78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Horsens

Ring hele døgnet

  • 78 70 63 63
  • Ormhøjgårdvej 27, Horsens (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Vi arrangerer begravelser i Horsens

Ring til os på 78 70 63 63 eller vælg selv en af vores dygtige, professionelle begravelsesrådgivere til at arrangere en begravelse/bisættelse med dig.

Lavendla Begravelsesforretning Horsens

Når et menneske dør, skal en række processer sættes i gang. Dødsfaldet skal registreres på borger.dk, og man skal i gang med at arrangere begravelsen eller bisættelsen. Derudover kommer opgørelsen af boet og kontakten til de lokale myndigheder, hvor den afdødes liv formelt skal afsluttes. Der er mange ting at holde styr på, og det kan være en svær situation at stå i. Derfor vælger de fleste at benytte en bedemand, som kan hjælpe med alt fra juridisk bistand til praktiske opgaver.

Hos Lavendla Bedemand Horsens tilbyder vi praktisk hjælp med planlægning og eksekvering af begravelse, juridisk bistand og kontakt til relevante aktører. Vi har mange års erfaring indenfor bedemandsfaget, og kender til både muligheder og begrænsninger. Derudover sætter vi en stor ære i vores medmenneskelighed og lydhørhed, der skal sikre, at vores kunder får den bedste afsked med den afdøde.

Vi ved, at tid er en mangelvare i det moderne samfund – særligt når det kommer til situationer, hvor man ikke er på hjemmebane. Det kan være vanskeligt at sætte sig ind i alle delelementer af en begravelse på egen hånd, og der vil unægtelig opstå et væld af spørgsmål – samt behov for hjælp af mere praktisk karakter. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer, som skal imødekomme jeres individuelle behov. I får mulighed for at booke almindelig fysiske møder, online videomøder og telefonmøder, alt efter, hvad der passer jer bedst. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

bedemand møde Horsens

Om Lavendla Begravelsesforretning Horsens

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker.

Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Horsens?

En begravelse/bisættelse i Horsens kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Se priseksempler.

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer.

Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Se dine lokale rådgivere her.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelser i Horsens

Lavendla Bedemand Horsens tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Horsens Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Horsens

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien blive foretaget i en af de 34 folkekirker, som findes i Horsens Kommune. Ceremonien vil blive holdt af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. En kirkelig begravelse er ofte meget traditionsrig, og et yndet valg for langt de fleste danskere, som er medlem af den danske folkekirke.

Vor Frelsers Kirke: Kirken blev bygget i 1200tallet i senromansk stil. Der er dog beviser, som peger på, at der tidligere har ligget en trækirke på samme lokation. I dag er Vor Frelsers Kirke dog den ældste bygning i Horsens by. I 1300tallet blev kirken udvidet med sideskibe og tårne. Kirken har gennemgået adskillige ombygninger og restaureringer igennem tiden, da kirken har været plaget af flere brande. Kirken var igennem middelalderen og frem til 1797 viet til apostlen Jakob den Ældre. Man valgte dog efter 1797 at omdøbe kirken til et mindre katolsk klingende navn. I 1937 blev der ansøgt, om kirken kunne få sit oprindelige navn tilbage, men dette blev afslået.

Sønderbro Kirke: Som attestation til Horsens voksende demografi blev Sønderbro Kirke indviet i 1971. Som indledning til byggeriet blev der afholdt en konkurrence blandt interesserede arkitekter, hvor vinderens model ville blive brugt til kirken. Vinderen af konkurrencen var arkitekten Paul Niepoort. Niepoort ønskede en hvid kirkebygning med kubiske og runde former. Niepoort drog især inspiration fra Aaltos Kirke i Finland, som blev bygget i 1968. Kirken ligger 600 meter fra Horsens Station. Man kommer til kirken via Lichtenbergsgade, eller med bus, der går regelmæssigt fra Horsens Station.

Klosterkirken: Klosteret i Horsens blev etableret i 1261, da en Niels fra Barritskov angiveligt skulle have donerede sin gård og bolig til franciskanerordenen. Som baggrund for klosterbevægelsen i Horsens vidner det om, at der var en stor udvikling i klostervæsenets besiddelser i området under middelalderen. Klosterkirken bliver dog første gang nævnt i 1342, og derefter optræder Klosterkirken regelmæssigt i lokale optegnelser. Klosterkirken blev desuden kendt som ”Store Kirke”, hvorimod Vor Frelsers Kirke blev kendt som ”Lille Kirke”. Efter reformationen blev Klosterkirken gjort til Horsens’ hovedkirke, da der var anlagt begravelsesplads nær kirken.

Borgerlige Begravelser i Horsens

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Horsens tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser. En borgerlig begravelse adskiller sig fra en kirkelig begravelse ved, at ceremonien ikke finder sted i en kirke, men i et kapel eller anden lokation.

Hospitalskapellet: På Horsens Hospital forefindes et kapel og en kapelsal. Herfra er det muligt at få arrangeret mindehøjtideligheder, uanset afdødes religiøse tilhørsforhold. Kapellet ligger på hospitalet, hvor der er gode parkeringsforhold. Derudover er det let at komme til hospitalet både med bil og via offentlig transport, hvor der afgår regelmæssige busforbindelser fra Horsens Station

Vestre Kapel: Kapellet på Vestre Kirkegård kan benyttes af alle, uagtet deres religiøse overbevisning. Kapellet blev åbnet for begravelser og bisættelser i 1939. Det er muligt for pårørende selv at bidrage med pynt og udsmykning af kapellet efter aftale med kirkegårdsassistenten. Den store kapelsal har plads til 180 siddende gæster, og den lille sal egner sig bedst til mindre selskaber.

Begravelsesplads i Horsens

Vestre Kirkegård: Kirkegården er anlagt i 1931 og indviet d. 23. april 1939. I dag er Vestre Kirkegård det største parkanlæg i Horsens. Kirkegården tilbyder traditionelle gravsteder for kister og urner, fælles gravanlæg for kister og urner, en særlig afdeling med gravpladser i en kirsebærs have, børnegravpladser, gravpladser i den særlige fyrrelund og et urnerum i Vestre Kirkegård kapel. Derudover blev der i 2003 etableret en afdeling for muslimske gravpladser. På Kirkegården findes derudover et kapel og et krematorie. Vestre Kirkegård ligger 2,5km fra bymidten og kan nås via Silkeborgvej. Derudover går der regelmæssige busforbindelser fra Horsens Station.

Østre Kirkegård: Kirkegården blev oprettet som en ny Assistens kirkegård i 1875, da den ældre Nordre Kirkegård ikke længere var stor nok. Kirkegården ligger på en skråning ned imod Horsens Fjord, og er indhegnet af en rød murstensmur, der blev tilføjet i 1942. På Østre Kirkegård er der mulighed for traditionelle gravsteder for både kister og urner, særlige urnegravsteder og fællesgrave for både kister og urner. Derudover er der mulighed for anonyme plænegravsteder for både kister og urner. Østre Kirkegård ligger tæt ved Horsens Hospital og har gode parkeringsfaciliteter. Derudover kan kirkegården nås med regelmæssig busforbindelse fra Horsens Station.