78 70 63 63 Døgnåbent
Hjem / Valg af gravsted

Valg af gravsted

Skal afdøde begraves i kiste eller bisættes? Har du brug for et kistegravsted eller gravsted til en urne. Læs mere om valg af gravsted.

Valg af gravsted – hvilke muligheder har jeg?

I forbindelse med begravelse eller bisættelse, skal I beslutte jer for et valg af gravsted. Måske har afdøde selv udtrykt et ønske om det, ellers er det jer som pårørende, der skal beslutte, hvad der føles rigtigt for jer.

Ønsker I et gravsted på en kirkegård, skal I forhøre jer om plads og kontakte det lokale kirkegårdskontor.

Mulige valg af gravsted i Danmark er:

 • Urnegravsted
 • Kistegravsted
 • Urnegravsted i fællesgrav
 • De ukendtes grav
 • Askespredning
 • Gravsted ved skovbegravelse
 • Privat urnenedsættelse

Kiste- og urnegravsted på kirkegård

Et urnegravsted og et kistegravsted er normalt afgrænset af en hæk, stenkant eller anden form for hegn rundt om. De fleste urnegravsteder er mindst 0,5 m2, mens kistegravstederne er mindst tre m2, så der er plads til en kiste. De fleste kirkegårde har deres egne regler for gravstederne. Så kontakt den lokale kirkegård, hvor I ønsker gravstedet.

Det er som udgangspunkt de nærmeste pårørende, som passer gravstedet, men hvis du ikke har mulighed for det, kan du betale kirkegården for det. Gravstedet skal holdes pænt i forhold til beplantning og oprydning.

Du har normalt 20 års brugsret til et kistegravsted og 10 år til urnegravstedet. Herefter skal brugsretten fornyes igen.

Urnefællesgrav som valg af gravsted

Urnefællesgraven adskiller sig fra urne- og kistegravstedet ved, at gravstederne ikke er adskilt fra hinanden. Urnefællesgrav kaldes også “kendt urnefællesgrav”, og er et særligt område på kirkegården, hvor det kan lade sig gøre. Typisk en plæne af græs.

Til forskel fra de ukendtes grav, så ved du som pårørende, hvor urnen nedsættes, og du kan få lagt en flad, mindre, firkantet sten eller navneplade på urnefællesgraven, der hvor afdøde ligger begravet.

Du har normalt 10 års brugsret til fællesgraven. Herefter skal brugsretten fornyes igen.

De ukendtes som valg af gravsted

De ukendtes grav er typisk et område på kirkegården, der er helt anonym. Hvis jeres valg af gravsted, er de ukendtes, ved du som pårørende ikke, hvor på det afmærkede fællesareal, urnen nedsættes, og afdøde ligger.

De ukendtes grav kaldes også for “anonym urnefællesgrav” eller “de ukendtes grav for askefællesgrav”. Hvis I ønsker det, kan I godt være med til urnenedsættelsen, og derved få kendskab til, hvor urnen nedsættes. På de ukendtes fællesareal vil I dog aldrig kunne få en markering i græsset, og I har derfor ikke et gravsted, der skal passes.

Hvad koster et gravsted?

Prisen på et gravsted varierer afhængigt af, om det er et kistegravsted eller urnegravsted. Og om afdøde var medlem af Folkekirken eller ej.

Pris for kistegrave

 • Den gennemsnitlige pris på et kistegravsted er ca. 10.000 kr. Vedligeholdelsen i 10 år koster ca. 1000 kr. om året.
 • Kiste i fællesgrav koster ca. 12.000 kr.
 • De ukendtes fællesgrav koster ca. 10.000 kr.

Pris for urnegrave

 • Prisen på et urnegravsted er ca. 4000 kr. Oveni denne pris kommer vedligeholdelse i 10 år som i gennemsnit koster omkring 800 kr. om året.
 • Urne i fællesgrav koster ca. 5000 kr.
 • De ukendtes fællesgrav koster ca. 3000 kr.

Askespredning

Flere i dag vælger askespredning, når de skal bisætte en af deres nærmeste. Valg af gravsted er hermed overflødigt. Askespredningen foregår over åbent vand, det vil sige til søs, over havet eller i større fjorde eller bugter. Det er de efterladte selv, som skal sørge for at få asken spredt over havet.

Afdøde skal selv have skriftligt tilkendegivet ønsket om askespredning eller have udtrykt et stærkt ønske om det. Læs mere om askespredning

Valg af gravsted ved skovbegravelse

Skal du afholde en skovbegravelse, må der på de fleste skovbegravelsespladser gerne være en diskret markering af gravstedet. Det kan være en lille mindeplade, der lægges i skovbunden eller hænges diskret op på et af de store træer, hvor gravstedet typisk er. Da gravstederne i skoven er underlagt naturlige forhold og skovlovens regler, er der ingen løbende vedligehold eller pasning af gravstederne.

 • Prisen for et gravsted i skoven er ca. 5.900 kr.

Gravstedet er fredet i min. 10 år, men kan forlænges. Kontakt de enkelte skove for mere information. Læs mere om skovbegravelse

Privat urnenedsættelse

Det er også muligt at nedsætte en urne på privat grund, men det kræver, at du søger tilladelse hos Stiftsøvrigheden i din kommune. Desuden skal en række kriterier være opfyldt:

 • Grunden skal være mindst 5000 m2 stor
 • Det er kun urner, som kan nedsættes på private grunde
 • Urnen skal være lavet af vandopløseligt materiale
 • Urnen skal nedsættes i mindst én meters dybde
 • Ejeren forpligter sig via tinglysning til 10 år fra urnens nedsættelse ikke at grave, så urnen bliver berørt
 • Området, hvor urnen nedsættes, må på ingen måde markeres som begravelsesplads

Har jeg ret til en begravelse på en kirkegård?

Alle har ret til at blive begravet på en af folkekirkegårdene i deres bopælssogn, også selvom du ikke er medlem af Folkekirken. Det er dog væsentligt billigere for medlemmer. Du kan ikke vide med sikkerhed, om der er plads til afdøde på den kirkegård, I ønsker og hører til.

Afdøde kan også blive begravet på en anden kirkegård, forudsat at han/hun har en særlig tilknytning til sognet i form af tidligere bopæl, har nære pårørende, der bor der, eller har nære pårørende, som er begravet på en kirkegård i sognet.

Vi kan hjælpe dig

Ring til os på 78 70 63 63 eller udfyld vores formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt


Mød vores rådgivere

Mød nogle af Lavendlas rådgivere, som står klar til at hjælpe dig. Du kan nemt booke et møde med en af dem direkte via hjemmesiden.

Her er vi

Find din nærmeste rådgiver

Spørgsmål og svar

Valg af gravsted – hvad kan jeg vælge?

Mulige valg af gravsted i Danmark er:
Urnegravsted
Kistegravsted
Urnegravsted i fællesgrav
De ukendtes grav
Askespredning
Gravsted ved skovbegravelse
Privat urnenedsættelse

Valg af gravsted for kiste?

Et kistegravsted er mindst tre m2, så der er plads til en kiste. Typisk er gravstedet afgrænset af en hæk, stenkant eller anden form for hegn rundt om.
Det er som udgangspunkt de nærmeste pårørende, som passer gravstedet, men hvis du ikke har mulighed for det, kan du betale kirkegården for det.
Du har normalt 20 års brugsret til et kistegravsted. Herefter skal brugsretten fornyes igen.
De fleste kirkegårde har deres egne regler for gravstederne. Så kontakt den lokale kirkegård.

Valg af gravsted for urne?

Et urnegravsted på en kirkegård er normalt afgrænset af en hæk, stenkant eller anden form for hegn rundt om. De fleste urnegravsteder er mindst 0,5 m2.

Det er som udgangspunkt de nærmeste pårørende, som passer gravstedet, men hvis du ikke har mulighed for det, kan du betale kirkegården for det.
Du har normalt 10 års brugsret til urnegravstedet. Herefter skal brugsretten fornyes igen. Du har også 10 års brugsret, hvis du vælger, at urnen skal nedsættes i en fællesgrav, et særligt område på kirkegården, typisk en græsplane. Gravstedet er her ikke afgrænset af noget i forhold til de andre gravsteder. Men du kan få en navneplade eller sten lagt i græsset, der hvor urnen er nedsat.

Vælger du de ukendtes gravsted, er det helt anonymt, hvor urnen er nedsat på området for det. Er bisættelsen foregået i skoven, kan I også få et mindre gravsted der, og det er fredet i 10 år. Læs mere om skovbegravelse

Urnefællesgrav som valg af gravsted?

Urnefællesgraven adskiller sig fra urne- og kistegravstedet ved, at gravstederne ikke er adskilt fra hinanden. Til forskel fra de ukendtes grav, så ved du som pårørende, hvor urnen nedsættes, og du kan få lagt en flad, mindre, firkantet sten eller navneplade på urnefællesgraven, der hvor afdøde ligger begravet.
Du har normalt 10 års brugsret til fællesgraven. Herefter skal brugsretten fornyes igen.

De ukendtes som valg af gravsted?

De ukendtes grav er typisk et område på kirkegården, der er helt anonym. Hvis jeres valg af gravsted, er de ukendtes, ved du som pårørende ikke, hvor på det afmærkede fællesareal, urnen nedsættes, og afdøde ligger. Du har ingen forpligtelser i forhold til pasning mv.

Jeg ønsker askespredning, ikke et gravsted

Flere i dag vælger askespredning, når de skal bisætte en af deres nærmeste. Valg af gravsted er hermed overflødigt. Askespredningen foregår over åbent vand, det vil sige til søs, over havet eller i større fjorde eller bugter. Det er de efterladte selv, som skal sørge for at få asken spredt over havet.
Afdøde skal selv have skriftligt tilkendegivet ønsket om askespredning eller have udtrykt et stærkt ønske om det. Læs mere om askespredning

Valg af gravsted ved skovbegravelse?

Skal du afholde en skovbegravelse, må der på de fleste skovbegravelsespladser gerne være en diskret markering af gravstedet. Det kan være en lille mindeplade, der lægges i skovbunden eller hænges diskret op på et af de store træer, hvor gravstedet typisk er. Da gravstederne i skoven er underlagt naturlige forhold og skovlovens regler, er der ingen løbende vedligehold eller pasning af gravstederne.
Gravstedet er fredet i min. 10 år, men kan forlænges. Kontakt de enkelte skove for mere information. Læs mere om skovbegravelse

Har jeg ret til begravelse på en kirkegård?

Alle har ret til at blive begravet på en af folkekirkegårdene i deres bopælssogn, også selvom de ikke er medlem af Folkekirken. Det er dog væsentligt billigere for medlemmer. Du kan ikke vide med sikkerhed, om der er plads til afdøde på kirkegården.


Vores ansvar

Vores rådgivere findes i hele landet og tilbyder samtaler på de tidspunkter, der passer bedst ind i din hverdag.

Derfor kan I mødes fysisk eller online. Lavendlas rådgivere kommer også gerne hjem til dig, så du ikke skal bruge tid og energi på transport. Det vigtigste er, at du føler dig tryg og godt tilpas.

Vi ved, at det kan være en turbulent og krævende tid. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at tilpasse os netop din situation.

På den måde kan vi gøre det svære lidt lettere.Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.