DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Vejen

Vi hjælper dig med at arrangere begravelser i Vejen

Det at arrangerer og planlægge en begravelse sammen handler meget om tillid og værdier. Nedenfor kan du læse om vores rådgivere og selv være med til at vælge, hvem du gerne vil samarbejde med omkring din afsked. Ring til os på 78 70 63 63.

Lavendla Begravelsesforretning Vejen

En begravelse er ikke bare en praktisk begivenhed, men også en sidste afsked med den afdøde. Det kan være en stressende periode for de pårørende, når der skal bestilles kiste eller urne, bookes lokaler eller kirke, invitere til mindehøjtidelighed og så videre. Foruden disse ting skal boet selvfølgelig gøres op, og den afdøde skal formelt have afsluttet sit liv hos myndighederne. Det er de færreste, som har omfattende erfaring med alle disse ting, og derfor vælger de fleste at benytte en bedemand.

Hos Lavendla Bedemand Vejen tilbyder vi hjælp til alt vedrørende en begravelse. Vi har mange års erfaring, og ved, hvilke kister eller urner, som passer til afdødes og de pårørendes ønsker. Vi har kontakten til lokale aktører og ved, hvilke steder der er bedst egnet til en begravelse. Derudover er alle vores bedemænd veluddannet indenfor juraen, og har stor erfaring med at kontakte myndigheder og håndtere opgørelsen af den afdødes bo.

Vi ønsker selvfølgelig den bedste begravelse for hver enkelt kunde. Derfor sætter vi os ind i den afdødes og de pårørendes ønsker, så vi kan sikre, at begravelsen får netop det præg, som vores kunder ønsker. Vi sætter en stor ære i vores medmenneskelighed og lydhørhed. Derudover ved vi, at familiers tidsplaner sjældent passer med rigide åbningstider. Vi tilbyder derfor mødetider, som passer de pårørende fremfor almindelige kontortider. Derudover tilbyder vi både fysiske møder, online videomøder, telefonmøder og e-mailkorrespondancer. Det er vores håb, at vi på den måde kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Vejen

Om Lavendla Begravelsesforretning Vejen

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Vejen?

En begravelse/bisættelse i Vejen kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Vejen

Lavendla Bedemand Vejen tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Vejen Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Læs mere Læs mindre

Kirkelige Begravelser i Vejen

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af Vejens 27 folkekirker. Ceremonien vil blive håndteret af en præst fra den danske folkekirkepræst, og vil følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual.

Vejen Kirke: Vejen kirke er fra 1200tallet, men blev erstattet af en nyere kirke i 1896. Dengang var kirken i romansk kvadersten, ligesom mange andre jyske middelalderkirker. Den gamle kirke skulle efter sigende have ligget på et gammelt oldnordisk kultsted, tæt ved tre gamle gravhøje. Der har altså været helligt sted på denne lokation siden vikingetiden, hvilket attesterer til Vejens vigtige position som købstad på de kendte handelsveje.

Andst Kirke: Kirken er fra 1100tallet og er bygget i granitkvadersten. Der er løbende udført tilbygninger, og i senmiddelalderen blev der tilføjet våbenhus, og i 1592 blev kirketårnet tilføjet. Ligesom Vejen Kirke, attesterer Andst kirke til den store handel, som foregik i området. Der har derfor været et stort behov for en kristen bygning, som rejsende kunne søge Gud, og læ for vejrliget, i.

Læborg Kirke: Kirken er fra 1200tallet og ligger tæt ved Hærvejen, hvorfor der formodentligt har været mange besøgende i kirken, siden kirken blev opført. Læborg Kirke er bygget i romansk kvadersten, ligesom mange andre tidlige middelalderkirker i Jylland. I middelalderen bevægede mennesker sig via fod eller hest, og her fungerede Læborg Kirke som et pejlemærke for de rejsende.

Læs mere Læs mindre

Borgerlige Begravelser i Vejen

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Vejen tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser.

Læs mere Læs mindre

Begravelsesplads i Vejen

I Danmark har alle, uanset deres religiøse overbevisning, ret til at blive begravet på en af de mange kirkegårde.

Vejen Kirkegård: Kirkegården er lige så gammel som kirken, og har været i brug siden 1200tallet og formodentlig også før. Kirkegården har i nyere tid fået et muslimsk afsnit på kirkegården. Dette afsnit ligger ud mod Vester Allé. Derudover er der et lille afsnit i Vejen Skov, som tilhører kirkegården. Her ligger der frihedskæmpere, som døde under 2. verdenskrig, begravet. Vejen Kirkegård tilbyder mange forskellige gravtyper. Der er mulighed for traditionelt gravsted for både kister og urner, og plænegravpladser for både kister og urner, med og uden plade.

Læborg Kirkegård: Kirkegården ligger i forlængelse af Læborg Kirke. Der er både mulighed for traditionelle gravsteder og plænegravsteder med og uden plade. På kirkegården findes en runesten, som er placeret tæt ved kirken i 1822. Runestenen bærer norrønt skrift, som var skriftsproget i vikingetiden.

Læs mere Læs mindre