78 70 63 63 Døgnåbent
Hjem / Økonomi og skifteret / Dødsbo og økonomi

Når en af vores kære går bort, er der en masse formelle ting, der skal klares og papirer, der skal udfyldes. Det kan være lidt uoverskueligt, når man er i sorg, så vi giver dig her en liste over de vigtigste ting vedrørende dødsbo og økonomi, du skal gøre umiddelbart efter dødsfaldet.

5 ting du skal huske ved dødsfald vedr. dødsbo og økonomi

 • At dine økonomiske midler kan blive fastfrosset i en periode efter dødsfaldet, indtil boet efter afdøde er opgjort
 • At få adgang til afdødes e-Boks, så vigtige dokumenter ikke forbliver ulæste
 • At afmelde den afdødes abonnementer og medlemskaber
 • At få beregnet din skat på ny efter dødsfaldet, så du ikke får nogle ubehagelige overraskelser
 • At du måske har ret til hjælp fra det offentlige i form af begravelseshjælp eller efterlevelseshjælp

Kan vi hjælpe dig?

Kan vi hjælpe dig? Ring til os på 78 70 63 63, eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.


Hvad gør jeg med dødsbo og økonomi ved dødsfald?

Som ægtefælle kan du i første omgang risikere, at nogle af dine økonomiske aktiver bliver fastfrosset efter et dødsfald. Det sker, fordi skifteretten skal have tid til at vurdere jeres dødsbo og gøre det op. Især hvis det er en ægtefælle, som går bort, og I har fællesøkonomi, kan det give problemer, fordi adgang til jeres fælleskonti spærres af banken, så snart de får besked om dødsfaldet. Hvis du og din ægtefælle har tid til at planlægge jeres økonomi, inden han/hun går bort, kan det være fornuftigt. 

Hvis dødsfaldet sker pludseligt, kan du eventuelt overføre penge til en særkonto eller en konto af en ven eller et familiemedlem, du stoler på, så du har adgang til kontanter de første par dage. Ellers må du kontakte banken og lave aftaler med dem, indtil boet er opgjort, og du igen har adgang til jeres fælles økonomiske midler. Vær opmærksom på at alt efter, hvor kompliceret et dødsbo det er – er der testamente, børn fra tidligere forhold, egen virksomhed, særeje osv. – kan det tage en måned eller mere for skifteretten at gøre dødsboet op.

e-Boks

Hvis du ikke har adgang til afdødes e-Boks, kan det være en god idé at skaffe det så hurtigt som muligt efter dødsfaldet. Det kræver dog, at skifteretten har gjort jeres dødsbo op, da du skal udfylde og indsende en kopi af skifteretsattesten sammen med en særlig blanket til etablering af adgang. Vær opmærksom på at det kan tage op til 10 dage for e-Boks at behandle din anmodning. Herudover skal du selv huske på at få tilmeldt dig regninger og andre vigtige dokumenter, hvis de tidligere kun blev leveret i din ægtefælle eller samlevers e-Boks.

Afmelding af abonnementer og medlemskaber efter et dødsfald

Så snart du har mulighed for det efter et dødsfald, skal du sørge for at afmelde abonnementer og opsige forsikringer i afdødes navn. Det kan være

 • Afdødes mobiltelefon
 • Forsikringer
 • Abonnementer på aviser, blade og internet
 • Medlemskab af klubber og foreninger
 • Afmelde afdødes kontokort
 • Opsige leje af tv og computer
 • Afbud til forestående indkaldelse eller kontrol hos tandlæge, sygehus m.m.
 • Indlevering af våben eller jagttegn

Begravelseshjælp ved dødsfald

En begravelse er ikke billig. De mest basale bisættelser og begravelser koster i omegnen af 20.000 kr. Der skal bestilles kiste til kirken, vælges urne, blomster, trykkes salmer, betales for gravsted og gravsten, indrykkes dødsannoncer og betales for lokaler og forplejning til gravkaffe. Herudover skal bedemanden have et honorar for sit arbejde, og der kan senere komme udgifter i forbindelse med pasning og vedligeholdelse af gravstedet, tinglysning af større ejendele, mm. 

Alt efter afdødes alder, formueforhold, familieforhold og muligvis andre faktorer kan de nærmeste pårørende søge om begravelseshjælp fra kommunen. Begravelseshjælpen søges online hos Udbetaling Danmark, og din bedemand kan hjælpe dig med at søge begravelseshjælp på dine vegne.

Herudover kan du, hvis du tjener under et vist beløb om året og i øvrigt lever op til en række fastsatte krav, få såkaldt efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør. Du kan læse mere om beløbssatser, krav og søge efterlevelseshjælp på borger.dk

Skat ved dødsfald

Når din pårørende går bort, kan det være en god idé for arvingerne at kontakte skattestyrelsen og få hjælp til, om I skal ændre nogle skattemæssige forhold. Der er grundlæggende tre former for skat, som afdøde eller boet efter afdøde kan risikere at skulle betale:

 • Retsafgift
 • Boafgift (arveafgift)
 • Indkomstskat

Når skifteretsattesten for et dødsbo er udstedt, skal der gives fuldmagt fra alle arvinger til, at en udpeget kontaktperson får adgang til afdødes skatteoplysninger. Det kan enten være en repræsentant for familien eller en professionel rådgiver. Alt efter hvornår på året dødsfaldet sker, kan boet risikere at skulle betale restskat for afdøde eller få overskydende skat tilbage, som indgår i boet. I forhold til skattefradrag og beskatning kan det være en god idé at lade skattestyrelsen rådgive og foretage beregningerne for jer.

Pension ved dødsfald

Når en person dør, ophører hans eller hendes ret til pensionen dagen efter dødsfaldet. Der findes forskellige regler for udbetaling af pension, alt efter om pensionen blev bevilget før eller efter indførelsen af de nye pensionsregler 1. februar 1999, om den samlevende var ægtefælle eller samlever, og om pensionen var forud- eller bagudbetalt. Ældresagen har lavet en glimrende oversigt, som du kan se her.

Efterlevelsespension udbetales i tre måneder fra dagen efter dødsfaldet til overlevende ægtefælle eller samlever, hvis begge har været på social pension og boede sammen. Det er dog kun den enes fradrag, der kan bruges.

Andre ægtefæller, samlevere og registrerede partnere, som ikke er berettiget til efterlevelsespension, kan i stedet søge om efterlevelseshjælp i henhold til en række krav om indkomst og formue. Begge dele skal søges via borger.dk.