78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Rudersdal

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Rudersdal

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Lavendla Begravelsesforretning Rudersdal

Når et menneske dør, skal en række processer sættes i gang. Der skal vælges begravelsesform, planlægges ceremoni, inviteres gæster, den døde skal afmeldes i de aktive offentlige registre, og den afdødes bo skal gøres op. Det kan være en stor mundfuld at stå alene med som pårørende. Derfor vælger mange at hyre en bedemand, som kan hjælpe til.

Hos Lavendla bedemand Rudersdal hjælper vi med praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget og kender til alle muligheder og begrænsninger. Derudover er vores begravelsesrådgivere særligt uddannet indenfor den gældende jura på området, og kan således assistere, når boet skal gøres op.

Vi tilbyder fleksible mødeformer og mødetidspunkter. Hos os, kan i booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

bedemand møde Rudersdal

Om Lavendla Begravelse Rudersdal

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Rudersdal?

En begravelse/bisættelse i Rudersdal kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse eller bisættelse i urne – askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Rudersdal

Lavendla Bedemand i Rudersdal hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Rudersdal

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Birkerød Kirke: Kirken blev formodentligt bygget i 1100-tallet, hvor der blev rejst en trækirke på samme lokation, som den nuværende kirke. Der er bred enighed om, at Birkerød Kirkes placering skyldes, at der før i tiden har ligget et før-kristent helligsted på samme lokation. Fra 1100-tallet og frem, begyndte man at konstruere den nuværende kirke. Første etape blev bygget i rå kampesten og i romansk stil. Omkring højmiddelalderen i 1350, begyndte man at lave gotiske tilføjelser, såsom hvælvingerne. Man regner med at tårnet blev rejst omkring 1475, hvorefter man også opførte et langhuskor, som erstatning for det gamle kor i østsiden. Siden reformationen er kirken ikke blevet udbygget, men blot renoveret. Dette er sket adskillige gange op igennem årene. Birkerød Kirke ligger 400meter til fods fra Birkerød Station. Kommer man i bil, kan man enten køre via Stationsvej eller Rughaven. Der er gode parkeringsmuligheder ved kirken.

Borgerlige Begravelser i Rudersdal

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Assistens og Søholm Kirkegård.

Begravelsesplads i Rudersdal

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Rudersdal.

Assistens og Søholm Kirkegård: Kirkegården ligger i Birkerød. Der findes både traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner, samt fællesplæne gravsteder for urner. Kirkegården ligger 850meter til fods fra Birkerød Station. Kommer man i bil, kan man køre via Bistrupvej. Der er gode parkeringsfaciliteter ved kirkegården.