78 70 63 63 Døgnåbent
Hjem / Om Lavendla / Handelsbetingelser / Handelsbetingelser – Lavendla Begravelse

Handelsbetingelser – Lavendla Begravelse

Aftalen

 • Aftalen mellem den afdøde (”Dødsboet”), hvilken tiltrædes af fuldmagtshaver eller bobestyrer, for Dødsboet (”Bestilleren”) og Lavendla ApS, Cvr-nr.: 42 62 53 02, (”Lavendla”) anses for indgået, når Dødsboet har bekræftet sit køb og modtaget en ordrebekræftelse fra Lavendla.
 • Lavendla forbeholder sig retten til at afslå en ordre, selv efter ordrebekræftelse er modtaget.
 • Falske bestillinger samt andre typer af bedrageriforsøg vil blive politianmeldt.

Betalingsvilkår

 • Dødsboet og Bestilleren påtager sig solidarisk betalingsansvar over for Lavendla for bestilte varer og tjenesteydelser.
 • Faktura vil blive udstedt til Dødsboet, når de bestilte varer og tjenesteydelser er leveret, dvs. efter en eventuel ceremoni eller kremation, eller på forespørgsel fra Dødsboet.
 • Betalingsvilkår i henhold til Renteloven er 15 dage fra udstedelse af faktura. Ved forsinket betaling pålægges kr. 100 i rykkergebyr pr. rykker, samt til enhver tid gældende morarente. Ved udebleven betaling fra Dødsboet hæfter Bestilleren for fordringen, hvilken med iagttagelse af Inkassolovens bestemmelser vil blive inddrevet hos Bestilleren (eller Dødsboet). Inddrivelsesprocessen indebærer yderligere omkostninger for Dødsboet og/eller Bestilleren.
 • Omkostninger for dødsannoncer og trykte programmer pålægges udover den i ordrebekræftelsen anførte pris. Omkostningerne hertil beror på, hvor mange aviser dødsannoncen ønskes trykt i, samt hvor stor annoncen skal være. På samme vis varierer omkostningerne til trykte programmer alt efter udformning og mængde. På grund af den store variation i disse produkter, er omkostningerne hertil ikke indeholdt i ordrebekræftelsen. Disse omkostninger vil fremgå af slutfakturaen, efter Dødsboets accept og korrektur af dødsannoncen respektive det trykte program, hvilken korrektur fremsendes Dødsboet separat.

Persondata

 • Lavendla er persondataansvarlig for behandling af de persondata som Dødsboet og Bestilleren udleverer til Lavendla. Gennem bekræftelse af bestillingen godkender Dødsboet og Bestilleren at Lavendla lagrer og anvender persondata med det formål at kunne fuldføre bestillingen samt at opretholde relationen. Dødsboet og Bestilleren har til enhver tid ret til at persondata rettes, fjernes eller at meddele, at oplysningerne ikke må benyttes til at opretholde relationen. Kun Lavendla har adgang til de afgivne oplysninger, og udleverer ikke disse til tredjemand, med undtagelse til retslige formål, inddrivelse af skyld, samt de forbundne parter, herunder eksterne konsulenter, som har behov for oplysningerne til fuldførelse af bestillingen.

Sikkerhed

 • Lavendla anvender cookies, når websiden besøges. En cookie er en tekstbaseret datafil, som lagres i brugerens computer. Cookien kan ikke identificere dig personligt, men udelukkende den browser som er installeret på computeren der anvendes ved besøget.
 • Cookien hjælper os til at rapportere, hvor mange besøgere som anvender webtjenesten, hvilket er vigtigt for os med det formål at udvikle tjenesten. Hvis du ikke vil tillade lagring af cookies på din computer, kan du forhindre dette gennem indstillingerne i din browser. Hvordan dette gøres, beskrives på de respektive browseres hjælpesider.
 • Vælger du at forhindre lagring af cookies, kan du ikke anvende dele af Lavendla. Visse funktioner og tjenester kommer ikke til at fungere korrekt, da webtjenesten tror, at du er en ny besøger, hver gang du åbner en ny side. Cookies lagres i den tid du er tilsluttet den aktuelle tjeneste, eller så lang tid oplysningerne påkræves for fyldestgørelse af forpligtelser eller rettigheder som er forbundet med tjenesten.

Fortrydelseret

 • Se nedenfor hvilken fortrydelsesret som gælder for de respektive produkter eller tjenester. Såfremt fortrydelsesretten ønskes benyttet, skal Dødsboet/Bestilleren kontakte os på [email protected] hurtigst muligt.
 • Begravelser og andre tjenester – For tjenester såsom begravelsesrådgivning, speciallavede produkter, gravsten, blomster, catering, repræsentation, dødsannonce, transport, hjemmebesøg, program, fremvisning, forsikring- og juridisk rådgivning gælder følgende: bestilling af disse tjenester og produkter er bindende fra den dag aftalen indgås, altså idet Dødsboet har bekræftet bestillingen. Ved bekræftelse af bestillingen samtykker Dødsboet til, at Lavendla påbegynder behandlingen og bestillingen indenfor tidsrammen af den fortrydelsesfrist som gælder efter Forbrugeraftaleloven. Ved sit samtykke til at påbegynde arbejdet indenfor denne tidsramme, accepterer Dødsboet at der ikke er fortrydelsesret på disse ydelser. Lavendla forsøger altid at sørge for Dødsboet, og forsøger derfor at håndtere eventuelle ændringer angående Dødsboets ønsker i det omfang, det er muligt. Muligheden for ændringer i bestillingen afhænger af, hvilke tidsrammer der gives. Ved møde i hjemmet eller på nogen af vores kontorer debiteres fuld pris, dog minimum 2 timer á kr. 995, såfremt mødet aflyses senere end 24 timer inden.
 • Kister og urner – Ved særskilt køb af kiste, urne eller andet produkt (som ikke er specialtillavet Dødsboets ønsker) gælder almindelig fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Dødsboet afholder omkostninger til returnering. Produktet skal returneres i uåbnet og uændret stand. Ved køb af kister eller urner i forbindelse med begravelse gælder ovenstående vilkår.

Reklamation

 • Er den leverede vare forkert eller beskadiget, kan Dødsboet reklamere over den. Såfremt Dødsboet ønsker at reklamere over varen, skal dette ske uden ugrundet ophold – normalt maksimalt 14 dage. Der ydes 2 års reklamationsret. Skade på varen som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug er ikke dækket af reklamationsretten.  
 • Kontakt vores kundeservice med ordrenummer samt anledningen til reklamationen så hurtigt som muligt, hvis en fejl opdages.

Tvister

 • Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende handelsbetingelser skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter dansk ret, ved Københavns Byret som første instans.

Ordrebekræftelse

 • Når Lavendla har modtaget en bestilling afsendes en ordrebekræftelse til den angivne e-mailadresse med information om bestillingen. Kontroller venligst, at ordrebekræftelsen er korrekt. Skulle der opstå tvivl om noget, kontakt da vores kundeservice hurtigst muligt. Hav gerne ordrebekræftelsen klar ved eventuel kontakt med kundeservice. Har Dødsboet ikke modtaget en ordrebekræftelse, kan dette skyldes fejl i den opgivne e-mailadresse, eller at vores mail er havnet i et spam-filter. Tjek spam-filteret og/eller kontakt os, så sender vi en ny.

Forbehold

 • Lavendla tager forbehold for prisjusteringer, såsom ændrede priser fra vores leverandører, valutaændringer, lagerændringer og evt. tekniske fejl i webtjenesten, browsere eller server. Lavendla forbeholder desuden at farverne på produkterne i virkeligheden kan forekomme anderledes end på billederne, idet dette afhænger af din skærm og browser. Blomsterarrangementer skal i særdeleshed ses som vejledende. Lavendla forbeholder os udgåede eller udsolgte varer. Skulle det ske, at prisen ændres efter bestillingen, er bekræftet, har Dødsboet selvfølgelig mulighed for – uden ekstra omkostning – at ændre eller annullere bestillingen.

Leveringstid

 • Leveringstiden for begravelser varierer afhængigt af begravelsens karakter, samt hvor og hvornår man ønsker, at begravelsens skal foregå. Efter bestillingen er bekræftet, kontakter vi Dødsboet for at bekræfte, hvor og hvornår der er mulighed for at afholde ceremonien og mindehøjtidelighed. Ønsker Dødsboet en hurtig begravelse er Dødsboet velkomne til at kontakte os, så forsøger vi at hjælpe efter bedste evne. Leveringstider for særskilt købte produkter er 2 uger og 3 uger for speciallavede produkter.

Priser

 • Samtlige priser på varer er inklusive moms 25%. På ydelser omfattet af Momslovens § 13, stk. 1, nr. 16 tillægges ikke moms. Herunder hører bl.a. udlejning af kapel, udlejning af gravsted, ligbrænding, ligvognskørsel, transport af varer, nedsætning af urne, orgelspil og anden sang og musik i kapellet samt gravning og tildækning af grav samt ordning af papirer og assistance i forbindelse med begravelsen.
 • Ved rådgivning som falder uden for produktbeskrivelsen afregnes efter medgået tid med kr. 750 i timen for begravelsesrådgivning.

Transport

 • Omkostningerne for transport ved begravelser varierer afhængigt af, hvilke transporter som skal udføres, og desuden hvor lang transporten er. For at Dødsboet alligevel skal føle sig trygge med transportomkostningerne har vi hos Lavendla valgt at have en fast pris på transport så længe den totale distance ikke overstiger 20 kilometer, regnet fra nærmeste bymæssige bebyggelse. Overstiger den totale distance 20 kilometer, tillægges kr. 195 pr. overstigende 10 kilometer. Hertil kan yderligere tilkomme – såfremt der er behov for lig-afhentning i hjemmet, plejehjemmet eller sygehuset. Sker transporten på en weekend/helligdag udgør weekend/helligdags-takst for såvel transport som repræsentant en ekstra takst udover den almindelige.

Tid og sted

 • Tekniske begrænsninger hos menighederne gør det svært på forhånd at vide, hvilke tider som er tilgængelige i de respektive kirker, kapeller eller forsamlingshuse. Ved bestilling af begravelse i vores webtjeneste har Dødsboet derfor mulighed for at ønske 3 forskellige tidspunkter og steder for ceremonien og mindehøjtideligheden. På grund af udfordringerne med på forhånd at vide, hvilke lokaler som er tilgængelige, forbeholder vi os, at ønskede tider og steder ikke kan bookes. Såfremt ingen af Dødsboets ønsker kan opfyldes, vil vi vende hurtigt retur med forslag til nærliggende tider og steder.

Ansvar

 • Lavendlas ansvar ved begravelser strækker sig til, at vi har overleveret de bestilte produkter og den afdøde til den begravelsesansvarlige i den/det pågældende kirke-/kapel/forsamlingshus. Ved bestilling af særskilte produkter sker risikoens overgang ved produktets overlevering til Dødsboet eller Dødsboets repræsentant.

Møder – Hjemmebesøg og besøg i vores lokaler

 • Ønsker Dødsboet at aflyse et møde, som er aftalt med Lavendla, pålægges ingen yderligere omkostninger, såfremt aflysningen sker senest 24 timer inden mødets aftalte tidspunkt. Aflyses et møde senere end 24 timer inden, debiteres fuld pris, dog minimum 2 timer á kr. 750. Såfremt Dødsboet ikke vælger at anvende Lavendla som begravelsesvirksomhed efter et møde, forbeholder vi os retten til at debitere timeprisen på kr. 750 pr. påbegyndt time.

Mindegaver

 • Vi har valgt en tydelig prissætning, som er enkel at forstå. Hos Lavendla er det gratis at starte en indsamling, for ikke at risikere udgifter uden indkomster. For at dække omkostningerne til udvikling, teknikleverandør, bankafgifter og betalingstjenesteleverandør opkræves 10% af hver transaktion. Heri indgår gratis support via både e-mail og telefon.

Samarbejdspartnere

 • Lavendla samarbejder med en række eksterne forretningsdrivende for at kunne skabe en så god som mulig planlægning efter den afdøde. Af hensyn til visse opgavers kompleksitet, har vi valgt at lægge opgaverne hos vores samarbejdspartnere. Med andre ord formidler vi kontakten til disse samarbejdspartnere, som senere vil kontakte Dødsboet, og desuden tage separat betaling for udførte tjenester. Disse typer af samarbejdspartnere tilbyder: rengørings- og flyttetjenester, juridiske tjenester, gravsten. Den aftale Dødsboet indgår med disse samarbejdspartnere inkluderer ikke Lavendla. Har Dødsboet spørgsmål omkring vores samarbejdspartners tjenester, henviser vi til de respektive samarbejdspartnere.
 • Hvis Dødsboet benytter sig af en ekstern aktør til at foretage tjenester i forbindelse med begravelse, og derefter overlader denne at fakturere os for de udførte tjenester, forbeholder vi os retten til at tillægge et administrativt gebyr på 10% af det fakturerede beløb, dog minimum kr. 295. Gebyret dækker vores administrative omkostninger, men desuden den risiko det indebærer at låne penge ud for Dødsboets regning.

Kontakt os

Lavendla ApS
CVR-nr.: 42 62 53 02
Vesterbrogade 149
1620 København V

Telefon: 78 70 63 63
E-mail: [email protected]
Web: www.lavendla.dk