/arving kan komme til at hæfte for afdødes gæld? 
 • Om du må behandle dødsboet selv eller om du får brug for en advokat ? 
 • I hvilke tilfælde bliver boet udleveret til en professionel bobestyrer ?
 • Kan jeg frit vælge en bobestyrer ? 
 • Hvor lang tid tager bobehandlingen – hvornår får jeg udbetalt min arv ? 

Hvis du er ægtefælle eller samlever til afdøde, er der flere ting du skal tænke over og forberede dig på, herunder:

 • Er der særlige familiemæssige forhold, som gør sig gældende i forhold til fordeling af arven? 
 • Har afdøde oprettet et testamente?
 • Hvilken betydning har det, at afdøde har børn fra flere ægteskaber, har adopterede eller bortadopterede børn.
 • Muligheden for at sidde i uskiftet bo – og fordele og ulemper ved dette.
 • Alternativer til uskiftet bo – dette afhænger i høj grad af din individuelle situation. 

Vi kan hjælpe dig

Ring til os på 78 70 63 63 eller udfyld vores formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Hvad er skifteretten og dens funktion?

Når et menneske dør, efterlades der ofte en række større og mindre værdigenstande. Det kaldes en arv. Arven kan bestå af et hus, en bankkonto med penge, en bil, smykker, møbler osv. Alle disse ting skal have en ny ejer, og det kalder man i juridiske termer for et skifte.

Skifteretten er en instans under byretten i de fleste større byer, som sørger for at behandle dødsboskifter og sørge for, at loven bliver overholdt. Når boet er udleveret, får man en skifteretsattest, og før den er udleveret, er det ikke muligt for potentielle arvinger at råde over boets midler. Det er de pårørendes ansvar, at værdierne bliver opbevaret forsvarligt, og det er ikke tilladt at betale regninger eller sælge ud af boet.

Proceduren hos skifteretten efter et dødsfald

Når dødsfaldet er anmeldt til folkeregisteret og skifteretten, kontakter skifteretten anmelder med mindre en anden er opgjort som kontaktperson. Det kan være aktuelt ved arvestrid eller komplicerede skifter, som en advokat skal tage sig af.

Inden 14 dage afholdes et telefonmøde med kontaktpersonen for at finde ud af, hvem der er arvinger. Skifteretten undersøger selv testamente- og skatteforhold inden samtalen. Skifteretten vejleder herefter kontaktpersonen om, hvad der skal ske i skifteprocessen. Blanketter til udlevering af dødsbo kan hentes på domstol.dk.

Opgørelse af bo i skifteretten

Et dødsbo kan opgøres på syv forskellige måder

 • Boudlæg. Hvis afdødes formue ikke overstiger 45.000 kr. Boudlægget er ikke et decideret skifte, men blot en overdragelse til nærmeste pårørende. Modtager får hele formuen i dødsboet og hæfter ikke for afdødes gæld. Han/hun skal desuden betale for begravelsen, men har ikke pligt til at afmelde abonnementer og forsikringer
 • Ægtefælleudlæg og suppleringsarv. Hvis afdøde og ægtefællens samlede formue ikke overstiger 780.000 kr., kan boet efter afdøde overdrages til ægtefællen. Formuen gøres op inklusive værdier, gæld, livsforsikringer, pensioner, og ægtefællen hæfter også for afdødes gæld.
 • Uskiftet bo. Ægtefællen kan sidde i uskiftet bo, hvilket betyder at han/hun overtager afdødes rettigheder, pligter og skattemæssige stilling. Uskiftet bo kræver, at man har fælleseje, og hvis der findes særeje ved ægtepagt eller testamente, skal dette skiftes. Du har ret til at sidde i uskiftet bo med din og afdødes fælles børn, såfremt afdødes særbørn samtykker.
 • Privat skifte. Hvis arvingerne kan blive enige, kan boet skiftes privat.
 • Forenklet privat skifte. Hvis der ikke skal betales boafgift, og hvis ægtefællen er enearving.
 • Bobestyrerbehandling. Hvis ingen andre muligheder gælder eller ved uenighed mellem arvingerne. Skifteretten udpeger en bobestyrer, som er en erfaren advokat, der udarbejder en boopgørelse. Arvingerne bliver afslutningsvis indkaldt til et møde i skifteretten, hvor fordelingen af arven bliver forelagt.
 • Insolvent dødsbo. Hvis boets gæld overstiger arven, vil der ikke blive udbetalt nogen arv til pårørende, og en bobestyrer vil håndtere boet. Det er vigtigt, at du som arving er opmærksom på, at du hæfter for udgifterne til begravelsen personligt, såfremt det er dig, der rekvirerer den.

Relevante dokumenter ved skifte og arv, som skifteretten kan få brug for

For at boet kan opgøres, kan skifteretten få brug for følgende:

 • Eventuelle testamenter
 • Dokumenter vedrørende adoption, skilsmisse og ægtepagt
 • Navne, adresser og fødselsdatoer på alle kendte arvinger
 • Afdødes sidste årsopgørelse og forskudsopgørelse
 • Udskrifter af bankkonti, gæld, værdipapirer, pantsætninger, kautionsforpligtelser, terminsopgørelse fra panthavere
 • Seneste ejendomsvurdering
 • Årsregnskab ved egen virksomhed
 • Sidste kvartals betalingsserviceudskrifter
 • Registreringsattest på køretøjer
 • Forsikringspolicer
 • Oplysninger om livsforsikring og pensioner
 • Særlige ejendel som sommerhus, båd, campingvogn m.v.
 • Bilag vedr. begravelse

Brug af advokat

Som regel kan du klare sagen i skifteretten ved hjælp af guidelines fra skifteretten og deres hjemmeside. Men i særlige tilfælde kan det blive nødvendigt at kontakte en advokat. Det kan være, hvis

 • Du pludselig arver en større sum penge og ikke er bekendt med reglerne omkring arv, skat osv.
 • Boet skal deles mellem flere personer, og I ikke selv har tid til at forestå indsamling af dokumenter og kontakt med skifteretten
 • Du har brug for sikkerhed for, at boet bliver gjort ordentligt op
 • Du er arving til et kompliceret bo med flere arvinger, og det kan være svært at værdiansætte tingene selv. For at sikre at ingen bliver snydt, kan det være en fordel at sætte en advokat på sagen.

Spørgsmål og svar

Hvad er et skifte?

Når et menneske dør, efterlades der ofte en række større og mindre værdigenstande. Det kaldes en arv. Arven kan bestå af et hus, en bankkonto med penge, en bil, smykker, møbler osv. Alle disse ting skal have en ny ejer, og det kalder man i juridiske termer for et skifte.

Hvad er skifteretten?

Skifteretten er en instans under byretten i de fleste større byer, som sørger for at behandle dødsboskifter og sørge for, at loven bliver overholdt. Når boet er udleveret, får man en skifteretsattest, og før den er udleveret, er det ikke muligt for potentielle arvinger at råde over boets midler.

Hvilke dokumenter skal skifteretten have efter et dødsfald?

For at boet kan opgøres, kan skifteretten få brug for følgende:

Eventuelle testamenter
Dokumenter vedrørende adoption, skilsmisse og ægtepagt
Navne, adresser og fødselsdatoer på alle kendte arvinger
Afdødes sidste årsopgørelse og forskudsopgørelse
Udskrifter af bankkonti, gæld, værdipapirer, pantsætninger, kautionsforpligtelser, terminsopgørelse fra panthavere
Seneste ejendomsvurdering
Årsregnskab ved egen virksomhed
Sidste kvartals betalingsserviceudskrifter
Registreringsattest på køretøjer
Forsikringspolicer
Oplysninger om livsforsikring og pensioner
Særlige ejendel som sommerhus, båd, campingvogn m.v.
Bilag vedr. begravelse

Hvad er en arv?

Når et menneske dør, efterlades der ofte en række større og mindre værdigenstande. Det kaldes en arv. Arven kan bestå af et hus, en bankkonto med penge, en bil, smykker, møbler osv.

Hvordan opgøres et bo i skifteretten?

Et dødsbo kan opgøres på syv forskellige måder:

Boudlæg. Hvis afdødes formue ikke overstiger 45.000 kr. Boudlægget er ikke et decideret skifte, men blot en overdragelse til nærmeste pårørende.

Ægtefælleudlæg og suppleringsarv. Hvis afdøde og ægtefællens samlede formue ikke overstiger 780.000 kr., kan boet efter afdøde overdrages til ægtefællen.

Uskiftet bo. Ægtefællen kan sidde i uskiftet bo, hvilket betyder at han/hun overtager afdødes rettigheder, pligter og skattemæssige stilling.

Privat skifte. Hvis arvingerne kan blive enige, kan boet skiftes privat.

Forenklet privat skifte. Hvis der ikke skal betales boafgift, og hvis ægtefællen er enearving.

Bobestyrerbehandling. Hvis ingen andre muligheder gælder eller ved uenighed mellem arvingerne. Skifteretten udpeger en bobestyrer, som er en erfaren advokat, der udarbejder en boopgørelse.

Insolvent dødsbo. Hvis boets gæld overstiger arven, vil der ikke blive udbetalt nogen arv til pårørende, og en bobestyrer vil håndtere boet.

Kontakter skifteretten mig?

Når et dødsfald er anmeldt til folkeregisteret og skifteretten, vil skifteretten kontakte skifteretten anmelder med mindre en anden er opgjort som kontaktperson.

Inden 14 dage afholdes et telefonmøde med kontaktpersonen for at finde ud af, hvem der er arvinger. Skifteretten undersøger selv testamente- og skatteforhold inden samtalen.

Har jeg brug for en advokat ved arv og skifte?

Som regel kan du klare sagen i skifteretten ved hjælp af guidelines fra skifteretten og deres hjemmeside. Men i særlige tilfælde kan det blive nødvendigt at kontakte en advokat. Det kan være, hvis du pludselig arver en større sum penge og ikke er bekendt med reglerne omkring arv og skat. Eller hvis boet skal deles mellem flere personer, og I ikke selv har tid.

Det kan også være du har brug for den sikkerhed, det giver, at en advokat kan hjælpe med at boet bliver gjort korrekt op – hvis du f.eks. er arving til et kompliceret bo med flere arvinger, og ingen skal føle sig snydt.

Hvad skal jeg tænke over, som ægtefælle til afdøde?

Er du ægtefælle eller samlever til afdøde, skal du undersøge og forberede spørgsmål som:

– Er der særlige familiemæssige forhold, som gør sig gældende i forhold til fordeling af arven? 
– Har afdøde oprettet et testamente?
– Hvilken betydning har det, at afdøde har børn fra flere ægteskaber, har adopterede eller bortadopterede børn.
– Muligheden for at sidde i uskiftet bo – og fordele og ulemper ved dette.
– Alternativer til uskiftet bo – dette afhænger i høj grad af din individuelle situation. 

5 ting du skal vide om arv, skifte og skifteretten

 • Skifteretten sørger for at behandle dødsboer og fordele arv
 • Skifteretten kan hjælpe med vejledning i forhold til behandling af sagen
 • Dødsboer kan opgøres på syv forskellige måder
 • Sørg for at samle kopier af alle de dokumenter, skifteretten skal bruges for at gøre arven op
 • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at søge praktisk hjælp og rådgivning hos en advokat

Kan vi hjælpe dig?

Kan vi hjælpe dig? Ring til os på 78 70 63 63, eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.


Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.