78 70 63 63 Døgnåbent
Hjem / Planlæg begravelsen / Hvad sker der med afdøde ved kremering?

Hvad sker der med afdøde ved kremering?

Hvis afdøde skal bisættes og nedsættes i urne, skal der foregå en kremering. Dvs. afdøde skal brændes. Hvad sker der med afdøde ved kremering? Det får du et detaljeret indblik i her.

Lidt tal om kremering:

 • Den første lov om kremering trådte i kraft i 1892, men blev først sidestillet med jordbegravelse i 1975
 • En kremering varer ca. 80 minutter
 • Kremering er billigere for de pårørende, da man kun skal betale for fredning i 10 år til et urnegravsted
 • De fleste danskere – ca. 83% – vælger kremering. I byområder er tallet over 90%

Historisk om kremering

Den første lov om kremering trådte i kraft i 1892, som følge af frygten for smittefare hos afdøde fra en europæisk koleraepidemi. I 1893 blev det første lig kremeret, men faktisk blev kremering først sidestillet ved lov med jordbegravelse i 1975.

Hvad er kremering?

Kremering betyder, at man brænder liget af en afdød person, når selve begravelsesceremonien har fundet sted. I Danmark skal kremering altid finde sted på et krematorium. Efterfølgende kan asken nedsættes i et urnegravsted, på de ukendtes grav, kendt fællesgrav eller spredes over havet eller nedsættes i en skov.

Kremering efter bisættelse

Skal afdøde kremeres foregår det typisk efter en bisættelse, hvor afdøde tages afsked med ved en kirkelige eller borgerlig ceremoni. Det kan være i en kirke eller et kapel. Ved en bisættelse afsluttes ceremonien med, at kisten køres til krematoriet til kremering.

Afdøde kan også køres direkte til krematorium, hvis I som pårørende ikke ønsker en ceremoni.

Læs mere om bisættelse

Kremering

Kan vi hjælpe dig?

Kan vi hjælpe dig? Ring til os på 78 70 63 63, eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.


De pårørende på et krematorium?

Det er tilladt for de pårørende at være med til at aflevere kisten med afdøde på krematoriet, men som regel forestår begravelsesrådgiveren (bedemanden) transporten i rustvogn.

Kisten afleveres på krematorium

Når kisten er afleveret i krematoriet, og de pårørende har sagt et eventuelt sidste farvel, bliver kisten sat i et kølerum, indtil kremeringen kan finde sted.

Blomster og bårebuketter bliver liggende, indtil kremeringen finder sted, men bliver herefter lagt til kompost.

Hvad sker der med afdøde ved kremering?

Selve processen fra kisten kommer til krematoriet til urnen afhentes, sker typisk i denne rækkefølge:

 • Kisten kommer til krematoriet
 • Kisten bliver registeret og påføres en briket med nummer
 • Kisten bliver sat i kølerum
 • Kremation
 • Asken samles og afkøles
 • Asken hældes på urne sammen med briket
 • Urnen med aske afhentes på krematorium

Selve kremeringen

Kremeringen varer i gennemsnit cirka 80 minutter, og familier er mange steder velkomne til at overvære kisten blive sat ind i kremeringsovnen, og evt. kan de også blive under selve kremeringen.

Når kremeringen er færdig

Når kremeringen er færdig, skrabes asken ud af ovnrummet ned i et underliggende rum, hvor den køles af og efterfølgende sættes til yderligere afkøling i et ventileret skab.

Asken findeles og sorteres

Asken, som kan indeholde knoglestykker, skal herefter findeles og sorteres for eventuelle proteser, hvilket finder sted i en beholder med en kugle, der knuser asken. Protesedelene bliver efterfølgende genanvendt.

Asken hældes på urne

Asken hældes til sidst på urnen sammen med en kremeringsbriket, som angiver krematoriets navn, årstal og et kremeringsnummer på afdøde. Når kremeringen er færdig, må der ikke ligge andet i urnen end asken fra afdøde, materiale fra kisten samt kremeringsbriketten.

Urnen udleveres til familien eller begravelsesrådgiveren til urnenedsættelse på kirkegården, i skoven eller ved askespredning.

Læs mere om mulighederne for urnenedsættelse

Hvorfor vælge et krematorium?

Der er flere forskellige grunde til, at kremering er blevet populært.

 • Miljøhensyn: asken foruren ikke i samme grad som kistegrave
 • Økonomi: Fredningsperioden er kortere for urnegrave og fællesgrave, og dermed billigere
 • Flere og flere vælger askespredning, fordi det er en smuk og personlig afsked, der både er miljøvenligt og billigere, fordi et gravsted er overflødigt

Når kremering er blevet så populært i Danmark, har det i storbyerne tidligere hængt sammen med, at asken fra en kremering ikke forurener på samme måde som kistegrave, samt at urnenedsættelser fylder mindre.

Det har skabt en tradition, som har gjort det mest almindeligt at blive kremeret, hvilket er en tendens, som langsomt har spredt sig til landområder.

Økonomisk aspekt ved kremering

Sidst, men ikke mindst, er der et økonomisk aspekt, da den efterfølgende fredningsperiode af gravstedet er kortere for urnegrave og fællesgrave (10 år mod 20 års betaling for kistegrave). Langt de fleste danskere, op mod 83%, vælger at blive kremeret, og i større byer er tallet over 90%.

Hvad koster kremering?

En kremering koster i gennemsnit omkring 3.500 kr., alt efter hvilken kommune afdøde boede i, og hvor han/hun skal kremeres.

En fortælling fra et virkeligt krematorium

Hvordan foregår det i virkeligheden på et krematorium, fra kiste til urne?
Læs interview her i Århus Stiftstidende med Bjarne Toft, krematør på Aarhus Krematorium:
Fra menneske til aske: Kom med ind bag murene på Aarhus Krematorium

Mød vores rådgivere

Mød Lavendlas begravelsesrådgivere, som står klar til at hjælpe dig. Du kan nemt booke et møde med en af dem direkte via hjemmesiden.

Her er vi

Find din nærmeste rådgiver

Spørgsmål og svar

Hvad er et krematorium?

Et krematorium er et sted for kremering, dvs. ligbrænding, i store krematorieovne. Typisk er det sådan, at efter bisættelse køres kisten til et krematorium for at blive brændt. I Danmark skal kremeringer altid finde sted i et krematorium.

Hvor længe varer et ophold på krematorium?

Typisk går der 4-6 dage fra bisættelse til urnen er klar til afhentning af begravelsesrådgiver eller familie. I Danmark er det et lovkrav, at kisterne kremeres senest 14 dage efter dødsfaldet. 

Må pårørende komme med på krematorium?

Ja, det er tilladt, at du som tæt pårørende gerne må være med til at aflevere kisten med afdøde på krematorium. Det er også tilladt, at pårørende må være tilstede under selve kremeringen. Dvs. at I gerne må overvære, at kisten bliver sat ind i kremeringsovnen. I må også gerne blive under selve kremeringen, hvis det er et ønske.

Jeg ønsker kremering uden ceremoni

Ønsker du som pårørende ikke at have en ceremoni, køres afdøde direkte til krematorium til kremering, i stedet for til opbevaring på kapel.
Tal med din begravelsesrådgiver om det.
Ring til os på 78 70 63 63 eller udfyld kontaktformularen her på siden.

Hvad sker der med afdøde ved kremering?

Når kisten ankommer til krematoriet, bliver den sat i et kølerum, indtil kremeringen finder sted. Efter kremering kommes asken i en urne, og urnen kan afhentes af de pårørende eller begravelsesrådgiveren. Typisk går der 4-6 dage efter bisættelsen.

Hvor længe tager en kremering?

Typisk går der 4-6 dage fra bisættelse til urnen er klar til afhentning af begravelsesrådgiver eller familie.

I Danmark er det et lovkrav, at afdøde kremeres senest 14 dage efter dødsfaldet. 

Hvad sker der med blomsterne på kisten?

Blomster og bårebuketter bliver liggende på kisten på et krematorium, lige indtil kremeringen skal finde sted. Herefter bliver blomster og buketter lagt til kompost.

Hvem skal hente urnen på kremering?

Når kremeringen er færdig på krematoriet, udleveres den til familien eller en begravelsesrådgiver og skal herefter nedsættes i urnegrav, fællesgrav, i skoven eller ved askespredning.

Har du brug for flere informationer, så ring endelig til os. Typisk er det en begravelsesrådgiver, der hjælper dig med afhentning af urne.
Ring til os på 78 70 63 63 eller udfyld kontaktformularen her på siden.

Christina Stjärnqvist

Skrevet af Christina Stjärnqvist

Christina Stjärnqvist er journalist og cand.comm med speciale i social- og sundhedskommunikation. Har skrevet for foreninger, organisationer og mediehuse indenfor området i over 20 år.