78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Lyngby

Ring hele døgnet

  • 78 70 63 63
  • Lottenborgvej 24, Lyngby (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Velkommen til Lavendla Begravelse Lyngby

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Velkommen til Lavendla Bedemand Lyngby

Vi hjælper jer med at arrangere en begravelse, der er lige så unik, som den person, I vil hylde. Når vi mister en, vi elsker, kan det være svært at overskue alle de praktiske forberedelser og tanker, som en begravelse indebærer. Derfor er Lavendla Bedemand Lyngby en professionel og kompetent sparringspartner at have ved sin side i en svær tid. Vi står til rådighed til at besvare spørgsmål, komme med forslag, lytte og imødekomme. Derudover tager vi os af alt det praktiske, så du bliver guidet gennem begravelsen på en værdig og respektfuld måde. 

Bedemand møde Lyngby

Om Lavendla Begravelse Lyngby

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Lyngby?

En begravelse/bisættelse i Lyngby kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse i Lyngby

Hos Lavendla Bedemand Lyngby har vi mange års erfaring med at arrangere begravelser. Vi bestræber os på at opfylde jeres ønsker, hvad enten I ønsker en kirkelig begravelse eller en borgerlig begravelse og tager os af alle de praktiske opgaver fra den første kontakt med præsten til valg af kiste, taler, blomster og salmer.

Kirkelig begravelse i Lyngby

Der findes i dag tre kirker i Lyngby og omegn, som borgere kan blive begravet eller bisat fra. 

Lundtofte Kirke 

Lundtofte kirke og kirkegård blev indviet i 1921. Kirken er en klassisk hvidkalket kirke i middelalderstil med rødt tegnstenstag. Der er plads til 208 siddende personer på de traditionelle hvide bænkerækker i kirkerummet, der primært er holdt i hvidt og guld, som brydes af det røde stengulv. Vinduerne i kirken af oval og bueformede foroven, og loftet prydes af en række gigantiske lysekroner i guld. Lavendla Bedemand Lyngby kan hjælpe familien med at anmelde dødsfald til kirkekontoret, som skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet, og vi kan også hjælpe med kontakten til præsten, hvis I ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse i kirken. Kirken er beliggende ved Danmarksvej og Sverigesvej ca. tre km. fra Sorgenfri Station. Der er nem tilkørsel fra Helsingørmotorvejen, og der er nogle få parkeringspladser over for kirken. 

 

Lyngby Kirke

Den første Lyngby Kirke blev bygget i romansk stil af granitsten i 1100-tallet. Siden er den blevet ombygget i gotisk stil med et tårn, et kapel og fem hvælvingsfag indbygget i skib og kor samt spids- og fladbuede vinduer. Kirken troner sig på kirkebakken omkranset af grønt græs, buske og træer med udsigt over byen. Kirkerummet består af en række camouflagegrønne bænkerækker med plads til 350 gæster. Loftsbuerne er pyntede med kalkmalerier i hvide og rødlige nuancer, og loftet er udstyret med guldlysekroner, som skinner over det grå flisegulv. Lyngby Kirke ligger centralt på Lyngby Hovedgade. Der er få parkeringspladser i forbindelse med selve kirken, men der ligger et parkeringshus på Lyngby Hovedgade, hvor gæster kan parkere mod betaling. Ellers ligger Lyngby Station ca. 700 meter væk, hvor der kører både S-tog og busser til og fra. 

Kirkelig begravelse i Lyngby fra andre potentielle kirker

  • Christianskirken

Borgerlig begravelse i Lyngby

Hvis afdøde eller familien ønsker, at det sidste farvel skal foregå ved en ceremoni, kan Lavendla Bedemand Lyngby hjælpe med at arrangere en borgerlig begravelse. Det kan for eksempel være hjælp til at arrangere en muslimsk begravelse, ikke-religiøse begravelser, jødiske begravelser eller katolske ceremonier.

Borgerlig begravelse i Lyngby kapeller

En borgerlig begravelse i Lyngby kan foregå fra et byens to kapeller: Lyngby Parkkirkegårds kapel på Gyrithe Lemches Vej 9 eller Sorgenfri Kirkegårds kapel ved Skovbrynet. Blegdamsvej. Alle trossamfund kan bruge kapellerne til at holde en ceremoni i henhold til deres egne skikke og traditioner, og Lavendla Bedemand Lyngby kan hjælpe med at organisere og afvikle begravelsen fra kapellet.

Katolsk ceremoni

Lavendla Bedemand Lyngby kan hjælpe familier med at arrangere katolske begravelser. Vi har stor erfaring med at arrangere ceremonier ved begravelse af katolikker, så vi kan også hjælpe jer med at organisere en ceremoni i overensstemmelse med katolske skikke og traditioner. En katolsk ceremoni kan foregå således, at Lavendla Bedemand Lyngby ankommer til kapellet med afdøde ca. en time før ceremonien. Familie og øvrige gæster ankommer ca. en halv time før ceremonien begynder. Forskellen på en dansk begravelse og en katolsk ceremoni er primært, at den katolske messe foregår på latin. Efter ceremonien bæres kisten ud til rustvognen, hvor familie og pårørende siger det sidste farvel.

Begravelsespladser i Lyngby på Lundtofte kirkegård

Lundtofte Kirkegård blev indviet sammen med Lundtofte Kirke i 1921. Her kan afdøde blive begravet på de traditionelle gravsteder til kiste- og urnenedsættelse, som består af en eller flere gravpladser omkranset af tuja- eller bøgehæk. Derudover findes der fire forskellige afdelinger med urnegravsteder. Den ene afdeling er Birkelund 1 og 2, som ligger udlagt i græs i kirkegårdens nordøstlige og sydøstlige hjørner.

Den anden er Blomsterengen, som består af tre typer urnegravsteder: Buksbomgravstederne, som grundlæggende består af gravsteder med delvist stedsegrønt bunddække. Staudegravstederne, som har bund af stauder, løg m.m., og hvor der kun på sættes afskårne blomster og anbringes natursten med indhuggede bogstaver. Nogle af gravstederne er forbeholdt kister. Plænegravstederne, skal alle være ens med liggesten af rødlig granit med sandblæst overflade og indhuggede bogstaver. Der leveres en metalvase, som sættes i græsplænen, men derudover må der ikke plantes eller udsmykkes på plænen.

Den tredje afdeling er Knolds Gang, som har samme krav til urnegravstederne som plænegravstederne. Den sidste afdeling, Ved Kummen, er små gravsteder placeret ved blomsterkummen midt på kirkegården blomstrende buske i baggrunden.

Fælleskistegrave og fællesurnegrave er begge udlagt i græs, dog på forskellige steder, uden nummerering eller anden angivelse af, hvor kisten ligger, ligesom pårørende heller ikke får information om dens placering. Afskårne blomster og andet udsmykning kan lægges på den dertil indrettede blomsterplads for fælleskistegravpladsen, mens der ved fællesurnegravene er opført to kummer til samme formål.

Endelig er der urnehaverne, som er små gravsteder omgivet af lave takshække lave benved, eller lave bøgehække på tre sider. 

Begravelse i Lyngby på andre kirkegårde

  • Lyngby Parkkirkegård
  • Sorgenfri Kirkegård