78 70 63 63 Døgnåbent

Ring hele døgnet

Vi arrangerer begravelser i Vejle

Ring til os på 78 70 63 63 eller vælg selv en af vores dygtige, professionelle begravelsesrådgivere til at arrangere en begravelse/bisættelse med dig.

Velkommen til Lavendla, bedemand Vejle

Lavendla Begravelse Vejle giver tryghed og overblik i hele begravelsesprocessen. Vores erfarne bedemænd, eller begravelsesrådgivere som vi kalder det, kan arrangere begravelser i Vejle uanset hvor og hjælpe med alle opgaver i forbindelse med begravelser og bisættelser. Vi står også klar til at besvare de mange spørgsmål der opstår i forbindelse med processen.

Lavendla i Vejle har øje for at planlægge en fin og personlig afsked. Vi kan hjælpe med alle de opgaver, en bedemand normalt hjælper med- og mere til! Vi lytter og bistår med rådgivning, sparring og praktiske gøremål, så I får sagt det farvel I ønsker helt ned til mindste detalje.

Vi skaber trygge rammer. I får en personlig kontaktperson, så I altid møder et velkendt ansigt, som er godt inde i jeres situation og behov.

Bedemand møde

Om Lavendla Begravelsesforretning Vejle

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Vejle?

En begravelse/bisættelse i Vejle kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Vejle

Lavendla Bedemand Vejle tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Vejle Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre, at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Vejle

Vælger I en kirkelig begravelse vil den blive foretaget i en af Vejle Kommunes 47 folkekirker. Ceremonien vil blive afholdt af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. En kirkelig begravelse er ofte meget traditionsrig og det, som de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Sct. Nicolai Kirke: Kirken er bygget omkring 1250, og var dengang i senromansk stil. Kirken var dengang viet til den katolske helgen Skt. Nikolaus – eller Nikolaj på dansk, som var helgen for de søfarende og børn. Som købstadskirke var Sct. Nikolai Kirke brugt af rejsende såvel som beboere op igennem middelalderen. Dette sled hårdt på kirken, og i 1588 rejste sognepræsten til København for at bede om penge til renovering og udbygning. Kongen bevilligede disse penge, og der blev inddraget indtægter fra de omkringliggende sognekirker. Ligesom mange andre kirker i Danmark har Sct. Nikolai Kirke gennemgået flere større ombygninger. Særligt i 1800tallet blev der lavet større ombygninger, hvor kirken blev moderniseret efter datidens forhold og kom til at ligne de tyske kirker i Lübeck og Ratzeburg-området.

Søndermarkskirken: Kirken blev oprindeligt bygget som kapel i 1943. Den blev dog efterfølgende i 1948 indviet til at være kirke. Den oprindelige plan for kapellet var, at der også skulle have været krematorie tilknyttet, men denne idé blev dog ikke vedtaget, da myndighederne ikke ville tillade et krematorie i forbindelse med en bygning, hvor der blev foretaget gudstjenester. Kirken er bygget efter kapellerne i Herning og Horsens. Søndermarkskirken ligger 2,5km fra Vejle Station og kan nås via busforbindelse eller via bil.

Løget Kirke: Kirken er relativt ny og stod færdig i 2004, hvor den blev indviet. I tillæg til kirken ligger den lidt ældre sognegård, som stod færdig i 1995. Årsagen til at sognegården kom først var, at man i 90’erne ikke vidste, hvordan Løget by ville udvikle sig i de kommende år. Derfor gik man konservativt til opgaven om at udvide muligheden for kirkelig betjening i byen. Byens demografiske udvikling gjorde dog at behovet for en kirke vedblev, og derfor valgte man at bygge Løget Kirke. Kirken ligger 5km fra Vejle Station og kan nås via gode busforbindelser eller via Grønlandsvej i bil.

Borgerlige Begravelser i Vejle

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Vejle tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Skovkapellet: Skovkapellet blev bygget i 1967 og endte med at erstatte de eksisterende kapeller på byens kirkegårde. Der er plads til 70 gæster, og kapellet kan benyttes af alle, uagtet deres religiøse overbevisning.

Østre Kapel: Kapellet ligger på Vejle Kirkegård og blev bygget i 1901. Modellen for kapellet var Hovborg Kirke i Vejen, som er tegnet af den samme arkitekt som Østre Kapel. Kapellet ligger centralt på kirkegården og servicerer alle, uagtet deres religiøse tilhørsforhold.

Kapellet på Vejle Sygehus: Kapellet på Vejle sygehus ligger på Lille Grundet Hulvej med adgang fra afdeling I1. Kapellet er åbent for højtideligheder for alle, der har forbindelse til sygehuset. Dette betyder, at afdøde enten skal være afgået ved døden på sygehuset eller bragt dertil efterfølgende. Vejle Sygehus har gode parkeringsfaciliteter og er let at komme til via offentlig transport.

Begravelsesplads i Vejle

I Danmark har alle lov til at blive begravet på en dansk kirkegård, uanset deres religiøse overbevisning. Det samme gør sig gældende i Vejle, hvor man kan blive begravet på en af de 40 kirkegårde i kommunen.

Østre Kirkegård: Kirkegården blev anlagt i 1871 og fungerede dengang som assistens-kirkegård til Gamle Kirkegård, der i dag er nedlagt. Kirkegården tilbyder flere forskellige typer af gravsteder. Der findes således traditionelle gravsteder for både urner og kister, og fællesplæner for både kister og urner med og uden plade. På kirkegården ligger desuden Østre Kapel. Kirkegården ligger 900meter fra Vejle Station, og kan nås via både bil og fod.

Nordre Kirkegård: Kirkegården blev taget i brug i 1910 og den første gravlægning skete d. 19. december 1910. Kirkegården er blevet udvidet flere gange. På kirkegården findes desuden Skovkapellet, der kan benyttes til mindehøjtideligheder. Kirkegården ligger 2km fra Vejle Station og har gode parkeringsfaciliteter samt forbindelser til offentlig transport. På kirkegården er det muligt at få både traditionelle gravsteder for kister og urner samt gravsteder på fællesplæne med og uden plade.