78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Aabenraa

Ring hele døgnet

  • 78 70 63 63
  • Bjerggade 4, Aabenraa (kun ved bestilt tid, ingen drop in)

Vi arrangerer begravelser i Aabenraa

Ring til os på 78 70 63 63 eller vælg selv en af vores dygtige, professionelle begravelsesrådgivere til at arrangere en begravelse/bisættelse med dig.

Lavendla Begravelsesforretning Aabenraa

Når et menneske dør sættes en masse processer i gang. Først skal den afdødes liv formelt afsluttes på borger.dk. Dernæst skal man planlægge begravelsen eller bisættelsen og vurdere, hvilken type mindehøjtidelighed man ønsker. Til slut skal den afdødes aftaler afsluttes og boet skal gøres op. Det kan være en svær proces at være i, når man er pårørende. Der kan være mange følelser på spil, og de forskellige delelementer er sjældent specielt gennemskuelige. Derfor vælger mange at benytte en bedemand.

Hos Lavendla Bedemand Aabenraa kan vi hjælpe med både praktiske, juridiske og personlige spørgsmål. Vores bedemænd har mange års erfaring indenfor bedemandsfaget, og kender alle muligheder og begrænsninger indenfor begravelsesverdenen. Vi stiller derfor gerne vores viden og services til rådighed, så I kan få sagt ordneligt farvel til den afdøde.

Vi ved, at tiden omkring en begravelse kan være stressende. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer både indenfor og udenfor almindelige åbningstider. I kan booke almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder med vores bedemænd. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

bedemand møde Aabenraa

Om Lavendla Begravelsesforretning Aabenraa

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende i at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Lydhørhed og mod, kvalitet og kreativitet. Det er Lavendla!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Aabenraa?

En begravelse/bisættelse i Aabenraa kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Begravelser varierer fra både religion og lokale traditioner. Lavendla har omfattende erfaring med alle typer begravelser, og vi arrangerer den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Aabenraa

Lavendla Bedemand i Aabenraa hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Aabenraa

Sct. Nicolai Kirke: Kirken blev bygget i 1200tallet som erstatning for de ødelæggelser, som var sket i byen efter fejden mellem Erik Plovpennig og Hertug Abel. Kirken er viet til Sankt Nicolaus, der er helgen for de søfarende og for børn. Kirken er blevet renoveret og ombygget adskillige gange siden middelalderen, og fik i 1908 tilført et stort kirketårn i røde teglsten. Kirken ligger centralt i Aabenraa kun 1km fra byens havn. Der er derudover gode parkeringsfaciliteter tæt ved.

Borgerlige Begravelser i Aabenraa

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet på Aabenraa Kirkegård, som har plads til 130 siddende gæster.

Begravelsesplads i Aabenraa

I Danmark har alle ret til at blive begravet på en af de mange kirkegårde. Dette gælder også i Aabenraa Kommune, hvor man kan blive begravet på Aabenraa Kirkegård uanset, hvilket religiøst tilhørsforhold man måtte have.

Aabenraa Kirkegård: Kirkegården ligger i det vestlige Aabenraa cirka 2,5km fra havnen. Kirkegården er fra 1869 og har både kapel og krematorie. På Aabenraa Kirkegård er der mulighed for traditionelle gravsteder for både kister og urner samt fællesplæne gravsteder for kister og urner med og uden plade.